18 Puterea rugăciunii

“Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri."

Filipeni 4:6

Ce și de ce

 

Rugăciunea este o expresie a relației și legăturii cu Dumnezeu. Acum, că suntem parte din familia lui Dumnezeu, avem privilegiul să-I vorbim și să ne conectăm cu El în orice vreme. Domnul ne iubește și dorește să rămânem într-o permanentă legătură apropiată cu El. El se bucură așa de mult de această relație pe care o are cu noi, încât ne-a cerut să ne rugăm continuu. El ne spune să-L căutăm și ne promite că, atunci când vom face acest lucru, El se va lăsa găsit de noi. Atunci când ne rugăm, Dumnezeu aude, răspunde și putem vedea mâna Lui la lucru.

 

Regele David a inspirat generații de credincioși cu aceste cuvinte: ”Căci mai mult face o zi în curţile Tale decât o mie în altă parte.” (Ps. 84:10) Pentru David, legătura sa cu Dumnezeu era foarte prețioasă. El se minuna de frumusețea, măreția și splendoarea acestui Rege. În același timp, în moment de restriște sau slăbiciune, el striga către Dumnezeu,iar în momentele de victorie, Îi mulțumea lui Dumnezeu. El ne este un exemplu de persoană care este într-o legătură permanentă cu Dumnezeu, legătură exprimată printr-o rugăciune constantă.

 

Prin jertfa Sa de la cruce, Isus ne-a dat posibilitatea să ne apropiem de Tatăl. Atunci când a declarat: ”S-a terminat”, perdeaua dinlăuntrul templului s-a rupt de sus până jos, simbolizând faptul că avem acces la Dumnezeu prin ceea ce Isus Hristos a făcut pentru noi. De aceea putem veni în prezența Tatălui cu încredere și cu inimi pline de bucurie. Știm că stăm în fața Domnului mai albi decât zăpada, datorită iertării dobândite prin jertfa lui Isus. Ceea ce Isus a făcut, ne-a asigurat legătura cu Tatăl.

 

Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie."

Evrei 4:16

 

Uneori, această legătură cu Dumnezeu este intimă, foarte personală – petrecem singuri timp cu El. Alteori, rugăciunea este o activitate comună – ne rugăm împreună. Întreaga comunitate Îl caută pe Dumnezeu, se întâlnește cu El, Îl ascultă. Deoarece Dumnezeu este centrul mișcării noastre, rugăciunea este una din acțivitățile de bază. Este pasiunea noastră. O mișcare spirituală sănătoasă se roagă și se bucură de legătura lor, ca și comunitate, cu Tatăl.

Să învățăm din Cuvânt

 

Iosua a fost ales de Dumnezeu ca să conducă Israelul în țara promisă. Pentru a putea fi al lor, Iosua a condus poporul într-un război, în care s-au luptat cu toți vrăjmașii lor. Astfel, el a condus pe poporul lui Dumnezeu ca să primească moștenirea promisă.

 

În cartea Iosua vedem că acolo a fost mai mult decât o strategie militară. El era un bărbat care-L iubea pe Dumnezeu, se ruga și își îndemna întreg poporul să-L caute pe Domnul.

800-Joshua-C06

Citește Iosua 24:1

 

“Iosua a adunat toate seminţiile lui Israel la Sihem 

şi a chemat pe bătrânii lui Israel, pe căpeteniile lui,

pe judecătorii lui şi pe căpeteniile oastei.

Ei s-au înfăţişatînaintea lui Dumnezeu.”

 

Ce observi despre contextul acestei povești?

 

Cine a fost prezent la această întâlnire?

 

Care a fost primul lucru pe care Iosua ”și-a condus oamenii” să-l facă?

 

Conducătorul poporului lui Dumnezeu a adus întreaga națiune împreună și PRIMUL LUCRU pe care ei l-au făcut a fost ”să stea în fața Domnului.” După cum îți poți imagina, Iosua a avut probabil o lungă listă de obiective care trebuiau adresate la acea întâlnire. El era responsabil să conducă acel popor, să facă dreptate și să asigure apărarea națiunii. Și totuși, el începe acea întâlnire îndreptându-i pe oameni către Dumnezeu. El făcuse o prioritate din relația lor cu Dumnezeu. Atunci când petrecem timp cu Domnul, facem o prioritate din rugăciune, închinare și dependența de El.

 

În cartea Iosua putem observa un lider care a înțeles care sunt prioritățile lui Dumnezeu. Iosua a adus mesajul lui Dumnezeu către oamenii Săi și le-a cerut să facă un angajament.

 

Citește Iosua 24:14-21

Click pentru text

Care a fost mesajul lui Dumnezeu către poporul Său? (vs. 14)

 

Cum trebuia ca acest popor să împlinească această chemare? (vs. 15)

 

Ce a hotărât poporul să facă?

 

Cum a fost Iosua un exemplu de urmat pozitiv pentru ei?

 

Putem învăța din acest exemplu de comunitate spirituală. Ei au venit înaintea Domnului, au căutat să afle ce avea Domnul să le spună și care sunt poruncile Sale. Ei au ales să-L urmeze pe Domnul. Ca și atunci, și astăzi Domnul își cheamă oamenii să se apropie de El și să se roage.

Citește 2 Cronici 7:14

 

Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se vasmeri, se va ruga şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara. (2 Cronici 7:14)

 

Dumnezeu a spus aceste cuvinte poporului Său într-un context interesant. Mare parte din capitolul precedent constă dintr-o lungă rugăciune, spusă de popor către Dumnezeu atunci când erau strânși împreună. ( 2 Cron.6) În contextul unei rugăciuni, Dumnezeu arată importanța rugăciunii. El cere poporului Său să Îl caute, să-I vorbească și să caute părtășia cu El. În acest pasaj, Dumnezeu arată legătura dintre promisiunile Sale și rugăciune; dacă poporul Său se roagă, Dumnezeu îi va auzi și le va răspunde, iar în acest pasaj se spune că rezultatul acestui lucru va fi faptul că țara va fi tămăduită.

 

În Noul Testament, în ziua când Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, observăm că oamenii lui Dumnezeu se rugau împreună. (Fapte 2) În timp ce ei împreună participau pentru a-I adresa cereri și rugăciuni lui Dumnezeu, El alege să acționeze și Își trimite binecuvântarea Sa. Această comunitate spirituală dinamică era dedicată rugăciunii. (Fapte 2:42)

 

Rugăciunea este o activitate esențială a comunității lui Dumnezeu. O comunitate care Îl iubește pe Domnul se prezintă pe ea însăși în fața Lui. Ea Îl caută pe Domnul prin rugăciune și își pregătește inima ca să asculte de poruncile Sale. Și mișcarea noastră Îl slujește pe Domnul într-o formă asemănătoare. Venim în fața Domnului și căutăm părtășia cu El ca o comunitate care Îi aparține Lui, iar acest lucru Îi face mare plăcere Domnului.

 

Motive pentru care ne rugăm împreună:

 

Isus a spus: ”Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei 18:19-20)

 

În acest pasaj Isus arată foarte specific ucenicilor Săi importanța de a se ruga împreună. Care crezi că a fost motivul acestei sublinieri?

 

Îsus Și-a încurajat ucenicii să se roage. În predica de pe Munte, El a spus: ”Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Căci oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide.”     (Matei 7:7-8)

 

Ce rezultate putem să anticipăm pentru cererile noastre, sau atunci când Îl căutăm sau când batem la ușă?

 

Gândindu-ne la mișcarea noastră și la această diagramă care ne oferă o vizualizare rapidă a acestui concept de dezvoltare de mișcări, ce crezi că ar trebui să Îi cerem Domnului?

 

După ce ne încurajează să ne rugăm, să căutăm și să batem la ușă, în Matei 7:9-11 Isus accentuează caracterul lui Dumnezeu. Ce înveți despre Tatăl în acest pasaj și cum ar trebui ca acest lucru să afecteze felul în care te rogi?

 

Să ne conectăm cu Adevărul

Prayer-Team-Banner-2-960x250

În căutarea ta de a fi un ucenic credincios, fără îndoială că vei practica rugăciunea. Această lecție ne atrage atenția asupra importanței de a dezvolta o comunitate care se roagă. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să se prezinte în fața lui Dumnezeu și, ca o familie, să își exprime dragostea și adorarea către Tatăl. Suntem chemați nu doar să-L căutăm pe Domnul când suntem singuri, dar și atunci când ne strângem împreună.

 

Cu toții am crescut într-un context cultural care ne influențează felul în care gândim. În această parte a lumii, multe națiuni au un bogat trecut istoric și cultural creștin. Aceste obiceiuri culturale ne modelează felul în care ne așteptăm ca să fie exprimată credința. Mulți au exprimat faptul că, în ceea ce ei au experimentat, prea puțin s-a pus accentul pe rugăciune ca și grup. Oamenii nu sunt obișnuiți să se strângă ca să se roage împreună. Au crescut în familii în care nu se obișnuia să se roage împreună. Ei au menționat faptul că rugăciunea era un lucru delegat unei persoane de o anumită profesie – un preot, un călugăr sau o altă persoană semnificativă. Pentru a putea deveni o mișcare ce se roagă, avem nevoie să Îi cerem Domnului să ne învețe cum să ne rugăm ca și comunitate.

 

Suntem dedicați să dezvoltăm mișcări spirituale de rugăciune. Este adevărat că cel mai mult învățăm despre rugăciune chiar prin a ne ruga. De aceea ne bucurăm când studenți din sute de universități se întâlnesc în camerele mici și înghesuite ale căminelor pentru a-L căuta pe Domnul și ”a se prezenta în fața Lui”. Îi invităm cu bucurie pe studenți să ni se alăture în rugăciune. De asemenea, destul de repede după ce i-am cunoscut, îi invităm și pe noii credincioși să ne ajute cu organizarea și conducerea programului acestui timp de rugăciune. Avem convingerea că noi creștem atunci când ne rugăm.

 

Atunci când ne strângem ca și mișcare, ne rugăm unii pentru ceilalți. De asemenea, ne rugăm și pentru mișcarea noastră. Îi cerem Domnului ca El să deschidă ochii celor care sunt orbi din punct de vedere spiritual (2 Corinteni 4:4) Și ne rugăm și pentru întreaga lume. Îi cerem Domnului să ne ajute să creștem spiritual. De fapt, avem multe, extrem de multe motive pentru care să ne rugăm.

Făcând pași de acțiune

 

Pentru a consolida această mișcare de rugăciune, sunt câteva lucruri pe care poți să le faci.

 

♦ Mai întâi, dacă mișcarea în care ești are un timp de rugăciune împreună, alătură-te lor. Te rog să nu te simți că, daca tu nu poți să organizezi nici o întâlnire de rugăciune, atunci nici nu este bine să participi la vreuna. Întâlnirile de rugăciune nu sunt ca și cluburile la care te alături și participi. Aceste momente de rugăciune sunt pentru copiii lui Dumnezeu ca să se întâlnească și să caue fața Lui.

♦ În al doilea rând, dacă nu există un grup de rugăciune, caută alți doi sau trei credincioși și începeți voi un astfel de grup de rugăciune. Și pe parcurs, dacă mai întâlniți alți credincioși, invitați-i să vi se alăture.

♦ În al treilea rând, oferă-te ca și voluntar să conduci o parte din timpul de rugăciune. Dumnezeu te va folosi, și-ți va arăta cum să-ți conduci prietenii ca să caute fața Domnului. El va lucra în tine și prin tine, astfel încât acea comunitate să-L întâlnească pe Domnul și să caute să facă voia Sa.

 

Atunci când conduci tu timpul de rugăciune, este bine să incluzi ca și motive chiar elementele esențiale ale unei mișcări, pentru a vă ruga pentru ele. Următoarele întrebări te pot ajuta ca să te pregătești:

Cum putem să ne rugăm, ca și mișcare, pentru cei pierduți? Cum putem să ne rugăm pentru eforturile noastre din evanghelizare?

 

Cum putem să ne rugăm pentru noii credincioși? (Rugați-vă pentru ei pe nume?

 

Cum putem să ne rugăm pentru dezvoltare în a face ucenici? Ce am putea să-I cerem legat chiar de creșterea noastră spirituală?

 

Ce am putea să ne rugăm cu privire la lucrători, lideri, noi mișcări?

 

Cere-I lui Dumnezeu să te facă un bărbat/o femeie a rugăciunii, care se roagă cu alții așa cum spune Dumnezeu.

 

Click for MEDIA CREDITS


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.