16. Okruženje duhovnog pokreta

„Vi ste svjetlo svijeta. Nije moguće sakriti grad koji leži na gori.“

Evanđelje po Mateju 5,14

Što i zašto?

 

U prethodnoj lekciji o duhovnim pokretima upoznali smo se s definicijom duhovnog pokreta te naglasili zadobivanje, izgrađivanje i slanje kao njegove primarne aktivnosti. Ta se lekcija usredotočila na to što je duhovni pokret i što čini. Sada svoju pozornost okrećemo tome „kako“ pokret ispunjava svoju svrhu.

U Prvoj knjizi o Samuelu 13,8-15 možemo pronaći priču o kralju koji je jednoga dana prepunog aktivnostima pokušao ispuniti svoj zadatak. U ovom odlomku, kralj Šaul poduzeo je nekoliko jasnih koraka za koje se nadao da će ga dovesti do uspjeha:

 •           ♦ Pripremio je svoje ljude za bitku.
 •           ♦ Razvio je plan i vremenski slijed za vojni sukob.
 •           ♦ Tražio je Boga prije bitke.
 •           ♦ Predao je žrtvu Bogu.

 

Sve se to moglo činiti kao odgovorna djela kralja koji se sprema za vrijeme velikih napora i nevolja. No, postojao je temeljni problem. Šaul je svoj zadatak izvršio na sasvim kriv način.

 

Kada se u ovoj priči pojavi prorok Samuel, jako je uznemiren zbog Šaulovih postupaka (r. 11 i 13). Šaul je preuzeo stvari u svoje ruke i nije čekao na Boga. Žrtvovao je Bogu, iako to nije bio njegov zadatak. Išao je pred Bogom. Nije se oslonio na Boga. Na sebe je preuzeo odgovornosti koje nisu bile njegove. Posljedice su bile teške.

 

Posljedično tomu, Bog je objavio Šaulu kako njegov dom više neće vladati nad Izraelom. Odabrat će nekoga novoga da vodi narod. Prva knjiga o Samuelu 13,13-14 daje obećanje da će novi vođa biti „čovjek po Božjem srcu.”

 

U 1 Sam 13 imamo primjer čovjeka koji se pripremio da učini mnogo dobrih stvari, ali ih nije učinio onako kako to Bog želi. To nam pokazuje da stvari koje činimo ne činimo uvijek onako KAKO bismo trebali. Bogu je važno i jedno i drugo.

 

Kao pokret trebamo biti uključeni u zadobivanje (povezivanje izgubljenih s Isusom), izgradnju (učeništvom koje mijenja živote) i slanje (umnažanjem vođa). Važno je kako ćemo postići te ciljeve. Moramo to činiti na način dostojan Boga. To mora biti rezultat slijeđenja Božjeg vodstva, ne naših vlastitih napora.  

 

Tako dolazimo do glavnog pitanja ovog proučavanja: Kako možemo djelovati na postizanju ciljeva pokreta poput vođa koji su „ljudi po Božjem srcu“? Sada se okrećemo tom pitanju.

saul-cortada-noticia-566x380

Učenje iz Riječi

 

Bog radi kroz svoje ljude kako bi izgradio pokret.

 

Dok se pripremamo pročitati naš temeljni tekst za ovu lekciju, bilo bi korisno da se prisjetimo što se dogodilo neposredno prije događaja opisanih u 4. poglavlju Djela apostolskih.

 

Bog je učinio čudo kroz Petra i Ivana. Iscijeljen je čovjek koji je bio hrom četrdeset godina! Nakon tog čuda, Petar i Ivan su propovijedali evanđelje u Hramu. Mnogi ljudi su se odazvali poruci i povjerovali u Isusa kao Spasitelja i Gospodina.

 

Pročitajte 4. poglavlje Djela apostolskih

Kliknite da biste vidjeli tekst

 

Koliko je ozbiljna situacija u kojoj su se našli Petar i Ivan osvrnemo li se posebno na retke 1-7? S kakvom su se nelagodom i nesigurnošću susreli?

 

Odvojite trenutak i pokušajte se zamisliti u njihovoj koži. Što biste učinili da se autoriteti na sveučilištu ili u gradu na takav način postave prema vama i da vam zabrane da naviještate evanđelje?

 

Usredotočite se na retke 8-20 i uočite što su i kako učinili Petar i Ivan. Opišite „kako“ su se ponijeli.  

 

Što su Petar i Ivan odgovorili vjerskim vođama (r. 19-20)? 

 

U 23. retku vidimo kako su ovi događaji utjecali na pokret u Jeruzalemu. Upotrijebite tablicu koja se nalazi ispod kako bi se usredotočili na „što“ i na „kako“ djelovanja pokreta. Usredotočite se na retke 23.

Božja djeca ponekad se nađu pod velikim pritiskom

Što je pokret učinio

 

Kako su to učinili

Što su učenici tražili od Boga (r. 29-30)?

 

U 32. retku nalazimo opći opis pokreta u Jeruzalemu. Dok čitate taj opis razmislite o ozračju koje je vladalo u tom pokretu. Navedite sve važne elemente koji su, prema vašem mišljenju, pridonijeli tom ozračju.

 

Poanta ove priče nije dati nam detaljan i cjelovit opis nekog pokreta. No, daje nam primjer pokreta koji raste.

Povezivanje s Istinom

 

Dok proučavamo Božju riječ možemo otkriti nekoliko ključnih koncepata koji opisuju ozračje rastućeg pokreta. Ti koncepti nisu ograničeni samo na neke određene aktivnosti. Opisuju kulturu ili ozračje zdravog duhovnog pokreta.

 

Duhovna ovisnost:

 

Samo Bog može izgraditi pokret. To je njegovo djelo. Mi mu se samo pridružujemo kao sluge i suradnici. U svemu smo ovisni o njemu. Promislite o ovisnosti o Gospodinu u temeljnim elementima pokreta:

 

Povezivanje izgubljenih ljudi s Isusom (ZADOBIVANJE):

Isus je rekao: „Ja sam put, istina i život, nitko ne dolazi k Ocu osim po meni“ (Iv 14,6). Čovjekova povezanost s Bogom uvijek je bila Božji zadatak. Ona ovisi o njemu. „Nitko ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac koji me posla.“ (Iv 6,44) Bez Božje dobrote i milosti nitko ne bi mogao doći k njemu. Od početka do kraja, svaki aspekt spasenja izgubljenih ovisi o Božjoj milosti.

 

Učeništvo koje mijenja živote (IZGRAĐIVANJE):

Pavao je to dobro rekao. On i drugi apostoli imali su svoju ulogu u procesu – sijanje i zalijevanje. Ali samo je Bog taj koji čini da sjeme raste (1 Kor 3,6). Promjene u nečijem životu uvijek su Božje djelo. To nadilazi naše kapacitete podučavanja. U procesu učeništva u potpunosti smo ovisni o Bogu.

 

Umnažanje vođa (SLANJE):

Razvoj vodstva nadograđuje se na čvrsto i trajno učeništvo. Upravo smo primijetili da je učeništvo Božje djelo. Kroz Bibliju također možemo vidjeti da Bog postavlja vođe. On im daje vještine. On ih osposobljava za pojedine zadatke. Bog umnaža vođe, a mi imamo tu privilegiju sudjelovati u tom procesu kao njegovi sluge.

 

Kako zdrav pokret odražava svoju ovisnost o Bogu?

Želimo da sve što radimo unutar pokreta dolazi iz naših srca koja su u potpunosti ovisna o Bogu. Pokreti koji vjeruju Bogu za sve, prakticiraju sljedeće:

 

♦   Pokret moli bez prestanka. Uvijek odlazimo k Bogu. Priznajemo da nismo u stanju postići svoje ciljeve. Tražimo Boga da djeluje.

♦ Članovi pokreta usmjeravaju svoje poglede prema nebu i gledaju prema Bogu od kojeg dolazi pomoć.

♦ Pokreti koji ovise o Bogu slijede primjer kralja Davida koji je molio:

 

                                „Samo je on moja hrid i spasenje;

                                utvrda moja; neću se pokolebati.

                                U Boga je spasenje moje i slava;

Bog mi je hridina silna i utočište,

U nj se, narode, uzdaj u svako doba 

pred njim srca izlijevajte

Bog je naše utočište. (Ps 62,7-8)

 

Pokreti zahtijevaju ozračje ovisnosti kako bi rasli.

 

Vjera:

 

Ovisnost, pouzdanje i vjera čine jednu obitelj izraza koji čine samu srž kršćanstva. No, između njih postoje nijanse.

 

Vjeru možemo opisati kao vjerovanje koje vodi prema djelovanju ili promjeni. Abraham je u vjeri napustio svoj dom u Mezopotamiji kako bi slijedio Božji poziv. U vjeri je Rahaba sakrila uhode koji su došli u Jerihon (Poslanica Hebrejima 11). Ti primjeri ukazuju nam na vjerovanje koje je rezultiralo nekim djelovanjem.

 

Vjerujemo u velikog Boga koji čini velika djela. Taj nam je Bog otkrio svoje namjere i uključio nas u svoje djelo. Stoga, činimo ono što nam kaže. Razmislite o sljedećem primjeru:

 

Radu, Petra i Iulian ljube Gospodina i tražili su ga da započne pokret na njihovom sveučilištu. Kako se približavao Uskrs, željeli su učiniti nešto posebno što bi bilo Bogu na slavu. Znajući da će svi njihovi prijatelji otići na praznike, planirali su izlet subotu prije Uskrsa. Svatko od njih se obvezao dovesti tri prijatelja. Za Radua, to je značilo da mora pozvati sedmero ljudi, a za Petru je to podrazumijevalo devet pozivnica.

 

 

Grupa je otišla na jednodnevni izlet u planine i Iulian je pripremio igru potrage. Proveli su dan planinareći i prateći određene oznake na kojima su napravili „selfije“. Dan je završio u kolibi gdje su napravili večeru, a Radu, Petra i Iulian su ispričali svoja svjedočanstva. Cijela pustolovina bila je korak u vjeri. Ti su studenti bili kreativni, tražili Boga da djeluje i navijestili evanđelje. Nakon izleta, Radu je primijetio da su svi koji su sudjelovali stavili slike s izleta na svoje Facebook profile.

Na koji način su ovi studenti svojih poduhvatom pokazali vjeru?

 

Kako njihova djela možete povezati s događajima zapisanima u Djelima apostolski 4,8 i 13?

 

Pokreti se grade u vjeri. Ona je kisik kojeg neki pokret udiše.

 

 

Zajedništvo:

 

Naša generacija zarežena je jednom bolešću. Vjera je postala tako osobna da je samo tkivo zajednice koje je nekada proizlazilo iz njezinog srca danas svedeno na puku sjenu. Nekoliko individualnih činova (izgovaranje molitve, križanje, post tijekom određenih blagdana) postalo je mjera duhovnog života. Isus je rekao kako će svijet znati da smo njegovi učenici po ljubavi koju imamo jedni za druge.”

 

Pokreti nisi izrazi individualizma. Pokreti spajaju Božju djecu i izgrađuju zajednicu koja služi Bogu i ispunjava Veliko poslanje. Kao graditelji pokreta, predajemo se toj ljubavi jedni prema drugima, učimo jedni od drugih i služimo jedni drugima kao što služimo Bogu.

 

Zajednica prihvaća Bogom danu svrhu te jedni druge oštrimo (kao što željezo oštri željezo, Izr 27,17) kako bismo ispunili tu svrhu i proslavili Boga.

 

Dok zajednica raste, pokret cvate.

 

 

Radnici od povjerenja:

 

Naš Bog svakom je vjerniku već dao mnogo toga. Vjernici imaju nova srca, duhovne darove i bogatstvo u Kristu. Imaju Duha Božjega i glas Dobrog Pastira. Oni su Božje stvorenje, stvoreni za djela ljubavi (Poslanica Efežanima 2,10). Povjerio im je službu pomirenja (Druga poslanica Korinćanima 5,18). JAKO SMO BLAGOSLOVLJENI.

 

Budući da nam je Bog dao sve te divne stvari kao i važnu misiju, ljudi uključeni u duhovni pokret mogu s pouzdanjem krenuti u akciju. Ozračje našeg pokreta potiče nas da rastemo dok radimo, ne samo da proučavamo kako bismo nešto radili.

 

Pavao je rekao Timoteju da vjernim ljudima povjeri ono što mu je Bog dao. Trebao je djelovati kao Božji sluga, znajući da će Bog djelovati kroz njega. Duhovni pokreti prihvaćaju ovo vjerovanje. To nas uvjerenje odašilje u službu. Mi smo pokret zato što Bog djeluje u nama, vodeći nas i ispunjavajući svoju volju kroz nas. Ne želimo da nam drugi daju ono što nam je Bog već dao.

 

Budući da nam je Krist dao sve to, svaka osoba ima tu misiju i ulaže u svoj pokret.

 

Sažetak:

 

Srce nekog pokreta sastoji se od višestrukih aktivnosti. Važno je kako provodimo te aktivnosti. U ozračju ovisnosti, vjere, zajedništva i radnika od povjerenja, pokret je ugodan Bogu.

 

Pogledajte video isječak koji slijedi. Slušajte njihove riječi, ali i NAČIN na koji prenose poruku. Proučite što možete naučiti o NAČINU unutar nekog pokreta samo gledajući film.

Kretanje u akciju

 

Graditelji pokreta u vjeri guraju naprijed i uče od svojih postignuća, ali i na svojim greškama. Bog će činiti da pokret raste kroz vas i vaš tim. Ostanite ovisni o njemu, iskoračite u vjeri i razvijte zajednicu.

 

Prioritize your focus:

 

Postavite svoje prioritete:

♦ duhovna ovisnost                             ♦ vjera

♦ zajedništvo                                       ♦ radnici od povjerenja

 

Stanite pred Boga i tražite da vam pokaže čemu se od ovdje navedenog trebate najviše posvetiti.

 

Odabirem raditi na:

 

Procjena:

 

Procijenite kako vaš pokret doživljava i primjenjuje duhovnu ovisnost, vjeru, zajedništvo i radnike od povjerenja.

 

Naše jakosti su:

 

Naše slabosti su:

 

Slušajte Boga:

 

Tražite Boga da vas vodi. Tražite ga da vam otkrije što vam je činiti kako bi ova tema snažno pridonosila ozračju pokreta.

 

Ovdje zapišite svoje ideje i prijedloge:

 

Koji je vaš prvi korak?

 

Kako gradimo duhovni pokret?

 

Ovisnost

-       

 • Molimo bez prestanka.
 • Usmjeravamo svoj pogled u Gospodina.
 • Čekamo na Božje upute.
 • Pouzdamo se u njega u svako doba.

Ključni biblijski redak za upamtiti: „Ne silom, ni snagom, već duhom mojim! – riječ je Jahve nad vojskama.“

Vjera

Vjera je vjerovanje koje dovodi do djelovanja ili akcije.

 • U vjeri je Abraham napustio svoj dom u Mezopotamiji i slijedio Božji poziv.
 • U vjeri radimo zajedno.
 • U vjeri pozivamo druge da nam se pridruže.
 • U vjeri pozivamo druge da vjeruju.
 • U vjeri slijedimo Gospodina koji čini nemjerljivo više od onoga što mi možemo zamisliti tražiti.
Zajednistvo

„Ako imadnete ljubavi jedan prema drugome, po tom će svi upoznati da ste moji učenici.“ (Iv 13,35)

Iako je vjera osobna, nije namijenjena da bude individualistička.

 • Trebamo jedni druge.
 • Zajedno najbolje rastemo.
 • Bog voli čuti da ga zajedno slavimo.
 • Volimo se okupljati kako bi molili.

Mi smo zajednica. Jedno tijelo. Ujedinjeni smo u Kristu.

Radnici od povjerenja

-     

 • Bog nam je dao sve što nam je potrebno kako bismo mu služili.
 • Bog upotrebljava studente kako bi dosegli druge studente.
 • Bog usmjerava vas i vaše kolege, dajući vam viziju i opunomoćujući vas svojim Duhom.
 • Tražite Boga i njegovu viziju.
 • Imajte svoju misiju. Pokrenite pokret koji će djelovati tu gdje se nalazite, ali i šire.

Click for MEDIA CREDITS


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.