Какво е Волт?

ВОЛТ е програма за обучение, предназначена да ти помогне да споделяш благовестието и да създаваш ученици. Тя набляга на основни умения, необходими за изграждане и разрастване на движение.

 

ВОЛТ съдържа уроци за самостоятелно обучение, които да ни помогнат да станем благовестители, хора, изграждащи ученици и спомагащи за духовното умножаване. Всичко това ще се получава най-добре в контекста на общност, подхранвана от благодатта на нашия величествен Бог.

 

Работи според твоето темпо. Изучавай уроците в последователност, която на теб ти харесва. Нека уроците те предизвикат и да ти дадат страхотни теми за обсъждане с други вярващи или дори с някого, който те изгражда като ученик

Цели на курса:

 

1. Да се увеличи увереността и уменията ти в споделяне на благовестието:

◊ Да се доверяваш на Бога и творчески да въвличаш хората, като споделяш благовестието.

◊ Редовно да поемаш инициативата и да споделяш Христос.

2. Да развиеш компетентност във воденето на новоповярвали при първите им стъпки във вярата.

3. Да разбираш и активно да допринасяш за разрастването на духовно движение, като преживяваш Божието действие в общност от ученици съмишленици.

4. Да изграждаш ученици, като им предаваш живота си и Божието слово.

5. Да развиеш навик на обучаване на другите на това, което си научил.

 

Как да започна? 

Отиди на уроците и разгледай темите. Ще намериш много ключови теми, които са основополагащи за изграждане на духовни движения. Ще видиш и четири урока за продължаване, предназначени за новоповярвалите.

Моля, имай предвид, че всеки урок те насочва към Божието слово, където да изследваш Неговите наставления. Силата на това обучение се намира на едно място – Божието слово. Отдели време да размишляваш и съзерцаваш как може да си верен слуга, като спазваш всичко, което Бог е заповядал.

Повечето уроци завършват с крачки на вяра. Като се доверяваме на Бога ние предприемаме действия, като прилагаме на практика това, което сме научили.

Когато започнеш да работиш с уроците на ВОЛТ, моля, регистрирай се, като използваш своя фейсбук профил. След като го направиш, отговорите ти ще се запазят. Всеки път, когато се връщаш към ВОЛТ ще видиш своята работа запазена в уроците, върху които си работил. Ако не се регистрираш и не влизаш, системата не може да съхрани твоите отговори.

Връщанe към начална страница