15. Ndërtimi i brezave të ardhshëm

“Nuk kam gëzim më të madh se ky; të dëgjoj se bijtë e mi ecin në të vërtetën”

3 Gjoni 1:4

Çfarë dhe përse

 

Në shumfishimin shpirtëror, ndërtuesit e lëvizjeve kanë jo vetëm dishepuj, por breza dishepujsh. Shumëfishimi nis atëherë kur dishepulli yt ka dishepujt e tij/saj. Mendoni se po punoni me Krisin. Ai e do Zotin dhe e di që të gjithë besimtarët janë thirrur për të bërë dishepuj. Krisi ndërmerr një hap besimi dhe i kërkon Zotit që t’i sjellë 2-3 studentë të tjerë për të cilet mund të kujdeset.  

 

Krisi fillon të punojë me këta studentë, por nga ana tjetër ka përgjegjësi të reja, ashtu si dhe ju. Krisit me siguri i duhet të zgjerojë aftësitë për t’u bërë një dishepullizues efektiv. Përgjegjësia juaj e re është ta ndihmoni Krisin të bëhet një dishepullizues i suksesshëm. Le të supozojmë se një ditë Krisi iu drejtohet juve për ndihmë. Në fakt, ai po ju kërkon ta mësoni se si të bëhet dishepullizues efektiv për të tjerët.

 

Nga pikëpamja e shumfishimit shpirtëror, Krisi (brezi i parë i dishepujve) do të mësojë si të punojë me të tjerët (brezi i dytë i dishepujve). 

 

Krisin

Dishepullizimi i brezit të parë – Unë punoj me dishepujt e mi. Po i mësoj dhe po i inkurajoj ata ndërsa rriten dhe zhvillohen. Unë nis. Perëndia më ka pozicionuar kështu për të qenë pjesë e rëndësishme e rritjes së tyre.

 

Dishepullizimi i brezit të dytë – Unë punoj me dishepujt që po dishepullizojnë të tjerë. Dishepujt e mi po drejtojnë të tjerë dhe unë po inkurajoj dhe po shoh progresin e tyre. Dishepujt e mi po krijojnë dhe po menaxhojnë një plan. Dishepujt janë të përfshirë direkt në rritjen e gjeneratës së dytë.

 

Nëse duam ta ndihmojmë Krisin të jetë një dishepullizues efektiv, çfarë duhet të bëjmë? Si mund të kontribojmë në këtë proces duke mbështetur dhe trajnuar Krisin?

Të mësojmë nga fjala

 

Lexoni Titit 1:4-5

klikoni për tekst

Në vargun 4 Titi na tregon një detaj për marrëdhënien e tij me Titin. Cfarë mësojmë në lidhje me këtë marrëdhënie?

 

Ne dimë nga librat e tjerë të Biblës (Galatasve 2:1) se Titi ka qenë një ndër bashkëudhëtarët e Palit në udhëtimet e tij (mund ta konsiderojmë Titin si brezin e parë të dishepujve të Palit). Ai shkoi së bashku me Palin në Jeruzalem. Ai gjithashtu udhëtoi për në Korint. Pali e ka përshkruar kështu Titin “ Sa për Titin, ai është bashkëpunëtori im dhe shok i veprës midis jush.” (2 Korintasve 8:23)

 

Çfarë do të thotë “shok i veprës"?

 

Tek Titi 1:5, shohim që Pali e dërgoi Titin në një mision të rëndësishëm.

 

Cili ishte misioni që iu besua Titit tek Tit 1:5?

 

Bazuar në natyrën e problemit, sa besim kishte Pali tek Titi?

 

Me shumë gjasa Titin e ka sjellë në besim Pali. Më pas Pali e dërgon atë, me autoritet të plotë, për të ndihmuar disa kisha në Kretë në lidhje me marrjen e disa vendimeve nga ana e drejtuesve. Pali kishte investuar tek Titi ndërsa ky i fundit ka ndjekur shembullin e Palit duke investuar tek të tjerët. Pali vazhdoi ta ndihmonte Titin edhe kur ai po punonte me të tjerët. Në shumë drejtime, ky ishte qëllimi i Palit kur i shkroi letrën Titit.

 

Cilët elementë nga shembulli i Palit dhe Titit mund të praktikoni në përpjekjet tuaja për të bërë dishepuj?

 

Si përshtatet Titi me përshkrimin e “njerëzve besnik” që studiuam tek 2 Timoteu 2:2?

Lidhja me të vërtetën

 

Bota e sportit është e mbushur me njerëz të jashtëzakonshëm që arritur majat. Kur këta sportistë dalin në pension, ka raste që disa prej tyre bëhen trajnerë. Eshtë interesant fakti se disa prej lojtarëve më të mirë nuk shkëlqejnë si trajnerë. Aftësitë e shkëlqyera individuale nuk i pregatisin ata për trajnimin e të tjerëve.

 

Cfarë aftësish duhet të mprehin këta lojtarë të shkëlqyer në mënyrë që të shkëlqejnë si trajnerë?

 

Ashtu siç performanca personale nuk na bën automatikisht trajner të nivelit botëror, ashtu as puna individuale në ungjillizim nuk nuk na pajis me aftësitë e nevojshme për të bërë breza dishepujsh.

Duke synuar një ndryshim në mentalitet

 

Ndonjëherë ne e fillojmë punën në shërbesë të motivuar nga çfarë bëjmë. Ne duam që Perëndia të na përdorë. Duam që të drejtojmë të tjerë tek Krishti. Duam të dishepullizojmë dikë. Këto aktivitete sjellin shumë kënaqësi personale dhe rritje.  Teksa e dëgjojmë Zotin, ai punon me motivet tona. Ai do që ne t’i shumëfishojmë punëtorët. Vizioni ynë zgjerohet e si rrjedhojë lind edhe zjarri për t’i të TJERET të ndajnë ungjillin dhe të bëjnë dishepuj.

 

Ndoshta këtë lloj motivimi e kemi mësuar nga Apostulli Gjon, i cili në letrën e tij të tretë, vargu 4 shkruan: “Nuk kam gëzim më të madh se ky, të dëgjoj se bijtë e mi ecin në të vërtetën.”

 

Çfarë mësoni nga ky pasazh për motivet e Gjonit?

 

Si mund të zbatoni praktikisht në shërbesën tuaj gjërat që mësoni nga pasazhi?

 

Ne nuk i njohim veçoritë e punës dhe shërbesës së “bijve” të Gjonit. Ajo që dimë është se ai është i kënaqur me zgjedhjet që kanë bërë. Zgjedhje që e nxitën Gjonin të thotë se ata po ecnin në të vërtetën.

Çfarë ndryshimesh mendoni se duhet të bëni në jetën tuaj për të patur edhe ju mendësinë që shihni tek Gjoni?  

 

Ndërsa dishepullizojmë të tjerët ne i ndihmojmë ata të bëhen punëtorë të suksesshëm. Ne pranojmë përgjegjësinë për t’i ndihmuar ata të ngrenë dishepujt e tyre. Kjo kërkon që ne të interesohemi shumë për punën e duarve të TYRE.

 

Majkëlli po takohej me Bobin prej disa javësh. Bobi ishte një besimtar i ri, plot energji dhe etje. Ai po rritej shumë shpejt. Ai kishte mësuar disa varge nga Bibla. Kishte arritur të gjente vetë edhe disa libra të mirë të krishterë dhe po lexonte gjëra të cilat Majkëlli nuk i kishte lexuar kurrë! Bobi nisi të shkojë në kishë, madje dhe dilte për ungjillizim me Majkëllin.

 

Në këtë pikë, Majkëlli e sfidoi Bobin për të ndërmarrë një hap të ri besimi. Në konviktin e tij ishte një grup prej tri studentësh, të cilët dukeshin shumë të hapur shpirtërisht. Njëri prej tyre ishte besimtar. Kështu Majkëlli e sfidoi Bobin të bëhej drejtues i studimit të Biblës për këtë grup studentësh.

 

Papritur, Bobi i lumtur dhe energjik filloi të kalojë një trazirë të brendshme. Filloi të ketë shumë pyetje dhe pasiguri. Dukej sikur mendja e tij fiksohej vetëm tek skenaret më të këqia të mundshme. Ai ndjente se nuk dinte mjaftueshëm për Biblën. Ndihej i shqetësuar pasi mendonte se nuk do të ishte në gjendje t’i ndihmonte tri studentët. Ai nuk mendonte se ishte personi i duhur për atë punë. Bobin dukej që e bezdiste idea e përgjegjësisë për të drejtuar dhe për t’u kujdesur për tri studentët.

Cilat janë disa nga arsyet që mund ta kenë frikësuar Bobin në këtë sfidë të re?

 

Si mund ta ndihmonte Majkëlli Bobin për t’u bërë një bërës dishepujsh?

 

Në çfarë sensi mundet Bobi të ndihet si Pjetri, të cilit Jezusi i kërkoi të dalë nga varka dhe të ecte mbi ujë?

 

Cilat vargje nga Bibla mund ta adresojnë këtë situatë?

Hap veprimi

 

Those who are great disciplers share some common practices.  We can learn from those who have second and third generation disciples.  Here are some of their best practices. 

Praktikat më të mira të punës me brezin e dytë

Ne shpesh lutemi dhe i kërkojmë Perëndisë të na japë urtësi. Praktikat më poshtë kanë treguar që janë shumë efektive në punën me brezin e dytë të dishepujve.

Shtoni kohën që kaloni me dishepullin që po meson si të drejtojë të tjerët.

Puna me njerëzit ngre shumë pikëpyetje dhe paraqet disa sfida. Ji vazhdimisht inkurajues. Merr kohë për të dëgjuar. Kupto se sfida e të punuarit me të tjerë do të sjellë mundësi të reja për ndërtimin e karakterit të dishepullit. Ndihmoje dishepullin të marrë maksimumin nga këto mundësi.

Njihuni me brezin e dytë të dishepujve

Fakti se studentët e rinj nuk janë “dishepujt tuaj” nuk do të thotë se ju duhet të jeni të tërhequr apo distant prej tyre. Në fakt, është e vështirë të lutesh për dikë që nuk e njeh. Ne kemi mundësinë të jemi inkurajim dhe ndikim pozitiv në jetën e këtyre studentëve. Ndaj jini të qëllimshëm për të parë për mundësitë që mund të keni për t’u bërë pjesë e rritjes së tyre. Bashkojuni atyre për një festë. Shkoni në një vend të qetë së bashku për të kaluar kohë me Zotin. Shko në një festë me ta. Bëhu pjesë e jetës së tij/saj. Kjo me siguri do ta inkurajojë shumë dishepullin.

Mos harroni që ju luani një rol dytësor në jetën e brezit të dytë.

Teksa punoni me brezin e dytë sigurohuni që nuk po përziheni me drejtimin që i takon dishepullit tuaj. Jini mbështetës ndaj punës së tij/saj. Rezistojini tundimit për të marrë kontrollin. Kujtojeni dishepullin që keni besim tek ai/ajo

Lutuni për dishepujt.

Kërkojini Zotit t’ju japë urtësinë dhe guximin e nevojshëm për të ndërmarrë një hap besimi. Kërkojini Zotit t’u kujtojë atyre se kush janë në Krishtin dhe se ai mund të bëjë shumë gjëra përmes tyre. Kërkojini Zotin të bekojë punën e tyre teksa punojnë për të ngritur brezin e dytë të dishepujve.

Hapi im i rradhës:

 

Hapi i veprimit varet shumë nga çfarë po ndodh në punë tuaj me të tjerët.

 

1) Ju ndoshta po i besoni akoma Zotit që do të sjellë një dishepull që do të dojë të përmbushë Porosinë e Madhe. Nëse kjo është situata juaj atëherë mendoni se kë mund të sfidoni gjatë kësaj jave t’ju bashkohet juve në ndërtimin e lëvizjes shpirtërore. Më pas flisni me ta.        

2) Ndoshta mund të keni një dishepull si Bobi që ka frikë të ndërmarrë hapin e rradhës. Si mund ta sfidoni dhe ta mbështetni këtë person, teksa ata ndërmarrin këtë hap besimi. Cfarë mund të bëni këtë javë?

3) Ndoshta mund të keni një dishepull i cili tashmë po punon me të tjerët. A mund të bësh ndonjë gjë me dishepullin tuaj për t’i dhënë energji përpjekjeve të tyre për të investuar në jetën e të tjerëve?

 

Hapi im i rradhës do të jetë:


 

Click for MEDIA CREDITS


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.