14. Fjala e Perëndisë

“sepse jeni ringjizur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që mbetet përjetë. Sepse çdo mish është si bari dhe çdo lavdi njeriu si lule e barit; bari thahet dhe lulja bie, por fjala e Zotit mbetet përjetë, dhe kjo është fjala që ju është shpallur.”

1 Pjetrit 1:23 – 25

Çfarë dhe përse

 

Eshtë etja për njohuri që i drejton studentët të ndjekin universitetin. Ka qenë dëshira për të mësuar më shumë mbi fizikën, psikologjinë, progaramimin kompjuterik dhe historinë që i ka drejtuar kolegët tuaj drejt nisjes së tranzicionit më të madh të jetës së tyre.

 

Apostulli Pal na tregon për kërkimin i tij personal për dijen. Ai u shpeh në këtë mënyrë – “që të njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe pjesëmarrjen në mundimet e tij, duke u bërë vetë i ngjashëm me të në vdekjen e tij,” (Fil 3:10) Duket që Pali po kërkonte një tjetër lloj njohurie, e cila dukej si marrëzi në sytë e grekëve. Kërkimi i tij e çoi tek njohja e vërtetë e Perëndisë. Elementi thelbësor i kërkimit të Palit ishte Fjala e Perëndisë.

 

Pali tha, “I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi.” (2 Timoteu 3:16) Kur mendojmë për njerëzit e “pajisur” rasti i Palit është frymëzues. Perëndia punoi përmes tij për të ngritur lëvizje në disa provinca të Perandorisë Romake. Ishte Ai që i ndërtoi lëvizjet shpirtërore dhe ishte Ai që i ndërtoi dhe punëtorët e tij.

 

Edhe ne kemi të njejtin qëllim si Pali – një njohje më të thellë të Krishtit. Disa besimtarë e arrijnë këtë qëllim. Disa të tjerë jo. Për shembull, supozoni që dje keni takuar një person që ishte besimtar prej 5 – 6 vitesh. Me sa keni vëzhguar keni vënë re se ai po e shijonte marrëdhënien e tij me Perëndinë dhe dukej dëshmitar i frytshëm i Krishtit. Më pas takoni dhe një person tjetër. Edhe ky e ka pranuar Jezusin para 5 – 6 vitesh. Në këtë rast ju nuk shikoni ndonjë shenjë të rritjes së tij. Ai duket sikur po sfidohet nga të njejtat pyetje dhe dyshime që ka patur në fillimet e tij të besimit. Për shkak të këtyre dyshimeve dhe pasigurive, ai nuk po flet me njeri për Jezusin. Pse ka kaq shumë dallime midis këtyre dy rasteve?

 

Ndonëse faktorët mund të jenë disa, një element kyç i dallimit është fakti se personi i parë nisi ta lexojë, studiojë dhe zbatojë në mënyrë konstante Fjalën e Perëndisë. Personi i dytë nuk veproi në të njejtën mënyrë. Ka një rëndësi shumë të madhe mënyra si i qasemi Perëndisë. Perëndia na shpaloset në fjalën e tij. Ai i rrit fëmijët e tij me anë të udhëzimeve që na jep në Bibël. Eshtë ai që na pajis për çdo vepër të mirë, me anë të shkollës së Fjalës.

Të mësojmë nga fjala

 

Lexoni 2 Timoteut 3:16-17.

Klikoni për tekst

Pali na rendit katër qëllimet unike të Biblës. Cilat janë ato? 

 

Përshkruani se si secili prej këtyre qëllimeve unike mund të ndikojë në rritjen tuaj shpirtërore.

 

Lexoni pasazhet në vazhdim dhe listoni sa më shumë prej përfitimeve që rrjedhin nga Bibla për jetën e një besimtari:

 

Psalmi 1:1-3.

Klikoni për tekst

Përfitimet e identifikuara:

 

Psalmi 119:97-105.

Klikoni për tekst

Përfitimet e identifikuara:

 

Gjoni 8:31-32.

Klikoni për tekst

Përfitimet e identifikuara:

 

Kolosianëve 3:16.

Klikoni për tekst

Si do të dukej nëse “Fjala do të banonte në ju me bagatinë e vet?”  

 

Si mund t’ju aftësojë fljala për të mësuar dhe këshilluar të tjerët?

 

Fjala e Perëndisë është një burim i pashterrshëm i diturisë dhe së vërtetës. Megjithatë, nuk mjafton që thjesht ta lexojmë Fjalën e tij. Luka shkruan: “lum ata që e dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe e zbatojnë.” (Luka 11:28)

 

Lexoni Jakobi 1:22-25.

Klikoni për tekst

Cili është urdhëri për çdo besimtar që del në vargun 22?

 

Pse mendoni se Jakobi bën dallimin ndërmjet “bërësit” dhe “dëgjuesit?” 

 

Si përshkruhet tek vargjet 23 – 24 personi që është vetëm “dëgjues” dhe jo “bërës”?    

 

Sipas vargut 25, cilat janë përfitimet nga Fjala e Përëndisë për “bërësit”?

Lidhja me të vërtetën

 

VOLT është hartuar në mënyrë të tillë që t’ju ndihmojë të rriteni në marrëdhënien tuaj me Jezusin dhe t’ju pajisë për të ngritur lëvizje shpirtërore shumëfishuese aty ku gjendeni. Të bëhesh dishepull i Jezusit do të thotë ta ndjekësh atë dhe të zbatosh çdo gjë që ai na ka urdhëruar. (Mateu 28:19)

 

Një ndër shprehitë më të rëndësishme që mund të mësoni si dishepuj është të lexoni, studioni dhe të aplikoni fjalën e Perëndisë. Një përqasje e thjeshtë, por shumë e mirë e studimit është të:

1) bësh vëzhgime për pasazhin,

2) interpretoni kuptimin që ka patur për audiencën origjinale,

3) apikoni parimet në jetën tuaj.

 

Përfundoni studimin e mëposhtëm të Biblës:

 

Lexoni tri herë Mateun 7: 24 – 27.

Klikoni për tekst

Bëni sa më shumë vëzhgime të jetë e mundur. Vëzhgimet janë thjesht fakte që ju shini në tekst (psh., janë dy burra; njëri ishte i mençur, ndërsa tjetri budalla; të dy po përpiqeshin të ndërtonin një shtëpi; etj.)

 

Vëzhgime nga Mateu 7:24-27  

 

Cili ishte mesazhi që Jezusi po ju komunikonte dëgjuesve origjinal? (Interpretimi)

 

Çfarë kuptimi ka ky mesazh për ne sot? Si lidhet me ne? (Aplikimi)

 

Si mund ta aplikoni mesazhin në jetën tuaj? (Ky është hapi që na bën ne nga “dëgjes” në “bërës” të fjalës.) Si rezultat i “dëgjimit” të fjalës së Perëndisë, çfarë do të bëj unë në përgjigje të asaj që kam dëgjuar?

 

Shijojeni këtë version artistik të shembëlltyrës së Jezusit.

 

Hap veprimi

Bëhuni gati të nisni aventurën më interesante me Perëndinë duke ndërvepruar vazhdimisht me të nëpër faqet e fjalës së tij! D.L. Moody, ka qenë një burrë që e ka dashur shumë fjalën e Zotit dhe i ka inkurajuar vazhdimisht besimtarët që të mësojnë të “vetëushqehen shpirtërisht” që do të thotë se njerëzit mund të shkojnë vetë tek Perëndia për tu ushqyer shpirtërisht. D.L. Moody ka thënë:

“Ne si të krishterë kemi nevojë të aftësohemi ta ushqejmë vetëveten. Ka plot të krishterë që duken të paaftë dhe të painteresuar, ama janë të etur për ushqim shpirtëror dhe kërkojnë që dikush tjetër t’i ushqejë, ndërsa Bibla ngjan me një festë të madhe, në të cilën askush nuk merr pjesë.”

Mos lejoni që kjo të jetë e vërtetë edhe për ju! Përkushtohuni të ushqeheni nga fjala e Perëndisë. Nëse kjo ide ju duket e re, kuptoni që krijimi i një shprehie të re kërkon kohë dhe vendosmëri. Më poshtë do t’ju paraqesim disa sugjerime se si të bëheni “vetëushqyes” të Fjalës së Perëndisë.

1) Caktoni një orar të përditshëm gjatë të vilit mund të kaloni kohë me Perëndinë duke studiuar Fjalën e tij.
2) Zgjidhni një vend të qetë dhe pa shpërqëndrime.
3) Zgjidhni të studioni një libër nga Bibla. (Nëse keni nevojë për ndonjë sugjerim, libri i Efesianëve do të ishte një fillim i mirë.)
4) Përzgjidhni disa vargje ku të fokusoheni çdo ditë dhe bëjeni si qëllim tuajin studimin e një libri të tërë të Biblës. 

Gjatë studimit tuaj të përditshëm, ju mund të përdorni pyetjet e mëposhtmee:

• Cilat janë vëzhgimet që mund të bëni mbi pasazhin? 
• Cili ishte mesazhi që po u drejtohej audiencës fillestare? 
• Për çfarë po ju flet Zoti në lidhje me qëndrimet, mendimet apo veprimet tuaja. Cilat gjëra duhet të ndryshoni në mënyrë që të jeni në gjendje ta vini në zbatim mesazhin e vargut? 
• Si ju ka inkurajuar Perëndia me anë të këtyre vargjeve?

Tejçimi

 

Në ndërveprimin tuaj me Perëndinë teksa lexoni fjalën e tij, ju do të filloni të mësoni gjëra të mrekullueshme për Perëndinë, për veten dhe për atë çfarë Zoti po bën në botë. Mos e mbani vetëm për vete këtë zbluesë!

 

Merrni iniciativën për të ndarë me një person tjetër diëka që keni mësuar nga koha personale e studimit të Biblës. Ji bekim për dikë tjetër!

 

Tregojini një personi tjetër për procesin që po kaloni për t’u bërë ushqyes i vetvetes. Kjo mund të jetë pjesë e shërbesës tuaj të shumëfishimit shpirtëror – të ndihmosh dikë tjetër të bëhet i aftë të vetushqehet.

 

Kalofshi bukur!

Click for MEDIA CREDITS


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.