01. Wizja ruchów duchowych

Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka.

Apokalipsa św Jana 7:9-10

Co i dlaczego

Na całym świecie Bóg wzbudza ruchy studenckie, które podążają za wielką wizją. Możemy mówić różnymi językami, studiować różne dziedziny nauki, ale łączy nas wspólna pasja i idea.

 

Wierzymy, że Bóg umieścił nas na naszych uczelniach nie tylko po to, by studiować, ale aby być światłem Chrystusa. Wierzymy, że dzięki Bożej łasce imię Jezusa będzie wywyższone w środowisku studenckim. Dlatego gromadzimy się na modlitwie i prosimy Boga, aby uczynił daleko więcej niż to, o co moglibyśmy prosić lub co możemy sobie wyobrazić. To jest naszym pragnieniem i ta pasja nas jednoczy.

 

„Mała wizja nie rozpala ludzkich serc.” Jednak obrazy, które widzimy w księdze Objawienia już tak! Znamy zakończenie tej historii. Wokół Bożego tronu zgromadzą się narody wywyższające Boga.Tęsknimy za tym, aby nasi przyjaciele i inni studenci byli tam razem z nami. Tęsknimy za tym, aby Bóg przemienił ich życie. Wiemy, że przez swoją dobroć może On przemieniać całe społeczności i odbudowywać zniszczone relacje. Wiemy, że Bóg pragnie przynieść nadzieję tym, którzy są jej pozbawieni. W swej łaskawości użyje On nas, swoich dzieci, aby tego dokonać.

 

Wizja rozpala serca studentów na całym świecie, pociągając ich za sobą.

Bóg mobilizuje studentów, aby wypełniali Jego wolę. Kładzie im na sercu Wielki Nakaz Misyjny mówiący, że wierzący mają iść i czynić uczniów ze wszystkich narodów (Ew. wg św. Mateusza 28,19; dosłowne znaczenie tego wersetu) Jeśli to czytasz, Bóg prawdopodobnie działa już w twoim sercu. Odkryłeś tę wizję i pociągnęła cię ona za sobą. Chcesz być częścią wielkich rzeczy, jakie Bóg robi w tym pokoleniu. Są również inni studenci tacy, jak ty, i Bóg zgromadzi nas, aby stworzyć zespół podążający za tą wizją.

Nauka ze Słowa

Księga Dziejów Apostolskich opisuje inną grupę osób, która podążała za wizją. Byli to mężczyźni i kobiety pełni wiary, gotowi, by studiować Słowo Boże i postępować zgodnie z nim.

 

Przeczytaj Dzieje 19:1,7-10      

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

Opisz własnymi słowami to, co działo się w Efezie.

 

Co robi na tobie wrażenie w tym krótkim opisie Bożego działania w Efezie?

 

Tekst mówi o tym, czego nauczał apostoł Paweł. Co to było? Co wiesz na ten temat?

 

Biorąc pod uwagę to, że po dwóch latach „wszyscy, którzy żyli w Azji usłyszeli Słowo Pańskie”, jak opisałbyś wpływ tej grupy uczniów?

Ważne jest zauważyć, że tymi, którzy przyczynili się do tego wpływu byli ci odłączeni wraz z Pawłem i biorący udział w jego nauczaniu w szkole Tyrannosa. 

 

Świat zaczął się zmieniać:

Historia ta daje przykład tego, jak społeczeństwo zaczęło się zmieniać dzięki Bożemu działaniu poprzez tę niewielką grupę osób.

 

Proszę przeczytaj Dzieje 19:24-27.    

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

W oparciu o ten fragment, jakie dostrzegasz dowody na to, że istotne dziedziny życia społecznego zaczęły się zmieniać?

 

 Biorąc pod uwagę to, że po dwóch latach "wszyscy, którzy mieszkali w Azji usłyszeli słowo Pańskie" w jaki sposób opisałbyś wpływ jaki miała ta grupa uczniów. 

 

Aby zrozumieć znaczenie tej historii, musimy wziąć pod uwagę fakt, że perspektywa religijna mieszkańców Efezu była znacząco odmienna. Wiedząc o tym, że Demetriusz znacznie dorobił się na swojej pracy, czego dowiadujemy się o wartościach ważnych dla tamtych ludzi?

 

Mimo że Demetriusz był oburzony zmianami w Efezie, postrzegamy jego reakcję jako oznakę wielkiego sukcesu. Dlaczego? W jaki sposób kłopoty  Demetriusza wskazują na przemianę, jaką chcielibyśmy zobaczyć?

 

Jakiego rodzaju zmian możemy się spodziewać w naszym społeczeństwie, gdy Bóg działa?

 

Rozdział 19 Dziejów mówi nam, że Bóg może użyć kilku osób, aby ZMIENIĆ ŚWIAT. Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.” (Ew. wg św. Jana 14,12). Historia z Dziejów 19 pokazuje nam przebłysk Bożego działania poprzez Jego naśladowców. Bóg Ojciec użył tych mężczyzn i kobiety - napełnionych Duchem, ufających Bogu, żyjących wiarą – do wypełnienia swej woli w Efezie. 

 

Do przemyślenia:

 

Na ile chcemy być częścią tego rodzaju duchowego działania? Czy jest ono naszą pasją? Czy chcemy, aby nią było?

 

Zastanów się, co jest twoją pasją. Zapisz swoje myśli i oceń własną motywację do tego, aby włączyć się w Boże dzieło.

 

Zastosowanie prawdy

 

Rozdział 19 księgi Dziejów pomaga nam zrozumieć, czego możemy się spodziewać w naszych czasach, gdy będziemy podążać za Bogiem. Możemy oczekiwać zarówno rzeczy wspaniałych, jak i trudności.

 

Co było wyzwaniem w tym fragmencie?

 

Werset 9 przekazuje poważną prawdę. Nie każdy, kto początkowo był zainteresowany Jezusem, nadal podążał za Bogiem. To, co wydarzyło się w Efezie ma miejsce i w naszych czasach. Chociaż wielu ludzi może zacząć podążać za Bogiem, nie każdy wytrwa na obranym kursie. Niektórzy odwrócą się, a nawet zaczną źle mówić o przesłaniu, które ich przedtem fascynowało.

 

Gdy coś takiego się wydarzy, każdy zdecyduje sam, czy podąży za osobą, która „zatwardziła swoje serce”, czy będzie nadal podążać za Jezusem.

 

Jakie przekonania są potrzebne, aby utrzymać kurs i dalej służyć Bogu?

 

Co było niezwykłe w tym fragmencie?

 

Werset 10 przedstawia grupę ludzi, którzy poświęcili się studiowaniu i nauce. Szkoła Tyrannosa stała się dla Bożych ludzi miejscem przemiany. Bóg działał w nich i przez nich. Mieszkańcy ich miasta i kraju usłyszeli ewangelię! Wyobraź sobie, co kryje się w stwierdzeniu:  „wszyscy, którzy zamieszkiwali Azję usłyszeli Słowo Pańskie.” O Jezusie usłyszało mnóstwo ludzi. Nie tylko najbliższa rodzina krewni. Ewangelia miała wpływ na wszystkich. Bóg w nich działał. To działa na wyobraźnię!

 

Gdyby dziś istniało coś w rodzaju "szkoły Tyrannosa", czy chciałbyś do niej uczęszczać? Dlaczego tak lub nie?

 

Dlaczego chciałbyś mieć swój udział w zaniesieniu ewangelii wszystkim na swojej uczelni i w swoim mieście?

 

Mamy nadzieje, że kurs VOLT, który właśnie rozpoczynasz pomoże ci wzrastać       w Chrystusie i budować ruchy duchowe.

Działanie

 

Pewnego dnia będziemy mogli posłuchać historii 12 ludzi, o których wspomniał apostoł Paweł w Dziejach 19,7. Opowiedzą nam, w jaki sposób Bóg przyniósł ewangelię do ich miasta i jak przemieniał je, zmieniając życie pojedynczych osób. Opowiedzą nam, jak zrobili krok wiary i stawili czoła swoim lękom. Z radością podzielą się tym, jak Bóg ich zaskoczył swym działaniem, aby przez nich błogosławić innym.

romanian-students1-750x342

 

Dziś wielu wierzących ma podobne doświadczenia. Są zaskoczeni widząc, jak Bóg przez nich działa. Niektórzy są studentami w twoim kraju. Odkrywają, że Bóg wzywa ich, aby poszli za Nim i daje im moc, aby byli Jego ambasadorami.

 

Ci studenci odkryli, że życie dla Boga jest najwspanialszym doświadczeniem. Zamienili dawne marzenia na większe pragnienia, jakie Bóg włożył w ich serca. Mają dla swojego życia nową wizję, która daje im satysfakcję.

 

Pomyśl przez chwilę o Jezusie i Jego wielkim poświęceniu dla ciebie i zastanów się, co ty zobaczyłeś w małej grupie uczniów w Efezie. W świetle tego oceń swoją obecną wizję. Czego może Bóg pragnąć od ciebie?

 

Poniżej zapisz tę wizję.

 

Kiedy słuchamy Boga, czytamy Jego Słowo i staramy się być Mu posłuszni, Bóg nas prowadzi. Daje nam ważną misję. Postawił cię na twojej uczelni nie tylko po to, abyś zgłębiał zagadnienia związane z twoją dziedziną studiów, ale również po to, aby rozwinąć cię jako ucznia, który będzie ogłaszał chwałę Chrystusa.

 

Szkolenie VOLT stworzono po to, aby pomóc ci podążać ścieżką objawioną przez Boga w Piśmie Świętym. Widzimy tam, jak uczniowie Chrystusa uczyli się dzielić swoją wiarą. Uczyli innych, motywując ich do tego, aby Bóg stawał się dla nich najważniejszy w życiu. 

 

VOLT pomoże ci podążać ku tym celom i nabierać pewności w służbie Bogu. Uczestnicząc w szkoleniu będziesz miał okazję: 

 

VOLT graphic energy

1. Rozwijać się jako wierny uczeń Jezusa

2. Dzielić się dobrą nowiną o Jezusie

3. Pomagać innym stawać się uczniami Jezusa

4. Rozwijać ruch uczniów Jezusa na swojej uczelni

5. Przygotować się do służby Bogu na całe życie

 

 

Są to wartościowe cele, przynoszące chwałę Bogu i przygotowane przez Niego dla . tych, którzy za Nim idą. Czy zobowiążesz się realizować te cele przez najbliższe trzy miesiące, przerabiając pierwszych dziesięć lekcji kursu VOLT? Zapytaj Boga, czy jest to Jego wolą dla ciebie.

 

Zapisz zobowiązanie, jakie chcesz podjąć przed Bogiem.

 

Omów to zobowiązanie ze swoim liderem/prowadzącym małą grupę lub z innym wierzącym.

Podaj dalej

 

Musimy działać razem jako drużyna, aby osiągnąć Boże cele.  

 

Czy jest ktoś, kogo mógłbyś zaprosić do studiowania tych materiałów? Podziel się swoją wizją z tą osobą, niech to będzie sposób, w jaki ją do tego zaprosisz.

 

Pamiętaj, Bóg działa… i przygotowuje innych do tego, aby przyłączyli się do ciebie w realizacji wizji, jaką daje.

Podziękowania


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.