11. Ja i mój zespół

Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja - czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka - mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię.

Filipian 1:27

Co i dlaczego

 

Kiedy przyszedłeś do Chrystusa, stałeś się częścią Bożej rodziny. Nie jesteś sam! Nie tylko masz obietnicę Jezusa, że „zawsze z tobą będzie” (Ew. Mateusza 28,20), masz też siostry i braci w Chrystusie. Niektórzy z tych braci i sióstr są na twojej uczelni. Gdy będziecie działać razem, Bóg pomoże wam zachować jedność ducha i serca, by wspólnie trudzić się dla wiary w ewangelię (Filipian 1,27).

 

Dlaczego mamy „trwać mocno razem?” Dlaczego mamy zachować „jedność serca?” Dlaczego jesteśmy zachęcani, aby „walczyć o wiarę w Ewangelię”? Jest wiele powodów. Na ten moment podkreślmy jeden: to, co staramy się osiągnąć jest większe niż cokolwiek jedna osoba mogłaby osiągnąć samodzielnie. Studenci, którzy potrzebują Dobrej Nowiny o Chrystusie i pomocy we wzroście są nie tylko na twoim roku. Są rozproszeni po całym mieście. A gdyby każdy w twoim mieście usłyszał o Jezusie, powstałoby pytanie: „A co z tymi w innych miastach?”. ZASIĘG jest ogromny.

 

Bóg wzywa nas do tego celu jako wspólnota. To najlepsze środowisko dla twojego osobistego wzrostu i najlepsze środowisko do budowania ruchu. W taki właśnie sposób Jezus zapoczątkował swój ruch, który wciąż rozprzestrzenia się po świecie. To dzięki naszym relacjom opartym na wzajemnej miłości ci, którzy nie są wierzący „poznają, że jesteśmy uczniami Jezusa” (Ew. Jana 13,35).

 

Dlaczego zespoły są tak ważne? Dobra współpraca zespołowa wiąże się z doświadczeniem pewnej dynamiki zwanej synergią. Synergia jest rezultatem dwóch lub więcej współdziałających czynników, które generują rezultat niemożliwy do osiągnięcia przy wysiłkach pojedynczych elementów. Synergia w naszych zespołach zachodzi wtedy, gdy dwóch lub więcej ludzi budujących ruch funkcjonuje tak efektywnie, że generują rezultat niemożliwy do osiągnięcia przez jedną osobę.

Obejrzyj film o pracy zespołowej.

Jakie masz obserwacje dotyczące pracy zespołowej i synergii w oparciu o ten film?

 

 

 

Czym jest zespół?

 

Definicja zespołu budującego ruch –

 

Grupa uczniów Jezusa kierowanych jednym pragnieniem, którzy zobowiązują się dążyć do wspólnego celu.

 

(To znaczy do wypełnienia Wielkiego Posłannictwa)

Nauka ze Słowa

 

Księga Koheleta jest jedną z ksiąg Starego Testamentu zaliczanych do „literatury mądrościowej”. Literatura mądrościowa składa się ze zwięzłych stwierdzeń i zasad, które dają nam wgląd w życie. W Księdze Koheleta 4,9-12 czytamy o mądrości płynącej ze wspólnej pracy.

 

Przeczytaj Koheleta 4:9-12.

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

 

Wypisz jak najwięcej korzyści wypływających z faktu współdziałania dwóch osób zamiast jednej:

 

Przeczytaj Efezjan 4:1-7, 11-16

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

 

W wersetach 1-3 Paweł wzywa wierzących w Efezie, by “postępowali w sposób godny powołania, jakim zostali wezwani.” Co powinno charakteryzowac osobę, która postępuje w sposób godny powołania?

 

W wersetach 4-6 Paweł podkreśla jednośc wiary. Jakie rzeczy jednoczą wszystkich wierzących?

 

Wersety 11-13 podkreślają zróznicowanie ciała Chrystusa. Innymi słowy, jedność nie oznacza, że każdy chrzescijanin jest taki sam. Jakie są niektóre z ról czy darów jakie Bóg daje różnym chrześcijanom?  

 

W jakim celu Bóg daje wierzącym te różne dary czy role? Innymi słowy, do czego taka różnorodność ma prowadzić? (w. 12-13)

 

Wg wersetu 16 dlaczego róznorodność jest taka ważna?

 

Z jednej strony Paweł podkreśla “jedność", drugiej róznorodność. Może się wydawać, że te dwie rzeczy sobie zaprzeczają. Opisz, jak według ciebie jedność i różnorodność współgraja ze sobą w pracy zespołowej.

Zastosowanie prawdy

 

Budowanie zespołu i inwestowanie w niego jest podstawowym krokiem w kierunku rozwijania duchowego ruchu na naszej uczelni. Absolutnie najważniejszą rzeczą, jaką musisz zrobić jako lider jest zebranie innych liderów i połączenie sił, aby wspólnie służyć Bogu. Bożym zamiarem nie było to, abyś wykonał całą pracę sam.

 

Czasem praca z innymi może być wyzwaniem. Nie zawsze traktujemy innych tak, jak powinniśmy. Ludzie mogą się nawzajem poranić, obrazić lub odsunąć się, gdy pojawiają się nieporozumienia i konflikty. Nie jest zaskoczeniem to, co apostoł Paweł pisze do wierzących w Koryncie: „A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.” (1 Kor 1,10)

 

Kiedy osiągniemy „doskonałość w Chrystusie”, będziemy całkowicie jednomyślni. Będziemy służyć Bogu w jedności i harmonii, funkcjonując jako jedno ciało. Jednakże obecnie taka harmonijna współpraca nie jest zagwarantowana. Paweł wzywał swoich uczniów do jedności, przynaglając ich do wspólnej pracy.

 

W Efezjan 4:29-32 Paweł mówi chrześcijanom jak mają się wzajemnie traktować. Co to ma wspólnego z dobrym funkcjonowaniem zespołu?

 

Jak myślisz, jak wpłynęłoby to na zespół, gdyby jego członkowie nie stosowali sie do poleceń Pawła zawartych w tych wersetach?

 

Zaufanie jest w Piśmie interesującym zagadnieniem. Jeśli przeszukasz Biblię, odnajdziesz wiele odniesień do zaufania. Bóg wciąż wzywa swój lud do tego, aby ufał Jemu, a nie czemuś lub komuś innemu. Tylko Bóg jest w pełni godzien zaufania. On jeden nie zawiedzie.

 

W zaufaniu więc patrzymy na Pana i widzimy, że wezwał nas do wspólnej pracy. Umieścił nas w jednej rodzinie i uczynił współzależnymi od siebie. Jako wyraz naszego zaufania Bogu przyjmujemy tę strukturę i zgadzamy się, że jest dobra. Przez wiarę odkrywamy, jak nasz łaskawy Pan zamierzył, żebyśmy pracowali razem, zjednoczeni wspólnym pragnieniem i celem.

 

Prawdopodobnie znasz kilku wspaniałych wierzących, którzy zdobyli twoje zaufanie i szacunek. Ci, którzy naśladują Chrystusa stają się godni naszego zaufania, ponieważ widzimy w nich naszego godnego zaufania Zbawiciela. Jednak nawet jeśli to prawda, to nasza wspólna praca wynika nie z tego, że jesteśmy godni zaufania, ale z tego, że nasz godzien zaufania Pan zaprosił nas do współpracy w swoim wielkim żniwie.

 

Zapamiętaj naszą definicję zespołu: „grupa uczniów Jezusa kierowanych wspólnym pragnieniem, która zobowiązała się dążyć do wspólnego celu”. Nie przegap tej ważnej rzeczy – cały zespół idzie w kierunku wspólnego celu.

Działanie

 

Kroki, jakie podejmiesz muszą być dostosowane do twoich okoliczności. Jeśli obecnie nie masz zespołu, twoim pierwszym krokiem jest dążenie do jego utworzenia. Jeśli masz już zespół, twoim krokiem będzie zainwestowanie w niego, tak by przynosił chwałę Bogu i był efektywny w realizacji swojego celu.

 

Tworzenie zespołu

 

Jeśli obecnie nie masz zespołu, to przed tobą następujące kroki:

 

♦ Znaleźć uczniów Jezusa kierowanych wspólnym pragnieniem.

⇒ Wezwać uczniów Jezusa kierowanych wspólnym pragnieniem, aby przyłączyli się do budowania ruchu. Kiedy spotkasz tych ludzi, podziel się z nimi swoimi pragnieniami i wizją. Powiedz im, że się modliłeś i prosiłeś Boga, aby pozwolił ci spotkać innych, którzy będą podzielać twoje pragnienia.

⇒ Zacznij pytać znajomych. Pytaj ludzi, czy znają kogokolwiek, kto jest naśladowcą Chrystusa. Zapytaj, czy znają kogoś, komu bardzo zależy na ewangelizacji studentów. Skontaktuj się z tymi ludźmi.

 

♦ Módl się, prosząc Pana żniwa, by pokierował cię do innych robotników.

 

♦ Nie przestawaj przyprowadzać do Chrystusa osób, które staną się uczniami zjednoczonymi wspólnym pragnieniem.

Zbierz te osoby i rozmawiajcie o tym, co to znaczy budować ruch. Twój zespół może powstać, gdy nowi wierzący będą się przyłączać do tej pracy.

 

Inwestowanie w zespół:

 

Jeśli masz już zespół, podziękuj Bogu. Potem możesz zadać pytanie: Co mogę zrobić, by pomóc mojemu zespołowi być bardziej efektywnym? Wybierz jedną z poniższych sugestii i omów ją ze swoim zespołem:

 

1. Oceń swój zespół, by stwierdzić, czy jest skupiony na budowaniu ruchów, czy na czymś innym. Podziel się swoimi obserwacjami z członkami zespołu i poproś ich, by podzielili się swoimi myślami na ten temat.

2. Czy twój zespół ma jasny cel? Jeśli nie, opracujcie go razem. Dobry cel jest jasny, motywujący i łatwo podzielić się nim z innymi.

3. Czy znasz mocne strony i dary każdego w zespole? Omów, co wyjątkowego wnosi każda osoba, a co równocześnie pomaga w wypełnieniu celu.

4. Przestudiujcie razem Koheleta 4,9-12 i Efezjan 4. Ustalcie 2-3 konkretne zastosowania  dla waszego zespołu i zacznijcie wprowadzać je w życie.

5. Jeśli do tej pory tego nie robiliście, to zacznijcie cotygodniowe spotkania modlitewne zespołu.

 

 

Omów te opcje z liderem swojej małej grupy i dawaj mu znać, jak idzie realizacja tych kroków.

Podziękowania


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.