13. Druhé stretnutie – ako na to?

Potom, ako Pavol dokončil kázanie evanjelia ľuďom v Aténach, nasledovalo niekoľko rôznych reakcií.

“Niektorí muži mu však uverili a pripojili sa k nemu.” Skutky 17:34

“Radi si ťa vypočujeme, ale až inokedy.” Skutky 17:32

Čo a prečo

Po celom svete sú študenti, ktorí sú pripravení prijať Krista hneď, ako si vypočujú evanjelium a my máme enormný záujem stretnúť sa s nimi. Mnohí študenti však potrebujú viac ako len jeden rozhovor a jeden stret s evanjeliom, aby napokon svoju vieru vložili v Krista.

V tejto súvislosti sa vynára niekoľko otázok:

> Sme pripravení viesť človeka nielen počas jedného rozhovoru, ale viesť ho tak, aby sa vytvorila príležitosť aj pre druhý rozhovor?

> Existuje strategický spôsob, ako zvýšiť počet ľudí, s ktorými sa stretávame viac ako raz?

Ako medzinárodné hnutie zhromažďujeme informácie z mnohých univerzít. Vyplýva z nich, že pre mnohých študentov je ľahšie stretnúť sa s niekým jednorázovo než zabezpečiť aj opätovné stretnutie, pretože často sa stáva, že dokonca aj tí, ktorí vyjadria záujem o druhé stretnutie, napokon neprídu.

Efektívni budovatelia hnutia však nie sú pripravení len na jednorazové stretnutie. Chceme sa pripraviť tak, aby sme dokázali mať vplyv na iných, ktorý siaha za prvotné stretnutie.

Lekcia z Božieho slova

 

Niet divu, že v Biblii sú uvedené príklady ľudí, ktorí potrebovali niekoľko stretnutí, aby sa napokon pre Krista rozhodli.

Prečítaj si Jána 9:1-12

Text. Klikni tu

 

Tento text nám približuje človeka, ktorý ohromne trpel. Zdá sa, že jeho prvotné stretnutie s Ježišom bolo veľmi krátke.

 

Opíš prvotnú interakciu tohto človeka s Ježišom.

 

Ako tento človek odkazuje na Ježiša v 11. verši? Dalo by sa zo skladby vety vyčítať, ako tento človek vnímal Ježiša počas tohto prvého stretnutia?  

Prečítaj si Jána 9:13-17

Text. Klikni tu

 

Vyzerá to tak, že tohto človeka nenechali na pokoji, aby sa radoval z toho, že vidí. Skutočnosť, že to bol Ježiš, ktorý ho uzdravil, z neho urobila stredobod kontroverzie.

 

Aký nový titul dáva človek Ježišovi, keď ho farizeji spochybnili?

 

Čo nám tento titul napovedá o viere tohto muža?

 

Prečítaj si Jána 9:35-38

Text. Klikni tu.

 

Ako Syn Boží Ježiš presne vedel, v čo tento muž verí. Vedel, čomu rozumie a čo mu zatiaľ uniká. Ježiš ho druhý krát vyhľadal a položil mu otázku: “Veríš v Syna Človeka?”

 

Prečo mu podľa teba Ježiš položil túto otázku?

 

Čo nám hovorí verš 36 o srdci tohto muža?

 

Ježišovo druhé stretnutie s týmto mužom vyústilo do veľkej zmeny v jeho živote. O akú zmenu išlo podľa verša 38?

 

Stručne povedané, tento človek prežil krátke stretnutie s Ježišom. Sprvoti mal o Ňom nejakú predstavu, nejaké presvedčenie, ale bola to všeobecná viera, nie úplná viera. Počas druhého rozhovoru pochopil a uveril, že Ježiš je Syn Človeka. Až potom začal Ježiš oslavovať.

Nadväznosť na pravdu

Rovnako ako muž slepý od narodenia, mnohým nepostačí len jeden rozhovor. Napredujú krok po kroku. Ak sa majú približovať ku Kristovi po kroch, potom je to problém, ak študenti nemajú záujem o nadväzné stretnutie.

Oprávnené dôvody, prečo je to pre mnohých výzva:

Pavol povedal, že evanjelium je bláznovstvom pre tých, ktorí hynú (1 Kor. 1:18). Ježiš povedal, že tma svetlo nepohltila (Ján 1:5). Preto teda, počúvať evanjelium nie je jednoduchá a komfortná skúsenosť. Evanjelium znepokojí srdce človeka, ktorý žije sebestredný život. Samotný charakter posolstva môže viesť k tomu, že ľudia sa zdráhajú opätovne sa s nami stretnúť.

Ďalšie dôvody, ktoré celú situáciu ešte viac komplikujú:

Nielen evanjelium môže byť prekážkou. Sú situácie, kedy nekomunikujeme v láske Kristovej. Možno sa natoľko sústredíme na odovzdávanie posolstva, že vyznievame príliš nátlakovo. To, ako sa správame a takt, ktorý využívame, to všetko vytvára určitý dojem. Ak niekto vyhodnotí našu interakciu ako necitlivú alebo arogantnú, určite nemá záujem opäť sa s nami stretnúť.

Existujú dva spôsoby správania, ktoré môžu zvýšiť našu šancu opätovne sa s niekým stretnúť:

 1. Dbaj o to, aby si s človekom viedol dialóg, nie monológ.

Ak si rozanalyzuješ evanjelizačný rozhovor, tak možno zistíš, že v úvode kladieš otázky, čo znamená, že dochádza k výmene informácii na oboch stranách. Obojstranná výmena myšlienok a predstáv je prejavom vzájomného rešpektu, záujmu a vytvára príjemnú atmosféru.

Niekedy, keď presmerujeme konverzáciu na evanjelium, tak sa náš dialóg zrazu zmení na monológ (dialóg – do rozhovoru sú aktívne zapojené obe strany. Monológ – jeden rozpráva, druhý len počúva). Chceme toho veľa povedať, sme nadšení pre tému. To je síce v poriadku, avšak ak komunikácia skĺzne do monológu, človek môže nadobudnúť pocit, že ide o prezentáciu.

Väčšina ľudí o takýto typ prezentácie prirodzene nemá záujem. Monológ mení atmosféru konverzácie a môže spôsobiť, že sa z nej vytratí to príjemné. Ak sa človek obáva, že ak sa s tebou stretne, bude znova nasledovať monológ číslo 2, bude musieť najprv prekonať svoje obavy, aby vôbec so stretnutím súhlasil.

Pri prezentácii evanjelia chceme udržiavať dialóg a musíme pamätať na to, že naším cieľom je pomôcť človeku spoznať Krista, a preto musíme vychádzať z takého kontextu, ktorý nám vytvorí priestor pre viac ako len jedno stretnutie.

2. Druhé stretnutie si dohodni tak, že položíš dôraz na to, že máš záujem vypočuť si druhého človeka.

Princíp: Je väčšia pravdepodobnosť, že ľudia budú ochotní stretnúť sa s tebou druhý krát, ak budú mať pocit, že na nich záleží a že majú čo povedať. Naopak, ak budú mať pocit, že sú pozvaní na stretnutie s odborníkom na danú tému, na tému, ku ktorej sa dokážu len máločo vyjadriť, budú sa snažiť vyhnúť sa akejkoľvek následnej interakcii.

“Stratégia niekedy”

“Stratégia niekedy” je vytvorená tak, aby nám pomohla komunikovať takým spôsobom, že človek, s ktorým sa rozprávame, má pocit, že je hodnotný a že má čo povedať. Základom tejto stratégie je aktívne počúvanie, pretože až tak budeme vedieť identifikovať to, o čo má druhý človek záujem a čo považuje za hodnotné. Nasledujúce vety obsahujú príklady zaujímavých pohľadov, ktoré sa môžu v takejto konverzácii vyskytnúť:

♦ Yuriho stará mama bola veľmi dobrým duchovným príkladom pre celú jeho rodinu.

♦  Mária už raz prežila „duchovnú skúsenosť“, keď sa stretla s kňazom.

♦  Sergej zažil urážky zo strany duchovného pokrytca a teraz má podozrievavý prístup ku všetkému, čo má spojitosť s náboženstvom.

♦  Magda raz čítala knihu, v ktorej niekto opisoval svoju skúsenosť s Bohom a vyvolalo to v nej mnoho otázok.

Prirodzene, existuje množstvo zaujímavých tém, ktoré sa môžu počas rozhovoru vynoriť. Potom, ako identifikuješ „zaujímavú tému“, môžeš komunikovať s druhou osobou na úrovni jej osobných záujmov, využijúc „stratégiu niekedy“. Tu je príklad, ako to funguje:

“Yuri, spomínal si, že tvoja stará mama bola pozitívnym príkladom pre teba a tvoju rodinu. Chcel by som o to dozvedieť viac, o jej vplyve na teba. Mohli by sme sa ešte stretnúť? Šlo by to“?

“Maria, nezabudla som na to, čo si hovorila o tom stretnutí s kňazom, vravela si, že to malo na teba veľký vplyv. Chcela by som o tom bližšie počuť. Myslíš, že by sme sa mohli ešte niekedy stretnúť, aby si mi povedala, čo sa vtedy stalo?”

“Sergei, z toho, čo si povedal, ma niektoré veci veľmi zaujali a chcel by som o tom vedieť viac. Veľmi sa ťa dotkol človek, ktorý sa správal pokrytecky. Bola to hrozná skúsenosť. Nepovedal by si mi o tom niekedy niečo bližšie?“

“Magda, viem, že máme obaja teraz hodinu. Ale som zvedavá. Spomínala si knihu, ktorá na teba urobila dojem. Myslíš, že by sme sa niekedy moli stretnúť a povedala by si mi o tom niečo bližšie?“

Tieto príklady zdôrazňujú kľúčový princíp. Ak niekoho požiadame, aby sa s nami podelil o to, čo je mu známe, s čím má skúsenosť, pozývame ho k tomu, aby s nami vstúpil do dialógu. Náš spôsob komunikácie naznačuje, že dotyčná osoba má čím prispieť do spoločného dialógu. Takisto sa bližšie dozvedáme, kde sa na svojej duchovnej púti momentálne nachádza a môžeme nadviazať spojenie. Ak v našom pozvaní zaznie slovo „niekedy“, vyhneme sa tomu, aby sme na človeka vyvíjali tlak. Je to dobrý spôsob, ako vytvoriť dobrú atmosféru.
Ako to funguje? Potom, ako položíš otázku „niekedy“, vymeň si s človekom kontaktné informácie. Ak je ochotný dať ti ich, tak potom to robí s vedomím, že „niekedy“ sa mu ozveš, aby ste si dohodli stretnutie. Tu je príklad: „Magda, ďakujem za minulé stretnutie, som rada, že sme sa stretli. Hovorili sme o tom, že sa niekedy stretneme, aby si mi povedala o tej knihe. Rozmýšľam nad tým, kedy by bol na to vhodný čas.“

“Stratégia niekedy” zdôrazňuje vklad, ktorý môže vniesť do dialógu oslovená osoba. Aj keď máme skutočný záujem o druhých, niekedy zlyhávame práve v tom, že ho nedostatočným spôsobom komunikujeme. Nechtiac vyznieme ako tí, ktorí chcú mať hlavné slovo. Táto stratégia nie je garanciou, že človeka určite stretneme aj druhý raz. Avšak v mnohých prípadoch zvyšuje šancu na druhé stretnutie. Takto sa zvyšuje možnosť podeliť sa s ním/s ňou o evanjelium.

Čas konať

 

Je čas využiť „stratégiu niekedy“. Spolu s učeníkom alebo s priateľom preberte iniciatívu a nadviažte s niekým rozhovor na duchovnú tému. Sústreďte sa na to, že to má byť dialóg, nie monológ. Aktívne počúvajte a keď rozhovor ukončíte, snažte sa vybudovať most, ktorý vás dostane k druhému stretnutiu. Nech človek, s ktorým sa rozprávate, vie o tom, že máte záujem znova sa s ním stretnúť a jeden z dôvodov je to, že sa chcete dozvedieť viac o tom, o čom vám rozprával. Opýtaj sa :“Môžeme sa niekedy stretnúť, aby ...."

 

Rozbor skúsenosti:

 

Opýtaj sa svojho priateľa alebo učeníka, ktoré aspekty rozhovoru boli v poriadku, a kde si už prešiel do monológu.

 

Aké boli silné a slabé stránky rozhovoru?

 

Vyhodnoť, nakoľko sa ti podarilo aplikovať „stratégiu niekedy“. Máš nejaké postrehy, čo by sa dalo vylepšiť?

Mediálne kredity. Klikni tu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.