14. Słowo Boże

 

“Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia,

ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa.

Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy:

trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki.

Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.” 

1 Piotra 1:23-25

Co i dlaczego

 

Głód wiedzy jest tym, co sprowadza młodych ludzi na studia. Pogoń za tym, by lepiej poznać fizykę, psychologię, programowanie i historię przywiodła twoich kolegów do miejsca największej zmiany w ich dotychczasowym życiu.

 

Apostoł Paweł wyruszył na własne poszukiwania wiedzy. Ujął to w ten sposób: „poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach” (Filipian 3,10). Paweł poszukiwał innego rodzaju wiedzy, takiej, która uczonym Grekom wydawała się głupotą. Jego poszukiwania zawiodły go do prawdziwego poznania Boga. Niezbędne w jego podróży było Boże Słowo.

 

Paweł powiedział: „Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości” (2 Tymoteusza 3,16). Gdy myślimy o ludziach naprawdę przygotowanych, Paweł jest inspiracją. Bóg działał przez niego, aby zapoczątkować ruchy w wielu prowincjach rzymskiego imperium. Paweł budował duchowe ruchy i robił to dobrze.

 

Poszukujemy tego, co Paweł - głębszego poznania Chrystusa. Niektórzy wierzący je zyskują, a inni nie. Załóżmy, że spotkałeś wczoraj kogoś, kto jest chrześcijaninem od 5-6 lat. Zauważyłeś, że cieszy się relacją z Bogiem i jest Jego owocnym świadkiem. Potem spotkałeś kolejną osobę. Ona również zaufała Chrystusowi 5-6 lat temu. Jednak nie widzisz oznak wzrostu. Zmaga się z tymi samymi pytaniami, co wtedy, gdy uwierzyła na początku. Z powodu swoich wątpliwości i niepewności nie mówi o Jezusie innym. Dlaczego pomiędzy tymi dwoma osobami istnieje taki kontrast?

 

Chociaż powody mogą być różne, jednym z kluczowych może być to, że pierwsza osoba zaczęła systematycznie czytać, studiować i stosować Słowo Boże. Druga osoba tego nie zrobiła. To, w jaki sposób będziemy starać się poznawać Boga ma wielkie znaczenie. Bóg objawia się przez swoje Słowo. Sprawia, że Jego dzieci wzrastają ku dojrzałości przez jego treść. W szkole Słowa przygotowuje nas do pełnienia dobrych czynów.

Nauka ze Słowa

Przeczytaj 2 Tym 3:16-17.

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

 

Paweł wymienia 4 unikalne cele Biblii. Jakie to cele? 

 

Opisz, w jaki sposób te unikalne cele mają wpływ na twój duchowy wzrost.

 

Przeczytaj następujące fragmenty i wymień jak najwięcej korzyści, jakie Biblia wnosi w życie wierzącego:

 

Psalm 1:1-3.

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

Zauważone korzyści:

 

Psalm 119:97-105.

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

Zauważone korzyści:

 

Jana 8:31-32

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

Zauważone korzyści:

 

List do Kolosan 3:16.

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

Jak mogłoby wyglądać “przebywanie w tobie Słowa Chrystusa z całym jego bogactwem?”  

 

W jaki sposób Słowo może uzdolnić cię do nauczania i napominania(zachęcania) innych?

 

Boże słowo jest nieskończonym zródłem prawdy i mądrości. Jednak nie wystarczy tylko je czytać. Łukasz pisze, “ błogosławieni ci, którzy słyszą słowo Boga i je zachowują.” (Łk 11:28)

 

Przeczytaj Jakuba 1:22-25.

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

Do czego wezwany jest każdy wierzący w wersecie 22?

 

Jak myślisz, dlaczego Jakub robi taka róznicę pomiedzy byciem “wykonawcą” a byciem jedynie “słuchaczem?” 

 

W jaki sposób jest opisana osoba, która jest tylko “słuchaczem” a nie “wykonawcą” w wersetach 23-24?  

 

Zgodnie z wersetem 25, jakie są korzyści płynące z Bożego Słowa dla tych którzy są wykonawcami?

 

Zastosowanie prawdy

 

VOLT powstał po to, aby pomóc ci wzrastać w relacji z Jezusem i przygotować cię do budowania ruchu duchowego pomnażania tam, gdzie jesteś. Stać się uczniem Jezusa oznacza podążać za Nim i być posłusznym temu, co nakazał nam robić (Mt 28,29).

 

Jedne z najważniejszych umiejętności, jakie możesz nabyć jako uczeń to czytanie, studium i zastosowanie Bożego Słowa. Prosty, a zarazem bardzo dobry sposób na studiowanie Biblii to:

1) obserwacje na temat fragmentu,

2) interpretacja - jakie to miało znaczenie dla pierwszych odbiorców,

3) wprowadzenie zasad w życie.

 

Przeprowadź poniższe studium:

 

Przeczytaj Mateusza 7:24-27 trzy razy.

Kliknij tu, by przeczytać fragment.

 

Wypisz jak najwięcej obserwacji. Obserwacje to po prostu fakty, które dostrzegasz w tekście (np.: było dwóch ludzi;  jeden był mądry, a drugi głupi; obaj chcieli zbudować dom itd.)

 

Obserwacje z Mateusza 7:24-27  

 

Jakie było przesłanie Jezusa do pierwszych odbiorców? (interpretacja)

 

Co to przesłanie znaczy dla nas dzisiaj? W jaki sposób odnosi sie do naszych czasów? (zastosowanie)

 

W jaki sposób możesz je zastosowac w swoim życiu? (To jest właśnie krok, który czyni nas “wykonawcami”) Co będzie rezultatem “usłyszenia” Bożego słowa, co zrobię w odpowiedzi na to co “usłyszałem”?

 

Obejrzyj artystyczną wersję przypowieści opowiedzianej przez Jezusa.

Działanie

Przygotuj się na wspaniałą przygodę, jaką jest osobisty kontakt z Bogiem na kartach Jego Słowa! D.L. Moody był człowiekiem, który kochał słowo Boże i zachęcał wierzących, by uczyli się być „samowystarczalni”,  to znaczy, aby potrafili sami wejść w kontakt ze Słowem i zostać duchowo nasyceni. D.L Moody powiedział kiedyś: 

 

„To, czego potrzebujemy jako chrześcijanie, to być w stanie sami siebie nakarmić. Jest zbyt wielu chrześcijan, którzy wydają się bezradni i apatyczni, głodni duchowego pokarmu, szukający kogoś, kto by ich nakarmił, podczas gdy Biblia jest gotową ucztą, w której nigdy nie biorą udziału.”

 

bible-food-1

 

Niech z tobą będzie inaczej! Podejmij zobowiązanie, by karmić się Bożym Słowem. Jeśli to dla ciebie coś nowego, weź pod uwagę, że wykształcenie nowego nawyku wymaga czasu i wytrwałości. Oto kilka sugestii, jak stać się samodzielnym w karmieniu się Bożym Słowem.

 

1) Wybierz stałą porę, kiedy będziesz spędzać czas z Bogiem w Jego słowie.
2) Wybierz miejsce, które jest ciche i wolne od zakłóceń.
3) Wybierz księgę w Biblii, którą chcesz studiować. (Jeśli potrzebujesz sugestii, to dobrym wyborem będzie List do Efezjan.)
4) Wybierz kilka wersetów, na których się skupisz i postaw sobie za cel przestudiowanie całej księgi. 

 

Podczas codziennych spotkań ze Słowem skorzystaj z następujących pytań:

 

• Jakie są twoje obserwacje po przeczytaniu tego fragmentu?
• Jakie było przesłanie skierowane do pierwszych odbiorców?
• Co Bóg mówi ci na temat twojej postawy, myśli, działań, które musisz zmienić, by wprowadzić w życie przesłanie tego fragmentu?
• W jaki sposób Bóg zachęca cię przez ten fragment?

 

Podaj dalej

 

W relacji z Bogiem w Jego Słowie zaczniesz uczyć się niezwykłych rzeczy o Bogu, sobie samym i o tym, co Bóg obecnie robi na świecie. Nie zatrzymuj tego dla siebie!

 

Podejmij inicjatywę, by podzielić się z drugą osobą tym, czego nauczyłeś się w czasie studium. Stań się dla kogoś błogosławieństwem!

 

Podziel się procesem, jaki stosujesz, by samodzielnie czytać Biblię. Może to być część twojej służby duchowego pomnożenia - pomoc komuś innemu nauczyć się, jak samodzielnie karmić się Słowem.

 

Dobrej zabawy!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.