Što je VOLT?

Obuka volontera je program obuke osmišljen kako bi vam pomogao naviještati evanđelje i podučavati druge. Naglašava temeljne vještine potrebne za pokretanje i rast duhovnog pokreta.

Sastoji se od 20 samostalnih lekcija koje nam pomažu da razvijemo evangelizatore, učenike i ljude koji umnažaju učenike. Sve se to odvija u okruženju zajednice koja je osnažena milošću našeg slavnog Gospodina.

Samostalno odredite brzinu kojom ćete obrađivati lekcije. Proučavajte lekcije prema vlastitom rasporedu. Neka vas lekcije izazovu i potaknu te vam pruže priliku da razgovarate s drugim vjernicima ili s nekim tko vas podučava.

Ciljevi ovog tečaja

 

1. Povećati samopouzdanje i izoštriti vještine naviještanja evanđelja:

◊ naučiti pouzdati se u Gospodina i kreativno uključiti ljude dok naviještate evanđelje

◊ redovito aktivno sudjelovati u naviještanju Krista.

2. Razviti sposobnost vođenja novih vjernika u njihovim prvim koracima u vjeri.

3. Razumjeti značenje duhovnog pokreta i aktivno pridonijeti njegovom rastu pritom očekujući da Bog djeluje kroz zajednicu jednodušnih učenika.

4. Podučavati druge prenoseći im životno iskustvo i Božju riječ.

5. Razviti naviku podučavanja drugih o onome što ste naučili.

Kako započeti? 

 

Izbornici koji slijede pomoći će vam da se upoznate s temama ovog programa za obuku.

 

Molimo vas da uzmete u obzir da će vas svaka lekcija odvesti u Božju riječ u kojoj ćete istraživati upute koje su vam dane. Snaga ove obuke leži na jednom mjestu – u Božjoj riječi. Odvojite vrijeme kako biste promislili kako možete biti vjerni sluga držeći sve što je Bog zapovjedio.

 

Većina lekcija dovodi vas do koraka u vjeri. Pouzdajući se u Boga, krećemo u akciju i naučeno prenosimo u praksu.

 

Kad se odlučite za rad na lekcijama VOLT, molimo da se prijavite uz pomoć svoga Facebook profila. Na taj će način vaši odgovori na pitanja u lekcijama biti pohranjeni. Kad se budete vraćali na stranice VOLT-a, naći ćete svoje odgovore u lekcijama koje ste obrađivali. Ako se ne prijavite, sustav neće biti u mogućnoti pohraniti vaše odgovore.  

 

Povratak na početnu stranicu