01. Wizja duchowych ruchów

Bóg ma niezwykły plan i ty masz w nim swoje miejsce. On pobudza cię do podążania za marzeniem, jakie objawia. Ta lekcja zachęci cię do skupienia się na tej wizji i słuchaniu Bożego głosu. Uchwycenie Bożej wizji jest koniecznym krokiem w budowaniu ruchu. Podążamy za głosem naszego Dobrego Pasterza. On prowadzi nas ku budowaniu duchowych ruchów.

 

 

Przejdź do lekcji

02a. Dzielenie się osobistą wiarą

Jesteśmy ambasadorami wezwanymi do tego, by śmiało reprezentować naszego Króla. Otrzymaliśmy wspaniałe przesłanie, które wywyższa Chrystusa i zaprasza innych, by w Jezusie złożyli swoją wiarę. Każdy wierzący chce wiedzieć, jak śmiało i efektywnie dzielić się swoją wiarą. W tej lekcji przestudiujemy przykłady ewangelizacji z Dziejów Apostolskich, a później przygotujemy się do używania narzędzia ewangelizacyjnego. Przez wiarę wyruszamy i dzielimy się ewangelią.

Przejdź do lekcji

02b. Dzielenie się osobistą wiarą - Diagram

 

Istnieje wiele sposobów dzielenia się swoją wiarą. Czasami potrzeba tylko kartki i długopisu. W tej lekcji nauczysz się, jak dzielić się ewangelią przy pomocy diagramu. Znajdziesz w niej zarówno krótki film pokazujący, jak narysować diagram, jak i prezentację prowadzącą cię przez niego krok po kroku. Diagram stał się dla wielu ulubionym sposobem dzielenia się swoją wiarą. 

 

 

Przejdź do lekcji

03. Ewangelizacja pełna współczucia

Kiedy głosimy ewangelię, dzielimy się miłością Chrystusa. Te dwie rzeczy łączą się ze sobą. Pragniemy okazać troskę, wiedząc, że Jezus był zarówno pełen miłości jak i współczucia. Szczere zainteresowanie innymi i chęć, aby więcej się o nich dowiedzieć wpływa na to, jak nawiązujemy kontakt z naszymi rozmówcami. Jest wiele bardzo dobrych pytań, które pomagają zbudować więź. Bóg, który mówi nam, byśmy płakali z tymi, którzy płaczą i cieszyli się z tymi, którzy przeżywają radość pomoże nam okazać empatię,  kiedy będziemy nawiązywać kontakt ze zgubionymi.

Przejdź do lekcji

04. Poleganie na Duchu Świętym

 

Bóg daje nam wszystko, czego potrzebujemy. Poprzez dar Ducha Świętego otrzymujemy siłę i wskazówki potrzebne, aby żyć po chrześcijańsku. Jezus nie tylko posłał nam Ducha, On też pouczył nas, jak możemy na Nim polegać, ucząc się chodzić w Duchu. Ta lekcja skupia się na poleceniach Chrystusa i daje nam praktyczne porady dotyczące tego, jak możemy żyć w zależności od Boga.

 

 

Przejdź do lekcji

05a. Jak zakończyć rozmowę ewangelizacyjną – „Cztery prawa” 

Dzielenie się ewangelią łączy się z postawieniem danej osoby przed decyzją. Ewangelia to coś więcej niż tylko informacja. Zawiera w sobie zaproszenie. Zachęca słuchacza do odpowiedzi poprzez złożenie swojej wiary w Bożym Synu. W jaki sposób możemy doprowadzić kogoś do miejsca, gdzie może się osobiście zastanowić nad przyjęciem tego zaproszenia? Jak możemy pomóc komuś określić, gdzie się znajduje w swojej duchowej podróży? Ta lekcja uczy nas umiejętności pomocnych we wprowadzeniu rozmowy na osobisty poziom. Uczy, w jaki sposób możemy przygotować się na różnorodne reakcje na przesłanie ewangelii.

Przejdź do lekcji

05b. Jak zakończyć rozmowę - diagram

Kiedy zapoznałeś się z diagramem, przyszedł czas nauczyć się, jak korzystać z tego narzędzia w celu postawienia kogoś przed decyzją. Przesłanie ewangelii pobudza do odpowiedzi. Po narysowaniu diagramu możesz zadać różne ważne pytania, mające pomóc twojemu rozmówcy określić swoją relację z Bogiem. W tej lekcji znajdziesz wiele rad ludzi, którzy przez lata zdobywali doświadczenie w tej dziedzinie. Chcą się nim z tobą podzielić! 

Przejdź do lekcji

06. Dzielenie się osobistą historią

Kiedy Bóg działa w życiu człowieka, układa się ono w pewną opowieść. Ta historia jest skutecznym narzędziem, dzięki któremu można w precyzjny sposób przekazać podstawowe treści ewangelii. I ty masz swoją historię! Trzeba ją opowiedzieć. Powinna być opowiadana często i dobrze. W tej lekcji będziesz pracował nad swoją historią, aby opowiedzieć ją w jak najlepszy sposób.

 

Przejdź do lekcji

07. Duchowe pomnożenie

Bóg zmieni świat. 2 List do Tymoteusza 2,2 odmalowuje obraz, w jaki sposób tego dokona. W tej lekcji będziesz studiował tekst w jego kontekście. Idea duchowego pomnożenia jest jasno określona. Osoba będąca duchowym pomnożycielem charakteryzuje się konkretnymi działaniami i postawą. Ta lekcja pomoże ci poznać i zastosować zasady duchowego pomnażania.

 

Przejdź do lekcji

08. Pomaganie nowym wierzącym we wzroście - 1

Bóg porównuje życie duchowe do życia organicznego. Ziarna rosną. Potrzebują wody. Potrzebują opieki. Zachodzi proces wzrostu. Mamy przywilej pomagać nowemu wierzącemu wejść w ten proces, stawiać pierwsze kroki, W tej lekcji przeanalizujemy znaczenie tych pierwszych kroków oraz zapoznamy cię z treścią stworzoną po to, by pomóc nowemu wierzącemu nabrać pewności w relacji z Chrystusem.

Przejdź do lekcji

09. Pomaganie nowym wierzącym we wzroście - 2

Lata doświadczeń pomogły liderom czyniącym uczniów określić solidne zasady pomagające nowym wierzącym w duchowym wzroście. W tej lekcji przypomnimy sobie te zasady. Zastosujemy je też praktyce, pracując nad tematem przebaczenia, które jest wciąż aktualnym elementem naszego życia z Bogiem.

Przejdź do lekcji

10. Ruchy duchowe - 1

Na całym świecie Bóg wzbudza grupy studentów, którzy ufają Mu, że dokona wielkich rzeczy. W tej lekcji przyjrzymy się kilku duchowym ruchom opisanym w Nowym Testamencie. Ta analiza pomoże nam zdefiniować, czym jest istota ruchu. Kilka praktycznych pytań pomoże ci w poszukiwaniu Bożej odpowiedzi w celu określenia kolejnych kroków w budowaniu ruchu tam, gdzie jesteś.

Przejdź do lekcji

11. Ja i mój zespół

Bóg działa we wspólnocie. W Chrystusie uczynił nas jednym ciałem. Wspólnie poszukujemy Jego prowadzenia. Razem służymy Bogu. Praca zespołowa jest konieczna. W tej lekcji przypomnimy sobie podstawowe elementy pracy zespołowej i określimy, co powinniśmy zrobić, jeśli naszym najpilniejszym zadaniem jest sformowanie zespołu lub jego umocnienie.

Przejdź do lekcji

12. Biblijne wezwanie by czynić uczniów

Czynienie uczniów jest tym, co stanowi istotę budowania ruchu. Każdy, kto chce  budować ruch musi przestudiować Ew. Mateusza 28. Każdy członek ruchu nieustannie zmaga się z tym poleceniem, prosząc Boga, by umożliwił mu zrozumienie jego celu. Przestudiujemy ten tekst i dowiemy się, co to znaczy być uczniem i jak czynić innych uczniami.

 

Przejdź do lekcji

13. Umawianie się na kolejne spotkanie

Fakt, że mieliśmy bardzo dobrą rozmowę z kimś o Jezusie nie gwarantuje, że będzie łatwo ponownie nawiązać kontakt z tą osobą. Może to być zniechęcające. Oczekujemy, że ci, którzy usłyszeli o Jezusie będą chcieli spotkać się znami ponownie. Stajemy w obliczu wyzwań, kiedy staramy się ponownie nawiązać kontakt z ludżmi, którzy wykazali duchowe zainteresowanie. Ta lekcja analizuje sytuację i oferuje praktyczną pomoc w tym, co możemy zrobić.

Przejdź do lekcji

14. Boże Słowo

Boże Słowo jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Bóg poucza nas przez swoje Słowo. Mówi nam ono, co powinniśmy wiedzieć, w co wierzyć i jak się zachowywać. By korzystać z bogactw, jakie zawiera, naśladowcy Chrystusa rozwijają nawyk studiowania Jego Słowa. W tej lekcji przestudiujemy, co Biblia mówi o sobie i przeanalizujemy fragment, który porusza nasze serce.

Przejdź do lekcji

15. Budowanie nowego pokolenia

Duchowe pomnożenie sugeruje, że mamy uczniów, którzy z kolei mają swoich uczniów. Jedną sprawą jest bezpośrednia praca z twoimi uczniami w kontekście bliskich relacji. Kiedy twoi uczniowie będą mieć swoich uczniów odkryjesz, że masz nową odpowiedzialność. Teraz szkolisz kogoś, aby stał się osobą prowadzącą innych. W tej lekcji poznamy te nowe zadania i rozważymy, jakie umiejętności są potrzebne do ich realizacji. 

Przejdź do lekcji

16. Środowisko ruchu duchowego

Duchowy ruch często można rozpoznać po działaniach. Są to wyraźne, widoczne przejawy zaangażowania Bożych ludzi. Jednak ruch jest czymś więcej niż zestaw działań. Zdrowe ruchy trwają przed Bogiem i tworzą kulturę, która zachęca każdego do pokornego szukania możliwości wzrostu. Zdrowy ruch wyraża duchową zależność, wiarę i oddanie społeczności, w której działa. W tej lekcji przestudiujemy te fundamentalne, chociaż mniej widoczne, cechy zdrowego ruchu.

Przejdź do lekcji

17. Prowadzenie małej grupy

Duchowy wzrost jest związany ze wspólnotą. Bóg działa w życiu innych, aby nas zachęcać, stawiać nam wyzwania i motywować. Małe grupy to jeden z pomocnych sposobów budowania wspónoty. Jako lider małej grupy otrzymujesz nowe zadania i  potrzebujesz nowych umiejętności. Przyjrzymy się tym umiejętnościom i zadaniom.

Przejdź do lekcji

18. Moc modlitwy

Z łaski Boga jesteśmy częścią duchowej rodziny. Ta rodzina szuka Go i wspólnie Mu służy. Nasza praca jest powiązana z modlitwą. Razem stajemy przed Bogiem. Razem Go uwielbiamy. Razem słuchamy Jego głosu. Modlitwa ma element wspólnotowy, niezbędny dla duchowego wzrostu. W tej lekcji nauczymy się, jak modlić się razem jako ruch.

 

Przejdź do lekcji

19. Efektywne uczniostwo

By czynić innych uczniami,  musimy wiedzieć, czego się od nas oczekuje. Jakie działania są pomocne? Jak możemy nieustannie inspirować innych, ucząc ich naśladować Chrystusa? W tej lekcji przypomnimy sobie niektóre z podstawowych aspektów uczniostwa. Staniesz przed wyzwaniem, by stać się osobą, która prowadzi innych w uczniostwie.

Przejdź do lekcji