18. Moč molitve

»Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem.«

Filipljanom 4,6

Kaj in zakaj

 

Molitev je izraz odnosa in povezave. Ko vstopimo v Božjo družino, imamo privilegij, da se lahko kadarkoli pogovarjamo in povežemo z Očetom. Naš Gospod nas ljubi in kliče v oseben odnos z njim. Tako uživa v tem odnosu, da nam je rekel, naj nenehno molimo. Prosi nas, naj ga iščemo in če ga bomo, ga bomo našli. Ko molimo, Bog sliši, odgovori in lahko vidimo Božjo roko v delovanju.

 

Kralj David je navdihnil generacije vernikov s temi besedami: »Da, en dan v tvojih dvorih je boljši kakor tisoč drugih …« (Psalm 84,11). Za Davida je bila povezava z Bogom zelo dragocena. Občudoval je lepoto, veličastvo in blišč svojega Kralja. Klical je k Bogu v trenutkih stiske in slabosti. Zahvaljeval se je Bogu za vse zmage. Bil je vzor nenehne povezave z Bogom, ki jo je izražal z nenehno molitvijo.

 

Jezus nam je s svojo žrtvijo na križu omogočil dostop do Očeta. Ko je rekel: »Končano je,« se je v templju pretrgala zavesa od vrha navzdol in to je bil prikaz tega, da imamo dostop do Boga zaradi Kristusovega dela. Zato lahko vstopimo v Božjo prisotnost z gotovostjo in veselim srcem. Vemo, da stojimo pred Gospodom oprani in smo bolj beli kot sneg zaradi odpuščanja v Kristusovi žrtvi. Kristusovo delo nam je omogočilo povezavo z Očetom.

 

»Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti,

da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala.«

            Hebrejcem 4,16

 

Včasih je naša povezava z Bogom zelo intimna – sami se srečamo z Bogom. Včasih pa je molitev skupna dejavnost – molimo skupaj. Skupnost išče Boga, se sreča z Bogom, posluša Boga. Ker je Bog središče našega gibanja, je molitev ena naših glavnih aktivnosti. To je naša strast. Zdravo gibanje moli. Zdravo gibanje uživa skupno povezavo z Očetom.

 

Učenje iz Besede

 

Jozueta je Bog izbral, da vodi Izraelce v obljubljeno deželo. Da bi lahko zavzeli to zemljo, je Jozue vodil ljudstvo v bitki. Borili so se proti sovražniku. Božje ljudstvo je vodil, da so lahko prejeli obljubljeno dediščino.

 

Jozue je bil veliko več kot vojni strateg. To je bil mož, ki je ljubil Boga, molil in vodil ljudstvo, da so iskali Boga.

 

Preberi Jozue 24,1

 

“Józue je zbral v Sihemu vse Izraelove rodove,

sklical je Izraelove starešine, njegove poglavarje,

njegove sodnike in njegove upravitelje in postavili so se pred Bogom.”

Kaj opaziš iz besedila te zgodbe?

 

Kdo je bil prisoten na sestanku?

 

Kaj je bila prva stvar, h kateri je Jozue »vodil ljudstvo«?

 

Voditelj Božjega ljudstva je zbral ljudstvo in PRVA stvar, ki so jo naredili, je bila, da »so se postavili pred Bogom«. Kot si lahko predstavljaš, je Jozue verjetno imel cel seznam ciljev, ki jih je želel doseči na tem sestanku. Bil je odgovoren za vodenje ljudi, izvajanje pravice in obrambo naroda. Vseeno pa je sestanek začel z vodenjem ljudi pred Boga. Na prvo mesto je postavil njihov odnos z Bogom. Ko smo v prisotnosti Boga, postavimo na prvo mesto molitev, slavljenje in duhovno odvisnost.

 

V Jozuetu lahko vidimo voditelja, ki je razumel, čemu je Bog dajal prednost. Jozue je učinkovito prenesel Božje sporočilo Božjemu ljudstvu in jih prosil, naj se predajo.

 

Preberi Jozue 24,14–21

Kliknite za besedilo

Kakšno je bilo Božje sporočilo ljudem? (v. 14)

 

Kdo naj bi izpolnil ta klic? (v. 15)

 

Kaj so se odločili?

 

Kako je bil Jozue pozitiven zgled, ki so mu ljudje sledili?

 

Iz tega zgleda se lahko učimo o duhovni skupnosti. Prišli so pred Boga. Iskali so Božje sporočilo in navodila. Odločili so se, da bodo sledili Bogu. Takrat in tudi zdaj Bog kliče ljudi, da se mu približajo in molijo.

 

Preberi 2 Kroniška knjiga 7,14

 

» ... pa se bo moje ljudstvo, ki kliče nase moje ime, ponižalo, molilo in iskalo moje obličje ter se odvrnilo od svojih hudobnih poti, bom prisluhnil iz nebes, jim odpustil greh in ozdravil njihovo deželo.« (2 Chronicles 7:14)

 

Bog je te besede povedal ljudstvu na zanimiv način. Večina prejšnjega poglavja je dolga molitev, ki jo je izreklo ljudstvo, ki se je zbralo pred Bogom (2 Kroniška knjiga 6). V kontekstu molitve je Gospod poudaril pomembnost molitve. Vsemu svojemu ljudstvu je rekel, naj ga iščejo, naj se pogovarjajo in povežejo z njim. Bog je v tem besedilu povezal svoje obljube in molitev. Če ljudstvo moli, Bog usliši, odgovoril bo in besedilo pravi, da bo posledično dežela ozdravljena.

V Novi zavezi najdemo Božje ljudi, ki so skupaj molili, ko je prišel Sveti Duh (Apd 2). Ko so Božji ljudje sodelovali v molitvi, se je Bog odločil, da pošlje svoj blagoslov. Dinamična duhovna skupnost je bila predana molitvi (Apd 2,42).

 

Molitev je ključna dejavnost Božje skupnosti. Skupnost, ki ljubi Gospoda, se zbere pred njim. Išče Gospoda v molitvi in se pripravlja, da bo sledila Božjim zapovedim. Naša gibanja služijo Gospodu na podoben način. Pridemo h Gospodu, se zberemo pred njim in povežemo kot skupnost. To je Gospodu resnično všeč.

 

Razlogi za skupno molitev:

 

»Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Matej 18,19–20)

 

V tem odlomku je Jezus specifično izpostavil to, da so njegovi sledilci molili skupaj. Zakaj misliš, da je to izpostavil?

 

Jezus je svoje sledilce spodbujal k molitvi. V pridigi na gori je rekel: »Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo.« (Matej 7,7–8)

Kakšne rezultate lahko pričakujemo, če prosimo, iščemo in trkamo?

 

Ko razmišljamo o gibanju in tej shemi, ki nam na hitro oriše gradnjo gibanja, za kaj naj prosimo Boga?

 

 

Po spodbudi, naj molimo, iščemo in trkamo, je Jezus poudaril Božji značaj v Mateju 7,9–11. Kaj se naučiš o Očetu v tem besedilu in kako naj bi to vplivalo na tvojo molitev?

Shema prikazuje, kako delujejo koraki »zmagaj«, »gradi« in »pošlji«

Povezovanje z resnico

xdoes-god-always-answer-prayer-jpg-pagespeed-ic-nzd4bihz3

Ko se trudiš biti zvest učenec, boš nedvomno molil tudi sam. V tej lekciji se osredotočamo na razvijanje skupnosti, ki moli. Božje ljudstvo se zbira pred Bogom in kot družina izrazijo ljubezen in oboževanje do Boga. Poklicani smo, da ne iščemo Gospoda le, ko smo sami, ampak tudi ko se zbiramo skupaj.

 

Vsi smo odraščali v neki kulturi, ki je vplivala na naše razmišljanje. Na tem delu sveta ima veliko ljudi bogat zgodovinski in kulturni izraz o Bogu. Ti kulturni vzorci oblikujejo pričakovanja, kako bo vera izražena. Veliko jih reče, da je bil po njihovih izkušnjah poudarek na skupinski molitvi majhen. Ljudje niso vajeni tega, da bi se zbrali skupaj in molili. Odraščali so v domovih, kjer družina ni molila skupaj. Opazili so, da je bila molitev včasih dodeljena profesionalcem – duhovniku, menihu ali drugi pomembni osebi. Če želimo postati gibanje molitve, moramo prositi Boga, naj svojo skupnost nauči molitve.

 

Predani smo razvijanju gibanj, ki molijo. Vemo, da se največ naučimo o molitvi tako, da molimo. Zato se zelo veselimo, ko se študenti na stotinah fakultet zberejo v majhnih nabito polnih sobah, da bi iskali Boga in se »postavili pred njim«. Vneto vabimo študente, naj se nam pridružijo pri molitvi. Hitro tudi povabimo nove vernike, da pomagajo pri vodenju in ustvarjanju molitvenih srečanj. Verjamemo, da rastemo tako, da molimo.

Ko se gibanje zbere, skupaj molimo. Molimo za gibanje. Prosimo Boga, naj odpre oči tistih, ki so duhovno mrtvi (2 Korinčanom 4,4). Molimo za svet. Molimo, da nam Bog da rast. Imamo tisoče razlogov za molitev.

Ukrepaj

 

Če želiš povečati poudarek molitve gibanja, lahko narediš nekaj stvari.

 

♦ Prvič, če tvoje gibanje organizira skupno molitev, se jim pridruži pri molitvi. Ne reci, da ker ti ne bo uspelo vsakič priti na molitvena srečanja, nikoli ne boš prišel. Molitvena srečanja niso klubi, ki se jim pridružiš. Molitvena srečanja so namenjena Božjim otrokom, ki se zberejo skupaj in iščejo njegovo obličje.

 

♦ Drugič, če ni molitvene skupine tam, kjer si, potem poišči dva ali tri vernike in skupaj začnite skupino. Ko spoznate še druge vernike, jih povabite, naj se vam pridružijo pri molitvi.

 

♦ Tretjič, javi se, da boš vodil del molitvenega srečanja. Bog te bo uporabil in ti povedal, kako naj vodiš prijatelje, da iščejo njegovo obličje. Delal bo v tebi in preko tebe, zato da se skupnost sreča z Gospodom in sledi njegovim namenom.

 

Ko vodiš molitveno srečanje, pomagaj gibanju, da moli za nekaj ključnih elementov grajenja gibanja. Naslednja vprašanja ti lahko pomagajo pri tem:

 

Kako lahko gibanje moli za izgubljene? Kako lahko molimo za naš trud pri evangelizaciji? 

 

Kako lahko gibanje moli za nove vernike? (Moli zanje po imenu.)?

 

Kako lahko gibanje moli za rast učencev? Kako naj molimo za svojo rast?

 

Kako lahko molimo za delavce, voditelje in nova gibanja?

 

Prosi Boga, naj te oblikuje v moža ali ženo molitve, ki moli skupaj z drugimi, kot je naročil Bog.

 

Nič ne utrdi bolj srca kristjana kot to, da z nekom moli. Nikoli ne bo nihče imel bolj rad nekoga kot tedaj, ko oseba izlije svoje srce v molitvi. ~ Charles Finney


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.