19 Ucenicizare eficientă

 

 

"Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi."

Filipeni 4:9

 

Doamne, fă-mă un ucenicizator așa cum a fost și Fiul Tău.

Fă-mă o persoană care îi dezvoltă pe alții așa cum Pavel a fost.

Ce și de ce

 

În Ioan 17 Isus a spus: ”Cum m-ai trimes Tu pe Mine în lume, așa i-am trimes și Eu pe ei în lume.” Aceste cuvinte ne determină să ne uităm adânc în viața lui Isus și să o studiem. Ni s-a încredințat o misiune care se aseamănă cu cea a gloriosului nostru Salvator. În ultimele Sale cuvinte din evanghelii, Isus menționează o parte din această misiune. El le poruncește urmașilor Săi să facă ucenici.

 

Dragostea noastră pentru Isus ne determină să spunem: ”Doamne, dacă asta este ceea ce Tu dorești, dacă așa mă trimiți în lume, atunci voi face acest lucru!” Atunci va trebui să răspundem la întrebările: Cum? Care este cel mai bun mod de a uceniciza pe cineva? Care este esența acestei sarcini? Cum pot face o evaluare ca să știu dacă procedez bine? Acestor întrebări încercăm să le dăm un răspuns.

 

Încercăm să înțelegem cum putem să ucenicizăm pe alții urmând exemplul lui Hristos. Vom încerca să învățăm cum să ne încurajăm ucenicii să facă pași de credință care să-i ajute să crească și să se maturizeze spiritual.

 

Învățând din Cuvânt

Vom privi la trei pasaje în care Îl vom observa pe Isus lucrând cu ucenicii Săi, exemplul nostru cel mai bun de ucenicizare.

 

Citește Matei 4:18-22

Click pentru text

 

Identifică acțiunile făcute cu intenție de către Isus..

 

Ce putem învăța despre chemarea lui Isus din schimbarea de comportament a ucenicilor?

 

Citește Luca 6:12-20

Click pentru text

 

În relatarea lui Luca despre chemarea făcută de Isus a celor 12 ucenici putem observa că Isus se afla într-o locație interesantă.

 

Ce se întâmpla în jurul Lui? (versetele 17-20)

 

Luând în considerare locația, de ce crezi că este semnificativ faptul că Isus pare să fi adresat acest mesaj ucenicilor Săi? (S-a uitat la ei și a spus….v. 20)

 

Evangheliile au fost scrise ca să ne spună despre Isus, Mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii. Autorii acestor cărți nu au încercat să distileze procesul ucenicizării și să-l transforme într-unul pas cu pas și ușor de urmat. În schimb, ei ne prezintă procesul ucenicizării așa cum are el loc, cum se întâmplă. Este o informație utilă în evanghelia după Luca unde se relatează că primul lucru pe care Isus l-a făcut cu ucenicii Săi a fost să îi învețe. El le-a explicat căile lui Dumnezeu. În ciuda faptului că acolo se afla o masă de oameni care solicita atenția lui Isus, El totuși se concentrează pe a-Și instrui ucenicii despre calea Domnului.

 

Pe măsură ce continuăm să citim din evanghelia lui Luca observăm faptul că ucenicii joacă un rol minor în capitolele 7 și 8. Și acest lucru este adecvat, deoarece Isus este figura centrală a acestei relatări. Totuși ni se indică faptul că acei bărbați stăteau cu Isus. În 7:11 citim: ”În ziua următoare, Isus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu El mergeau ucenicii Lui…” Ei Îl urmau pe Isus, Îl priveau cum lucrează, Îi ascultau învățăturile și au avut privilegiul de a-I pune întrebări (8:9). Capitolele 7 și 8 relatează evenimente care-L prezintă pe Isus lucrând împreună cu ucenicii care-L însoțeau. Timpul pe care-l petreceau cu Isus era un timp de pregătire pentru ceea ce urma.

 

Citește Luca 9:1-6

Click pentru text

 

După ce ucenicii L-au însoțit și L-au observant cum lucrează, El le-a încredințat anumite responsabilități.

 

Cum i-a pregătit Isus pe ucenici pentru lucrarea lor?

 

Ce instrucțiuni le-a dat?

 

În ce mod lucrarea lor era similară cu cea a Învățătorului lor?

 

Privind la Mântuitorul și la felul în care El a lucrat cu ucenicii Săi, trei aspecte se evidențiază. Îl vedem pe Isus că:

♦ I-a învățat

♦ A petrecut timp cu ei

♦ I-a trimis ca să slujească

 

Conectându-ne cu Adevărul

 

În procesul de a face ucenici, ne ținem ochii ațintiți la Isus, exemplul nostrum, și cel mai bun ucenicizator din toate timpurile. Căutăm să facem ceea ce El a făcut și ne încredem că El ne va da putere să Îi urmăm exemplul.

 

Învățând Cuvântul

 

Ucenicizarea mereu presupune a fi conectați la Cuvântul Lui Dumnezeu. Ucenicii noștri au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Au nevoie să vadă că acesta adresează aspecte precum nevoile lor, că le răspunde la întrebări și îi călăuzește în a trăi în neprihănire. Separați de cuvântul lui Dumnezeu nu vom avea nici înțelepciunea, nici discernământul necesare călăuzirii altora.

 

Noi îi conducem pe ucenici în cuvânt acolo unde noi am descoperit și L-am experimentat pe El ca pe un Dumnezeu viu, care ne vorbește și se conectează cu noi. Cuvântul Său ne învață cum să gândim, cum să procedăm și ce să credem. Aceia care cresc în Domnul s-au bazat și se bazează cu totul pe Cuvântul Său.

 

A învăța din Cuvântul lui Dumnezeu presupune dedicare și pregătire. Ucenicizatorii împărtășesc cu ucenicii lor ceea ce ei au învățat din Cuvânt. De asemenea, ei selectează de acolo niște adevăruri esențiale pe care să le discute împreună cu ucenicii lor. (despre viață devoțională, supremația lui Hristos,sfințenie, despre o viață plină de Duhul Sfânt, sau poziția noastră în Hristos, etc.) Materialele pe care le recomandăm ca studii bilbice pentru grupuri mici pot fi o resursă excelentă pentru un ucenicizator. (Vezi Compass, și Cru.comm resources)

 

Un mod prin care ne putem evalua lucrarea noastră ca și ucenicizatori este prin a analiza dacă în mod constant, la timpul cu ucenicii noștri, deschidem Biblia, citim din ea, încercăm să o înțelegem și să aplicăm din învățăturile ei. Este de dorit să fim dedicați acestei practici, dacă suntem convinși că ucenicii noștri au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât sfatul nostru.

 

Clădind relații, petrecând timp împreună

 

Contextul în care Isus a ucenicizat a fost unul relațional. El a petrecut timp cu ucenicii Săi. Mult timp. Mai târziu, după ridicarea la cer a Lui, ucenicii au primit un compliment interesant de la adversarii lor. În timp de fariseii și liderii religioși erau mâniați de ceea ce ei predicau și învățau, nu au putut să nu observe și să nu declare că ”acești oameni au fost cu Isus”. (Fapte 4:13) Chiar și vrăjmașii lui Isus au putut observa că asocierea ucenicilor cu Isus le schimba viața. În contextul relațional pe care Isus l-a creat, ucenicii au putut crește și deveni ca El.

 

Apostolul Pavel tratează această temă a conectării relaționale în epistola sa către Tesaloniceni.

 

Citește 1 Tesalonicei 2:7-12

Click pentru text

 

În descrierea legăturii sale cu ucenicii săi, Pavel folosește imagini precum aceea a unei mame și copilul ei, sau a unui tată și copiii săi. Pavel a ales o imagine care reflectă intimitate, dragoste și grijă. Erau bucuria și plăcerea lui să ofere tesalonicenilor mai mult decât niște instrucțiuni și învățături. El se dădea pe sine însuși. A da sacrificial din timpul și energia noastră face parte dintr-o ucenicizare autentică.

 

A ne împărtăși viața cu o altă persoană este un aspect fundamental din ucenicizare. La fel de important este și a dezvolta o comunitate de credincioși care cresc împreună. Dorim să menționăm acest aspect deoarece nu vrem să lăsăm impresia că numai între două persoane poate să aibă loc creșterea spirituală.

 

Studiu de caz

Prima oară când Ben a auzit evanghelia, Duhul Sfânt i-a atins inima. Rușinea păcatului său și harul lui Hristos au fost niște forțe puternice pe care Duhul Sfânt le-a folosit pentru a-l determina să-și pună încrederea în Hristos.

Fără nici un background religios, Ben nu știa la ce să se aștepte că va urma deciziei sale. Era doar fericit că Isus l-a iertat și că l-a eliberat că pedeapsa pentru păcatele sale prin jertfa de la cruce. El nu știa că există și ”un pas următor”. Nu se gândea la creștere spirituală, nici la a-L sluji pe Domnul.

Jake, care l-a ajutat pe Ben să-L cunoască pe Hristos, știa lucruri despre care Ben încă nu știa. Jake știa că Dumnezeu are un plan pentru viața lui Ben. Așa că Jake a continuat să îl caute pe Ben, trecând pe la camera lui. L-a invitat și la o cafea în pauza dintre cursuri. A mers chiar la competiția lui Ben de dans, competiție la care Ben a obținut locul trei. Chiar mai mult, după competiție, Jake și Ben au putut vorbi despre Isus prietenilor lui Ben.

Era evident pentru Ben că Jake este mai mult decât doar un om bun. Îi păsa de Ben și l-a ascultat cu atenție și atunci când Ben i-a împărtășit despre pierderea bunicului. Împreună s-au uitat la diferite versete din Biblie. Jake mereu avea ceva de împărtășit despre Dumnezeu, acest lucru ducând la noi discuții.

Prin această interacțiune constantă, Ben a observat și a prins câteva lucruri care l-au ajutat să își dea seama care ar putea fi niște ”pași următori” pentru el. Ca și Jake, Ben a început să citească din Biblie și să învețe versete. Privindu-l pe Jake, Ben a început să vadă și el drumul pe care este bine și trebuie să meargă.

În ce fel Jake a împărtășit nu doar evanghelia, ci și viața sa?”

 

În ce fel Jake a aplicat în mod eficient principiile ucenicizării?

 

Care crezi că sunt provocările pe care un ucenicizator trebuie să le depășească pentru a putea construi o relație cu ucenicul său?

 

O parte din relație este și modelarea

 

Cei mai mulți oameni învață lecțiile de viață în afara unei clase cu lecții structurate. Ei învață cum să fie politicoși nu ascultând o prelegere formală, ci observând pe cineva care se poartă cu tact și politicos. Conceptul de a fi disciplinați este neinteresant până când întâlnim pe cineva care are disciplină și ne dăm seama că îi respectăm comportamentul și realizările. Modelarea este o unealtă educațională puternică. Este, de asemenea, și o temă centrală în ucenicizare.

 

Ucenicii noștri vor asculta cuvintele noastre. Ei vor privi, de asemenea, și la felul în care ne purtăm. Atunci când cuvintele noastre și faptele noastre sunt în armonie, ei vor vedea o imagine a unei vieți creștine care îi inspiră. Este important de știut că ei ne observă.

 

Deoarece Pavel a făcut această comparație între procesul de ucenicizare cu acela al unui tată care își crește copiii, haide să ne uităm la următorul video care prezintă o imagine mai detaliată a relației dintre un tată și copilul său.

Ce paralelă există între mesajul din acest video și relația de ucenicizare?

 

Știind că ucenicii noștri ne privesc și învață din comportamentul nostru, care crezi că sunt responsabilitățile noastre?

 

Implicându-i pe ucenicii noștri în misiunea lui Dumnezeu

Destul de repede Isus și-a implicat ucenicii în lucrarea Sa. El a modelat pentru ei ce trebuie să facă, iar apoi le-a cerut să facă acele lucruri. I-a provocat să trăiască prin credință și să aibă încredere ca El va lucra prin ei. Iar rezultatele au fost foarte încurajatoare (Luca 10:17-20). Acest lucru I-a adus mare bucurie lui Isus. (10:21).

 

În lucrarea noastră de a forma mișcări spirituale, noi dorim să folosim unelte simple, transferabile, astfel încât noii ucenici să ni se poată alătura destul de repede în lucrare. Ca și Isus, îi implicăm destul de repede pe ucenici în lucrare și le arătăm cum ne împărtășim credința cu alții și cum facem follow-up cu noii credincioși. Apoi îi trimitem și pe ei să facă la fel.

 

Poate că te întrebi: ”Cum aș putea să îi implic și pe alții în lucrare?” Mai jos este descris un proces care ne ajută să atingem acest țel. A-i implica pe alții și a le încredința o lucrare presupune patru pași:

Modelează – arată-i ucenicului tău o anumită practică/procedeu

Asistă – ajută-ți ucenicul să înceapă să practice acel procedeu/comportament

Privește – dă-i lui această responsabilitate și privește-l, încurajează-l și oferă-i feed-back

Părăsește – încurajează-ți ucenicul să practice acel comportament și atunci când tu nu ești cu el

Cum poți să ajuți o persoană pe care o cunoști să facă un pas de credință implicându-se în lucrarea de ucenicizare? Cum ar putea procesul descris mai sus să te ajute în mod efectiv să lucrezi cu ei?

 

 

Luând pași de acțiune

 

Există puncte de acțiune specifice fiecărei teme din cele trei discutate. Alege doi dintre acei pași, despre care crezi că te vor ajuta în procesul de ucenicizare.

 

  1. În mod frecvent ia-ți ucenicul în Cuvânt pentru a putea auzi care sunt învățăturile lui Dumnezeu.

Creează un plan de învățătură pentru 4 săptămâni. Stabilește ce dorești să studiați și să discutați. Pregătește-te pentru aceste discuții prin a studia tu însuți acele pasaje. Fă din Cuvântul lui Dumnezeu partea centrală a interacțiunii dintre voi.

 

  1. Clădește o relație puternică cu ucenicul tău.

Oamenii simt cât de mult ne pasă de ei. Ei observă atunci când suntem dispuși ca să îi slujim și chiar să ne schimbăm planurile pentru a face asta. Relațiile semnificative de cele mai multe ori depășesc un anumit program. De aceea, deși a ne întâlni într-un grup mic pentru a studia Scriptura este important, acest lucru nu va oferi o imagine completă a dragostei și purtării de grijă. În relațiile semnificative noi experimentăm viața împreună.

 

Ce poți face tu pentru a avea o relație mai profundă cu ucenicul tău? Ce experiențe comune puteți avea? Cum vă puteți distra împreună și să-i implicați și pe alții în aceasta? Cum poți fi tu parte din viața ucenicului tău arătând interes pentru lumea lui/a ei?

 

  1. Modelează/ oferă un exemplu de viață creștină

Cei mai mulți oameni nu au prieteni care să-L urmeze pe Isus cu pasiune. Ei nu au avut ocazia să vadă de aproape o viață creștină. Fii acel exemplu pentru ucenicul tău! Lasă-l să vadă cum tu Îl urmezi pe Isus.

 

Fii deschis cu ucenicul tău. Arată-i obceiurile care sunt importante pentru tine. Petreceți un timp cu Domnul împreună. Lasă-l să vadă cum tu iei decizii potrivite în viața ta de zi cu zi. Și fii conștient de faptul că Dumnezeu folosește momente neplanificate de tine pentru a-I învăța despre lucruri la care poate că tu nu te-ai gândit.

 

  1. Ia-l pe ucenic în lucrare .

Gândește-te la o persoană pe care ai vrea să o inviți cu tine când mergi să împărtășești evanghelia. Iar atunci când mergeți să faceți acest lucru, adu-ți aminte de principiile simple ale procesului discutat mai sus:

 

♦ Modelează – arată-i ucenicului tău practica/obiceiul

♦ Asistă – ajută-ți ucenicul să înceapă să practice acel obicei/comportament

♦ Privește – dă-i lui această responsabilitate și privește-l, încurajează-l și oferă-i feed-back

♦ Părăsește – încurajează-ți ucenicul să practice acel comportament și atunci când tu nu ești cu el

Sumar

Ia-ți ucenicul cu tine în lucrare

Procesul ucenicizării este un proces activ. Se bazează pe credință. Implică o expresie dinamică a ascultării. O ucenicizare comfortabilă pune accentul pe discutarea ”ideilor” despre credință. Ucenicizarea biblică pune în practică acele idei. Amintește-ți – ceea ce noi facem cu ucenicii noștri este ceea ce se prea poate ca și ei să facă la rândul lor cu ucenicii lor.

Modelează/ oferă un exemplu de viață creștină

Când vine vorba despre cum să trăim, cum să ne comportăm și cum să procedăm, de cele mai multe ori acest lucru se prinde decât se învață. Observând un exemplu bun, duhovnicesc, este extrem de informativ. Atunci când ideile și conceptele sunt trăite, ele devin evidente. Viața ta va fi un exemplu pentru ucenicul tău. Invită-I în viața ta și nu împărtăși cu el doar gândurile tale, ci pe tine și cine ești tu.

Clădește o relație puternică

Îi face plăcere Domnului când copiii Săi au relații sănătoase, autentice și puternice. În cadrul unei relații de încredere și dragoste putem învăța multe lucruri. O parte din farmecul procesului de ucenicizare este dat de felul cum aceasta este susținută de o grijă autentică. Un păstor cu dragoste poartă de grijă de oile sale. Noi suntem chemați să păstorim pe ucenicii noștri, să-i încurajăm, îndemnându-i și sfătuindu-i, dar și corectându-i, cu scopul de a-i ajuta să devină urmași credincioși ai lui Isus.

Ia-ți ucenicul în cuvânt

Trebuie ca în mod constant să stăm în Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Său revelat ne învață cum să gândim, ce să credem și cum să Îl onorăm pe Domnul. O ucenicizare sănătoasă este în permanență atașată studiului Cuvântului lui Dumnezeu.

Click for MEDIA CREDITS


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.