17. Vodenje male skupine

Kaj in Zakaj

 

Bog deluje v tebi in preko tebe. Ljudje, za katere ti je mar, so že naredili korake vere. Nekateri so tudi začeli proces delanja trdnih duhovnih temeljev. Kako jim lahko pomagaš, da rastejo?

 

Gradnja gibanja vključuje skupnost. Zahteva skupino enako mislečih učencev. Cveti, ko se ljudje zberejo skupaj in iščejo resnico. Bog te bo uporabil pri gradnji svoje skupnosti.

 

Ko sledimo Kristusu, odkrijemo, da pripadamo veliki družini. Študenti, s katerimi delaš, potrebujejo družino. Potrebujejo prostor, kjer lahko navežejo stike. Hitreje bodo rastli tam, kjer lahko najdejo prijatelje in stkejo vezi zaupanja. Nekateri študenti so kar skeptični glede religioznih struktur in organiziranih naporov.

 

Bolj se nagibajo k iskanju Boga na individualen način. Takšen pristop ni zdrav in ima negativne posledice. Jezus nas je naredil kot eno Telo. Njegov načrt je, da smo medsebojno odvisni. Kliče nas v skupno slavljenje in služenje. Modro je, če razvijemo skupnost študentov, ki se učijo skupaj v malih skupinah. Male skupine nam pomagajo, da smo del življenja nekoga drugega in tako lahko doživljamo Boga, ki deluje preko nas in tako doseže še druge.

Učenje iz Besede

 

V krščanskem življenju se učimo in uporabljamo/predstavljamo to, kar smo se naučili. Nekateri vidiki hoje za Kristusom se lahko razumejo kot rezultat logične razlage. Druge pa je treba opazovati. Ko vidimo primere ljudi, ki ljubijo Jezusa in uporabljajo Sveto pismo v svojem vsakodnevnem življenju, nas to motivira in okrepi.

.

 

Preberi Hebrejcem 10,19–25

Kliknite za besedilo

 

Hebrejcem 10,19–25 nas opominja, naj prihajamo k Bogu (v. 22). Ko se približamo Bogu, moramo biti polni vere (v. 22), upanja (v. 23) in ljubezni (v. 24). To so tri velike teme krščanskega obnašanja.

 

Avtorjeva izbira besed je zelo poučna v 22. vrstici. Prigovarja nas, nas se približamo Bogu. Vrstice 19–25 so napisane »bratom« in ne posamezniku. Zakaj je pomembno, da je ta zapoved napisana v množini?

 

V tem odlomku avtor ves čas poudarja to, kar moramo delati skupaj..

Kako lahko izgleda skupno »prihajanje k Bogu«? (v. 22)

 

Kako lahko izgleda skupno »oklepanje neomajne izpovedi upanja«? (v.23)

 

Povej primere, kako lahko spodbujamo drug drugega k ljubezni in dobrim delom. (v.24)

 

Ko nas to besedilo spodbudi, naj delamo te tri stvari, nam svetuje naj se eni izogibamo – naj se ne prenehamo dobivati skupaj. Zakaj misliš, da je to problem?

 

Ta odlomek nas poziva, naj živimo in rastemo v skupnosti. Male skupine seveda niso edini izraz skupnosti. So pa ena od pomembnih oblik skupnosti, ki pomaga vernikom, da rastejo.

Lead small group Draw-near-to-God Slovenia


Povezovanje z Resnico

 

Določanje namena male skupine je dober začetek.  Ko oblikuješ malo skupino, moraš razmisliti o teh vprašanjih. Kako se tvoja skupina sklada z veliko sliko razvijanja gibanja?

 

♦ Ali ima tvoja mala skupina namen, da doseže študente?

♦ Ali ste osredotočeni na evangeliziranje? Razvijanje novih vernikov? 

♦ Usposabljanje vernikov, da služijo drugim

♦ Ali tvoja mala skupina poskuša razviti bodoče voditelje?

 

Prosi Gospoda, naj te usmerja k točnemu namenu male skupine.

 

Ključni elementi

 

Namen tvoje male skupine ti bo pomagal določiti, kaj moraš vključiti v svoja srečanja. Ker obstaja veliko različnih namenov, ti žal ne moremo dati natančnega seznama stvari, ki jih potrebuješ. Veliko voditeljev malih skupin pa je ugotovilo, da so naslednje stvari koristne:

 

- Molitev/slavljenje                        - Določanje ciljev in odgovornosti

- Pričevanja/navezovanje stikov  - Usposabljanje

- Preučevanje Božje besede         - Vizija

 

Ta povezava ti bo mogoče koristila: https://youtu.be/sa_WFQPg-s0

 

Vloga voditelja

 

Voditelj male skupine ima več vlog. Voditelj je učitelj, vodja diskusije in nekdo, ki vključuje še druge pri vodenju skupine. Kot voditelj imaš mogoče več izkušenj pri preučevanju Božje besede kot drugi člani. Nekatere stvari je treba razložiti, če želimo razumeti Božjo besedo. Kov vodja diskusije je tvoja naloga, da pomagaš članom skupine, da sami odkrijejo resnico. Samoodkrivanje je bil vedno zelo dober način učenja. V skupini to tudi ljudje, ki bodo rastli tako, da bodo vodili. Vključi jih, daj jim odgovornost, da vodijo en del. (Daj članom skupine vizijo vodenja in mogoče bodo kmalu začeli voditi druge skupine.)

 

Diskusija v skupini nas lahko očara kot dobro odigrana igra odbojke. Kot voditelj podajaš žogo skupini, tako da jim postaviš dobro vprašanje. Nekdo odgovori in pripravi žogo za odgovor drugega člana. Vsak ima svoj del in vsi delamo skupaj.

 

Ko se podaje končajo, lahko voditelj spet postavi novo vprašanje. Cilj ni, da diskusija traja, ampak da jo usmerjamo tako, da se vsi lahko nekaj naučimo in nam to spremeni življenje. Na primer, pri vprašanjih poskusi pomagati skupini, da raziskuje pomen Božje besede in uporabi njegova načela v svojem življenju. Ko se skupina pogovarja o služenju med študenti, bodo ta vprašanja pomagala vsem, da sodelujejo in povejo svoje mnenje.

 

Potrebujemo prakso, pripravo in trdo delo, da bi lahko odigrali vrhunsko igro odbojke. Isto velja tudi za vodenje učinkovite male skupine. Nekatera vprašanja so zelo učinkovita. Spet druga se zdijo otročja ali pa je nanje težko odgovoriti.

 

Postavljanje vprašanj je ključno

 

Eden od ciljev male skupine je oblikovanje skupnosti. Skupnost raste preko interakcije. Bog lahko uporabi dinamiko odnosov v skupini. Voditelj vsem pomaga, da sodelujejo v diskusiji, in ustvari kontekst, kjer se razvijajo globlji odnosi. Postavljanje vprašanj je odličen način spodbujanja interakcije.

 

Dober način, kako lahko začnemo s preučevanjem, je, da postavimo zelo široko vprašanje, ki se navezuje na temo, o kateri se bomo kasneje pogovarjali. To ni le vprašanje »rad bi te bolj spoznal«, ampak takšno, ki povezuje Božjo besedo z vsakodnevnim življenjem. Na primer: preučevali boste Efežanom 5, kjer Pavel spodbuja prijatelje, naj »posnemajo Boga«. Vprašanje se lahko glasi takole: »Ali si imel kot otrok koga, ki si mu želel biti podoben in zakaj si želel biti kot on?« Ob tem vprašanjeu se vsi lahko malo spoznajo, mi pa smo ustvarili kontekst za preučevanje Efežanom 5. poglavje.

 

Med preučevanjem postavi tudi vprašanja, za katera morajo člani bolj pozorno prebrati besedilo in ugotoviti pomen. Če želimo postaviti dobra vprašanja, moramo že prej preučiti besedilo, zato da ga dobro razumemo.

 

Priporočamo tudi, da si ogledate delo drugih ljudi, ki so se pripravili na preučevanje Svetega pisma. Cru ima zbirko preučevanj za male skupine, ki se imenuje Cru.comm. V teh lekcijah so vprašanja, ki jih lahko postaviš svojo skupini. To gradivo lahko najdeš tukaj: Cru.comm

 

Vodenje raznolike skupine je lahko izziv.

 

Recimo, da v mali skupini preučujete Jezusovo priliko o modrem in nespametnem možu, ki sta gradila svojo hišo na skali ali pesku. Na grobo so to igralci, ki so vključeni v tej skupini:

 

1. Voditelj skupine, ki poskuša narediti preučevanje zanimivo in poživljajoče. Voditelj je že preučeval to lekcijo in dobro pozna vsebino.

2. Natasha je zelo tiha in nekako zaprta. Niti voditelj ne ve veliko o njej. Na srečanju male skupine je zelo potrta zaradi osebnega problema.

3. Ivan zelo rad govori. Rad sebe sliši govoriti, ima tudi svoje teorije in mnenje o vsem. Če voditelj postavi 10 vprašanj, bo Ivan odgovoril na vsaj 8 od njih.

4. Stefan je prijazen in simpatičen. Sčasoma je voditelj spoznal, da je simpatičnost Stefanu zelo pomembna vrednota, ker se ponavadi z vsemi strinja. Njegove misli in razmišljanje se zdijo bolj kot odsev skupine, v kateri je, kot pa nekaj, kar bi prišlo iz njegovega srca.

5. Elena je ponavadi kar ostra. Večinoma je kritična glede vsega. Nič ni dovolj dobro. Ima to navado, da pokaže na slabosti, ki jih vidi.

 

Kakšno diskusijo bo imelo teh 5 ljudi?

 

Kakšne izzive lahko pričakuješ?

 

Kako se lahko kot voditelj pripraviš na delo s to zanimivo skupino ljudi?


Me and my team write on board Slovenia

Ukrepaj

 

Čas je, da načrtuješ malo skupino. Sprehodi se čez naslednje teme, ki ti bodo pomagale določiti, kako boš začel in vodil skupino.

1) Kdo bi moral biti del skupine?

2) Koga bi moral povabiti?

3) Zakaj izbiraš te ljudi?

 

V luči tvojega cilja, da gradiš gibanje in da boš dal ljudem izziv, da postanejo del skupine, kakšen bo namen skupine?

 

Napiši namen. Bolj kot je jasen, lažje ti bo nekomu dati izziv, da se vključi.

 

Kaj boste preučevali?

 

Poglej gradivo, kot je Cru.comm. Kateri odlomki ali teme najbolj ustrezajo namenu tvoje skupine? Napiši si nekaj idej za preučevanje v skupini

 

Kdaj, kje in kako dolgo?

 

1. Kje je najbolje, da se dobimo?

2. Kdaj je najbolje, da se dobimo?

3. Kako dolgo bo naše srečanje?

 

Oblikovanje odnosov in skupnosti.

 

1. Kaj boš naredil, da boš ustvaril kontekst, kjer se vsi lahko spoznajo in postanejo prijatelji?

2. Katere zabavne aktivnosti bi lahko počeli v skupini?

 

Ko odgovoriš na ta vprašanja, moraš narediti korak vere in začeti malo skupino. Gospod ti bo pomagal, te okrepil in vodil, ko ti vodiš druge.

 

Verjamemo, da Bog uporablja male skupine v procesu, ko spreminja življenja.

Ključi za ustvarjanje dobrega okolja

Z malo načrtovanja lahko ustvariš primerno vzdušje.

Lokacija:

Dobivajte se na neformalnem in lahko dostopnem mestu. Pogosto je primerno mesto soba, kjer živi nekdo od članov skupine, če se seveda njegovi sostanovalci s tem STRINJAJO. Lokacija, kot je cerkev, bi mogoče prestrašila nove člane. Enako so tudi učilnice/predavalnice sicer znane in dostopne, vendar otežujejo komunikacijo in prijetno vzdušje.

Čas:

Dogovorite se za čas, ki ustreza vsem članom. Določite čas, ko bo vsak buden in prisoten. Poskrbite, da se komu to ne prekriva z drugimi obveznostmi. Petkovi popoldnevi in večeri so bolj primerni za to, da ljudje malo zadihajo, kot za srečanje male skupine.

Sedišča:

Poskrbi, da vsi sedijo tako, da lahko vidijo ostale. Sedenje v krogu in na isti višini bo pomagalo. Pozorni bodite tudi na njihovo razdaljo. Poskusite sedeti dovolj blizu, da imate očesni stik, in da se lahko slišite, vendar ne preblizu, zato da ne bi bilo komu neprijetno ali pa da ste že v osebnem prostoru nekoga.

Motnje:

Srečujte se na lokaciji, kjer lahko, kot je le mogoče, nadzorujete motnje in prekinitve. Naj vam pride v navado, da se ljudje med srečanjem ne oglašajo na telefon. Na vrata lahko tudi nalepite napis, da vas ne bo nihče motil s trkanjem.

Prigrizek:

oskrbi za prigrizek (še posebej prvih nekaj tednov), da se skupina lahko »ogreje« in da imajo ljudje nekaj dela na začetku srečanja. Ljudje ponavadi hitreje navežejo stik, če je vključena hrana. Ugotovili boste, da je to vredno denarja. Sčasoma bodo različni člani pri tem začeli pomagati.

Svetloba:

Poskrbi, da imate dobro svetlobo in toplo vzdušje. Nihče ne bi smel gledati v sonce ali svetlo okno. Seveda se izogibajte temi in zaprtim prostorom. Tam ste, da spoznavate prijatelje, ne pa gledate filme.

Sveta pisma:

Sveto pismo lahko prenesete na telefon ali tablični računalnik. Naredili jim boste veliko uslugo, če jim pri tem pomagate. Ker obstaja več različnih prevodov, jih usmerite na tistega, ki ga bo uporabljala večina ljudi v skupini.

Klikni za medijske kredite


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.