10. Duchowe Ruchy -1

“Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.”

Dzieje 2:47

Co i dlaczego

 

Bóg działa. Powołuje zespoły wierzących, którzy ufają, że Chrystus będzie działał na ich uczelni. Studenci tacy jak ty odpowiadają twierdząco na wezwanie Jezusa, by za Nim iść. Posłusznie podejmują kroki wiary, docierając z ewangelią do swoich przyjaciół i znajomych. Bóg działa przez nich, aby zmienić już na zawsze życie wielu!

 

Studenci głoszą Chrystusa nie tylko na swoich własnych uczelniach.  Bóg używa  zespołów wierzących, aby zapoczątkować nowe ruchy duchowe na całym świecie. Gdy coraz więcej studentów odkrywa, że może mieć udział w zakładaniu nowych ruchów, możemy zacząć wyobrażać sobie dzień, kiedy każda uczelnia w Europie Wschodniej i Rosji zostanie zdobyta dla Chrystusa.

 

Posłuchaj studentów z Wołgogradu, którzy opowiadają historię o Bożym działaniu.

Ci studenci są świadkami narodzin nowego ruchu. Posłuszeństwo Bogu doprowadziło do powstania ruchu, dzięki któremu ludzie w ich kraju doświadczają przemiany życia. W nadchodzących latach studenci z tego niewielkiego ruchu rozjadą się po świecie, aby być świadkami Chrystusa. Tak się dzieje, gdy wszędzie powstają ruchy, których celem jest to, by każdy znał kogoś, kto naprawdę naśladuje Chrystusa.

 

Pamiętasz obietnicę Jezusa, którą dał swoim uczniom?

 

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.”

Dzieje 1,8

 

Nauka ze Słowa

 

W Księdze Dziejów Apostolskich widzimy, w jaki sposób Bóg działał pośród wierzących. Na przykład Paweł i Sylas zobowiązali się czynić uczniów we wszystkich narodach. Podróżowali do Filippi i Tesaloniki, gdzie nie było wierzących. Po pięciu tygodniach Bóg powołał do istnienia wspólnoty wierzących w każdym z tych miast. Gdy apostołowie odeszli, wspólnoty te rozwijały się i w końcu pomogły zanieść ewangelię do Europy.

 

Przeczytaj Dzieje 16:11-15,40

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

Co zrobił Bóg? W jaki sposób działał?

Co zrobili Paweł i Sylas?

Co werset 40 wnosi do obrazu Bożego działania w Filippi?

 

W tekście tym widzimy początki Bożego działania w Filippi. Wiemy, że Bóg działał w tej wspólnocie, która wkrótce stała się kościołem. Kiedy czytamy List Pawła do Filipian, odnajdujemy w nim niesłabnącą inspirację.

.

Przeczytaj Dzieje 17:1-4  

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

 

Co zrobił Bóg? W jaki sposób działał?

Co zrobili Paweł i Sylas?

Z jakimi wyzwaniami przyszło im się zmierzyć?

Paweł i Sylas musieli niespodziewanie opuścić oba miejsca w związku z dużymi prześladowaniami. Jak myślisz, kto prowadził te wspólnoty dalej, gdy odeszli?

 

We fragmentach, które przeczytałeś, zaobserwowałeś działanie Boże poprzez Pawła i Sylasa, którzy dążyli do wspólnego celu. Widzieliśmy, że zdobywali ludzi dla Chrystusa oraz nauczali wierzących, tak by stawali się dojrzałymi (budowanie). W innych tekstach widzimy, jak niektórych wierzących wysyłano, aby głosili ewangelię i pomnażali te wspólnoty. Wszystko to robiono z posłuszeństwa Wielkiemu Nakazowi Misyjnemu Chrystusa.

new-testament-lydia-young_775495_inl

Pan otworzył jej serce,

tak że uważnie słuchała słów Pawła

 

 

paul-writing-to-ephesians-1426795-print

Niektórzy z nich, a także pokaźna liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet uwierzyło i przyłączyło się do Pawła i Sylasa.

Zastosowanie prawdy

 

Gdy przyglądamy się temu i innym tekstom, wyłania się główny temat. Bóg działa i  buduje wspólnoty, które Mu służą. Paweł i inni posłani przez Boga służyli Mu przez zdobywanie, budowanie i posyłanie. Te pojęcia składają się na definicję duchowego ruchu:

 

Bóg działający

poprzez zespół uczniów Chrystusa kierowanych wspólnym pragnieniem, aby zdobywać, budować i posyłać

w celu wypełnienia Wielkiego Posłannictwa

 

Przeczytaj następujący tekst i wymień podobieństwa jakie widzisz pomiędzy tą definicją ruchu i tym, co Bóg zrobił w Tesalonice.

 

1 Tesaloniczan 1:2-10  

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

 

W filmie o studentach z Wołgogradu Wania opisał swoje pierwsze wysiłki w ten sposób: „Ewangelizowaliśmy, bo po prostu nie wiedzieliśmy, co innego moglibyśmy robić.” Wania chciał budować ruch, ale nie był pewien, co ma robić. Dążąc do zbudowania ruchu, skupiamy się na trzech podstawowych czynnościach. Są to:

Zdobywanie - Przyprowadzanie ludzi do Chrystusa.

Budowanie - Inwestowanie w wierzących, pomoc im we wzroście.

Posyłanie – Pomnażanie uczniów i zakładanie nowych ruchów.

 

Pracując nad lekcjami z cyklu VOLT zapoznałeś się już z niektórymi z tych elementów. W pierwszych lekcjach zacząłeś rozwijać swoje umiejętności w „zdobywaniu”. Teraz jesteś już wystarczająco kompetentny, by dzielić się ewangelią i umieć postawić kogoś przed decyzją.

Później rozwinąłeś swoje umiejętności budowania, pomagając innym wzrastać w wierze. Wkrótce będziesz przechodził przez dodatkowe lekcje, które przygotują cię do „budowania” z większą efektywnością.

 

Dobrze będzie się teraz na moment zatrzymać i spojrzeć z szerszej perspektywy na to, co chcemy osiągnąć. Twoim celem jest stać się efektywnym w każdym z tych zadań - zdobywaniu, budowaniu i posyłaniu. Tak jak Wania potrzebujesz nauczyć się wszystkich tych elementów, które składają się na zdrowy, pełen życia duchowy ruch.

 

Przejdź przez poniższy interaktywny diagram, by zobaczyć, jak te elementy łączą się w procesie budowania ruchu.

 

 

Te elementy budowania ruchu zwykle mają swój początek w bardzo małych krokach. Bez względu na to, czy pracujesz z zespołem 2-3 uczniów, czy jesteś częścią dużego ruchu, Bóg może pomóc ci wprowadzić w życie każdy z elementów.

 

JA i MY

 

Budowanie ruchu jest wysiłkiem zespołowym. Szczytne cele ruchu zakładają ducha współpracy i pracę zespołową. Podczas oceny kluczowych elementów ruchu powinniśmy ocenić zarówno nasze osobiste zastosowanie tych elementów, jak i sposób funkcjonowania zespołu. Poniższa tabelka pomoże ci zastanowić się i ocenić, w jaki sposób te kluczowe elementy są wcielane w życie.

JA

Jak ja buduję ruch

 

ZDOBYWANIE - Docieranie do zgubionych: (co ja robię)


 

BUDOWANIE - Uczniostwo zmieniające życie: (co ja robię)


 

POSYŁANIE - Pomnażanie liczby liderów: (co ja robię)


 

MY

Jak my budujemy ruch

 

ZDOBYWANIE - Docieranie do zgubionych: (co my robimy)

 
BUDOWANIE - Uczniostwo zmieniające życie: (co my robimy)


 

POSYŁANIE - Pomnażanie liczby liderów: (co my robimy) 

Działanie

 

Bóg postawił cię na twojej uczelni, abyś był tam światłem Chrystusa. Poprzez ciebie i innych wierzących na twojej uczelni Bóg może zbudować ruch. Zastanów się nad definicją ruchu duchowego i odpowiedz na poniższe pytania.

 

Ruch duchowy to:

 

Bóg działający

poprzez zespół

uczniów Chrystusa kierowanych wspólnym pragnieniem,

aby zdobywać, budować i posyłać

w celu wypełnienia Wielkiego Posłannictwa

 

Co chcesz zrobić, aby zbudować duchowy ruch?

 

O co prosisz Boga, w co wierzysz, że Bóg zrobi?

 

Kogo chcesz zaprosić, by towarzyszył ci w tej pracy? (współpraca, modlitwa o ciebie, wspieranie)

 

Jakie kroki wiary chciałbyś podjąć ze swoim zespołem w najblizszych 2 tygodniach w zdobywaniu, budowaniu i posyłaniu?

Podziękowania


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.