16 Mediul înconjurător al unei mișcări spirituale

Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.”

Matei 5:14

Ce și de ce

 

Lecția precedentă despre mișcări spirituale ne-a oferit to definiție a mișcării și a accentuat activitățile principale ale acesteia de a câștiga, a zidi și a trimite. Acea lecție s-a centrat pe ce este o mișcare și ce face. Acum ne vom îndrepta atenția pe ”cum” o mișcare își poate atinge obiectivele.

În 1 Samuel 13: 8-15 găsim povestea unui rege care, într-o zi destul de aglomerată, a încercat să-și îndeplinească responsabilitățile. În acest pasaj, regale Saul face câțiva pași care speră că-i vor conduce pe oamenii săi spre succes:

  •           ♦ Își pregătește oamenii pentru bătălie.
  •           ♦ Dezvoltă un plan și o agendă pentru conflictele militare.
  •           ♦ Îl caută pe Domnul înainte de bătălie.
  •           ♦ Aduce jertfe Domnului.

 

Fiecare dintre aceste activități pot părea necesare și potrivite pentru un rege care urmează să-și conducă oamenii către un război greu și dificil. Dar apăruse o problemă fundamentală. Felul în care Saul a căutat să-și îndeplinească sarcinile era total greșit.

 

Când profetul Samuel apare în această poveste, el este foarte tulburat de ceea ce Saul făcuse. (v. 11 și 13). Saul luase toată situația în propriile sale mâini și a uitat să-L aștepte pe Domnul. El a adus niște jertfe, lucru ce nu era deloc responsabilitatea lui. O luăsese înaintea Domnului. Eșuase în a-L aștepta pe Domnul. Își asumase niște responsabilități care nu țineau de el, iar consecințele erau grave.

 

Ca urmare, Dumnezeu îl informează pe Saul că nu va avea moștenitori care să stea pe tron și că altcineva va prelua conducerea acestei națiuni. 1 Samuel 13:13-14 este promisiunea faptului că următorul rege va fi ”un om după inima lui Dumnezeu.”

 

În 1 Samuel 13 avem un exemplu al unui bărbat care era pregătit să facă multe din lucrurile potrivite, dar nu în felul cerut de Dumnezeu. Acest lucru ne arată că, CEEA CE facem este întotdeauna însoțit de FELUL ÎN CARE (CUM) facem acel lucru. Iar Dumnezeu le evaluează pe ambele.

 

Ca și mișcare spirituală, noi suntem implicați în activități de a câștiga (conecta pe cei pierduți cu Hristos), a zidi (ucenicizare care schimbă vieți) și de a trimite (lideri multiplicatori). Felul în care căutăm să îndeplinim aceste lucruri este important. Trebuie să o facem într-o manieră care sa-L onoreze pe Domnul și trebuie să fie ca urmare a urmării călăuzirii lui Dumnezeu, iar nu a eforturilor noastre.  

 

Astfel ajungem la prima întrebare din studiul nostru: Cum putem să urmărim să ne ducem la îndeplinire sarcinile ca lideri ”după inima lui Dumnezeu”? Pe acest subiect vom continua să ne concentrăm în acest studiu.

saul-cortada-noticia-566x380

Să învățăm din Cuvânt

 

Dumnezeu lucrează prin oamenii Săi pentru a-Și dezvolta lucrarea Sa.

 

În timp ce ne pregătim să citim primul pasaj din lecția noastră, ar fi bine să ne reamintim ce s-a întâmplat chiar înainte de evenimentele înregistrate în Fapte 4.

 

Dumnezeu făcuse o minune prin Petru și Ioan. Un olog de 40 de ani fusese vindecat! După această minune, Petru și Ioan au predicat evanghelia în templu. Mulți au răspuns, punându-și încrederea în Isus ca Domn și Mântuitor.

 

Citește Faptele Apostolilor capitol 4

Click pentru text

 

Referindu-ne doar la versetele de la 1-7, cât de severă era situația lui Petru și a lui Ioan? În ce fel ei au întâmpinat nesiguranță și discomfort?

 

Ia un moment și încearcă să te pui în locul lor. Dacă liderii de la universitatea ta sau din orașul tău te-ar fi tratat la fel și ți-ar fi cerut să nu mai vorbești despre Hristos, ce ai fi făcut?

 

Focalizându-ne pe versetele de la 8-20, privește ce au făcut Petru și Ioan și cum au făcut. Descrie ”cum” s-au purtat ei.  

 

Care a fost răspunsul lor față de liderii religioși? (v. 19-20)

 

În versetul 23 putem vedea cum aceste evenimente au afectat lucrarea spirituală din Ierusalim. Folosește tabelul de mai jos pentru a te ajuta să te concentrezi atât pe ”ce” cât și pe ”cum” al acțiunilor mișcării. Centrează-te pe versetele 23-31.

 

Uneori copiii lui Dumnezeu sunt plasați sub o mare presiune

Ce s-a întâmplat cu mișcarea

Cum au procedat ei

Ce I-au cerut ucenicii lui Dumnezeu? (v. 29-30)

 

În versetul 32 găsim o descriere generală a mișcării din Ierusalim. În timp ce citești descrierea, gândește-te la atmosfera care caracteriza acea mișcare. Fă o listă cu cele mai importante evenimente care crezi că au contribuit la acea atmosferă.

 

Această poveste nu intenționează să ne ofere o descriere completă pentru ce este o mișcare. Dar ne oferă un exemplu bun al unei mișcări care crește.

Să ne conectăm la Adevăr

 

În timp ce studiem Cuvântul lui Dumnezeu, descoperim câteva concepte cheie care descriu atmosfera unei mișcări ce se dezvoltă. Aceste concepte nu sunt limitate la niște activități specifice. Ele descriu cultura sau mediul înconjurător al unei mișcări spirituale sănătoase.

 

Dependență spirituală:

 

Numai Dumnezeu poate face o mișcare să crească. Este lucrarea Sa. Noi doar ne alăturăm Lui ca slujitori și co-lucrători. Depindem de Dumnezeu în toate lucrurile. Hai să observăm acest aspect al dependenței noastre în primele elemente ale mișcării:

 

Conectându-i pe cei pierduți cu Hristos (câștigă):

Isus a zis: ”Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” Conectarea oamenilor cu Dumnezeu a fost întotdeauna responsabilitatea Lui. Totul depinde de El. Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis.” (Ioan 6:44) Dacă nu ar fi bunătatea lui Dumnezeu și lucrarea Sa, nimeni n-ar putea veni la Dumnezeu. De la început până la sfârșit, orice aspect al venirii la Dumnezeu a oamenilor pierduți depinde în totalitate de harul lui Dumnezeu.

 

Ucenicizare care schimbă vieți (zidește):

Pavel a spus bine. El și Apolo își aveau partea lor în proces – aceea de a planta și de a uda. Dar numai Domnul făcea să crească. (1 Corinteni 3:6) Schimbarea unei vieți este întotdeauna lucrarea lui Dumnezeu. Ea întrece capacitatea noastră de ucenici care fac ucenici. În acest proces al ucenicizării, suntem total dependenți de Domnul.

 

Lideri multiplicatori (trimite):

Procesul de dezvoltare de lideri ia amploare pe fundația unei ucenicizări solide. Dar tocmai am observat că ucenicizarea este lucrarea lui Dumnezeu. De-a lungul întregii Biblii vedem, de asemenea, că Dumnezeu este Cel care ridică lideri. El le dă abilități. El îi împuternicește ca să-și ducă la îndeplinire responsabilitățile. Dumnezeu multiplică lideri, iar noi avem privilegiul de a-L asista în acest proces ca slujitori ai Lui.

 

Cum ar putea o mișcare sănătoasă să exprime dependență de Dumnezeu?

Dorim ca tot ce facem în cadrul mișcării să vină din niște inimi care sunt într-o dependență totală de Domnul. Mișcările care se încred în Domnul în toate aspectele înclină să aibă următoarele practici:

 

♦   Oamenii implicați în mișcare se roagă continuu. Mereu mergem la Domnul și mărturisim că, de la noi înșine, nu putem atinge acele obiective. Dar Îl rugăm pe Dumnezeu să lucreze El.

♦ Cei care sunt parte dintr-o mișcare își ațintesc privirea spre cer și privesc la Domnul de la care vine ajutorul.

♦ Mișcările dependente de Domnul urmează exemplul lui David care s-a rugat:

                                    Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul şi slava mea;

                                    în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost.

                                    Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El;

                                    vărsaţi-vă inimile înaintea Lui,

                                   Dumnezeu este adăpostul nostru. (Psalm 62:7,8)

 

O mișcare necesită o atmosferă de dependență pentru a putea crește.

 

Credința:

 

Dependența, Încrederea și Credința alcătuiesc o familie de termeni care se află la baza inimii creștinismului. Fiecare are nuanța sa.

 

Credința poate fi descrisă ca o încredere care duce către acțiune și schimbare. Prin credință, Avram și-a părăsit casa sa din Mesopotamia ascultând și urmând chemarea lui Dumnezeu. Prin credință, Rahab a ascuns pe iscoadele care au intrat în Ierihon. (Evrei 11) Aceste exemple reflectă credința care duce la acțiune.

 

Noi credem într-un Dumnezeu măreț care face lucruri mărețe. Acest Dumnezeu ne-a făcut cunoscute intențiile Sale și ne implică și pe noi în lucrarea Sa. De aceea, noi acționăm pentru a implini ceea ce El spune. Hai să luăm în considerare următorul exemplu:

 

Radu, Petra și Iulian Îl iubesc pe Domnul și L-au rugat să-I ajute să înceapă o lucrare la universitatea lor. Pe măsură ce Paștele se apropie, ei au vrut să facă ceva special care să-L onoreze pe Domnul. Știind că toți prietenii lor vor fi plecați în week-endul de Paște, ei au hotărât o ieșire în Sâmbăta dinaintea Paștelui. Au stability ca fiecare să -și aducă trei prieteni. Pentru Radu, acest lucru ar însemna ca el să invite 7 persoane. Pentru Petra, este nevoie să facă 9 invitații.

Grupul au făcut o ieșire de o zi la munte, unde Iulian a pregătit niște jocuri. Grupul a petrecut ziua urcând spre anumite puncte unde urmau să-și facă poze. Ziua s-a încheiat la cabană, unde nu doar că au pregătit cina, dar Radu, Petra și iulian si-au spus mărturiile. Întreaga aventură a fost un pas de credință.Acești studenți au fost creative, L-au rugat pe Domnul să lucreze și au împărtășit evanghelia. După eveniment, radu a observant că toți din grup au pus pe pagina lor de facebook poze din acea zi.

Cum au demonstart credință acțiunile acestor studenți?

 

Ce legătură vezi între acțiunile lor și Fapte 4: 8 & 13?

 

Mișcările sunt clădite prin credință. Este oxigenul pe care aceasta îl respiră.

 

 

Apropiere/comunitate:

 

Generația noastră suferă de o boală. Credința a devenit așa de personală, încât fibra comunității care trecea odată prin inima ei s-a diminuat așa de mult încât a devenit aproape o umbră. Câteva acțivități individualiste (ca aceea de a spune o rugăciune, a-ți face o cruce, a ține un post înaintea unor sărbători) au devenit măsurătorile pentru o viață spirituală. Dar totuși Isus a spus: ”Vor cunoaște că sunteți ucenicii mei prin dragostea voastră unii pentru ceilalți.”

 

Mișcările nu sunt expresia individualismului. Mișcările îi aduc pe copiii lui Dumnezeu împreună pentru a clădi o comunitate care Îl slujește pe Domnul și care împlinește Marea Trimitere. Ca și persoane care dezvoltă mișcări, ne dedicăm să ne iubim unii pe ceilalți, să învățăm unii de la ceilalți și să ne slujim unii pe ceilalți pe măsură ce-L slujim pe Domnul.

 

Această comunitate adoptă scopul lui Dumnezeu și ne ascuțim unul pe celălalt (așa cum fierul ascute fierul – Prov. 27:17) cu scopul de a împlini chemarea și a-I aduce onoare Domnului.

 

O mișcare înflorește pe măsură ce comunitatea crește.

 

 

Lucrători împuterniciți:

 

Deja Dumnezeu a dat o mulțime de lucruri fiecărui credincios. Ei au inimi noi, daruri spirituale și multe bogății în Hristos. Ei au Duhul lui Dumnezeu și vocea Bunului Păstor. Ei sunt lucrarea lui Dumnezeu, creată pentru faptele bune pregătite de El. (Efeseni 2:10) Ei le-a încredințat misiunea reconcilierii. (2 Corinteni 5:18). Suntem extrem de binecuvântați.

 

Deoarece Dumnezeu ne-a dat aceste lucruri și o misiune măreață, cei care sunt implicați într-o mișcare spirituală au încredere și trec la acțiune. Atmosfera care însoțește mișcarea noastră ne încurajează pe toți să creștem în a face, nu doar a studia sau doar a ne pregăti să facem ceva.

 

Pavel a spus lui Timotei că el trebuia să dea mai departe, la oameni de încredere, ceea ce lui i-a dat Dumnezeu. El urma să se poarte ca un slujitor al Lui Dumnezeu, fiind încredințat că Dumnezeu va lucra prin el. Mișcările spirituale îmbrățișează o astfel de perspectivă, iar o astfel de convingere ne impinge la slujire. Noi suntem o mișcare deoarece Domnul lucrează în noi, ne călăuzește și-Și împlinește voia prin noi. Nu dorim ca alții să ne împuternicească cu ceva ce deja Hritsos ne-a dat.

 

Fiindcă Hristos ne-a dat toate aceste lucruri, fiecare are propria sa misiune și investește în mișcare.

 

Pe scurt:

 

Multe activități descriu inima unei mișcări spirituale. Ceea ce contează este felul în care acestea sunt duse la îndeplinire. Într-o atmosferă de dependență, credință, comuniune și de lucrători împuterniciți, o astfel de mișcare Îi aduce plăcere Domnului.

 

Privește la video-ul următor. Ascultă atât cuvintele lor cât felul în care ei comunică mesajul. Vezi ce poți învăța despre ”Cum”-ul unei mișcări privind la acest film.

Luând pași de acțiune

 

Prin credință, cei ce dezvoltă mișcări merg înainte și învață atât din ceea ce au realizat, cât și din greșelile lor. Dumnezeu va crește lucrarea/mișcarea prin tine și echipa ta. Rămâi în dependență de El, pășește prin credință și dezvoltă o comunitate.

 

Prioritizează lucrurile pe care îți focalizezi atenția:

 

Am discutat elementele cheie ale atmosferei unei mișcări:

♦ Dependență spirituală                          ♦ Credință

♦ Comuniune                                           ♦ Lucrători împuterniciți

 

Mergi la Domnul și cere-I să-ți arate care dintre aceste aspecte au nevoie acum de atenția ta.

 

Aleg să lucrez la:

 

Evaluare:

 

Evaluează felul în care mișcarea ta experimentează și aplică următoarele aspecte: dependența spirituală, credința, comuniunea și lucrători împuterniciți.

 

  Tăriile noastre sunt:

  Slăbiciunile noastre sunt:

 

Să auzim ce spune Dumnezeu:

 

Cere-I Domnului să te călăuzească. Roagă-L să-ți arate ce ar trebui să faci astfel încât aceste aspecte să își aducă contribuția din plin la atmosfera mișcării în care ești implicat.

 

Scrie-ți ideile și sugestiile aici:

 

Care va fi primul pas pe care-l vei face?

 

Cum dezvoltăm mișcări
Dependență

- Ne rugăm continuu. 

- Ne ațintim ochii pe Domnul. 

- Așteptăm călăuzire de la Dumnezeu.

- Ne încredem în El în orice vreme.

 

Verset cheie pe care să-l iei în considerare:

"Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu - zice Domnul oştirilor!  Zaharia 4:6

Credință

Credința este acea încredere care duce la acțiune și schimbare.

 

- Prin credință Avram și-a lăsat casa din Mesopotamia pentru a urma chemarea lui Dumnezeu.

- Prin credință îi invităm pe alții să creadă.

- Prin credință Îl urmăm pe Domnul, care poate face mult mai mult decât cerem sau ne închipuim noi.

Comuniune

 Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii." John 13:35

 

- În timp ce credința este personal, nu are scopul de a fi individualist.  

- Avem nevoie unii de ceilalți.

- Creștem mai bine împreună.

- Domnuzeu se bucură să ne audă când ne strângem într-o atmosferă de laudă.

- Ne bucurăm să ne întâlnim ca să ne rugăm.

 

 Suntem o comunitate. Un trup. Suntem uniți prin Hristos.

Lucrători împuterniciți

- Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie ca să-L putem sluji.

- Dumnezeu folosește studenți ca să-L facă cunoscut pe Hristos altor studenți.

- Dumnezeu te călăuzește, pe tine și colegii tăi, dându-ți o viziune și împuternicindu-te cu Duhul Său.

- Urmărește-L pe Dumnezeu și viziunea Sa.

- Însusește-ți misiunea. Lansează mișcări atât unde ești cât și mai departe de acest loc.

Click for MEDIA CREDITS


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.