07. Duchowe pomnożenie

“Co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych.”

2 Tymoteusza 2:2

Co i dlaczego

 

W Dziejach 17,30 Bóg wyraził pragnienie, aby ludzie WSZĘDZIE przyszli do Niego. W 2 Liście Piotra 3,9 dowiadujemy się, że nasz Pan jest cierpliwy i nie chce, aby ktokolwiek zginął duchowo.

W marcu 2012 wielkość populacji światowej osiągnęła po raz pierwszy liczbę 7 miliardów i wciąż wzrasta. W jaki sposób WSZYSCY mają usłyszeć Ewangelię? W jaki sposób wszyscy i wszędzie będą mieli możliwość wzrastać w wierze? W jaki sposób każdy student w twoim mieście usłyszy o Jezusie?

 

Jezus zademonstrował strategię stworzoną przez Boga, by wypełnić Wielki Nakaz Misyjny - duchowe pomnożenie. Jest nią czynienie uczniów, którzy z kolei sami czynią uczniów (Ew. Mateusza 28,19-20). Jeśli mamy stać się świadkami sytuacji, kiedy WSZYSCY usłyszą Ewangelię i WSZYSCY będą mieli możliwość wzrastać w wierze, musimy przyjąć Jezusową metodę zdobycia świata.

Nauka ze Słowa

Wierzący na całym świecie sięgają do 2 Listu do Tymoteusza 2, aby zrozumieć duchowe pomnożenie. W tym liście Paweł, doświadczony ewangelizator i prowadzący innych we wzroście, daje wskazówki młodszemu wierzącemu. Wyjaśnia Tymoteuszowi, jak ma działać. Werset 2 zarysowuje strategię. W wersetach 3-7 Paweł wzywa Tymoteusza do wytrwałości, skupienia i poświęcenia potrzebnych do tego, aby wprowadzić strategię w życie.

Przeczytaj 2 Tymoteusza 2:2

 

"Co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych."  (2 Tymoteusza 2:2)

Wyraz swoimi słowami polecenie jakie Paweł daje Tymoteuszowi.

W tym wersecie jest wymienionych wielu ludzi. Zapisz każdą wymienioną osobę lub grupę osób. (Zacznij od Pawła, który odnosi się do siebie w tym wersecie.)

Teraz, gdy już wymieniłeś wszystkich, jak podsumowałbyś koncepcję duchowego pomnożenia?

Paweł poucza Tymoteusza, aby pracował w taki sposób, by jego pracownicy się pomnażali. Gdy analizujemy ten werset, widzimy kilka „pokoleń” pracowników. To, co rozpoczęło się od Pawła wykracza daleko poza Tymoteusza.

Czasowniki w wersecie 2 odmalowują obraz tego, co jest potrzebne w duchowym pomnożeniu.

"Co usłyszałeś"

Jest tam przesłanie, jakie otrzymujemy. To jest Ewangelia. To prawda.

"Przekazać"

Co komunikuje słowo “przekaż”?  

"Którzy też będą zdolni nauczać i innych"

Jak myślisz, co jest związane z “byciem zdolnym do nauczania innych?”

Po strategii jaką kreśli Paweł w wersecie 2 następują trzy metafory, które opisują pracę osoby zaangażowanej w duchowe pomnożenie.

(3) Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa! (4) Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w kłopoty około zdobycia utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął. (5) Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko /wtedy/, jeżeli walczył przepisowo. (6) Rolnik pracujący w znoju pierwszy powinien korzystać z plonów.  

2 Tymoteusza 2:3-6

Czego uczysz się z porównania do żołnierza w wersetach 3-4?

Czego uczysz się z porównania do sportowca w wersecie 5?

Czego uczysz się z porównania do rolnika w wersecie 6?

Zastosowanie prawdy

 

esteśmy wdzięczni, że Paweł przedstawił strategię służby w 2 Tymoteusza 2,2. Pomocne jest też widzieć w Dziejach Apostolskich, jak starał się tę strategię zrealizować. Paweł wziął Tymoteusza pod swoje skrzydła i prowadził go w duchowym wzroście. Tymoteusz wzrastał służąc Bogu wraz z Pawłem. Jest prawdopodobne, że Tymoteusz podróżował z Pawłem zarówno podczas drugiej, jak i trzeciej wyprawy misyjnej.

 

Tych dwóch ludzi było sobie tak bliskich, że Paweł mógł napisać do niego w 2 Tymoteusza 3,10-11: „Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze…” Tekst jasno przedstawia ich bliską relację. Z czasem Tymoteusz okazał się człowiekiem wiernym, zdolnym nauczać innych. Paweł opisał go jako „współpracownika” (Rzymian 16,21).

 

Tymoteusz wzrastał duchowo i miał swoich własnych uczniów. Uczył ich, a oni uczyli innych. Kościół się rozwijał.

 

Pragniemy działać według tego samego wzoru. Dzięki Bożej łasce będziemy nauczać innych, którzy będą nauczać kolejnych, a ci będą nauczać jeszcze kolejnych. Naszym celem jest to, aby ewangelia rozprzestrzeniała się od osoby do osoby, a nowi pracownicy byli cały czas przygotowywani na żniwo.

 

Duchowe pomnożenie to błyskotliwy plan:

 

Wcześniej wspomnieliśmy, że słowo WSZYSCY odnosi się do ogromnej liczby ludzi. Duchowe pomnożenie to dana przez Boga strategia, dzięki której zadanie dotarcia z ewangelią do wszystkich ludzi może zostać wykonane.

Paul and Tim walking

 

Co w przesłaniu tego filmu robi na tobie największe wrażenie?

 

Piękno duchowego pomnożenia

 

Kiedy analizujemy przykład Pawła pomagającego Tymoteuszowi stać się duchowym pomnożycielem, widzimy bardzo wyraźny aspekt osobisty tej strategii. Jedna osoba inwestuje w życie drugiej. Wyraża Bożą miłość i troskę. Jedna osoba stawia wyzwania drugiej i pomaga jej wzrastać. Nie jest zaskoczeniem, że Paweł zwraca się do Tymoteusza jak do własnego syna. Mieli wyjątkową relację.

 

Strategia jest bardzo osobista, a jednocześnie skuteczna w docieraniu do KAŻDEGO. Obecnie wszyscy odczuwamy wielką pustą przestrzeń. Tak wielu ludzi nie słyszało ewangelii. Tak wielu nie rozumie, kim jest Jezus i co dla nich zrobił. Potrzebują Dobrej Nowiny.

 

Jeśli jesteśmy blisko tych ludzi, jeśli chcemy zdobyć studentów w naszym kraju, potrzebujemy efektywnej strategii. Duchowe pomnożenie jest tym, do czego prowadzi nas Bóg. Dlatego pragniemy stać się duchowymi pomnożycielami. Duchowe pomnożenie jest strategią tego ruchu.

 

Duchowe pomnożenie definiuje się jako zdobywanie ludzi dla Chrystusa i inwestowanie w życie tych, którzy są wierni tak, aby zdobywać, budować i posyłac innych - jedno duchowe pokolenie za drugim. To budowanie pomnażających uczniów.

 

Poniższy film pokazuje przykład tego, jak Bóg pomnaża robotników na duchowe żniwa wśród dzisiejszych studentów.

 

Bóg używa czasu, zaangażowania i miłości jednego człowieka, aby pomóc w rozwoju drugiej osoby.

image

Osoba będąca uczniem uczy się, jak może pomóc komuś innemu stać się uczniem.  

Działanie

 

Wyzwanie, aby stać się duchowym pomnożycielem

 

Duchowe pomnożenie jest Bożą strategią. Bóg zaprasza cię, abyś stał się duchowym pomnożycielem.

 

Decyzja należy do ciebie. Możesz postawić to sobie za cel, albo jak wielu innych możesz wybrać coś innego. Jeśli robimy krok wiary i ufamy Bogu, że uczyni nas duchowymi pomnożycielami, On będzie w nas działał. Bogu bardzo podoba się taka modlitwa Jego dzieci: „Panie, uczyń mnie jednym z pełnych wiary mężczyzn/kobiet, którzy są zdolni nauczać innych”. W tym ruchu jest wielu studentów, którzy tak właśnie powiedzieli Bogu, zrobili krok wiary i stali się duchowymi pomnożycielami.

 

jesus-hand-follow-me

Wybór nalezy do nas:

 

W jaki sposób Bóg przemawiał do ciebie kiedy studiowałaś temat duchowego pomnożenia?

 

Jeśli staniesz się duchowym pomnożycielem jaki wpływ będzie to miało na twoją uczelnię?

 

Wyzwanie:

 

Dążenie do duchowego pomnożenia jest krokiem wiary. Czy chciałbyś pomodlić się następującą modlitwą wyrażającą konkretne zobowiązanie?

 

„Panie, chcę być duchowym pomnożycielem. Działaj przeze mnie, by pomagać innym studentom dzielić się ewangelią i prowadzić innych w uczniostwie. Jak jest napisane w 2 Tymoteusza 2,2, proszę Cię, uzdolnij mnie do pracy z godnymi zaufania ludźmi, którzy będą nauczać innych. Ojcze, ucz mnie. Wyszkol mnie. Daj mi serce dla ludzi, dla twojej ewangelii i dla świata. Przyjmuję wyzwanie, by stać się duchowym pomnożycielem.”

Podaj dalej

Koncepcja duchowego pomnożenia jest wielu nieznana. Nie odkryli niezwykłej strategii z 2 Listu do Tymoteusza 2,2, która jest zarazem osobista i ekspansywna. Mogą też nie wierzyć w to, że Bóg mógłby ich użyć w taki sposób, by mogli mieć wpływ na innych.

 

Pomyśl o dwóch osobach, dla których ważne byłoby przesłanie 2 Tymoteusza 2,2. Umów się z nimi na spotkanie i zapytaj, czy możesz się podzielić tym, czego nauczyłeś się ostatnio z listu Pawła do Tymoteusza. Daj im do zrozumienia, że wierzysz w nie i że Bóg może przez nie dokonać wielkich rzeczy.

 

 

Być może te dwie osoby zdecydują się przyłączyć do ciebie jako duchowi pomnożyciele. 

Podziękowania


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.