07. Duhovna porast

»Kar si slišal od mene pred mnogimi pričami, izrôči zanesljivim ljudem, takim, ki bodo zmožni tudi druge poučiti.«

2 Timotej 2,2

Kaj in zakaj

 

V Apd 17,30 je Bog rekel, da želi, da se vsi spreobrnejo. V 2 Peter 3,9 izvemo, da je naš Gospod potrpežljiv in ne želi, da bi se kdorkoli pogubil.

 

12. marca 2012 je svetovno prebivalstvo prvič doseglo 7 milijard in številka se še povečuje. Kako bodo lahko VSI slišali evangelij? Kako bodo lahko povsod vsi ljudje imeli priložnost, da rastejo v veri? Kako bo lahko vsak študent v tvojem mestu slišal o Jezusu?

 

Jezus je dal zgled strategije, ki jo je oblikoval Bog, da bi izpolnil Veliko poslanstvo – duhovna porast. Delati učence, ki delajo učence (Matej 28,19–20). Če želimo videti dan, ko bodo VSI slišali evangelij in VSI imeli priložnost, da rastejo v veri, moramo biti predani Jezusovi metodi doseganja sveta.

Učenje iz Besede

Verniki po celem svetu berejo 2 Timotej 2,2, da bi razumeli duhovno porast. V tem pismu Pavel, izkušen evangelist, daje navodila mlademu verniku. Timoteju razloži, kako naj dela. 2. vrstica oriše strategijo. Vrstice 3–7 govorijo o vztrajnosti, osredotočenosti in silovitosti, kar potrebuje Timotej, da lahko izvrši strategijo.

Preberi 2 Timotej 2,2

 

Kar si slišal od mene pred mnogimi pričami, izrôči zanesljivim ljudem, takim, ki bodo zmožni tudi druge poučiti."  (2 Tim 2,2)

S svojimi besedami razloži navodila, ki jih je Pavel dal Timoteju.

V tej vrstici je vključenih veliko ljudi. Napiši vsako osebo ali skupino ljudi, ki je vključena. (Začni s Pavlom.)

Ko napišeš vse vključene, povej, kako bi obnovil to načelo duhovne porasti?

Pavel naroči Timoteju, naj dela tako, da bo delavcev vedno več. Ko analiziramo to vrstico, opazimo, da je več »generacij« delavcev. Kar se je začelo s Pavlom, je šlo veliko dlje kot do Timoteja.

Glagol v 2. vrstici oriše sliko vsega, kar je vključeno v duhovno porast..

»Kar si slišal …«

Dano je sporočilo. To je evangelij. To je resnica.

»Izroči«

Kaj sporoča beseda »izroči«?  

»… takim, ki bodo zmožni tudi druge poučiti.« 

Kaj je vključeno pri tem »zmožni tudi druge poučiti«?

Strategiji, ki jo poda Pavel v 2. vrstici, sledijo tri metafore, ki opisujejo delo nekoga, ki je vključen v duhovno porast.

Trpi z menoj kot dober vojak Kristusa Jezusa. Nihče, ki služi vojsko, se ne zapleta v vsakdanje opravke, da bi le bil po volji tistemu, ki ga je vzel za vojaka. 5 Tekmovalec ne dobi venca, če ne tekmuje po pravilih. Kmet, ki se trudi, ima prvi pravico pobirati sadove.

 2 Timoteju 2,3-6

Kaj se naučiš iz primerjave vojaka v vrsticah 3–4?

Kaj se naučiš iz primerjave tekmovalca v 5. vrstici?

Kaj se naučiš iz primerjave kmeta v 6. vrstici?

 

Povezovanje z resnico

 

Hvaležni smo, da je Pavel naznanil strategijo službe za Boga v 2 Timotej 2,2. Blagoslovljeni smo, ker lahko vidimo, da je v Apostolskih delih to strategijo izvrševal. Pavel je vzel Timoteja pod svoje okrilje in ga učil. Timotej je rastel tako, da je služil Gospodu skupaj s Pavlom. Zelo verjetno je, da je Timotej potoval s Pavlom na njegovem 2. in 3. misijonarskem potovanju.

 

Tako sta si bila blizu, da je Pavel napisal v 2 Timotej 3,10–11: »Ti pa si krenil za menoj v mojem nauku, vedênju, namenu, veri, potrpežljivosti, ljubezni, stanovitnosti, v preganjanju, trpljenju, kakršno me je zadelo v Antiohiji, v Ikóniju, v Listri …« To besedilo opisuje tesen odnos med njima. Timotej se je kasneje izkazal kot zvest mož, ki lahko poučuje druge. Pavel, ga je opisal kot »sodelavca« (Rimljanom 16,21).

 

Timotej je rastel in imel svoje učence. Učil jih je in oni so učili druge. Cerkev je rastla.

 

Želimo slediti temu vzorcu. Po Božji milosti bomo učili druge, ki bodo učili druge, ki bodo učili druge. Naš cilj je širiti evangelij od enega do drugega in razvijati delavce za žetev.

 

Genialnost duhovne porasti:

 

Prej smo omenili, da beseda VSI pomeni veliko število ljudi. Duhovna porast je Božja strategija, ki lahko izpolni nalogo širjenja Kristusovega sporočila med vse.

 

 

Kaj naredi največji vtis nate v tem filmčku?

 

Lepota duhovne porasti

 

Ko razmišljamo o Pavlovem primeru razvijanja Timoteja, da bo postal duhovni množitelj, vidimo osebno plat te strategije. Ena oseba vlaga v drugo. Izraženi sta Božja ljubezen in skrb. Ena oseba izzove drugo in ji pomaga rasti. Ni nenavadno, da se Pavel obrača na Timoteja kot na sina. Imela sta poseben odnos.

 

Ta strategija je osebna in hkrati ima tudi moč, da doseže VSE. Vsi lahko danes občutimo vrzel. Toliko ljudi še ni slišalo evangelija. Toliko jih le malo razume to, kdo je Jezus in kaj je storil zanje. Morajo slišati.

 

Če želimo mi zapolniti to vrzel, moramo doseči študente tega naroda in potrebujemo učinkovito strategijo. Bog nam naroča, da je to duhovna porast. Zato moramo delati učence. Duhovna porast je strategija tega gibanja.

 

Definicija duhovne porasti je doseganje ljudi za Kristusa in vlaganje v življenje zvestih, da dosežejo, izgradijo in pošljejo druge, duhovno generacijo za generacijo. Izgrajujemo tako, da delamo učence.

 

Naložba časa, predanosti in ljubezni, ki je od Boga uporablja za pomoč nekoga rasti.

image

En učenec se uči, kako lahko druge učence uči.

Ta filmček je primer tega, kako Bog množi delavce za žetev med študenti na fakulteti.

 

Ukrepaj

 

Izziv duhovne porasti

 

Duhovna porast je Božja strategija. On te vabi, da postaneš duhovni množitelj.

 

Odločitev je tvoja. Seveda lahko počneš kaj drugega. Če želiš narediti korak vere in zaupati Bogu, da nas bo naredil za duhovne množitelje, bo deloval v nas. Všeč mu je, ko njegovi otroci molijo: »Gospod, naredi me v zvestega moža ali ženo, ki bo zmožen učiti druge.« To gibanje je polno študentov, ki so to moliti in naredili korak vere in zrastli v duhovne množitelje.

 

Izbira je naša:

 

Kako ti je Bog govoril, ko si preučeval Duhovno porast?

 

Če boš postal duhovni množitelj, kakšen vpliv boš imel na svoji fakulteti?

 

 

Izziv:

 

Postati duhovni množitelj je korak vere. Ali želiš moliti naslednjo molitev predanosti?

 

»Gospod, želim biti duhovni množitelj. Deluj preko mene in pomagaj drugim študentom, da bodo povedali evangelij in delali učence. Kot je napisano v 2 Timotej 2,2, te prosim, da mi omogočiš, da bom delal z zvestimi ljudmi, ki bodo učili druge. Uči me, Oče. Usposabljaj me. Daj mi srce za ljudi, za evangelij in za svet. Sprejemam izziv in želim postati duhovni množitelj.”

 

Predati naprej

 

Veliko ljudi ne pozna načela duhovne porasti. V 2 Timoteuj 2,2 še niso odkrili neverjetne strategije, ki je osebna in hkrati razsežna. Mogoče ne verjamejo, da jih Bog lahko uporabi, da na tak način vplivajo na druge.

 

Pomisli na 2 osebi, ki bi morali slišati sporočilo iz 2 Timotej 2,2. Dogovori se za sestanek in ju vprašaj, če jima lahko poveš, kaj si se naučil iz Pavlovega sporočila Timoteju. Povej jima, da verjameš vanju in da lahko Bog naredi neverjetne stvari preko njiju.

 

Mogoče se bosta odločila, da bi rada postala duhovna množitelja.

Klikni za medijske kredite


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.