19. Djelotvorno učeništvo

"Ono što ste od mene naučili i primili, što ste od mene čuli i na meni vidjeli, to nastavite činiti, pa će Bog, izvor mira, biti s vama."

Filipljanima 4,9

 
 

Gospodine, učini me poučavateljem, kao što je bio tvoj Sin.

Pomozi mi da razvijam druge ljude, kao što je to činio Pavao.

Što i zašto

 

U Evanđelju po Ivanu 17 Isus govori: „Kao što ti (Bog) mene posla u svijet, i ja njih poslah u svijet.“ Ove nas riječi navode da dublje zavirimo u Kristov život i da ga proučavamo. Povjerena nam je misija koja će nalikovati na onu našega slavnoga Spasitelja. U svojim posljednjim riječima u evanđeljima, Isus je naglasio jedan dio te misije. Svojim je sljedbenicima zapovijedio da čine druge učenicima.

 

Naša nas ljubav za Isusa potiče da kažemo: „Bože ako je to ono što želiš, ako je to način na koji me šalješ u svijet, učinit ću to!“ Zato moramo odgovoriti na pitanje „kako?“. Koji je najbolji način za nekoga poučiti? Što je u srcu zadatka? Kako mogu procijeniti radim li to dobro? Sada ćemo se posvetiti tim pitanjima.

 

Nastojimo razumjeti kako poučavati druge slijedeći Isusov primjer. Nastojimo naučiti kako hrabriti naše učenike na poduzimanje koraka vjere koji će rezultirati rastom i duhovnom zrelošću.

 

Učenje iz Riječi

 

Pogledat ćemo tri teksta u kojima vidimo Isusa, majstora učeništva, kako radi sa svojim učenicima.

 

Pročitajte Evanđelje po Mateju 4,18-22

Kliknite da biste vidjeli tekst

 

Opišite što Isus planirano radi u ovim redcima.

 

Što možemo naučiti o Isusovu pozivu na učeništvo iz promjene u ponašanju učenika?

 

Pročitajte Evanđelje po Luki 6,12-20

Kliknite da biste vidjeli tekst

U Lukinu izvještaju o pozivu Dvanaestorice, Isusa nalazimo u zanimljivim okolnostima.

 

Što se oko njega događalo? (redci 17-20)

 

S obzirom na te okolnosti, što je značajno u tome što se Isus svojom porukom obratio svojim učenicima? („On upravi pogled na svoje učenike te reče…“, redak 20)

 

Evanđelja su pisana kako bi nam ispričala priču o Isusu, Janjetu Božjemu koje oduzima grijehe svijeta. Pisci ovih knjiga ne pokušavaju učeništvo svesti na jednostavan proces u koracima. Umjesto toga, oni nam prikazuju učeništvo na djelu. Puno nam govori činjenica kako je prvo što je u Evanđelju po Luki Isus učinio s novim učenicima bilo to da ih je poučio. Objasnio im je Božje puteve. Unatoč tome što se tamo nalazilo mnoštvo koje je vapilo za njegovom pažnjom, on se usredotočio na poučavanje svojih sljedbenika Božjemu putu.

 

Nastavljajući čitati Evanđelje po Luki, nalazimo kako učenici u sedmome i osmome poglavlju imaju manju ulogu. To je sasvim prikladno s obzirom da je Isus glavni lik cijele priče. O učenicima nam je rečeno kako su ostali s Isusom. U 7,11 čitamo „Pratili ga njegovi učenici…“ Oni su ga slijedili, gledali ga kako radi, slušali njegove pouke i imali povlasticu pitati ga pitanja (8,9). Sedmo i osmo poglavlje govore o Isusu koji radi, dok ga njegovi učenici prate. Njihovo je vrijeme s Isusom priprema za ono što slijedi.

 

Pročitajte Evanđelje po Luki 9,1-6

Kliknite da biste vidjeli tekst

Nakon što su učenici neko vrijeme pratili Isusa i promatrali ga kako radi, on im je zadao radni zadatak.

 

Kako je Isus pripremio učenike za njihov rad?

 

Koje im je upute dao?

 

Na koji je način njihov rad nalikovao na rad njihova gospodara?

 

Dok gledamo kako naš Spasitelj radi sa svojim učenicima, uočavamo neke glavne teme. Vidimo kako je Isus:

♦ Poučavao učenike

♦ Provodio vrijeme s njima

♦ Slao učenike služiti Gospodinu

Povezivanje s Istinom

 

Dok pokušavamo biti oni koji čine druge učenicima, držimo oči na Isusu, najvećemu učitelju svih vremena. Trudimo se raditi ono što je on radio te se pouzdajemo u to kako će nas Gospodin osposobiti da slijedimo njegov primjer.

 

Poučavanje Riječi

 

Učeništvo je uvijek povezano s Božjom riječi. Naši učenici trebaju Božju riječ. Trebaju vidjeti na koji se način ona odnosi prema njihovim potrebama, kako odgovara na njihova pitanja i kako vodi do rasta u pravednosti. Bez Božje riječi nemamo ni mudrosti ni uvida koji su nam potrebni kako bismo vodili druge.

 

Naše učenike vodimo k Božjoj riječi u kojoj otkrivamo i doživljavamo Boga koji je živ, koji nam govori i koji se povezuje s nama. Njegova nas Riječ uči kako razmišljati, kako djelovati i što vjerovati. Oni koji rastu u Gospodinu, intenzivno se oslanjaju na njegovu Riječ.

 

Poučavanje Božje riječi zahtijeva predanost i pripremu. Poučavatelji svojim učenicima prenose ono što uče iz Riječi. Također izabiru i ključne istine o kojima će razgovarati s učenicima (Život pobožnosti, Kristovo Gospodstvo, Svetost, Duhom ispunjen život, naš položaj u Kristu itd.) Dobar izvor za poučavatelja mogu biti materijali preporučeni za vođenje malih grupnih proučavanja Biblije. (vidi Compass, ili Cru.comm resources)

 

Jedan način vrednovanja našega rada poučavanja jest procjena koliko dosljedno otvaramo Božju riječ s učenicima, nastojeći razumjeti i primijeniti njezine pouke. Predani smo toj praksi, svjesni kako naši učenici više trebaju Božju riječ nego naše savjete.

 

Izgrađivanje odnosa, provođenje vremena zajedno

 

Kontekst je Isusova učeništva odnosan. Isus je sa svojim učenicima provodio vrijeme. Puno vremena. Kasnije, nakon njegova uznesenja, učenici su od svojih neprijatelja primili zanimljiv nenamjeran kompliment. Iako su farizeji i religijski vođe bili uzrujani zbog njihova propovijedanja i učenja, nisu mogli drugo nego opisati te ljude kao „Isusove pratioce“ (Dj 4,13) Čak su i Kristovi neprijatelji primijetili kako je druženje s njime mijenjalo živote onih koji su ga slijedili. Isusovi su učenici unutar odnosnoga konteksta koji je on stvorio rasli u ljude slične njemu.

 

Apostol Pavao u svojem pismu Solunjanima piše dalje o temi odnosne povezanosti.

 

Pročitajte Prvu poslanicu Solunjanima 2,7-12

kliknite za tekst

 

U opisu svojega odnosa prema učenicima, Pavao je koristio sliku najbližih odnosa – majke i djeteta, oca i njegove djece. Izabrao je sliku intimnosti, ljubavi i brige. Radovalo ga je dati Solunjanima više od „pouke“. Dao im je svoj vlastiti život. Požrtvovno davanje našega vremena i naše energije dio je učeništva.

 

Dijeljenje našega života s drugom osobom temeljni je aspekt učeništva. Prilično je važno i razvijanje zajednice vjernika koji zajedno rastu. Ovo napominjemo jer ne želimo stvoriti dojam kako se duhovni rast odvija samo u odnosu dvoje ljudi.

 

Proučavanje slučaja

Kada je Benjamin prvi puta čuo Evanđelje, Duh Sveti razotkrio je grijeh u njegovu srcu. Stid zbog vlastita grijeha i Kristova milost bili su moćne sile koje je Duh iskoristio kako bi ga potaknuo da povjeruje u Isusa.

 

Kako nije imao gotovo nikakve religijske pozadine, Benjamin nije imao niti očekivanja prema tome što će se dalje zbivati. Bio je jednostavno sretan što mu je Isus oprostio i osjećao je olakšanje što je kazna za njegov grijeh plaćena na križu. Nije bio svjestan kako postoji „sljedeći korak“. Nije razmišljao o duhovnome rastu niti o služenju Gospodinu.

 

Jakov, koji je Benjamina upoznao s Kristom, znao je ono što Benjamin nije. Mogao je vidjeti božanski put koji je Bog stavio pred Benjamina. Zato je preuzeo inicijativu za daljnje razvijanje njihova prijateljstva. Posjećivao ga je. Pozivao ga je na kavu u pauzi između predavanja. Došao je i na Benjaminovo plesno natjecanje u salsi, na kojem je Benjamin s partnericom osvojio treće mjesto. Najbolje od svega bilo je to što su Jakov i Benjamin nakon natjecanja imali priliku razgovarati s Benjaminovim prijateljima o Kristu.

 

Benjaminu je bilo jasno kako je Jakov više od dobroga dečka. Jakovu je bilo stalo do Benjamina i iskreno ga je slušao kada mu je ovaj pričao o djedu kojega je izgubio prošle jeseni. Zajedno su proučavali pojedine biblijske odlomke. Jakov bi uvijek imao nešto za reći o Bogu, što bi dovelo do diskusije.

 

Kroz tu stalnu interakciju, Benjamin je zamijetio i primio nekoliko stvari koje su mu pomogle shvatiti koji bi trebali biti njegovi „sljedeći koraci“. Poput Jakova i Benjamin je počeo čitati Bibliju te učiti retke. Gledajući Jakova, Benjamin je počinjao uviđati put koji je mogao slijediti.

Na koje je načine Jakov predao „ne samo Radosnu vijest Božju nego i svoj život“?

 

Na koje je načine Jakov učinkovito primijenio principe učeništva?

 

Koje izazove poučavatelj treba prebroditi kako bi izgradio odnos s učenikom?

 

Dio odnosa je pružanje primjera

 

Većina ljudi osnovne životne lekcije uči izvan strukturiranoga obrazovanja. Ljudi ne uče pristojnost slušajući formalno predavanje, nego promatrajući osobu kako se ponaša taktično i s milošću. Ideja discipline nije zanimljiva dok ne sretnemo nekoga tko je discipliniran pa otkrijemo kako poštujemo ponašanje i postignuća tog pojedinca. Pružanje primjera moćan je edukacijski alat. Ono je također i primarna tema u učeništvu.

 

Naši će učenici slušati naše riječi. Također će i promatrati što radimo. Kada naše riječi i djela harmonično surađuju, naši učenici mogu vidjeti nadahnjujuću sliku kršćanskoga života. Važno je napomenuti kako nas oni gledaju.

 

Kako je Pavao usporedio svoje djelo učeništva s ocem koji radi sa svojom djecom (1 Sol 2,11), pogledajte video koji pobliže opisuje odnos oca i djeteta.

Koje su moguće paralele između poruke ovoga videa i odnosa učeništva?

 

Budući da će nas naši učenici promatrati i da će učiti iz našega ponašanja, koje su naše odgovornosti?

 

Uključivanje naših učenika u Božju misiju

Isus je brzo uključio svoje učenike u službu. Pružio im je primjer toga što trebaju raditi, a zatim ih pozvao da to i rade. Tražio ih je da žive po vjeri i pouzdaju se u to da će on raditi kroz njih. Ishod je bio vrlo ohrabrujući (Lk 10,17-20). To je navelo Isusa da „zatitra od veselja“ (10,21).

 

In our work of building movements we are dedicated to working with simple, transferable tools so that new disciples can quickly join in the ministry. Like Jesus, we quickly take our disciples into the work of the ministry and show them how we share our faith and follow-up new believers. We then send them out to do the same.

 

U našem poslu izgradnje pokreta, težimo raditi s jednostavnim, prenosivim alatima tako da se novi učenici mogu brzo priključiti službi. Poput Isusa, i mi brzo pozivamo naše učenike u aktivnosti službe, pokazujući im kako naviještamo svoju vjeru i kako utvrđujemo nove vjernike u osnovama vjere. Zatim ih šaljemo da to i sami rad.

Možda se pitate kako uključiti druge u službu. Slijedi proces koji pomaže postići taj cilj. Uključivanje ljudi i povjeravanje rada drugima odvija se u četiri koraka:

♦ Pružite primjer – pokažite učeniku kako se to radi

Asistirajte – pomognite učeniku početi primjenjivati to ponašanje

♦ Promatrajte – dajte učeniku glavnu odgovornost i promatrajte ga, potičući ga i dajući mu povratnu informaciju

Prepustite – ohrabrite učenika da tu aktivnost radi sam, bez vas

Kako biste mogli nekomu koga poznajete pomoći poduzeti korak vjere uključivanjem u rad učeništva? Kako vam prethodno opisani proces može pomoći učinkovito raditi s tom osobom?

Kretanje u akciju

 

Za svaku od tema o kojima smo razgovarali možete imati akcijske korake. Izaberite dva od niže navedenih koraka koji će vam pomoći razviti se kao poučavatelj.

 

  1. Sustavno usmjeravajte učenika prema Riječi kako bi čuo Božje upute..

Sastavite četverotjedni plan poučavanja. Odlučite što želite proučavati i o čemu želite razgovarati. Pripremite se za diskusije tako što ćete i sami prvo proučiti odlomak. Neka Božja riječ zauzima središnje mjesto u vašoj interakciji.

  1. Izgradite čvrst odnos s učenikom.

Ljudi osjećaju koliko nam je stalo do njih. Primjećuju kada se žrtvujemo kako bismo im poslužili. Značajni se odnosi uvijek protežu izvan granica programa. Stoga, iako je zajedničko malo grupno proučavanje Biblije važno, neće dati potpunu sliku ljubavi i brige. U značajnim odnosima živimo život zajedno.

 

Što možete učiniti kako biste produbili odnos s učenikom? Koja biste iskustva mogli zajedno doživjeti? Kako se možete zajedno zabaviti i uključiti druge u pokret? Kako možete biti dio učenikova života pokazujući zanimanje za njegov svijet?

 

  1. Pružite primjer kršćanskoga života

Većina ljudi baš i nema puno prijatelja koji strastveno slijede Isusa. Vjerojatno nikada nisu izbliza vidjeli iskreni kršćanski život. Budite primjer učeniku! Neka vidi kako slijedite Krista.

 

Budite otvoreni pred učenikom. Pokažite mu ponašanja koja su vam važna. Imajte vrijeme s Bogom zajedno. Neka vidi vaše pobožne izbore u svakodnevnome životu. Budite svjesni kako će Bog koristiti neplanirano i nestrukturirano vrijeme kako bi vaše učenike poučio stvari koje vam nikada ne bi pale na pamet.

 

  1. Povedite učenika sa sobom u službu.

Sjetite se jedne osobe koju biste htjeli pozvati da vam se pridruži u evangelizaciji. Kako idete zajedno razgovarati s drugima o Kristu, imajte na umu načela jednostavnoga procesa navedena ranije:

 

♦ Pružite primjer – pokažite učeniku kako se to radi

♦ Asistirajte – pomognite učeniku početi primjenjivati to ponašanje

♦ Promatrajte – dajte učeniku glavnu odgovornost i promatrajte ga, potičući ga i dajući mu povratnu informaciju

♦ Prepustite – ohrabrite učenika da tu aktivnost radi sam, bez vas

Quick Summary

Povedite učenika sa sobom u službu

Učeništvo je aktivno. Ono se temelji na vjeri. Ono uključuje dinamično pokazivanje poslušnosti. Udobno učeništvo stavlja naglasak na osobni razgovor i raspravu o „idejama“ vjere. Biblijsko učeništvo te ideje pretvara u djela. Moramo imati na umu kako će ono što mi radimo sa svojim učenicima oni vjerojatno raditi sa svojima

Pružite primjer kršćanskoga života

Kada se radi o učenju kako živjeti, kako raditi i kako se ponašati, često se to više prenosi primjerom nego riječima. Iznimno je poučno vidjeti dobar primjer. Kada netko provodi u život ideje i koncepte, oni postaju jasni. Vaš će život biti primjer vašim učenicima. Pozovite ih u svoj život i podijelite s njima ne samo svoje misli, već i samoga sebe    

Izgradite čvrsti odnos

Naš se Gospodin raduje kada njegova djeca imaju čvrste odnose. Unutar odnosnoga konteksta povjerenja i ljubavi možemo puno toga naučiti. Učeništvo je privlačno velikim djelom upravo zbog podrške iskazane osobnom brigom. Pastir s ljubavlju brine o svojim ovcama. Svojim učenicima trebamo biti kao pastiri, trebamo ih ohrabrivati, opominjati i ispravljati kako bismo im pomogli postati vjernim Isusovim sljedbenicima    

Usmjeravajte učenika prema Riječi

Trebali bismo stalno biti u Božjoj riječi. Istina koju nam je Bog otkrio uči nas kako razmišljati, što vjerovati i na koji način štovati Gospodina. Zdravo učeništvo uvijek je povezano s proučavanjem Božje riječi.

Click for MEDIA CREDITS


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.