6. Môj príbeh

Ježiš ....... mu povedal: „Choď domov k svojim a porozprávaj im, čo všetko ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval.”

Marek 5:19

Čo a prečo

Vieš, aké to je, keď Duch Boží hovorí do tvojho srdca. Vieš, aké to je, keď sa ti cestou do školy v hlave hmýri množstvo otázok. Keď sa pozrieš vôkol seba a uzrieš zástup ľudí, ktorí nepoznajú Krista, kladieš si otázku: „Kedy sa dozvedia o Spasiteľovi? Kedy sa dozvedia o kríži?“

Takéto otázky pochádzajú od Pána. Láska k Bohu v nás vyvoláva túžbu, aby aj ostatní poznali Krista. Kvôli láske chceme, aby aj študenti poznali Toho, ktorý dokáže obnoviť ich vzťah s Bohom. A tak si kladieme otázku: „Ako môžem pomôcť ja?“ Dokážem ostatným zvestovať evanjelium?“

Boh pripravuje svoje deti, aby boli jeho veľvyslancami (2 Kor. 5:20). Jeden zo spôsobov prípravy spočíva v tom, že každému z nás dal Boh jedinečný príbeh. Vďaka Božej milosti už nie sme tými ľuďmi ako kedysi. Vďaka Božej milosti poznáme odpustenie a máme istotu, že sme milovaní večnou láskou. Takáto zmena je jadrom príbehu, ktorý stojí za to prerozprávať znova a znova.

Pán chce, aby si bol rozprávačom a vyrozprával príbeh svojho života, ktorý je svedectvom o tom, ako ťa Boh zmenil.

Lekcia z Božieho slova

Stalo sa to na ceste medzi Jeruzalemom a Damaškom, pravdepodobne okolo roku 35 po Kristovi. Obloha sa rozostúpila a oslepujúce svetlo obklopilo Saula a jeho skupinu náboženských fanatikov. Saula to skolilo na kolená. Bol ochromený slovami, ktoré sa k nemu niesli z nebies. Hlas, ktorý zaznel, mu povedal, že Ten, ktorého tak nenávidel, Ten, ktorého tak fanaticky prenasledoval, nie je nik iný ako Boží Mesiáš. Toto bol dramatický bod zvratu pre farizeja, ktorý štúdiom nadobudol presvedčene, že Ježiš z Nazareta je falošný prorok. (celý príbeh je zaznamenaný v Skutkoch 9:1-19)

Písmo nám hovorí, že Saul, ktorý sa stal Pavlom, nespočetne veľa krát prerozprával svoj príbeh. Pre nás to má veľký význam a plynie z toho veľké ponaučenie.

V Skutkoch, v 22.kapitole, Pavol rozpráva svoj príbeh. Kontext je dramatický. Pavol v tom čase už Bohu slúžil ako apoštol pätnásť rokov. Bol to skúsený kazateľ, filozof a rečník. O témy, ktoré by dokázal fundovane odprezentovať, nemal núdzu. No pri tejto príležitosti, keď mal predstúpiť pred veľký zástup ľudí .... mnohých predtým a nikdy potom osobne nestretol ... sa rozhodol vyrozprávať svoj príbeh.

Prečítaj si Skutky 22:1-21

Text. Klikni tu

Čo ťa zaujalo na spôsobe Pavlovho rozprávania? O čom sa rozhodol komunikovať?

Ako dlho ti trvalo prečítať si príbeh? (Áno, odhadni to v minútach)

Analýza Pavlovho príbehu odhaľuje, že postupoval podľa určitej kostry. Stručne sa dotkol toho, aký bol jeho život PREDTÝM, ako spoznal Krista. Potom hovoril o tom, AKO spoznal Krista a nakoniec spomenul niekoľko zmien, ku ktorým v jeho živote došlo, ktoré boli VÝSLEDKOM jeho príchodu ku Kristovi.

Zdá sa, že osobný príbeh bol jeden zo spôsobov, ktorý Pavol v komunikácii veľmi rád využíval. V Skutkoch, v 26.kapitole, mal Pavol príležitosť prihovoriť sa kráľovi. Kráľ Agrippa bol váženou úradnou osobou, keďže väčšia časť izraelského územia bola pod jeho správou. Pavol sa ocitol v situácii, kedy sa mohol ku niekomu prihovoriť po prvý krát, no bol si vedomý toho, že to je aj naposledy. V tejto situácii sa učenec, náboženský vodca a kazateľ rozhodol, že bude rozprávačom.

Prečítajte si Skutky 26:1-23 (alebo si pozrite dramatické stvárnenie tejto scény, ktorá je zaznamenaná v Skutkoch 26).

Text. Klikni tu

Čo ťa zaujalo na Pavlovom spôsobe rozprávania v tejto konkrétnej situácii?

Zdá sa, že Pavol svoj príbeh vyrozprával rýchlo. Svoje svedectvo využil k tomu, aby so svojimi poslucháčmi nadviazal kontakt a obrátil ich pozornosť k Ježišovi. Chceli by sme byť ako Pavol.

Nadväznosť na pravdu

Odhliadnuc od storočia, ľudia si vždy radi vypočujú dobrý príbeh. Ani dnes tomu nie je inak, pretože dobrý príbeh sa dotkne poslucháčov rovnako ako pred tisícročím, pretože stimuluje ich zvedavosť a vnáša realitu do zvestovaného posolstva.

Tvoj osobný príbeh sa môže stať jedným z najmocnejších nástrojov, ktoré máš pri hlásaní evanjelia k dispozícii. Ak ho budeš hovoriť často a dobre, poslucháči sa budú s tebou vedieť stotožniť a pomôže im to lepšie pochopiť posolstvo evanjelia.

Je teda čas, aby si na svojom príbehu trocha popracoval. Väčšina dobrých rozprávačov musela cibriť svoje rozprávačské schopnosti. Dobrý rozprávač je pripravený vyrozprávať príbeh vtedy, ak pozná nielen príbeh ale aj spôsob, ako ho podať.

Väčšina príbehov nebude o oslepujúcom svetle zostupujúcom z nebies. Áno, Pavol mal vo svojom príbehu zakomponovaný tento dramatický prvok, ktorý určite dodal celému príbehu šmrnc. Tvoj príbeh je však takisto jedinečný. Obsahuje špecifické prvky, ktoré chce Boh využiť k tomu, aby sa dotkol sŕdc poslucháčov.

Nasledujúci pracovný list je vytvorený ako pomôcka. Obsahuje jednoduchú kostru, podľa ktorej Pavol zostavil svoje svedectvo.

Pracovný list s krokmi:

Vyber si príklad¸ ktorý použiješ k opísaniu svojho života pred tým, ako si spoznal Krista.

   Aký si bol?

   Čo si robil?

   Skús opísať moment alebo situáciu, ktorá živo zachytáva, aký si bol predtým, ako si spoznal Krista.

V ďalšom kroku sa vráť k tomu, ako si prišiel ku Kristovi.

   Kde si bol?

   S kým si tam bol?

   Nad čím si premýšľal?

   Čo ti hovoril Boh?

   Aké bolo tvoje chápanie Krista?

   Prečo si sa rozhodol vložiť svoju vieru v Krista?

A na záver - ako tvoje rozhodnutie dôverovať Kristovi zmenilo tvoj život?

   Čo je znakom toho, že Boh v tebe koná svoje dielo?

   V čom sa tvoj život líši od toho predchádzajúceho?

Pozri si nasledujúce svedectvá, ktoré ti pomôžu predstaviť si príbeh ako efektívnu pomôcku pri zvestovaní evanjelia. Nižšie nájdeš odkaz na ďalšie svedectvá.

Čas konať

Je čas, aby si sa podelil so svojím príbehom. Najprv ho rozpovedz svojmu vedúcemu, alebo niekomu zo svojho tímu a požiadaj ho, aby ťa pozorne počúval. Potom sa ho opýtaj, či to bolo dostatočne jasné a či má nejaký návrh na vylepšenie.

Potom svoj príbeh povedz niekomu, kto potrebuje počuť o Kristovi. Pozvi priateľa na kávu alebo využi príležitosť, keď niekoho stretneš a podeľ sa s ním o najdôležitejší moment svojho života. Modli sa, aby si Boh použil tvoj príbeh a vyvolal skrze neho duchovný hlad v človeku, ktorý ťa počúva.

Reflexia nad tým, čo som sa naučil

Niekoľkokrát si mal možnosť rozpovedať svoj príbeh a tak sa teraz zamysli nad tým, čo sa ti na jeho rozprávaní páčilo.

Ktoré prvky boli podľa teba efektívne?

Ostalo voľačo, na čom by si chcel ešte popracovať? Ak áno, čo je to?

Podaj to ďalej

Každý z nás má príbeh, ktorý môžeme odovzdať ďalej a tak môžeš aj ty niekomu pomôcť popracovať na jej/jeho príbehu.

Požiadaj ho, aby ti vyrozprával, ako prišiel ku Kristovi. Pozorne počúvaj. Keď skončí, povzbuď ho a povedz mu, ktoré časti príbehu sa ťa dotkli. Ak prejaví záujem, povedz mu, že existuje nástroj, ktorý mu môže pomôcť vycibriť jeho rozprávačské zručnosti a daj mu pracovný list, ktorý si použil pri príprave svojho svedectva.

Dodatočné študijné materiály: Nasledujúce video ponúka vysvetlenie, ako si pripraviť osobné svedectvo: http://crupressgreen.com/videos/crupress-presents-your-personal-testimony/


Mediálne kredity. Klikni tu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.