ВОЛТ е програма за обучение, предназначена за студенти. Тя е съставена.от хора, живеещи и работещи в Източна Европа и Русия. Мечтата на хората от снимката е Бог да издигне водачи студенти, които да изградят духовни движения по всички университети по света. Ние вярваме, че Бог ще направи горното и дори повече от всичко, което искаме или можем да си представим.

ВОЛТ е замислена да бъде обучение на начално ниво за хора, които искат да изграждат ученици. Изграждането на ученици и създаването на движения са били фокуса на Кемпус Крусейд много години. Голяма част от опита и мъдростта, които Бог е дал на това движение, се намира в тези уроци.

Думата "ВОЛТ" е удобен начин да изразим идеята за обучение на доброволци of Volunteer Training (ВОЛТ).  Ние сме група от доброволци, избрали да се обединят, за да служат на Господа. Ние сме посветени на Исус. Знаем, че Той ни е казал да ходим с вяра и да изграждаме ученици. Ние работим заедно за достигането на тези цели.

As you start working through the VOLT lessons please log in using your Facebook account.  Once you do this, you answers will be saved. Each time you return to VOLT you will find your previous work within the lessons that you worked on.  If you don't log in, the system cannot save your answers.

За повече информация, отиди на www.slmconnect.org.