04. Poleganie na Duchu Świętym

“Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca.

Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka.”

Łukasza 24:49

Co i dlaczego

 

W powyższym wersecie Jezus daje uczniom zaskakujące polecenie. Mówi im, by pozostali w mieście. Dlaczego Jezus wydaje się opóźniać głoszenie jedynej Dobrej Nowiny? Odpowiedź znajduje się na początku wersetu. Bez mocy Ducha Świętego, uczniowie nie byli przygotowani, aby wypełnić to zadanie.

 

Najlepszym tego przykładem jest apostoł Piotr. W noc przed śmiercią Jezusa Piotr z wielką odwagą powiedział: „Jestem gotowy pójść za tobą do więzienia i na śmierć”. (Ew. św. Łukasza 22,33). Jednak cała jego determinacja szybko zniknęła. Człowiek, który szczerze kochał Jezusa, wyparł się go trzy razy tego samego wieczoru, kiedy wypowiedział te śmiałe słowa.

 

Potem coś się zmieniło. W dniu Pięćdziesiątnicy Bóg zesłał swojego Ducha na swych  naśladowców. Piotr, który wcześniej ukrywał się ze strachu, śmiało i z mocą przemówił do tłumów zebranych w Jerozolimie (Dzieje Apostolskie 2,14-41). Tego dnia trzy tysiące ludzi uwierzyło w Chrystusa.

 

Historia Piotra i reszta Nowego Testamentu potwierdzają kluczową rolę Ducha Świętego. Każdy człowiek, który oddał swe życie Chrystusowi został zapieczętowany Duchem Świętym. Jednak powstaje pytanie, co to znaczy być codziennie napełnionym Duchem i polegać na Jego mocy. W tej lekcji dowiemy się więcej o tym, jak polegać na Bogu.

 

Nauka ze Słowa

 

Podstawowe nauczanie Jezusa o Duchu Świętym można odnaleźć w Ewangelii św. Jana w rozdziałach 14-16. Kiedy Jezus przygotowywał się na śmierć na krzyżu, wyjaśniał uczniom prawdy potrzebne im po Jego odejściu. Podzielił się trzema ważnymi zagadnieniami: Bóg pośle swojego Ducha, będziecie nadal trwać we mnie (Jezusie) i Duch was poprowadzi.

 

Przeczytaj Ew. św. Jana 14:16-18

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

 

Co wersety 16 i 17 mówią nam o Duchu Świętym i co Duch zrobi w życiu uczniów?

 

Werset 18 przekazuje zachęcającą prawdę. Jezus ma plan. Kiedy fizycznie opuszczał uczniów, nie miał zamiaru ich porzucać. Poprzez przyjście Ducha Świętego powstała więź między Jezusem a Jego wyznawcami.    

Przeczytaj Jana 15:4-5

 

Ponieważ Duch Święty zostanie zesłany, nadal będziemy mieć relację z Jezusem. Dzięki Duchowi Świętemu będziemy mogli nadal trwać w Jezusie.

 

Słowo „trwać” oznacza tutaj  pozostawać silnie związanym z czymś lub kimś. Wierzący ma polecenie pozostać stale połączonym z Jezusem. Werset 5 porównuje to nasze połączenie z Chrystusem do krzewu winorośli i jego gałęzi. Aby gałąź mogła wydawać owoc, musi być połączona z krzewem winorośli. To za pośrednictwem pnia krzewu przepływają do gałęzi życiodajne soki, dzięki którym przynosi ona owoce. .

 

Napisz swoimi słowami co to znaczy “trwać w Jezusie.”

Według Jezusa, co będzie prawdą o chrześcijaninie, który w Nim trwa?

 

Czego będzie doswiadczał chrześcijanin, który nie trwa w Jezusie?

 

Przeczytaj Jana 16:5-13

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

W wersetach 6-7 Jezus zauważa rozczarowanie uczniów i zarazem wyjaśnia dlaczego Jego “odejście” jest dla nich tak naprawdę dobre. Jaką korzyść otrzymają?

 

Kiedy Duch Boży przyjdzie wypełni kilka różnych zadań:

 

Ponieważ Duch Święty będzie… (wersety 8-11)  

 

Dla wierzących Duch Święty będzie… (wersety 13-14).

 

Dlaczego tak ważna jest obietnica Jezusa, że Duch Swięty będzie zarówno prowadził i objawiał rzeczy należące do Jezusa?

 

Ciesz się tym, jak Duch Święty może działać w Twoim życiu:

Zastosowanie prawdy

 

Apostoł Paweł często mówił o Duchu Świętym i zapisał konkretne Boże polecenie dotyczące Ducha.

 

Przeczytaj Efezjan 5:15-21

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

 

Bycie napełnionym Duchem Świętym umożliwia trwanie w Jezusie. Być napełnionym to być kierowanym lub uzdolnionym przez Ducha Świętego, który zamieszkuje w każdym wierzącym. Polecenie to dosłownie znaczy: „Niech Duch Święty cię napełni”. Bycie napełnionym Duchem Świętym jest czymś, na co pozwalamy Bogu i jest to kwestia naszej woli. Jest różnica pomiędzy tym, kiedy ty kierujesz swoim życiem a pozwoleniem Bogu, aby to On miał nad nim kontrolę.

 

Jaka jest wola Boża dla każdego chrześcijanina? (wersety 17-18)

Jakie rzeczy spodziewasz się zobaczyć w życiu osoby napełnionej Duchem, która pozwala Bogu kierować swoim życiem? (wersety 18-19)

Co może się stać z chrześcijaninem, który decyduje się sam decydować o swoim życiu, starając się żyć po chrześcijańsku o własnych siłach?

 

Możemy być napełnieni Duchem, uzdolnieni przez Boga, aby za Nim iść i przeżywać przygodę jaką dla nas przygotował.

 

W oparciu o treść Efezjan 5, jakie decyzje potrzebujesz podjąć, aby pozwolić Bogu, by napełnił cię swoim Duchem?

 

Jakie nowe priorytety mogą pojawić sie w twoim życiu jako rezultat poddania się prowadzeniu Ducha?

Działanie

 

Oto trzy kroki, które pomogą ci doświadczyć prowadzenia i mocy Ducha Świętego:

 

1. Zrób krok wiary. Bycie napełnionym Duchem jest czymś, co pochodzi od Boga. Jednak On oczekuje też czegoś od nas. Oczekuje, że uwierzymy. To wymaga wiary. Bóg wiele razy podkreśla w swoim Słowie podkreśla znaczenie wiary. To przez wiarę przychodzimy do Jezusa i jesteśmy oczyszczeni z grzechów. To przez wiarę chodzimy w Nim. Teraz widzimy, że to przez wiarę jesteśmy napełnieni Duchem.

 

Jeśli jesteś gotowy zrobić ten krok wiary, powiedz o tym Bogu słowam poniższej modlitwy:

 

Drogi Ojcze, chcę trwać w Jezusie. Przyznaję, że sam kieruję swoim życiem. Dziękuję ci, że przebaczyłeś moje grzechy przez śmierć Chrystusa na krzyżu. Teraz zapraszam Chrystusa, by przejął kontrolę nad moim życiem. Napełnij mnie Duchem Świętym, tak jak nakazałeś. Daj mi zdolność naśladowania Chrystusa i prowadź mnie w wypełnianiu Twojej woli.

 

2. Przeczytaj „Wskazówkę nr 3” Billa Brighta pt. „Jak być napełnionym Duchem Świętym”. Po przeczytaniu zapisz 3-5 ważnych zasad.  "Wskazówka nr 3" aby ją przeczytać, kliknij tu!

 

3. Podziel się swoimi refleksjami na temat tej lekcji z liderem swojej grupy. Poproś, aby opowiedział ci, jak napełnienie Duchem wpływa na jego życie.

 

Ostatnie twoje doświadczenia w dzieleniu się Ewangelią pokazały ci już, jak ważne jest poleganie na Bogu i Jego Duchu. Każdy aspekt budowania ruchu jest związany z działającym przez nas Bożym Duchem. Rozpoczęliśmy proces wzrostu, którego nie dokończymy sami. Boży Duch poprowadzi nas dalej ku dojrzałości w Chrystusie.

 

Podaj dalej

 

Jakie są niektóre ważne prawdy, jakie odnalazłeś w tej lekcji?

 

Kto, według ciebie, mógłby z nich skorzystać?  Zapisz imiona dwóch osób:

 

W tej lekcji dowiedziałeś się o zeszycie z serii „Wskazówki”. Są one bardzo pomocne. Może zechcesz przejrzeć inne tytuły, aby zobaczyć, czy są tam tematy, które chciałbyś przestudiować.

 

Link do serii "Wskazówki" w języku angielskim:

        Wskazówki po angielsku 

Podziękowania


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.