16. Mjedisi i një lëvizje shpirtërore

“Ju jeni drita e botës; një qytet i ngritu në majë të kodrës nuk mund të fshihet.”

Mateu 5:14

Çfarë dhe përse

 

Përkufizimi i mëparshëm i lëvizjes shpirtërore thekson elementët Fito, Ndërto dhe Dërgo si aktivitete parësore. Ai mësim u fokusua tek sqarimi i konceptit çfarë është dhe çfarë bën një lëvizje. Tani do të fokusohemi tek pjesa se “si” e përmbush qëllimin e saj një lëvizje.

Tek 1 Samueli 13:8-15 na tregohet histora e një mbreti, i cili në një ditë shumë të ngarkuar për të u përpoq të realizonte qëllimet e tij. Në këto pasazhe mbreti Saul ndërmorri disa hapa që mendoi se do t’u sillnin sukses njerëzve të tij:

  •           ♦ I pregatiti ata për betejë.
  •           ♦ Bëri një plan dhe një axhendë për konfliktin ushtarak.
  •           ♦ Kërkoi Zotin përpara betejës.
  •           ♦ I ofroi Zotit një sakrificë.

 

Të gjithë këto veprime mund të ishin të arsyeshme për një mbret që po drejton popullin e tij në kohë krize. Problemi ishte tjetërkund. Mënyra se si Sauli i bëri këto veprime ishte tërësisht e gabuar.

 

Kur profeti Samuel del në skenë, ai duket shumë i shqetësuar nga veprimet e Saulit (v. 11 dhe 13). Shohim që Sauli e kishte marrë vetë situatën nën kontroll dhe nuk kishte pritur në Zotin. Ai bëri një sacrificë, dhe ky nuk ishte gabim. Problemi i tij është që ai nxitoi të dilte para Zotit. Ai nuk u mbështet tek Perëndia. Ai mori mbi vete përgjegjësi që nuk i takonin. Ndaj, pasojat për të ishin të rënda.

 

Si rezultat i kësaj, Perëndia e informoi Saulin se mbretërimi i tij në Izrael nuk do të vazhdonte më dhe se Zoti do të zgjidhte një njeri tjetër për të mbretëruar mbi kombin e tij. Tek 1 Samueli 13:13-14 shohim që Zoti premton se drejtuesi tjetër do të jetë: “një njeri sipas zemrës së Perëndisë.”

 

Tek 1 Samueli 13 na jepet shembulli i një njeriu që ishte pregatitur për të bërë shumë gjëra të drejta, por ai nuk veproi ashtu siç Perëndia kishte dashur. Kjo na ilustron idenë se ajo ÇFARË bëjmë është gjithmonë e lidhur me mënyrën SI e bëjmë. Perëndia i vlerëson të dyja.

 

Si lëvizje ne duhet të përfshihemi në Fitim (Të lidhim të humburit me Jezusin), në Ndërtim (Dishepullizim jetëndryshues) dhe në Dërgim (Shumëfishim drejtuesish). Mënyra si i realizojmë këto qëllime është e rëndësishme. Duhet t’i realizojmë në mënyrë të tillë që ta nderojmë Perëndinë. Përmbushja e tyre duhet të jetë rezultat i drejtimit të Zotit dhe jo i përpjekjeve tona.

 

Kështu arrijmë tek pyetja e parë e studimit: Si mund t’i përmbushim objektivat e lëvizjes sonë duke mos rreshtur së qenuri “drejtues sipas zemrës së Perëndisë?” Këtë temë do ta rimarrim pas pak.

 

 

 

Të mësojmë nga Fjala

 

Perëndia punon përmes njerëzve të tij për të rritur lëvizjen.

 

Teksa bëhemi gati të lexojmë vargjet për këtë mësim, do të na ndihmonte po të kujtonim se çfarë ndodhi menjëherë pas ngjarjeve tek Veprat 4.

 

Perëndia bëri një mrekulli me anë të Pjetrit dhe Gjonit. Një i çalë prej 40 vitesh u shërua plotësisht! Pas kësaj mrekullie, Pjetri dhe Gjoni predikuan ungjillin në tempull. Shumë persona u kthyen në besim atë ditë duke pranuar Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar.

 

Lexoni Veprat 4

klikoni për tekst

 

Po t’u referohemi vargjeve nga 1 – 7, sa e vështirë ishte situata për Pjetrin dhe Gjonin? Përse kishin pasiguri dhe nuk ndiheshin rehat?

 

Ndalo një moment dhe vëre veten në pozitën e tyre. Çfarë do të bëje nëse drejtuesit e universitetit tënd apo drejtuesit e qytetit tënd do të të trajtonin në këtë mënyrë dhe do të të urdhëronin të mos e shpallje më besimin tënd?

 

Po të fokusohemi tek vargjet 8 – 20 shohim çfarë bënë Pjetri dhe Gjoni dhe si e bënë. Përshkruani “si” u prezantuan ata.  

 

Cila ishte përgjigja e Pjetrit dhe e Gjonit ndaj drejtuesve fetarë?(v. 19 – 20)

 

Tek vargu 23 shohim se si këto ngjarje ndikuan lëvizjen në Jeruzalem. Përdorni tabelën mëposhtë për të aspektet çfarë dhe si të çdo veprimi. Fokusohuni veçanërisht tek vargjet nga 23 – 31.

Ndonjëherë fëmijët e Perëndisë gjenden përpara presioneve

Çfarë bëri lëvizja


 

Çfarë bëri lëvizja


 

Çfarë i kërkuan dishepujt Perëndisë? (v. 29-30)

 

Tek vargu 32 shohim një përshkrim të përgjithshëm të lëvizjes në Jeruzalem. Teksa lexoni përshkrimin, mendoni pak për atmosferën që mbizotëronte në këtë lëvizje. Rendisni të gjithë elementët e rëndësishëm që ju mendoni se kanë ndikuar atmosferën e përgjithshme atje.

 

Kjo histori nuk ka si qëllim të na japë një përshkrim të detajuar të asaj se çfarë është një lëvizje. Por sigurisht që na jep një përshkrim goxha të plotë se çfarë është një lëvizje në rritje.

Lidhja me të vërtetën

 

Teksa studiojmë fjalën e Perëndisë, ne zbulojmë disa koncepte kyçe që përshkruajnë atmosferën e një lëvizje gjithnjë e në rritje. Këto koncepte nuk kufizohen vetëm tek disa aktivitete specifike. Ato përshkruajnë kulturën ose mjedisin që duhet të ketë një lëvizje e shëndetshme shpirtërore.

 

Varësia Shpirtërore:

 

Vetëm Perëndia mund të ndërtojë Lëvizje Shpirtërore. Puna është e tij. Ne thjesht i bashkohemi si shërbëtorë dhe bashkëpunëtorë. Ne varemi tek Ai për çdo gjë. Reflektoni mbi varësinë tuaj tek Zoti në raport me elementët kryesorë të lëvizjes:

 

Lidhja e të humburve me Jezusin (FITO):

Jezusi tha, “Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta, askush nuk vjen tek Ati veçse nëpërmjet meje.” Lidhja e njeriut me Perëndinë ka qenë gjithnjë punë e Perëndisë. Varet e gjitha prej tij. “Askush nuk vjen tek Ati, veçse nëpërmjet meje.” (Gjoni 6:44) Nëse nuk do të ishte për shkak të mirësisë së Perëndisë, asnjë nuk do të vinte tek Perëndia. Nga fillimi deri në fund, çdo gjë që lidhet me ardhjen e të humburve tek Krishti, varet nga hiri i Perëndisë.

 

Dishepullizimi jetëndryshues (NDËRTO):

Pali e ka thënë shumë mirë. Ai dhe Apolli kishin rolin e tyre në proces, pasi ata mbollën dhe ujitën. Ama ishte Perëndia ai që rriti. (1 Korintasve 3:6) Ndryshimi i jetës ka qenë dhe do të jetë punë e Perëndisë. Ai e tejkalon kapacitetin tonë për të bërë dishepuj. Në procesin e dishepullizimit ne jemi plotësisht të varur tek Zoti.

 

Shumëfishimi i drejtuesve (DËRGO):

Zhvillimi i drejtuesve lidhet ngusht me dishepullizimin. Ne sapo thamë që dishepullizimi është punë e Perëndisë. Në Bibël ne shohim që shpesh herë Perëndia i zgjedh vetë drejtuesit. Ai i pajis ata dhe i aftëson në përmbushjen e detyrave të tyre. Perëndia i shumëfishon drejtuesit dhe është privilegj për ne të marrim pjesë në këtë proces, si shërbëtorë.

 

Si e shpreh varësinë e saj ndaj Zotit një lëvizje e shëndetshme?

 

Ne duam që gjithçka bëjmë në lëvizjen tonë të burojë nga zemra dhe të jemi të varur plotësisht tek Perëndia. Lëvizjet që i besojnë Zotit ndjekin edhe praktikat e mëposhtme:

 

♦   Lëvizja lutet vazhdimisht. Ne gjithmonë shkojmë tek Zoti. Ne rrëfejmë se jemi të paaftë të realizojmë qëllimet tona. Ne i kërkojmë Perëndisë të punojë.

♦ Anëtarët e lëvizjes, i ngrenë sytë nga qielli dhe vështrojnë Zotin, prej nga do t’ju vijë ndihma.

♦ Lëvizjet e varura në Zotin ndjekin shembullin e mbretit David i cili u lut:

 

Te Perëndia është shpëtimi im dhe lavdia ime;

Kështjella ime e fortë dhe streha ime janë tek Perëndia.

Ki besim vazhdimisht tek ai o popull;

Hap zemrën tënde para tij,

sepse Perëndia është streha jonë. (Psalmi 62:7)

 

Në mënyrë që të rriten, lëvizjet kërkojnë një atmosferë varësie.

 

Besimi:

 

Besimi dhe varësia qëndrojnë në qendër të krishtërimit. Secili prej këtyre elementëve ka rëndësinë e tij.

 

Besimi na çon në veprim dhe ndryshim. Me anë të besimit, Abrahami u largua nga shtëpia e tij në Mesopotami, për të ndjekur thirrjen e Perëndisë. Me anë të besimit Rahabi fshehu spiunët që hynë në Jeriko. (Hebrenjve 11) Këto shembuj ilustrojnë atë që thamë më lart: Besimin që çon në veprim.

 

Ne i besojmë një Perëndie madhështor, që bën gjera të mëdha. Ky Perëndi na i ka bërë të qarta qëllimet e tij dhe na ka përfshirë në punën e tij. Ndaj ne marrim iniciativën për të bërë çfarë na thotë ai. Mendoni në lidhje me shembullin e mëposhtëm:

Radu, Petra dhe Juliani e duan shumë Zotin dhe i kërkuan atij të nisë një lëvizje në universitetin e tyre. Teksa po afronte Pashka ata donin të bënin një gjë të veçantë që do ta nderonte Zotin. Duke ditur se të gjithë miqtë e tyre do të largoheshin për në shtëpi fundjavën e Krishtlindjes, ata planifikuan të organizonin një ekskursion të shtunën para Pashkës. Secili prej tyre u përkushtua të sjellë të paktën tri miq. Për Radunë, kjo do të thoshte se duhet të ftonte shtatë persona. Ndërsa për Petrën, nëntë persona.

 

Grupi organizoi një ekskursion brenda ditës në mal dhe Juliani kishte pregatitur një mini gjueti-thesari. Grupi kaloi thuajse gjithë ditën duke shijuar pamjet dhe duke bërë “selfies”. Dita përfundoi tek një shtëpi pushimi, ku ata jo vetëm gatuan darkën por Radu, Petra dhe Juliani ndanë dëshmitë e tyre. Këto studentë u treguan krijues dhe i kërkuan Zotit të punojë dhe ndanë ungjillin. Pasi mbaroi eventi, Raduja vuri re që thuajse të gjithë postuan foto nga udhëtimi në faqen e tyre të Facebook-ut.

Si treguan besim veprimet e këtyre tri studentëve?

 

Çfarë lidhje shikoni midis veprimeve të këtyre tri studentëve dhe Veprave 4: 8 dhe 13?

 

Lëvizjet ndërtohen me anë të besimit. Ai është oksigjen për mushkritë e një lëvizje.

 

 

Bashkësia/Komuniteti:

 

Brezi ynë është i prekur nga një sëmundje. Besimi është bërë kaq personal sa dëshira e madhe për bashkësi që ekzitonte dikur në zemrat e besimtarëve është kthyer thjesht në hije. Disa veprime individualiste (si përshembull lutja ose agjërimi) janë kthyer në etalone matëse të jetës shpirtërore të dikujt. Megjithatë, Jezusi tha “Do t’ju njohin që jeni të mite, nga dashuria që keni për njëri – tjetrin.”

 

Lëvizjet nuk janë shprehje individualizmi. Lëvizjet mbledhin së bashku fëmijët e Perëndisë për të ndërtuar një komunitet që i shërben Zotit dhe është i përkushtuar në përmbushjen e Porosisë së Madhe. Si ndërtues lëvizjesh ne zotohemi ta duam njëri – tjetrin, të mësojmë dhe t’i shërbejmë njëri – tjetrin ndërsa i shërbëjmë Perëndisë së bashku.

 

Ky grup bën të tijin një qëllim të dhënë nga Perëndia dhe i japin formë njëri – tjetrit, ashtu siç hekuri mpreh hekurin (Fjalët e Urta 27:17) në mënyrë që ta përmbushin qëllimin dhe të nderojnë Perëndinë.

 

Lëvizjet lulëzojnë me rritjen e bashkësisë.

 

 

Punëtorët e besuar:

 

Perëndia ynë i ka dhënë çdo besimtari shumë gjëra. Ato kanë zemra të reja, dhunti frymërore dhe pasuri në Krishtin. Ata kanë frymën e Perëndisë dhe zërin e Bariut të Mirë. Ato janë kryevepra e Perëndisë, krijuar për vepra të mira (Efesianëve 2:10)   Ai ju ka besuar atyre dhuntinë e pajtimit (2 Korintasve 5: 18) Ne jemi MËSE TË BEKUAR.

 

Për shkak se Perëndia na ka pajisur me këto dhunti dhe na ka dhënë një mision të rëndësishëm, personat e përfshirë në ndërtimin e lëvizjeve kanë sigurinë për t’u hedhur në veprim. Atmosfera e lëvizjes na sfidon të rritemi përmes veprave, jo vetëm nëpërmjet studimit apo pregatitjes për të bërë diçka.

 

Pali i tha Timoteut se gjërat që kish marrë nga ai duhet t’ua “jepte” njerëzve besnik. Ai duhej të sillej si shërbëtor i Perëndisë, pasi duhej të dinte se Perëndia do të punonte përmes tij. Lëvizjet shpirtërore e përqafojnë këtë ide. Eshtë kjo bindje që na motivon të shërbejmë. Ne jemi një lëvizje, për shkak se Perëndia që lëviz brenda nesh, na drejton dhe është ai që finalizon punën e tij brenda nesh. Ne nuk duam që të tjerët të na aftësojnë për të bërë diçka, për të cilën Zoti na ka ka aftësuar që më parë.

 

Për shkak se Krishti na i ka dhënë të gjitha dhuntitë, atëherë misioni i përket gjithësecilit nga ne dhe gjithësecili mund të investojë në lëvizje.

 

Si përmbledhje:

 

Aktivitetet e shumëfishta qëndrojnë në thelb të ndërtimit të lëvizjeve. Mjeshtri ynë kënaqet nga një lëvizje ku mbizotëron ndërlidhja, besimi, bashkëpunimi, punëtorët e së cilës janë të besueshëm.

 

Shikoni videon në vazhdim. Dëgjoni si fjalët ashtu edhe mënyrën se SI e kanë komunikuar mesazhin. Shikoni çfarë mund të mësoni në lidhje me “MËNYRËN” e ndërtimit të lëvizjes.

Hap veprimi

 

Me anë të besimit, ndërtuesit e lëvizjeve arrijnë të ecin përpara dhe të mësojnë si nga arritjet ashtu edhe nga dështimet e tyre. Perëndia do ta rrisë lëvizjen nëpërmjet jush dhe skuadrës suaj. Vetëm qëndroni të varur në të, hidhni një hap besimi dhe krijoni një komunitet.

 

Caktoni cilat do të jenë prioritetet ku do të fokusoheni:

 

Ne përmendëm disa nga elementët e atmosferës së një lëvizje:

♦ Varësia shpirtërore                             ♦ Besimi

♦ Bashkësia                                           ♦ Punëtorë të besueshëm

 

Shko tek Zoti në lutje dhe kërkoi të të shpalosë se tek cilat prej këtyre elementëve do të donte që të përqëndroheshe.

 

Unë zgjedh të punoj me:

 

Vlerësim:

 

Vlerësoni se si lëvizja juaj po përjeton dhe po praktikon Varësinë shpirtërore, Besimin, Bashkësinë dhe të qenurit Punëtorë të besueshëm.

 

  Pikat tona të forta janë:

 
Pikat tona të dobta:

 

Të dëgjojmë nga Perëndia:

 

Kërkoi Zotit të të drejtojë. Kërkoi të të tregojë se çfarë mund të bësh për të kontribuar në mjedisin e lëvizjes.

 

Shkruani këtu disa prej ideve dhe sugjerimeve tuaja:

 

Cili do të jetë hapi juaj i parë?

Si mund te ndertojme levizje

Ajo që ne bëjmë është e bashkangjitur gjithmonë si të bëjmë atë. Perëndia kujdeset për të dyja.

Varesia

- Ne lutemi vazhdimisht.
- Ne i mbajmë sytë tek Zoti.
- Ne presim udhëheqje prej tij.
- Ne i besojmë atij për çdo gjë

Vargje të rëndësishme:

“Kjo është fjala e Zotit drejtuar Zorobabelit: Jo për fuqinë dhe as për forcën, por për Frymën time”, thotë Zoti. Zakaria 4:6

Besimi

Besimi na çon në veprim dhe ndryshim.
- Me anë të besimit Abrahami u largua nga shtëpia e tij në Mesopotami për të përmbushur thirrjen e Perëndisë.
- Me anë të besimit ne punojmë së bashku.
- Me anë të besimit ne do të ftojmë të tjerët të na bashkohen.
- Me anë të besimit ne do të ftojmë të tjerët në besim.
- Me anë të besimit ne ndjekim Zotin që është i aftë të bëjë shumë më tepër nga sa ne mund të imagjinojmë.

Bashkesia

“Prej kësaj do t`ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri-tjetrin.” Gjoni 13:35
- Besimi është personal por jo individualist.
- Ne kemi nevojë për njëri – tjetrin.
- Ne rritemi së bashku.
- Perëndia do që ne ta lavdërojmë.
- Ne duam të mblidhemi së bashku në lutje.
Ne jemi një bashkësi. Një trup. Ne jemi një në Krishtin.

Punetore te besuar

- Perëndia na ka dhënë çdo gjë që na nevojitet për t’i shërbyer atij.
- Perëndia po përdor studentët për të arritur studentët.
- Perëndia po ju drejton ju dhe kolegët tuaj, ai ju ka dhënë vizion dhe ju ka mbushur me Frymën e tij.
- Ndiqni Zotin dhe vizionin.
- Bëjeni tuajin misionin. Ndërtoni lëvizje aty ku jeni dhe më gjerë.

Click for MEDIA CREDITS


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.