19. Učinkovito učenstvo

Kar ste se od mene naučili,

prejeli, slišali in videli, to delajte.

In Bog miru bo z vami.

Filipljanom 4,9

 

Gospod, naredi me takšnega učenca, kot je bil Jezus.  

Naredi me "razvijalca" drugih, kot je bil Pavel.

Kaj in Zakaj

 

V Janezu 17 je Jezus rekel: « Kakor si (Bog) mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet.« Zaradi teh besed poglejmo globlje v življenje Kristusa in to preučujmo. Dano nam je poslanstvo, ki je podobno poslanstvu našega Rešitelja. V Kristusovih besedah v evangelijih je izpostavil en del poslanstva. Svojim učencem je zapovedal, naj delajo učence.

 

Naša ljubezen do Jezusa nas tako gane, da lahko rečemo: »Bog, če si ti to želiš, če me boš na takšen način poslal v svet, bom šel!« Moramo pa odgovoriti na to vprašanje: Kako? Kako si lahko najboljši mentor nekomu? Kaj je srž naloge? Kako lahko ocenim, kako mi gre? Poglejmo ta vprašanja. 

Želimo razumeti, kako smo lahko mentorji drugim, tako da sledimo Jezusovemu zgledu. Želimo se učiti spodbujati svoje učence, da delajo korake vere, ki pripeljejo do rasti in duhovne zrelosti.

 

Želimo razumeti, kako smo lahko mentorji drugim, tako da sledimo Jezusovemu zgledu. Želimo se učiti spodbujati svoje učence, da delajo korake vere, ki pripeljejo do rasti in duhovne zrelosti.

Učenje iz Besede

 

Pogledali si bomo tri besedila, kjer lahko opazujemo Jezusa, mojstrskega mentorja, ki dela s svojimi učenci.

 

Preberi Matej 4,18–22

Kliknite za besedilo

 

Opiši Jezusova namerna dejanja v teh vrsticah.

 

Kaj se naučimo iz Jezusovaga poziva učenstvu iz spremenjenega vedenja učencev?

 

Preberi Luka 6,12–20

Kliknite za besedilo

V Lukovem pripovedovanju poziva dvanajsterih, opazimo, da je Jezus v zanimivem okolju

 

Kaj se dogaja okrog njega? (vrstice 17–20)

 

Glede na lokacijo zakaj je pomembno, da je Jezus naslovil svoje sporočilo svojim učencem? (Jezus se je ozrl po svojih učencih in govoril … v. 20)

 

Evangeliji so bili napisani, da nam povejo zgodbo Jezusa, Božjega jagnjeta, ki odjemlje grehe sveta. Avtorji teh knjig niso želeli povzemati učenstva v nek process, ki mu zlahka sledimo po določenih korakih. Raje so nam pokazali učenstvo v dejanjih. Zelo poučno je, da je v Lukovem evangeliju opisana prva stvar, ki jo je Jezus naredil – poučevanje učencev. Razlagal jim je Božje poti. Čeprav se se okrog njega gnetle množice, da bi dobile njegovo pozornost, se je on osredotočal na pripravljanje sledilcev po Božji poti.

 

Ko nadaljujemo z branjem Lukovega evangelija, vidimo, da imajo le majhno vlogo v 7. in 8. poglavju. To je zelo primerno, ker je Jezus osrednja oseba v zgodbi. Izvemo, da so ti ljudje ostali z Jezusom. V 7,11 beremo, da so »… šli njegovi učenci z njim«.Sledili so Jezusu, gledali njegovo delo, poslušali njegova navodila in imeli privilegij postavljanja vprašanj (8,9). Poglavji 7 in 8 vsebujeta zgodbo o tem, kako je Jezus delal, učenci pa so ga spremljali. Njihov čas z Jezusom je bila priprava na to, kar je sledilo.

 

Preberi Luka 9,1–6

Kliknite za besedilo

Potem ko so učenci spremljali Jezusa in ga opazovali pri delu, je tudi njim dal delo.

 

Kako je Jezus pripravljal učence za delo?

 

Katera navodila jim je dal?

 

Kako je bilo njihovo delo vzporedno delu njihovega gospodarja?

 

Ko opazujemo našega Rešitelja, kako dela z učenci, se pojavijo glavne teme.Opazimo, da jih je Jezus:

 

učil,

 z njimi je preživljal čas,

♦ poslal ven, da so služili Gospodu.

Povezovanje z resnico

 

Če želimo biti mentorji, moramo zreti v Jezusa, največjega mentorja vseh časov. Želimo delati to, kar je delal on, in zaupati Gospodu, da bomo lahko sledili njegovemu zgledu.

 

Učenje Besede

 

Učenstvo je vedno povezano z Božjo Besedo. Naši učenci potrebujejo Božjo Besedo. Morajo videti, kako obravnava njihove potrebe, odgovarja na njihova vprašanja in vodi v rast in pravičnost. Izven Božje Besede nimamo niti modrosti niti potrebnega spoznanja, da bi lahko vodili druge.

 

Svoje učence moramo peljati do Božje Besede, kjer odkrivamo in doživljamo, da je Bog živ, da nam govori in je povezan z nami. Njegova beseda nas uči, kako naj razmišljamo, kako delujemo in kaj naj verjamemo. Tisti, ki rastejo v Gospodu, se močno naslanjajo na njegovo Besedo.

 

Učenje Božje Besede zahteva predanost in pripravo. Mentorji posredujejo svojim učencem to, kar so se naučili iz Besede. Izberejo tudi pomembne resnice, o katerih se pogovarjajo z učenci. (Pobožnost, Gospod Jezus, svetost, življenje, izpolnjeno s svetim Duhom, naš položaj v Kristusu itd.) Material, ki ga uporabljajo voditelji malih skupin, so lahko vir tudi za mentorje. (See Compass, and Cru.comm resources)

 

En način, kako lahko preverimo svoje delo kot mentorji, je, da ocenimo, ali nenehno odpiramo Božjo Besedo s svojimi učenci in želimo razumeti in uporabiti njegova navodila. Predani smo temu, da to udejanjamo, ker vemo, da naši učenci bolj potrebujejo Božjo Besedo kot naše nasvete.

 

Navezovanje stika, preživljanje časa skupaj

 

Okvir Jezusovega učenstva so bili odnosi. Z učenci je preživljal čas. Veliko časa. Kasneje po Jezusovem vnebohodu so učenci prejeli zanimivo pohvalo od nasprotnikov. Čeprav so se farizeji in verski voditelji razburjali nad njihovimi pridigami in učenji, so lahko te može opisali le kot ljudi »ki so se družili z Jezusom« (Apd 4,13). Tudi Kristusovi nasprotniki so opazili, kako je sodelovanje z Jezusom spremenilo življenje tistih, ki so mu sledili. V okviru odnosov, ki jih je ustvaril Jezus, so učenci postajali podobni njemu.

 

Apostol Pavel izbere temo odnosov v svojem pismu Tesaloničanom.

 

Preberi 1 Tes 2,7–12

Kliknite za besedilo

 

Ko je Pavel opisoval svoj odnos z učenci, je uporabil sliko najbližjega odnosa – matere in otroka, očeta in njegovih otrok. Pavel je izbral sliko intimnosti, ljubezni in skrbi. Z veseljem je Tesaloničanom dal več ko le »navodila«. Dal je svoje življenje. Požrtvovalno dajanje časa in energije je del učenstva.

 

Deliti življenje z neko osebo je temeljni vidik učenstva. Razvijanje skupnosti vernikov, ki skupaj rastejo, je tudi zelo pomembno. To je omenjeno, ker ne želimo izpostaviti tega, da se duhovna rast lahko zgodi le med dvema osebama.

 

Primer

Ko je Ben prvič slišal evangelij, ga je Sveti Duh prepričal. Sramota njegovega greha in milost Kristusa sta bili močna sila, ki ju je Sveti Duh uporabil, da je položil svojo vero v Jezusa.

 

Ni imel verskega ozadja in zato je bil brez pričakovanj o tem, kaj še lahko pride. Bil je enostavno vesel, kar mu je Jezus odpustil, oddahnil si je, da je bila kazen za njegov greh odpravljena na križu. Ni vedel, kaj bi lahko bil »naslednji korak«. Nikoli ni razmišljal o duhovni rasti ali služenju Gospodu.

      

Jake, ki je Bena pripeljal do Kristusa, je vedel stvari, ki jih Ben ni. Jake je videl pot, ki jo je Bog postavil pred Bena. Zato je Jake ostal v stiku. Oglasil se je pri njem. Med predavanji sva šla skupaj na kavo. Šel je celo na Benovo tekmovanje v salsi, kjer je bil Ben tretji. Po tekmi sta imela oba priložnost za pogovor o Jezusu z Benovimi prijatelji.                      

 

Za Bena je bilo očitno, da je bil Jake več kot le priden fant. Mar mu je bilo za Bena, res ga je poslušal, ko mu je pripovedoval o tem, kako je jeseni izgubil dedka. Skupaj sta iskala različne vrstice v Svetem pismu. Jake je vedno nekaj govoril o Bogu, kar je vodilo v diskusijo.

      

Preko nenehnega stika je Ben opazil nekaj stvari, ki so mu pomagale ugotoviti »naslednje korake«. Tako kot Jake je Ben začel brati Sveto pismo in si zapolnil vrstice. Ko je Ben opazoval Jaka, je videl pot, po kateri naj gre.

Kako je Jake ne samo »posredoval evangelij, ampak tudi svoje življenje«?

 

Kako je Jake učinkovito uporabljal načela učenstva?

 

Katere izzive mora premagati mentor, zato da lahko vzpostavi odnos z učencem?

 

Del odnosa predstavlja vzor

 

Največ ljudi se nauči večino življenjskih lekcij izven formalnega izobraževanja. Naučijo se biti vljudni in to ne na predavanjih, ampak ko nekoga opazujejo, kako se prijazno vede. Načelo vzgoje ni zanimivo, dokler ne srečamo nekoga, ki je vzgojen, takrat cenimo takšno vedenje in dosežke. Vzor je pomembno orodje izobraževanja. Je tudi glavna tema učenstva.

 

Učenci bodo poslušali naše besede. Bodo pa tudi opazovali, kaj delamo. Ko so naše besede in dejanja povezani, takrat vidijo osupljivo sliko krščanskega življenja. Pomembno je, da vemo, da nas opazujejo.

 

Ker je Pavel primerjal delo učenstva z očetom, ki dela s svojimi otroki (1 Tes 2,11), si poglej ta filmček, ki pobliže pogleda odnos med očetom in sinom.

Kakšne vzporednice lahko potegneš iz sporočila v filmčku in odnosa učenstva?

 

Glede na to, da nas bodo naši učenci opazovali in se učili iz našega obnašanja, kakšno odgovornost imamo?

Vključevanje naših učencev v Božje poslanstvo

 

Jezus je hitro vključil učence v svoje delo služenja. Pokazal jim je, kaj naj delajo, in jih potem prosil, naj to naredijo. Rekel jim je, naj živijo po veri in mu zaupajo, da bo deloval preko njih. Rezultat je bil zelo spodbuden (Luka 10,17–20). Jezus se je zaradi tega zelo »razveselil« (10,21).

 

V svojem delu izgrajevanju gibanja smo predani delu s preprostimi in jasnimi orodji, zato da se novi učenci lahko hitro pridružijo služenju. Tako kot Jezus hitro vzamemo svoje učence na delo služenja in jim pokažemo, kako govorimo o svoji veri novim vernikom.

Mogoče se sprašuješ, kako lahko učinkovito vključiš druge pri služenju. Sledi proces, ki ti bo pomagal doseči ta cilj. Proces vključevanja ljudi in zaupanja dela vključuje štiri korake:

Vzor – svojemu učencu pokaži v praksi

♦ Pomoč – pomagaj učencu, da začne nekaj izvajati.

Opazovanje – učencu daj odgovornost, opazuj ga in spodbujaj, tako da mu daš povratno informacijo. 

Odhod – spodbujaj učenca, da nekaj izvaja brez tebe.

Kako lahko nekomu, ki ga poznaš, pomagaš, da naredi korak vere, tako da ga vključiš v proces delanja učencev. Kako ti lahko zgornji proces pomaga, da bo tvoje delo z njim učinkovito?

Ukrepaj

 

Obstaja ravnanje, ki je povezano z vsemi tremi temami, o katerih smo se pogovarjali. Izberi si dva od teh korakov, ki ti bosta pomagala rasti kot mentor.

 

  1. Nenehno vodi svojega učenca k Besedi, zato da lahko slišiš Božja navodila.

Naredi si 4-tedenski »načrt poučevanja«. Odloči se, kaj želiš preučevati in o čem se želiš pogovarjati. Na te pogovore se pripravi, tako da sam najprej preučuješ dane odlomke. Božja beseda naj bo osrednji del tvoje komunikacije.        

                                                                                                                                                                                                                               

  1. Imej globok odnos s svojim učencem.

Ljudje čutijo, če nam je mar. Opazijo, ko naredimo nekaj s poti, da bi jim služili. Globoki odnosi vedno sežejo izza programa. Čeprav je srečevanje v mali skupini za preučevanje Svetega pisma pomembno, ne prikazuje celotne slike ljubezni in skrbi. V globokem odnosu doživljamo življenje skupaj.

 

Kaj lahko narediš, da bi vstopil v globlji odnos s svojim učencem? Katere izkušnje lahko podeliš? Kako se lahko skupaj zabavata in v to vključita še druge? Kako si lahko del življenja svojega učenca, tako da pokažeš zanimanje za njegov/njen svet?

 

  1. Pokaži vzor krščanskega življenja

Veliko ljudi nima prijateljev, ki bi goreče ljubili Jezusa. Nikoli niso od blizu videli, kako izgleda krščansko življenje. Bodi takšen zgled svojemu učencu! Naj te vidi, da slediš Kristusu.

 

Odkrito se pogovarjaj s svojim učencem. Pokaži mu navade, ki so ti pomembne. Skupaj imejta tihi čas. Naj tvoj prijatelj vidi, kako delaš Božje odločitve v svojem vsakodnevnem življenju. Vedi, da bo Bog uporabil nenačrtovan in nestrukturiran čas, ko jih bo učil stvari, na katere ti sploh ne bi pomislil.

 

  1. Svojega učenca vzemi s sabo, ko služiš drugim.

Pomisli na eno osebo, ki jo želiš povabiti k evangeliziranju. Ko gresta skupaj na pogovor, se spomni načel enostavnega procesa, o katerem smo se prej pogovarjali::

 

♦ Vzor – svojemu učencu pokaži v praksi.

♦ Pomoč – pomagaj učencu, da začne nekaj izvajati

♦ Opazovanje – učencu daj odgovornost, opazuj ga in spodbujaj, tako da mu daš povratno informacijo

♦ Odhod – spodbujaj učenca, da nekaj izvaja brez tebe

hiter povzetek

Svojega ucenca vzemi s sabo, ko sluzis drugim.

Učenstvo je aktivno. Temelji na veri. Vključuje dinamičen izraz poslušnosti. Udobno učenstvo poudarja oseben pogovor in govorjenje o »idejah« vere. Svetopisemsko učenstvo te ideje izvaja v praksi. Moramo si zapomniti, da to, kar mi delamo s svojimi učenci, bodo delali tudi oni s svojimi.

Pokazi vzor krscanskega zivljenja.

Ko se pogovarjamo o tem, kako živimo, delujemo in se obnašamo, se več naučimo iz prakse kot iz besed. Če vidimo Božji primer, je to zelo poučno. Ko ideje in načela izvajamo sami, vse postane jasno. Tvoje življenje bo postalo zgled za tvoje učence. Povabi jih v svoje življenje in ne povej jim le, kaj si misliš, ampak kdo si.

Imej globok odnos s svojim ucencem.

Gospodu je všeč, ko imajo njegovi otroci globok odnos. V odnosu zaupanja in ljubezni se lahko naučimo veliko stvari. Pastir skrbno čuva svoje ovce. Moramo biti pastirji svojim učencem, jih spodbujati, opominjati in popraviti, če jim želimo pomagati, da postanejo zvesti Jezusovi sledilci.

Nenehno vodi svojega ucenca k Besedi.

Nenehno moramo biti v Božji Besedi. Njegova razodeta resnica nas uči, kako razmišljati, kaj verjeti in kako častiti Gospoda. Zdravo učenstvo je vedno povezano s preučevanjem Božje Besede.

Klikni za medijske kredite


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.