12. Biblijne wezwanie by czynić uczniów

Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie [dosł. czyńcie uczniami] wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Mateusza 28:18-20

Co i dlaczego

 

Bóg działa w życiu ludzi i daje nam przywilej przyłączenia się do Niego w tej pracy, dzięki której inni dostępują przemiany na całą wieczność. Ich decyzja, by zaufać Chrystusowi nie jest końcem, ale początkiem procesu, w którym stają się uczniami Jezusa i wzrastają ku dojrzałości.

 

Kim jest uczeń?

 

Uczeń jest naśladowcą Jezusa, który chce Go poznawać i być posłuszny Jego poleceniom.

 

Gdy Jezus zostawił swoim uczniom Wielki Nakaz Misyjny (Mateusza 28,16-20), miał na myśli coś więcej niż ewangelizację. Zapowiedział wtedy, że Jego uczniowie będą pomagali innym wzrastać i stawać się dojrzałymi wierzącymi. Rezultatem będą pokolenia chrześcijan, którzy żyją z Jezusem na co dzień i podejmują się zadania dzielenia się ewangelią i pomagania innym we wzroście. Od tego zależał rozwój kościoła!

 

Zastanów się nad tym. Jesteś owocem procesu uczniowskiego zapoczątkowanego w pierwszym wieku. Masz możliwość włączyć się w dzieło Wielkiego Nakazu Misyjnego przez czynienie w swoim pokoleniu uczniów, którzy będą czynić uczniów w przyszłych pokoleniach.

 

Poświęć chwilę, by podziękować Bogu za ludzi, których postawił na twojej drodze, którzy dzielili się z tobą ewangelią i którzy pomagają ci w uczniostwie.

 

Nauka ze Słowa

Przyjrzyjmy się bliżej Wielkiemu Nakazowi Misyjnemu. Pokazuje on nam, jak ważne jest zrozumienie uczniostwa.

 

Przeczytaj Mateusza 28:16-20

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

Co widzisz w postawie i zachowaniu uczniów w tych wersetach?  (Wersety 16-17)

 

Opisz zródło i zakres autorytetu Jezusa. Dlaczego, według ciebie było to dla Niego ważne, by powiedzieć to uczniom?  (w. 18)

 

Werset 19

 

Gdy dziś czytamy rozdział 28 Ewangelii Mateusza, jego znaczenie może nie być dla nas tak oczywiste jak dla tych, którzy jako pierwsi usłyszeli te słowa Jezusa. W nakazie tym jest jeden podstawowy czasownik – „czyńcie uczniami” jest jego centralną ideą. Inne działania po prostu opisują, w jaki sposób mamy wykonać to zadanie. 

 

W jaki sposób centalna idea tego nakazu wpływa na twoje zrozumienie Wielkiego Nakazu Misyjnego?

 

Moglibyśmy „iść” w wiele miejsc i „czynić” wiele rzeczy i mimo to minąć się z sednem tego, o co prosi Jezus. On chciał, byśmy czynili uczniów.

 

Jaką obietnicę dał Jezus w związku ze swoim zleceniem? Dlaczego było to ważne? (w. 20)

 

Centralna idea ukształtowała pierwszy kosciół

W Księdze Dziejów odkrywamy, że Barnaba był uczniem Jezusa. Uczymy się na jego przykładzie. W Dziejach 11,19-26 mamy wgląd w życie i pracę jednego z uczniów, Barnaby.

 Przeczytaj Dzieje 11:21-26

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

Po tym jak wielu przyszło do Chrystusa, kosciół w Jerozolimie posłał Barnabę do Antiochii.

 

Jak myślisz, dlaczego mieli potrzebę wysłania kogoś do Antiochii?

(w. 22)

 

Jakimi słowami opisano Barnabę? (w. 24)

 

Co między innymi zrobił Barnaba, kiedy przybył do Antiochii?

 

W oparciu o to, czego się dowiedziałeś na temat Barnaby, jakim człowiekiem ma być uczeń?

 

Barnaba jest przedstawiony jako zarówno ewangelista, jak i czyniący uczniów. Bóg działał przez niego tak, że kościół w Antiochii rozwijał się w liczbie wyznawców i w duchowej głębi. Ciekawe jest, że ten właśnie kościół jest pierwszym, o jakim wiemy, że wysłał pracowników (Dzieje 13,1-3).

rhpas0844

Zastosowanie prawdy

 

Osobiste zastosowanie prawd zawartych w tej lekcji przemieni twoje życie. Bóg chce, abyś stał się osobą czyniącą uczniów i dał ci wszystko, czego potrzebujesz do wypełnienia tego zadania. Jeśli będziemy podążać za głosem naszego Dobrego Pasterza, doświadczymy tego, że Bóg przez nas będzie powoływał uczniów. On wzywa nas do życia w wierze i udziału w Jego planie zdobycia świata. Poniższy film przedstawia, co Bóg zamierza zrobić.

Uczniowie posiadali bardzo niewiele, kiedy zaczęli czynić uczniów. Oto, co mieli:

1. Przemieniające doświadczenie życia z Jezusem
2. Chęć posłuszeństwa
3. Moc Ducha Świętego

 

Jak wygląda to u ciebie? Odnieś się do każdej z trzech rzeczy.

 

Film sugeruje, że obecnie największym wyzwaniem jest to, że „wierzący w Jezusa nie są jego posłusznymi naśladowcami”.

 

Jakiego rodzaju problemy powstają, gdy wierzący nie są posłusznymi naśladowcami Jezusa?

 

Ci, którzy potrafią czynić uczniów, mają serce oddane Bogu oraz pełne miłości do ludzi. Uczniostwo jest kwestią serca. Rozkwita w kontekście miłości i posłuszeństwa. Jeśli pragniesz być tym, który czyni uczniów, poproś Boga, aby uczynił cię osobą pełną miłości i posłusznym naśladowcą.

Gdy przeczytałeś o Bożym powołaniu do czynienia uczniów, co najbardziej cię poruszyło?

 

Chwila na samoocenę

Mamy nadzieję, że dzięki temu studium Bóg pomoże ci lepiej zrozumieć uczniostwo i Wielki Nakaz Misyjny. Poniższa ocena jest stworzona po to, by pomóc ci ocenić swój obecny stosunek do uczniostwa i czynienia uczniów. Przeczytaj poniższe zdania i oceń samego siebie tak szczerze, jak potrafisz.

1 = To zawsze jest prawdą o mnie
2 = To zwykle jest prawda o mnie
3 = Czasem to prawda, a czasem nie
4 = To rzadko jest prawdą na mój temat
5 = To nigdy nie jest prawdą na mój temat


Z powodu mojego przemieniającego życie doświadczenia z Jezusem jestem zmotywowany, by czynić uczniów

Chcę być posłuszny Bożemu powołaniu, by stać się tym, który czyni uczniów

Staram się żyć w mocy Ducha Świętego

Chcę uczyć się razem z innymi, jak stać się czyniącym uczniów

Wierzę, że Bóg może użyć mnie do prowadzenia drugiej osoby we wzroście

Regularnie modlę się, prosząc Boga, by użył mnie w wypełnieniu Jego Wielkiego Nakazu Misyjnego

Celem każdej oceny nie jest to, byśmy się poczuli „dobrze” lub „źle”. Celem jest uzyskanie lepszego zrozumienia samego siebie w danym momencie. Oceny mogą pomóc nam dowiedzieć się, co robimy dobrze i pomóc nam zidentyfikować obszary, w których potrzebujemy rozwoju.

 

W oparciu o tę ocenę, jakimi rzeczami, które Bóg już zrobił w twoim życiu możesz się cieszyć?

 

W jaki sposób chciałbyś rozwijac się w jednym lub więcej z tych obszarów?

 

Działanie

 

Termin „uczeń” może mieć punkt skupienia zarówno „wewnętrzny” (twój wzrost jako naśladowcy Jezusa), jak i „zewnętrzny” (pomaganie innym we wzroście jako naśladowcom Chrystusa). Księga Przysłów 27,17 mówi: „Żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego”. Bóg używa relacji „ostrzących żelazo” do tego, byśmy się rozwijali. Przyjrzyj się dwóm rodzajom relacji uczniowskiej, jakich przykładem są Paweł i Tymoteusz.

 

„Paweł” - to osoba, która prowadzi cię we wzroście. Posiada ona dojrzałość duchową, którą podziwiasz. Ma wiedzę i mądrość do przekazania. Jest dla ciebie przykładem do naśladowania.

„Tymoteusz” - to osoba, którą prowadzisz we wzroście. Ta osoba jest duchowo młodsza. Posiadasz wiedzę i mądrość, którą możesz się z nią podzielić. Możesz służyć jej jako wzór do naśladowania.

 

Posiadanie obu typów relacji w życiu tworzy bogate środowisko dla duchowego wzrostu. Potrzebujemy intencjonalnego podejścia i aktywnego poszukiwania takich relacji. Nie zdarzają się one tak po prostu.

* Uwaga: Prowadzenie kogoś w uczniostwie nie wymaga doskonałości. Jeśli czekasz na jej osiągnięcie, to nigdy nikogo nie poprowadzisz. Przypomnij sobie definicję uczniostwa z początku lekcji. Wróć do niej i przeczytaj jeszcze raz. Możesz zacząć od podzielenia się z kimś innym tym, czego się nauczyłeś i doświadczyłeś.

 

Trzy praktyczne kroki dla ciebie:

 

1) Czy masz „Pawła” w swoim życiu?

 

Czy przychodzi ci na myśl ktoś, kogo czasami Bóg używa teraz w twoim życiu, pomagając ci w wierze? Jeśli jest ktoś taki, spotkaj się z nim i poproś, aby pomógł ci wzrastać w wierze. Jeśli nie masz obecnie takiej osoby, poproś Boga o „Pawła”, który pomoże ci w rozwoju.

 

Mój “Paweł” to:

 

2) Czy masz w swoim życiu „Tymoteusza”?

 

Poproś Boga, by pokierował cię do kogoś, w czyje życie będziesz mógł zainwestować. Być może przyprowadziłeś kogoś do Chrystusa. Może spotkałeś młodszego wierzącego, którego możesz zachęcić. Zrób krok wiary, ufając Bogu, że cię użyje.

 

Moi “Tymoteusze” to:

 

3) Omów swoją ocenę ze swoim prowadzącym lub wierzącym przyjacielem.

 

Razem ustalcie, w jaki sposób podejmiesz kolejne kroki w stawaniu się liderem dla innych.

Podziękowania


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.