16. Środowisko ruchu duchowego

“Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.”

Mateusza 5:14

Co i dlaczego

 

Poprzednia lekcja na temat ruchów duchowych przedstawiła nam definicję ruchu i podkreśliła zdobywanie, budowanie i posyłanie jako podstawowe działania ruchu. Skupiała się na tym, czym ruch jest i czym się zajmuje. Teraz zwrócimy naszą uwagę na to, jak ruch wypełnia swój cel.

W 1 Księdze Samuela 13,8-15 odnajdujemy historię króla, który w dniu pełnym zajęć starał się wypełnić swoje zadanie. W tym fragmencie król Saul podejmuje kilka prostych kroków, które, jak miał nadzieję, poprowadzą jego ludzi do sukcesu:

♦ Przygotowuje swoich ludzi do bitwy

♦ Przygotowuje taktykę konfliktu zbrojnego

♦ Składa Bogu ofiarę

♦ Przed bitwą szuka Boga

 

Każde z tych zajęć mogłoby wydawać się odpowiedzialnym działaniem króla przewodzącego ludowi w czasach wielkiej zawieruchy, ale był pewien podstawowy problem. Sposób, w jaki Saul starał się wykonać swoje zadanie był niewłaściwy.

 

Gdy w tej historii pojawia się prorok Samuel, jest bardzo poruszony postępowaniem Saula (wersety 11 i 13). Saul wziął sprawy w swoje ręce i nie poczekał na Pana. Złożył ofiarę, której złożenie nie należało do niego. Pośpieszył się i wyprzedził Boga. Nie okazał zależności od Boga. Podjął się zadań, które nie należały do niego. Konsekwencje były poważne.

 

W rezultacie, Bóg powiedział Saulowi, że jego ród nie będzie długo władał Izraelem. Bóg wybierze kogoś innego, by prowadził lud. W 1 Samuela 13,13-14 obiecuje, że następny przywódca będzie „człowiekiem według Bożego serca”.

 

W 1 Samuela 13 mamy przykład człowieka, który był przygotowany, by dokonać wielu dobrych czynów, ale nie wykonał ich tak, jak chciał tego Bóg. To pokazuje, że to, CO robimy zawsze idzie w parze z tym, JAK to robimy. Bóg ceni jedno i drugie.

 

Jako ruch mamy być zaangażowani w zdobywanie (przyprowadzanie zgubionych do Jezusa), budowanie (przemieniające życie uczniostwo) i posyłanie (pomnażanie liderów). Istotną rzeczą jest to, w jaki sposób dążymy do osiągnięcia tych celów. Musimy robić to w sposób godny Pana. Musi to wynikać z podążania za Bożym przewodnictwem, a nie z naszych własnych wysiłków.

 

Tak doszliśmy do podstawowego pytania tego studium: „W jaki sposób możemy dążyć do osiągania celów naszego ruchu jako liderzy ‘według Bożego serca?’” Zastanówmy się nad tym tematem.

saul-cortada-noticia-566x380

Nauka ze Słowa

Bóg działa poprzez swoich ludzi by rozwijać swój ruch.

Przygotowując się do przeczytania tekstu wybranego do tej lekcji, pomocne będzie  przypomnieć sobie to, co stało się tuż przed wydarzeniami zapisanymi w Dziejach 4.

Bóg sprawił cud przez Piotra i Jana. Człowiek, który nie mógł chodzić przez czterdzieści lat został uzdrowiony! Po tym cudzie Piotr i Jan głosili ewangelię w świątyni. Wielu odpowiedziało zaufaniem Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi.

 

Przeczytaj Dzieje 4

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

 

Odnosząc się szczególnie do wersetów 1-7 jak trudna była sytuacja Piotra i Jana? W jakim sensie mierzyli się z niepewnoscią i niewygodą?

 

Spróbuj postawić się w ich sytuacji. Gdyby władze twojej uczelni lub miasta potraktowały cię w taki sposób i zażądały, abyś już więcej nie dzielił się swoją wiarą, co byś zrobił?

 

Skupiając się na wersetach 8-20 popatrz, co Piotr i Jan zrobili i w jaki sposób. Opisz “jak” postępowali.  

 

Jak Piotr i Jan odpowiedzieli religijnym przywódcom? (w.19-20)

 

W wersecie 23 widzimy, jak te wydarzenia wpłynęły na ruch w Jerozolimie. Użyj tabelki poniżej, by zwrócić uwagę zarówno na „co”, i „jak” w działaniach ruchu. Skup się na wersetach 23-31.

Czasem Boże dzieci są poddawane wielkiemu naciskowi

Co ruch zrobił


 

W jaki sposób to zrobili


 

O co uczniowie prosili Boga? (w. 29-30)

 

W wersecie 32 znajdujemy ogólny opis ruchu w Jerozolimie. Podczas czytania opisu pomyśl o atmosferze, jaka panowała w tym ruchu. Wymień wszystkie ważne elementy, jakie według ciebie składały się na tę atmosferę.

 

Celem tej historii nie jest pełen opis tego, czym jest ruch. W przekonujący sposób pokazuje nam jednak przykład rozwijającego się ruchu.

Zastosowanie prawdy

 

Kiedy studiujemy Boże Słowo, odkrywamy kilka kluczowych koncepcji, które opisują atmosferę rozwijającego się ruchu. Założenia te dotyczą nie tylko konkretnych działań, lecz opisują kulturę lub środowisko zdrowego duchowego ruchu.

 

Duchowa zależność:

 

Tylko Bóg może zbudować ruch. To Jego praca. My tylko przyłączamy się do Niego jako słudzy i współpracownicy. Polegamy na Bogu we wszystkim. Zastanów się nad naszą zależnością od Pana w poszczególnych obszarach ruchu:

 

Przyprowadzanie zgubionych do Jezusa (ZDOBYWANIE):

Jezus powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie”. Nawiązanie relacji Bóg – człowiek zawsze jest Bożym zadaniem. To zależy całkowicie od Niego. „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał.” (Jana 6,44) Gdyby nie Boża dobroć, nikt nie mógłby przyjść do Boga. Od początku do końca, każdy aspekt przychodzenia zgubionych ludzi do Chrystusa zależy od Bożej łaski.

 

Przemieniające życie uczniostwo (BUDOWANIE):

Dobrze to wyraził apostoł Paweł. Wraz z Apollosem odegrali swoje role w tym procesie - sadzenia i podlewania, ale tylko Bóg daje wzrost (1 Kor 3,6). Przemiana życia zawsze jest dziełem Boga. Przewyższa to nasze możliwości jako czyniących uczniów. W procesie uczniowskim w pełni zależymy od Pana.

 

Pomnażanie liczby liderów (POSYŁANIE):

Rozwój przywództwa opiera się na solidnym uczniostwie. Właśnie zauważyliśmy, że uczniostwo jest Bożym dziełem. W Biblii widzimy też, że to Bóg powołuje liderów. Obdarza ich umiejętnościami, uzdalnia do wypełnienia swych zadań. Bóg pomnaża liderów, a my mamy przywilej towarzyszyć w tym procesie jako Jego słudzy.

 

W jaki sposób zdrowy ruch wyraża zależnosć od Boga?

Chcemy, by wszystko, co robimy w naszym ruchu wynikało z postawy pełnego polegania na Bogu. Ruchy ludzi, którzy ufają Panu we wszystkim wyróżniają się następującymi rzeczy:

 

♦   Ruch nieustannie się modli. Zawsze zwracamy się do Pana. Wyznajemy, że nie jesteśmy w stanie sami osiągnąć jego celów. Prosimy Boga, by działał.

♦ Członkowie ruchu patrzą z perspektywy nieba i zwracają się ku Panu, od którego pochodzi nasza pomoc.

♦ Ruchy zależne od Boga idą w ślad króla Dawida, który tak się modlił:

                                 

W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała,

skała mojej mocy, w Bogu moja ucieczka.

W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie!

Przed Nim serca wasze wylejcie:

Bóg jest dla nas ucieczką! (Psalm 62,8-9)

 

Ruchy wymagają atmosfery zależności, aby móc się rozwijać.

 

Wiara:

 

Zależność, zaufanie i wiara tworzą rodzinę znaczeń leżących u podstaw chrześcijaństwa. Każdy z tych terminów ma swoje niuanse. 

 

Wiarę można opisać jako przekonanie, które prowadzi do działania i zmiany. Przez wiarę Abraham opuścił swój dom w Mezopotamii, by podążać za Bożym powołaniem. Przez wiarę Rachab ukryła dwóch szpiegów, którzy przyszli do Jerycha (Hebrajczyków 11). Te przykłady podkreślają przekonanie, które skutkuje działaniem.

 

Wierzymy w wielkiego Boga, który robi wielkie rzeczy. Ten Bóg objawił swoje zamiary wobec nas i zaangażował nas w swoją pracę. Tak więc podejmujemy działanie, by robić to, co On mówi. Zastanów się nad następującym przykładem:

Radek, Patrycja i Julian kochają Pana i poprosili, Go by zapoczątkował ruch na ich uczelni. Gdy zbliżała się Wielkanoc, chcieli zrobić coś szczególnego, co przyniosłoby Bogu chwałę. Wiedząc, że wszyscy ich znajomi wyjadą na czas świątecznego weekendu, zaplanowali wyjście na sobotę tydzień wcześniej. Każde z nich zobowiązało się do przyprowadzenia trójki znajomych. By trzy osoby przyjęły zaproszenie, Radek musiał porozmawiać z siedmioma osobami, dla Patrycji oznaczało to dziewięć zaproszeń.

 

Cała grupa wybrała się na całodzienną wycieczkę w góry, gdzie Julian przygotował mini-wyprawę z zadaniami do wykonania. Grupa spędziła dzień wędrując w konkretne miejsca, w których robili sobie zdjęcia. Dzień zakończył się w chacie, gdzie nie tylko ugotowali kolację, ale też Radek, Patrycja i Julian przedstawili swoje świadectwa. Cała ta przygoda była krokiem wiary. Ci studenci byli kreatywni, prosili Pana, by działał i dzielili się ewangelią. Po tym wydarzeniu Radek zauważył, że wszyscy z grupy wrzucili na swoje profile na FB zdjęcia z tego dnia.

W jaki sposób działania tych trojga studentów pokazują wiarę?

 

Jaki widzisz związek pomiędzy działaniami tych studentów a Dziejami 4:8 i 13?

 

Ruchy buduje się przez wiarę. To ona jest tlenem, którym oddycha ruch.

 

 

Wspólnota/społeczność:

 

Nasze pokolenie jest dotknięte chorobą. Wiara stała się sprawą tak osobistą, że moralność  społeczna, zakorzeniona niegdyś w sercach ludzi została sprowadzona do marnego cienia. Niektóre indywidualne działania, takie jak modlitwa, czynienie znaku krzyża, zachowywanie postu podczas świąt kościelnych stały się miarą duchowego życia jednostki. Jednak Jezus powiedział: „Po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, że miłość wzajemną mieć będziecie”.

 

Ruchy nie są przejawem indywidualizmu. Ruchy gromadzą Boże dzieci razem, by tworzyć społeczność, która służy Panu i wypełnia Wielki Nakaz Misyjny. Jako budujący ruchy zobowiązujemy się kochać siebie nawzajem, uczyć się od siebie i służyć sobie, wspólnie służąc Bogu.

 

Wspólnota ta przyjmuje dany od Boga cel i „ostrzy siebie nawzajem” (jak żelazo ostrzy żelazo - Przysłów 27,17), by wypełnić ten cel i przynieść Bogu chwałę.

 

Ruch rozkwita, gdy wspólnota się rozrasta.

 

 

 

Zaufani pracownicy:

 

Nasz wielki Bóg już ofiarował każdemu wierzącemu wiele rzeczy. Otrzymał on nowe serce, duchowe dary i bogactwa Chrystusa. Otrzymał Ducha Bożego i może podążać za głosem Dobrego Pasterza. Wszyscy wierzący są Bożym dziełem stworzonym do dobrych czynów (Ef 2,10). Bóg powierzył im służbę jednania (2 Kor 5,18) Jesteśmy BARDZO UBŁOGOSŁAWIENI.

 

Dzięki tym wszystkim darom i z powodu powagi misji, ludzie zaangażowani w duchowe ruchy nie boją się podjąć działania. Atmosfera naszego ruchu zachęca wszystkich do wzrostu przez działanie, a nie tylko przez studiowanie lub przygotowanie się do zrobienia czegoś.

 

Paweł powiedział Tymoteuszowi, że ma „powierzyć” to, co Bóg mu dał godnym zaufania ludziom. Miał postępować jak Boży sługa, wiedząc, że Bóg będzie działał przez niego. Duchowe ruchy przyjmują to przekonanie. To przekonanie kieruje nas ku służbie. Jesteśmy ruchem, ponieważ Bóg działa w nas, prowadząc nas i wypełniając przez nas swoją wolę. Nie potrzebujemy pomocy innych w tym, co już dał nam Chrystus.

 

Ponieważ Chrystus wszystko to nam powierzył, każda osoba ma swój udział w tej misji i przyczynia się do rozwijania ruchu.

 

Podsumowanie:

 

Na istotę budowania ruchu składa się wiele działań. Bardzo ważny jest sposób, w jaki się je prowadzi. Ruch przynosi chwałę swojemu Panu, gdy panuje w nim atmosfera zależności, wiary, wspólnoty i zaufania między pracownikami.

 

Obejrzyj film. Zwróć uwagę zarówno na słowa, jak i na to, W JAKI SPOSÓB treść jest przekazywana. Zobacz, czego możesz się nauczyć na temat tego, „JAK” budować ruch tylko oglądając ten film.

Działanie

 

Przez wiarę, budujący ruchy idą naprzód i uczą się zarówno na swoich osiągnięciach, jak i na błędach. Bóg rozwinie ruch przez ciebie i twój zespół. Pozostań zależnym od Niego, podejmuj kroki wiary i buduj wspólnotę.

 

Wybierz priorytety:

 

Omówiliśmy kluczowe elementy składające się na atmosferę ruchu:

♦ Duchowa zależność                            ♦ Wiara

♦ Wspólnota                                            ♦ Zaufani pracownicy

 

Stań przed Bogiem i zapytaj, które z powyższych wymaga teraz twojej uwagi.

 

Decyduję się pracować nad:

 

Ocena:

 

Oceń, w jaki sposób te podstawowe elementy są widoczne w twoim ruchu: duchowa zależność, wiara, wspólnota i zaufani pracownicy.

 

  Nasze mocne strony to:

Nasze słabości to:

 

Słuchanie Boga:

 

Proś Boga, by cię prowadził. Proś Go, aby objawił ci, co powinieneś zrobić, by mieć swój udział w budowaniu zdrowego środowiska ruchu.

 

Zapisz swoje pomysły i sugestie tutaj:

 

Jaki będzie twój pierwszy krok?

 

Jak podchodzimy do budowania ruchów?

To, co robimy zawsze wiąże się z tym, jak to robimy. Bogu zależy na jednym i drugim.

Zależność

- Nieustannie się modlimy.
- Skupiamy nasz wzrok na Panu.
- Czekamy na Boże wskazówki.
- Ufamy Mu w każdym czasie.

Kluczowy werset do rozważenia:
„Nie siła, nie moc, ale Duch mój [dokończy dzieła] - mówi Pan Zastępów.” Księga Zachariasza 4,6

Wiara

- Wiara jest przekonaniem, które prowadzi do działania i zmian.
- Przez wiarę Abraham opuścił swój dom w Mezopotamii, by podążać za Bożym wezwaniem.
- Przez wiarę wspólnie pracujemy.
- Przez wiarę zaprosimy innych, by się do nas przyłączyli.
- Przez wiarę zachęcimy innych, by uwierzyli.
- Przez wiarę idziemy za Panem, który robi daleko więcej niż prosimy czy sobie wyobrażamy.

Wspólnota

„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.” Jana 13,35

- Choć wiara jest kwestią osobistej decyzji, nie ma być praktykowana tylko indywidualnie.
- Potrzebujemy siebie nawzajem.
- Najlepiej wzrastamy wspólnie.
- Bóg cieszy się, gdy słyszy nas podczas wspólnego uwielbienia.
- Bardzo lubimy zbierać się na modlitwie.

Jesteśmy wspólnotą. Jednym Ciałem. Jesteśmy zjednoczeni w Chrystusie.

Zaufani pracownicy

- Bóg dał nam wszystko, czego potrzebujemy, by Mu służyć.
- Bóg używa studentów, by docierać do studentów.
- Bóg prowadzi ciebie i twoich kolegów, dając ci wizję i swojego Ducha.
- Podążaj za Bogiem i Jego wizją.
- Niech ta wizja stanie się twoją własną. Rozpoczynaj nowe ruchy tam, gdzie jesteś i dalej.

Podziękowania


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.