16. Okolje duhovnega gibanja

»Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti.«

Matej 5,14

Kaj in Zakaj

 

V prejšnji lekciji o duhovnih gibanjih smo izvedeli definicijo gibanja in izpostavili njegove glavne dejavnosti: pridobiti, razvijati in poslati. V tej lekciji pa se bomo osredotočili na to, kaj je gibanje in kaj dela. Svojo pozornost bomo usmerili na to, »kako« gibanje izpolni svoj namen.

V 1 Samuelovi knjigi 13,8–15 najdemo zgodbo kralja, ki je zelo zaposlen in želi izpolniti nalogo. V tem odlomku Savel naredi nekaj jasnih korakov, za katere misli, da bodo njegovo ljudstvo vodili do uspeha:

  •           ♦ Svoje ljudi pripravi na bitko.
  •           ♦ Naredi načrt in urnik za vojaški spopad.
  •           ♦ Pred bitko išče Boga.
  •           ♦ Daruje Bogu.

 

Vse te dejavnosti se zdijo odgovorne za kralja, ki vodi svoje ljudstvo v času velikega nemira. Vendar je imel temeljni problem. Način, kako se je Savel lotil tega dela, ni bil dober.

 

Ko se v zgodbi pojavi prerok Samuel, se zelo razburi nad Savlovimi dejanji (v. 11 in 13). Savel je vzel vse v svoje roke in ni čakal na Gospoda. Žrtvoval je nekaj, česar ne bi smel. Prehiteval je Gospoda. Ni se zanašal na Boga. Prevzel je odgovornost, ki ni bila njegova. In zato je nosil velike posledice.

 

Bog je potem povedal Savlu, da njegova hiša ne bo več kraljevala v Izraelu. Bog bo izbral nekoga drugega, ki bo vodil narod. 1 Samuel 13,13–14 obljublja, da bo naslednji voditelj »mož po Božjem srcu«.

 

V 1 Samuel 13 vidimo primer moža, ki je bil pripravljen narediti veliko stvari prav, vendar jih ni naredil tako, kot je želel Bog. To nam kaže na to, da se mora to, KAR delamo, vedno priključiti temu, KAKO to delamo. Bog ceni oboje.

 

V gibanju bomo vključeni v pridobivanje (povezovanje z izgubljenimi), razvijanje (učenstvo, ki spreminja življenja) in pošiljanje (povečanje števila voditeljev). Pomembno je, kako želimo doseči ta cilj. Moramo delati tako, kot je vredno Gospodu. To mora biti rezultat poslušnosti Božjega vodstva in ne naš trud.

 

Tako pridemo do osnovnega vprašanja tega preučevanja: kako lahko dosežemo namene gibanja kot voditelji »po Božjem srcu«? Posvetimo se tej temi.

saul-cortada-noticia-566x380

Učenje iz Besede

 

Bog deluje preko svojih ljudi in tako oblikuje gibanje.

 

Ko se pripravljamo na branje našega osnovnega besedila te lekcije, bi bilo koristno, če se spomnimo, kaj se je zgodilo pred dogodki, ki so zapisani v Apd 4.

 

Bog je naredil čudež preko Petra in Janeza. Mož, ki je bil 40 let hrom, je bil ozdravljen! Po tem čudežu sta Peter in Janez pridigala evangelij v templju. Odzvalo se je veliko ljudi in Jezus je postal njihov Rešitelj in Gospod.

 

Preberi Apostolska dela 4

Kliknite za besedilo

 

Kako resna je bila situacija za Petra in Janeza, če se osredotočimo na vrstice 1–7? Na kakšen način sta se soočala z negotovostjo in nelagodjem?

 

Vzemi si trenutek in se postavi v njuno kožo. Če bi ti voditelji na univerzi ali v mestu tako grozili in ti ukazali, da ne smeš več deliti svoje vere z drugimi, kaj bi naredil?

 

Osredotoči se na vrstice 8–20 in poglej, kaj sta naredila Peter in Janez ter kako sta to naredila. Opiši, »kako« sta se vedla.  

 

Kakšen je bil odziv Pavla in Janeza na verske voditelje (v. 19–20)? 

 

V 23. vrstici vidimo, kako so ti dogodki vplivali na gibanje v Jeruzalemu. Uporabi spodnjo tabelo in se osredotoči na »kaj« in »kako« pri dejavnostih gibanja. Osredotoči se na vrstice 23–31.

Božji otroci se vcasih najdejo pod velikim pritiskom.

Kaj je naredilo gibanje


 

Kako so delali


 

Kaj so učenci prosili Boga (v. 29–30)?

 

V 32. vrstici najdemo splošen opis gibanja v Jeruzalemu. Ko ga prebereš, razmisli o vzdušju, ki je bilo del gibanja. Naštej vse pomembne elemente, ki so prispevali k takemu vzdušju.

 

Namen te zgodbe ni, da nam da popoln opis tega, kaj je gibanje. Pokaže pa nam primer gibanja, ki raste.

Povezovanje z Resnico

 

Ko preučujemo Božjo besedo, odkrijemo več ključnih načel, ki opisujejo vzdušje gibanja, ki raste. Ta načela niso omejena na specifične dejavnosti. Opisujejo kulturo ali okolje zdravega duhovnega gibanja.

 

Duhovna odvisnost:

 

Samo Bog lahko zgradi gibanje. To je njegovo delo. Mi se mu le pridružimo kot služabniki in sodelavci. Za vse stvari smo odvisni od Boga. Razmisli o naši odvisnosti na Gospoda v prvem elementu gibanja:

 

Povezovanje z izgubljenimi (PRIDOBITI):

Jezus je rekel: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.« »Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal.« (Janez 6,44) Brez Božje dobrote in njegovega dela, ne bi nihče mogel priti k Bogu. Od začetka do konca je vsak vidik izgubljenih ljudi odvisen od Božje milosti.

 

Učenstvo, ki spreminja življenja (RAZVIJATI) :

Pavel je to dobro povedal. Z Apolom sta imela vlogo v procesu – sajenje in zalivanje. Le Bog pa je dal rast (1 Korinčanom 3,6). Življenjska sprememba je vedno Božje delo. To presega naše zmožnosti delanja učencev. V procesu učenstva smo popolnoma odvisni od Gospoda.

 

Povečanje števila voditeljev (POSLATI):

Razvijanje voditeljev temelji na trdnem učenstvu. Ravnokar smo rekli, da je učenstvo Božje delo. V Svetem pismu tudi vidimo, da je Bog določil voditelje in jim dal sposobnosti. Bog jim je omogočil, da so izpolnili svojo nalogo. Bog je povečal število voditeljev, mi pa imajo privilegij, da sodelujemo v tem procesu kot služabniki.

 

Kako lahko zdravo gibanje izraža odvisnost od Boga?

 

Želimo, da vse, kar delamo, prihaja iz srca, ki je popolnoma odvisno od Gospoda. Gibanja, ki zaupajo Gospodu za vse stvari, ponavadi delajo naslednje stvari:

 

♦   Gibanje nenehno moli. Vedno gremo h Gospodu. Priznamo, da nismo zmožni doseči ciljev. Boga prosimo, naj on dela.

♦ Tisti, ki so del gibanja, usmerjajo svoj pogled v nebesa in zrejo v Gospoda, od kogar prihaja pomoč.

♦ Gibanja, ki so odvisna od Boga, sledijo zgledu kralj Davida, ki je molil:

 

Pri Bogu sta moje rešenje in moja slava,

                             moja močna skala, moje zavetje je v Bogu.

                            Zaupajte vanj ob vsakem času, o ljudstvo,

                             pred njim izlivajte svoja srca!

                             Bog nam je zatočišče. (Psalm 62,8–9)

 

Gibanja potrebujejo vzdušje odvisnosti, da lahko rastejo.

 

Vera:

 

Odvisnost, zaupanje in vera oblikujejo skupek določil v srcu krščanstva. Vsak od njih ima svojo nianso.

 

Vero lahko opišemo kot verovanje, ki vodi v dejanje in spremembo. V veri je Abraham zapustil svoj dom v Mezopotamiji in sledil Božjemu klicu. V veri je Rahaba skrila oglednike, ki so vstopili v Jeriho. (Hebrejcem 11) Ti primeri označujejo verovanje, ki je pripeljalo do dejanj.

 

Verjamemo v velikega Boga, ki dela velike stvari. Bog nam je razkril svoje namene in nas vključil v svoje delo. Zdaj udejanjamo to, kar pravi. Razmisli o naslednjem primeru:

Radu, Petra in Iulian ljubijo Gospoda in prosili so ga, naj začne gibanje na njihovi fakulteti. Ko se je bližal praznik velike noči, so želeli narediti nekaj posebnega, da bi izkazali čast Gospodu. Vedeli so, da njihovih prijateljev tisti vikend ne bo, zato so načrtovali nekaj eno soboto pred veliko nočjo. Vsak je želel pripeljati tri prijatelje. Za Radu je to pomenilo, da je moral povabiti sedem ljudi, Petra pa jih je povabila devet.

 

Skupina je šla na izlet v gore, kjer je Iulian pripravil igro iskanja. Cel dan so hodili do posebnih označb, kjer so naredili »selfije«. Zvečer so tudi skuhali večerjo in vsi trije Radu, Petra in Iulian so povedali svoje pričevanje. Cela pustolovščina je bila korak vere. Ti študenti so postali kreativni, prosili so Boga, naj dela, in podelili so evangelij. Po tem dogodku je Radu opazil, da so vsi iz skupine dodali slike tega pohoda na Facebook.

Kako so dejanja teh treh študentov demonstrirala vero?

 

Kakšno povezavo opaziš med dejanji teh treh študentov in Apd 4,8 in 13?

 

Gibanja se gradijo na veri. To je kot kisik, s katerim gibanje diha.

 

 

Pripadnost/skupnost:

 

Našo generacijo zaznamuje bolezen. Vera je postala tako osebna, da je od vlaknine skupnosti, ki je včasih tekla po žilah, ostala zgolj še senca. Mera duhovnega življenja je postalo nekaj individualnih dejanj (npr. molitev, pokrižati se, imeti post v času praznikov). Jezus pa je rekel: »Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.« 

 

Gibanja niso izraz individualizma. Gibanja pripeljejo Božje otroke skupaj, da razvijejo skupnost, ki služi Gospodu in izpolnjuje Veliko poslanstvo. Kot graditelji gibanja smo predani ljubezni drug do drugega, učenju drug od drugega in služenju drug drugemu, ko služimo Gospodu.

 

Ta skupnost si prisvoji Božji namen in tako brusimo drug drugega (kot železo brusi železo – Pregovori 27,17), da bi izpolnili ta namen in počastili Gospoda.

 

Gibanje cveti, ko skupnost raste.

 

 

Zaupanja vredni delavci:

 

Naš velik Bog je že vsakemu verniku dal veliko stvari. Imajo novo srce, duhovne darove in bogastvo v Kristusu. Imajo Božjega Duha in glas Boga pastirja. So Božja stvaritev, ustvarjeni so za dobra dela (Efežanom 2,10). Zaupal jim je službo sprave (2 Korinčanom 5,18) in so ZELO BLAGOSLOVLJENI.

 

Ker nam je Bog dal te stvari in veliko poslanstvo, imajo vsi, ki so vključeni v gibanje, veliko gotovost, da ukrepajo. Naše vzdušje v gibanju spodbuja rast, tako da delamo in ne le da preučujemo ali se pripravljamo na delo.

 

Pavel je rekel Timoteju, naj »zaupa« Bogu, da mu bo dal zveste ljudi. Delal je kot Božji služabnik in vedel, da bo Bog delal preko njega. Tudi duhovna gibanja sprejemajo takšno verovanje. To prepričanje nas žene v služenje. Smo gibanje, ker Bog deluje v nas, nas vodi in izpolnjuje svojo voljo preko nas. Ne želimo, da nas drugi okrepijo s stvarmi, ki nam jih je Kristus že dal.

 

Ker nam je Kristus vse to dal, ima vsaka oseba poslanstvo in lahko vlaga v svoje gibanje.

 

Povzetek:

 

Grajenje gibanja sestavlja mnogo aktivnosti. Pomembno je, kako se stvari delajo. V vzdušju odvisnosti, vere, pripadnosti in zvestih delavcev je Gospodar zadovoljen.

 

Poglej si naslednji filmček. Poslušaj njihove besede in to, KAKO posredujejo sporočilo. Kaj se lahko naučiš o »KAKO« pri grajenju gibanja iz tega filmčka.

Ukrepaj

 

V veri graditelji kraljestva pritiskajo naprej in se učijo iz svojih dosežkov in napak. Bog bo gibanju dal rast preko tvojega tima in tebe. Ostani odvisen od njega, naredi korak vere in razvij skupnost.

 

Daj prednost:

 

Pogovarjali smo se o ključnih elementih vzdušja v gibanju:

♦ Duhovna odvisnost                             ♦ Vera

♦ Pripadnost                                           ♦ Zaupanja vredni delavci

 

Pojdi h Gospodu in ga prosi, katera od teh tem zdaj potrebuje tvojo pozornost.

 

Odločam se, da bom delal:

 

Ovrednotenje:

 

Ovrednoti, kako tvoje gibanje doživlja in deluje v duhovni odvisnosti, veri, pripadnosti in z zaupanja vrednimi delavci.

 

  Naše dobre strani so:

 
  Naše slabe strani so:

 

Slišati od Boga:

 

Prosi Boga, naj te vodi. Prosi ga, naj ti odkrije to, kar bi moral delali, zato da bodo te teme lahko pripevale k boljšemu okolju v gibanju.

 

Tukaj napiši različne ideje in predloge:

 

Kaj bo tvoj prvi korak?

 

Kako deluje grajenje gibanj?

The following elements are important parts of a healthy Spiritual movement

Odvisnost

- Nenehno molimo.
- Svoj pogled usmerimo na Gospoda.
- Čakamo na Božjo usmeritev.
- Vedno mu zaupamo.

Ključna vrstica v razmislek:
›Ne s silo in ne z močjo, temveč z mojim duhom,‹ govori GOSPOD nad vojskami. (Zaharija 4,6)

Vera

Vera je verovanje, ki vodi v dejanje in spremembo.

- V veri je Abraham zapustil svoj dom v Mezopotamiji in sledil Božjemu klicu.
- V veri bomo delali skupaj.
- V veri bomo vprašali druge, če se nam želijo pridružiti.
- V veri bomo povabili druge, da verjamejo.
- V veri bomo sledili Gospodu, ki bo naredil veliko več, kot ga lahko prosimo ali si predstavljamo.

Pripadnost

»Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.« (Janez 13,35)

- Čeprav je vera osebna, ne sme biti individualistična.
- Potrebujemo drug drugega.
- Najbolj rastemo skupaj.
- Bogu je všeč, če se povežemo v čaščenju.
- Radi se zbiramo skupaj v molitvi.
- Smo skupnost. Eno telo.
- Združeni smo v Kristusu.

Zaupanja vredni delavci

- Bog nam je dal vse, kar potrebujemo, da mu lahko služimo.
- Bog uporablja študente, da doseže druge študente.
- Bog usmerja tvoje kolege in tebe, izpolnjuje vas z vizijo in krepi s svojim Duhom.
- Sledi Bogu in njegovi viziji.
- To poslanstvo je tvoja last. Začni gibanje tam, kjer si in naprej.

Click for MEDIA CREDITS


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.