11. Jaz in moj tim

»Da le živite tako, kakor je vredno Kristusovega evangelija! Tako bom, bodisi da pridem in vas vidim bodisi da bom odsoten, slišal o vašem vedenju, kako stojite trdno v enem duhu in kako se enodušno bojujete za vero evangelija.«

Filipljanom 1,27

Kaj in Zakaj

 

Ko si prišel h Kristusu, si postal del Božje družine. Nisi sam! Ne le, da imaš Jezusovo obljubo, da »bo vedno s tabo« (Matej 29,20), imaš tudi brate in sestre v Kristusu. Nekateri od teh bratov in sester so na univerzi. Če boste delali skupaj, vam bo Bog omogočil, da »stojite trdno v enem duhu in se enodušno bojujete za vero evangelija«. (Filipljanom 1,27)

 

Zakaj želimo »stati trdno« skupaj? Zakaj moramo biti »enodušni«? Zakaj smo spodbujeni, da se »borimo za vero evangelija«? Obstaja veliko razlogov. Zaenkrat naj izpostavimo enega: To, kar želimo doseči skupaj, je večje kot to, kar lahko doseže ena oseba sama. Študenti, ki morajo slišati o Jezusu in postati učenci, niso samo na tvojih predavanjih. Po celem mestu so. Če bi vsak na tvoji fakulteti slišal o Jezusu, bi se pojavilo vprašanje: »Kaj pa tisti v drugih mestih? OBSEG je velik.

 

Bog nas je poklical, da dosežemo to skupnost. To je najboljše okolje za tvojo duhovno rast in najboljše okolje za gradnjo gibanja. Tako je tudi Jezus začel svoje gibanje, ki se zdaj širi po svetu. Če smo povezani drug z drugim, če se ljubimo med sabo, potem bodo tisti, ki še ne verjamejo v Boga, videli, da smo »Jezusovi učenci«. (Janez 13,35)

 

Zakaj so timi tako pomembni? Dobro timsko delo ima dinamiko, ki jo imenujemo sinergija. Sinergija je rezultat skupnega dela dveh ali več stvari, kar ne bi bilo možno samo s trudom enega. Sinergija v naših timih se zgodi, ko dva ali več graditeljev gibanja deluje skupaj tako učinkovito, da proizvedejo rezultat, ki ga ne bi mogla doseči le ena oseba.   – Poglej si filmček o timskem delu.

Kaj opaziš o timskem delu in sinergiji v tem filmčku?

 

 

Kaj je tim?

 

            Definicija tima, ki gradi gibanje, je –

 

»Skupina enako mislečih učencev ki so predani skupnemu namenu.«

 

(To je izpolnjevanje velikega poslanstva.)

 

Učenje iz besede

 

Pridigar je ena od starozaveznih knjig, ki je znana kot knjiga modrosti. Knjiga modrosti je skupek trditev in načel, ki nam dajo boljši vpogled v življenje. V Pridigarju 4,9–12 beremo o modrosti skupnega dela.

 

Preberi Pridigar 4,9–12.

Kliknite za besedilo

Naštej vse dobre strani tega, kako je boljše, da sta dva kakor eden:

 

Preberi Efežanom 4,1–7; 11–16

Kliknite za besedilo

V vrsticah 1–3 Pavel spodbuja vernike v Efezu, naj »živijo vredno klica, s katerim so bili poklicani«. Katere stvari označujejo osebo, ki živi vredno klica?

 

V vrsticah 4–6 Pavel poudarja enotnost vere. Kaj povezuje vse vernike?

 

Vrstice 11–13 poudarjajo raznolikost v Kristusovem telesu. Z drugimi besedami, enotnost ne pomeni, da so vsi kristjani enaki. Kakšne darove in vloge je dal Bog različnim kristjanom?  

 

Kakšen je Božji namen v tem, da daje različne vloge in darove? Z drugimi besedami, kakšen rezultat lahko dosežemo s takšno raznolikostjo? (v. 12–13)

 

Kaj pravi 16. vrstica o pomembnosti raznolikosti?

 

Na eni strani Pavel poudarja »enotnost«.Po drugi strani pa poudarja raznolikost. Ti dve stvari si lahko nasprotujeta. Opiši, kako misliš, da enotnost in raznolikost lahko delujeta v timu.

Povezovanje z Resnico

 

Oblikovanje tima in investiranje je zelo pomemben korak k oblikovanju duhovnega gibanja na naši fakulteti. Kot voditelj moraš to nujno narediti – združiti moči, da služite Gospodu. Bog ne želi, da delaš vse sam.

 

Včasih lahko skupno delo predstavlja izziv. Drug z drugim ne ravnamo vedno tako, kot bi morali. Ljudje so lahko prizadeti, užaljeni in se odtujijo, ko pride do konfliktov in nestrinjanj. Nismo presenečeni, da Pavel piše vernikom v Korintu: »Bratje, rotim vas v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa: vsi govorite isto in med vami naj ne bo razprtij. Med seboj se dopolnjujte v istem duhu in istem mišljenju.« (1 Korinčanom 1,10)

 

Ko smo »dopolnjeni v Kristusu«, bomo istih misli. Našemu Gospodu bomo služili v enotnosti in složnosti kot eno telo. Dandanes pa takšni složni odnosi niso kar dani. Pavel spodbuja učence k enotnosti in jih roti, naj sodelujejo.

 

V Efežanom 4,29–32 Pavel pove kristjanom, kako naj ravnajo drug z drugim. Kako se to povezuje s tem, kako dobro nek tim sodeluje?

 

Kako to vpliva na tim, če člani ne upoštevajo navodil iz teh vrstic?

 

Zaupanje je zanimiv koncept v Božji besedi. Če preletiš Biblijo, boš videl, da je zaupanje omenjeno velikokrat. Božji ljudje naj zaupajo Bogu in ne nečemu ali nekomu drugemu. Bog je edini, ki je popolnoma vreden zaupanja. Le on nikoli ne razočara.

 

 

Z zaupanjem se oziramo na Gospoda in on je ta, ki nas je poklical, da delamo skupaj. Postavil nas je v določeno družino in nas naredil odvisne drug od drugega. Kot izraz zaupanja Bogu lahko sprejmemo tako strukturo in se strinjamo, da je dobra. V veri odkrivamo, kako je Bog milosten, da lahko delamo skupaj in smo sodelavci istih misli in z istim namenom.

 

Verjetno poznaš vernike, ki so si zaslužili tvoje zaupanje in spoštovanje. Tisti, ki posnemajo Kristusa, postanejo vredni našega zaupanja, ker v njih lahko vidimo roko našega zaupanja vrednega Rešitelja. Tudi če je to vse res, naš razlog sodelovanja ne temelji toliko na zaupanju, ki ga vidimo v neki osebi, ampak na dejstvu, da nas je naš zaupanja vreden Gospod prosil, naj bomo sodelavci v njegovi veliki žetvi.

 

Zapomni si našo definicijo tima: »Skupina enako mislečih učencev, ki so predani skupnemu namenu.« Ne pozabi tega – tim se pomika skupaj proti skupnemu cilju.

Ukrepaj

 

Tvoji koraki morajo biti oblikovani za tvoj kontekst. Če trenutno nimaš tima, je tvoj prvi korak to, da oblikuješ tim. Če pa že imaš tim, je tvoj korak to, da vlagaš v ljudi, zato da s tem dajete čast Bogu in ste učinkoviti pri izpolnjevanju njegovega namena.

 

Oblikovanje tima

 

Če trenutno nimaš tima, moraš:

 

♦  Poiskati enako misleče učence.

.

⇒ Daj jim izziv, naj se pridružijo grajenju gibanja. Ko se dobiš z njimi, povej, kaj je v tvojem srcu in kaj je vizija. Povej jim tudi, da si molil in prosil Boga, da te poveže z ljudmi z enakim srcem. Vprašaj jih, če se želijo pridružiti gradnji gibanja.

⇒ Povprašuj naokrog. (Mreženje). Vprašaj ljudi, če poznajo koga, ki sledi Kristusu? Vprašaj jih, če poznajo koga, ki je goreč glede doseganja študentov. Poveži se s temi ljudmi.

 

♦  Moli in prosi Boga žetve, da te vodi do teh delavcev.

 

♦  Vodi ljudi h Kristusu, da bodo postali enako misleči učenci.

.

Pripelji te ljudi skupaj in se pogovarjaj z njimi o predanosti grajenju gibanja. Tim se lahko oblikuje, ko se več vernikov priključi v mrežo.

 

Vlaganje v tim:

 

Če že imaš tim, se za to zahvali Gospodu. Potem se lahko vprašaš – kaj lahko naredim, da timu pomagam, da bo bolj učinkovit? Izberi enega od dveh predlogov in se o tem pogovarjaj v svojem timu:

 

1. Oceni svoj tim in določi, ali je osredotočen na grajenje gibanja ali na kaj drugega. Timu povej, kaj si opazil in člane prosi za njihovo mnenje o tej temi.

2. Ali ima tvoj tim jasen cilj? Če ga še nima, skupaj delajte na tem. Dober cilj je jasen, poln motivacije in enostaven za pogovor z drugimi.

3. Ali poznaš sposobnosti in darove vsakega v svojem timu? Pogovori se o tem, kako lahko vsak edinstveno prispeva k cilju tima.

4. Skupaj v timu preučujte Pridigarja 4,9–12 in Efežanom 4. Določite 2–3 specifične stvari, ki jih boste uporabili, in jih potem začnite uvajati.

5. Če tega še ne počnete, imejte tudi skupno molitveno srečanje enkrat tedensko.

 

 

O teh možnostih se pogovori s svojim mentorjem in mu povej, kako ti gre.


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.