02b. Dzielenie się osobistą wiarą – Diagram

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka.

Rzymian 16:16

Co i dlaczego

 

„Będziecie moimi świadkami.” (Dzieje 1,8). Uczniowie nawet sobie nie wyobrażali, w jaki sposób ta obietnica zmieni życie milionów. Poprzez wieki naśladowcy Jezusa byli Jego świadkami. Bóg posługiwał się nimi, aby zmieniać całe społeczeństwa.

 

Dziś studenci na całym świecie ufają Bogu, że będzie przez nich mówił. Niosą przemieniające życie przesłanie zmartwychwstałego Zbawiciela swoim kolegom i przyjaciołom. Mówiąc innym o Chrystusie, doświadczają satysfakcji, która jest odzwierciedleniem radości Ojca. Mają przywilej zaoferować innym przesłanie mogące przemienić ich życie.

 

Chociaż świadczenie o Chrystusie daje wielkie zadowolenie, rodzi również istotne pytania i lęki. Wielu czuje się nieprzygotowanymi do skutecznego dzielenia się swoją wiarą. Chrześcijanie, którzy potrafią dyskutować o sporcie, ekonomii i modzie czują, że rozmawianie na duchowe tematy jest inne. We współczesnej kulturze napotykają coś, co budzi niepokój.

 

Wiemy, jak to jest mieć możliwość podzielić się swoją wiarą, ale nie umieć tego zrobić. Ta lekcja pomaga nam nauczyć się, jak skutecznie przedstawiać innym Jezusa i darmowy Boży dar zbawienia. Bóg chce posłużyć się tobą, aby poszerzyć swoje Królestwo i poprowadzić innych ku nowemu życiu w Chrystusie.

Nauka ze Słowa


Przeczytaj Dzieje 8:1-5, 26-40.

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

Z tego tekstu dowiadujemy się kilku rzeczy na temat Filipa.

 

♦ 8,1 – Dowiadujemy się, że niektórzy ludzie rozproszyli się z powodu prześladowań, a inni  zostali w Jerozolimie (apostołowie). Kiedy połączymy to z wersetem 4, zobaczymy, że Filip był jednym z tych, którzy opuścili Jerozolimę. Nie był apostołem, został jednak opisany w Dziejach 6,5 jako człowiek pełen wiary i Ducha Świętego.

♦ 8,5 - Filip wiedział, jak dzielić się ewangelią z innymi. Aktywnie głosił Chrystusa.

♦ 8,29 – Bóg pokierował Filipem, aby podzielił się on swoją wiarą z kimś spoza swojej warstwy społecznej. Był przygotowany, aby podzielić się ewangelią z Etiopczykiem, który obracał się wśród elity.

 

        Jaka była rola Boga w sytuacji opisanej w tym fragmencie i co się wydarzyło?

 

Jaka była rola Filipa w przyjściu Etipczyka do Boga? 

 

Jakim przesłaniem Filip podzielił sie z Etiopczykiem? (8:35)

 

Chcemy być jak Filip. Chcemy „otworzyć usta” i móc przyprowadzić kogoś do Jezusa. Jest wiele sposobów, dzięki którym można pomóc komuś uwierzyć w Jezusa. Zapoznamy cię z jednym z nich.

Narzędzie: diagram

Powyższy diagram stał się jednym z preferowanych sposobów dzielenia się ewangelią. Jest ku temu wiele powodów. Wielu ludzi lubi go, ponieważ robi wrażenie interaktywnego i prostego. Wszystko, czego potrzebujesz to długopis i kartka papieru. Za kartką i długopisem kryje się co prawda wiele ciężkiej pracy włożonej w przygotowania. Gdy ktoś dobrze zna diagram, przesłanie ewangelii płynie swobodnie wraz z każdym ruchem długopisu.

 

Obejrzyj graficzną prezentację tego narzędzia. Poniższy film powstał po to, aby krótko przedstawić diagram. Ten pokaz zaznajomi cię z narzędziem, ale nie pokaże, jak używać go interaktywnie.

Teraz, kiedy już zapoznałeś się z diagramem, czas, aby nauczyć się go używać. Rozpoczniemy pracę od skupienia się na przesłaniu, które chcemy przekazać. Na końcu tej lekcji znajdziesz tabelę, która krok po kroku daje instrukcje, co narysować i co powiedzieć. Zawiera wszystkie wersety, jakimi chcielibyśmy się podzielić oraz myśli, które je łączą, tak aby pomóc nam przejść przez treść ewangelii.

Czas na rysowanie:

Najlepszym sposobem, by nauczyć się diagramu jest stworzenie własnego szkicu. Poniższa prezentacja została stworzona tak, abyś nauczył się krok po kroku rysować poszczególne elementy. Przejdź przez tę prezentację dwa do trzech razy, rysując, a szybko nauczysz się tego narzędzia. [Wersety są elementem prezentacji zawartym tu po to, aby pomóc ci pamiętać, co chcesz powiedzieć podczas rysowania.]

Zastosowanie prawdy

Nauka przez praktykę

Większość zawodów wymaga od ludzi ćwiczenia swych umiejętności. Przed ważną rozgrywką trener prowadzi sportowców przez intensywny trening. Przed koncertem muzycy ćwiczą swój występ. Poniższy film jest przykładem współczesnego narzędzia używanego w przemyśle filmowym, które pomaga wszystkim przygotować się do skomplikowanych ujęć.

W jaki sposób “prewizualizacja” pomaga aktorom takim jak Keanu Reeves przygotować się do pracy?

 

W jaki sposób uciążliwa praca nad “prewizualizacją” wpływa na ostateczny rezultat, jaki widzimy w kinie?

 

 

Prewizualizacja w pracy nad filmem „Matrix Rewolucje” ilustruje siłę symulacji. Gdy aktorzy wraz z ekipą przestudiowali daną scenę, a nawet przećwiczyli ją w myślach lub przed lustrem w zaciszu własnego pokoju, każdy z nich znalazł się na planie, przygotowany do odegrania swojej roli. Symulacja daje aktorom wolność, by intensywnie skupić się na dowolnym elemencie filmu, który jest dla nich szczególnie trudny. Przynosi to korzyści podczas kręcenia każdej ze scen, kiedy solidne przygotowanie podnosi jakość osobistego wkładu każdej osoby.

 

Możesz przeprowadzić symulację wykorzystania „Czterech praw” przez ćwiczenie z innym wierzącym. Symulacja pomoże ci uświadomić sobie, jak może wyglądać osobista rozmowa z kimś na temat ewangelii. 

 

Co ważne - poproś swego partnera do ćwiczeń, aby odegrał osobę pozytywnie nastawioną do treści, tak aby na początek stworzyć łatwą sytuację. Celem jest praktyka przy użyciu nowego narzędzia, aby je lepiej poznać.

 

Przeprowadz symulację z przyjacielem.

 

Przejdźcie wspólnie przez prezentację ewangelii od wprowadzenia do modlitwy.

 

Kiedy zakończycie, porozmawiaj z partnerem o tym, jak wam poszło.

Działanie

 

Obejrzałeś diagram na filmie. Potem sam go narysowałeś, ucząc się poszczególnych kroków. Jeszcze później przeprowadziłeś symulację. Już czas podzielić się ewangelią.

Może się zastanawiasz, jak zacząć rozmowę i przejść do przedstawienia diagramu. Możesz wypróbować kilka prostych rzeczy. Spotkaj się ze znajomym z roku albo z przyjacielem. Powiedz, że dowiedziałeś się o czymś, co pomogło ci w osobistym poznaniu Boga i chciałbyś się tym podzielić. Pokaż swojemu znajomemu, że jesteś też zainteresowany tym, co on ma do powiedzenia na ten temat. To naprawdę wystarczy. Później zrób krok wiary i zaufaj Bogu, że cię poprowadzi.

 

Podziel się z kimś diagramem.

 

Pamiętaj sukcesem w ewangelizacji jest podejmowanie inicjatywy w dzieleniu sie Chrystusem w mocy Ducha Świętego i pozostawienie rezultatów Bogu.

 

Pomyśl, czego się nauczyłeś

 

Teraz, gdy już podzieliłeś się ewangelią przy użyciu diagramu, przyszedł czas na ocenę tego, czego się nauczyłeś.

 

 Zapisz, co poszło dobrze, ale zanotuj również to, co według ciebie nie wyszło najlepiej. 

 

W tej lekcji skupiliśmy się na nauce umiejętności posługiwania się konkretnym narzędziem. Chociaż jesteśmy wdzięczni za wiele dostępnych narzędzi, wiemy, że ludzie nie przychodzą do Chrystusa dzięki materiałom i narzędziom. Reagują pozytywnie dzięki służbie Ducha Świętego, który używa Bożego Słowa, a różne metody przyciągają ich do Zbawiciela.

 

Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu na spórawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym.

Tytusa 3:4-5

[table id=9 /]

 

 

 

Podziękowania


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.