05a. Mbyllja e bisedës

”...por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë."

Gjoni 1:12

Çfarë dhe Përse

 

Të shohim dikë të largohet nga mbretëria e errësirës dhe të shkojë drejt asaj të dritës është padyshim një ndër eksperiencat më të bukura që mund të përjetojmë. Vepra e Perëndisë, pastrimi i mëkatit dhe drejtësimi i njeriut padyshim që na mahnit. Dëshmimi i këtij procesi, privilegji i të qenit i përdorur nga Perëndia janë ngazëllyese. Në fraksion të sekondës, hiri i Zotit bën atë që asnjë njeri nuk mund ta bëjë.

 

Jo çdo bisedë shpirtërore ka këtë fund madhështor. Eshtë një gjë të nisësh një bisedë të përgjithshme për Jezusin dhe krishtërimin dhe është tjetër gjë ta çosh bisedën në një pikë ku e fton dikë ta pranojë Jezusin si Zot dhe shpëtimtar.

 

Në këtë mësim do të mësojmë se si ta çojmë bisedën me një person në pikën e vendimmarrjes.

Të mësojmë nga fjala

 

Lexoni Veprat 16:25-34

klikoni për tekst
 

Këtu hasim një ndër pyetjet më të mira në Bibël – “Zotërinj, çfarë duhet të bëj që të shpëtohem?” Në zemrën e atij ushtari romak ndodhi diçka. Atë mëngjes ai u zgjua për të nisur një ditë normale si gjithë të tjerat, por diçka ndryshoi. Ai arriti në përfundimin që kishte nevojë për shpëtim.

 

Cfarë na shprehin fjalët e ushtarit romak “Zotërinj, çfarë duhet të bëj që të shpëtohem?”

 

Tek vargu 33, shohim se Perëndia e përdor pyetjen e ushtarit për shpëtimin e një të humburi.

Cila është domethënia e pagëzimit të ushtarit romak?

 

Pasazhet na tregojnë historinë e një ushtari romak që mbërrin në një konkluzion personal. Pse është kaq domethënës fakti që ushtari arriti në pikën ku pa se kishte nevojë për shpëtim?

 

Në burgun e Filipsë, një ushtar ndryshoi mendimin për veten. Ai u ndërgjegjësua për nevojën e tij. Gjërat që kuptoi i ndryshuan dhe pyetjet që ai kishte.

 

Shumë njerëz kanë një grup pyetjesh të përgjithshme për Perëndinë dhe për gjërat shpirtërore. Shumicën e rasteve këto pyetje i mbajnë larg mbretërisë së Perëndisë. Shqyrtoni pyetjet e mëposhtme:

 

♦ Pse, kaq keq jam unë?

♦ C’rëndësi ka nëse besoj ose jo?

♦ A nuk jam më mirë se të tjerët unë?

 

Pas secilës nga pyetjet më lart fshihet një mendim për veten. Këto keqperceptime për veten janë gjithnjë barriera.

T’i ndihmojmë njerëzit të arrijnë drejt një vetëidentifikimi sa më realist

 

Katër ligjet shpirtërore janë një instrument i hartuar për këtë qëllim. Ju lutem shikoni tek faqja e katër ligjeve shpirtërore ku do të gjeni një diagramë me dy rrathë. Pyetjet që i bashkangjiten diagramit luajnë një rol të rëndësishëm. Ato i kërkojnë dikujt të vlerësojë realitetin e tyre shpirtëror.

 

“Cili rreth përfaqëson më së miri jetë tuaj?” është një pyetje që ndihmon. Pasi i kërkon personit të përcaktojnë lidhjen e tyre me Jezusin.

 

Njerëzit i japin përgjigje të ndryshme pyetjes mbi rrathët. Eshtë mirë të jemi të pregatitur për t’u përgjigjur tri prej përgjigjeve më të zakonshme.

Lidhja me të vërtetën

 

Tri përgjigjet më të zakonshme të pyetjes – “Cili rreth përfaqëson jetën tuaj?”

 

1. Jeta me në qendër vetën   (rrethi 1) 

2. Jeta me në qendër Krishtin (rrethi 2)

3. Asnjëri rreth. Jam i/e dyjëzuar (asnjëri rreth)

Nëse dikush thotë që identifikohet me rrethin që ka në qendër veten, atëherë mund të kalojmë tek pyetja e dytë “Cili rreth do të doje ta përfaqësonte?”
 

Nëse dikush e gjen veten tek pjesa e sipërme e diagramit ne duhet të përgjigjemi pozitivisht dhe me me mirënjohje për faktin se ata pranojnë se Jezusi ka një rol të rëndësishëm në jetën e tyre. Një pyetje që mund të bëjmë mund të jetë “Shumë mirë, a mund të na flisni pak për kohën kur morët këtë vendim?” Një pyetje e tillë e nxit personin të ndajë dëshminë e tij. Teksa ata flasin, ju ndërkohë mund të kuptoni nëse ata e kanë përvetësuar apo jo idenë kryesore të ungjillit dhe të besimit tek Jezusi.

 

Ndonjëherë, ka persona të cilët nuk pozicionohen në asnjë pjesë të diagramit. Ata mund të tregohen krijues dhe të sajojnë një vend të ri brenda diagramit. Përgjigje të tilla mund të na tregojnë në mënyrë jodirekte se ata nuk identifikohen me pjesën e sipërme. Ky vetëidentifikim është i rëndësishëm pasi na çon tek pyetja tjetër – “Ku do t’ju pëlqente të ishit brenda këtij diagrami?”

Përgjigjia #1

Jeta me në qendër veten


Përgjigjia #2

Jeta me në qendër Krishtin


Përgjigjia #3

Asnjëra/Ndërmjetme

Koha për simulim

 

Ne mësojmë më shumë kur jemi aktiv. Aftësitë tona rafinohen përmes praktikës.

 

Si ju, ashtu edhe personi me të cilin/ën do të praktikoheni duhet të lexoni tri alternativat e mësipërme. Në këtë simulim, ju do të përpiqeni ta ndihmoni partnerin/en tuaj të arrijë të vetëidentifiohet shpirtërisht. Shpjegoini rrathët partnerit tuaj dhe drejtoni pyetjen e parë. Partneri do të japë njërën nga tri përgjigjet e mundshme. Më pas, bazuar në përgjigjet e partnerit tuaj, ju do të diskutoni.

 

Përsëriteni tri herë këtë ushtrim derisa të diskutohen tri përgjigjet që ofrohen zakonisht.

Cili rreth përfaqëson jetën tuaj?

To vprašanje vabi nekoga, da bi samooceno. Ko ti kažejo, kjer so najbolj primerni na sliki odprejo pomembno okno za razpravo.

Rrethi me veten në fron

Nëse dikush identifikohet me këtë rreth, ju mund ta miratoni përgjigjen e tyre dhe kaloni tek pyetja tjetër. 

Rrethi me Krishtin në fron

Kur dikush identifikohet me këtë rreth, ne duhet të shprehim inkurajim. Identifikimi me Krishtin është i rëndësishëm. Në të njejtë kohë duhet edhe të bëjmë disa pyetje më të thella  për të kuptuar më shumë. Mund edhe të pyesësh “A mund të më flisni pak më tepër për kohën kur ky rreth nisi të përfaqësojë jetën tuaj?”  Kjo pyetje i jep dikujt mundësinë të të ndajë dëshminë me ne. Ose mund të ndajnë diçka që ne na jep mesazhin se personi është pak konfuz dhe i pasigurt në pozicionimin e Krishtit në fronin e jetës së tij/saj.

Asnjëri rreth, jam i dyjëzuar.

Kjo është një përgjigje interesante.  Nuk është nevoja t’i hyni diskutimit se çfarë do të thotë përgjigja “asnjëri rreth” pasi vetëm sa do të zgjatej biseda.  Ju mund të vazhdoni me pyetjen e rradhës, e cila do të depërtojë më thellë brenda zemrës  së tyre dhe do t’u japë personave një mundësi për të shprehur  atë që ata do të donin të ishte e vërtetë për jetën e tyre.

Më pas shikoni pyetjen që vijon:

 

Ne duam që t’i japim mundësinë çdo personi ta vendosë besimin tek Krishti. Pyetja “Cili rreth do të donit të përfaqësonte jetën tuaj” mund ta nxisë dikë të marrë një vendim. Eshtë e dukshme që kjo pyetje mund të gjenerojë një numër të madh përgjigjesh.

 

Nëse dikush pohon që do të donte që rrethi në të djathtë të përfaqësonte jetën e tij/saj atëherë është e udhës që të vazhdoni me faqen tjetër, ku shpjegohet më mirë se si ata mund ta pranojë Krishtin.

 

Duhet të pregatitemi për t’u përballur edhe me persona që do të pohojnë se duan të mbajnë veten në fronin e jetës. Një ide do të ishte t’u përmendje se ndoshta do të vijë një ditë kur ata do të duan të dinë më shumë për jetën me në qendër Krishtin. Ndaj po sqarojmë shkurtimisht se si mund një person të lëvizë nga rrethi i vetes tek rrethi i Krishtit.

 

Nëse personi me të cilin po flisni duket i interesuar dhe i hapur për të mësuar se si mund të lëvizë dikush nga njëri rreth tek tjetri vazhdoni me faqen tjetër.

Koha për simulim

 

Ne mësojmë më shumë kur jemi aktiv. Aftësitë tona rafinohen përmes praktikës?”

 

Si ju, ashtu edhe personi me të cilin/ën do të praktikoheni duhet të ofroni dy përgjigjet e mundëshme të pyetjes “Cili rreth do të donit të përfaqësonte jetën tuaj?"

 

Mbërritëm tek pyetja e fundit, “A shpreh kjo lutje dëshirën e zëmrës tuaj?” Një pyetje të tillë Zoti mund ta përdorë për ta sjellë një person akoma më afër pikës së pranimit të Krishtit. Nëse përgjigja e tyre është po, atëherë ju mund t’i ftoni ata të luten. Me anë të saj, ata mund të shprehin besimin e tyre tek Jezusi.

 

Kur dikush pranon Krishtin, ose gjatë bisedës ju kuptoni që keni të bëni me një besimtar, shihet e udhës bërja e dy pyetjeve të tjera.

 

♦ A ka kuptim për ju ky mesazh?

♦ Me cilin prej miqve të tu do të doje ta ndaje këtë mesazh?

 

Nxiteni besimtarin të shkruajë emrat e miqve që i erdhën në mendje dhe ta ndajë ungjillin.

Hap veprimi

 

Shkoni së bashku me një mik tuajin dhe ndani ungjillin me një person dhe ndihmojeni atë të kuptojë ku qëndron në aspektin shpirtëror. Kërkoi Zotit të punojë paraprakisht tek ky person, në mënyrë që ai/ajo ta ftojë Jezusin në zemrën e tij/saj.

 

Reflektim mbi mësimin

 

Çfarë mësuat në lidhje me ndihmën që mund t’i jepni dikujt për të arritur një vetëidentifikim sa më realist?

 

Çfarë shkoi mirë gjatë bisedës suaj?

 

Çfarë mund të përmirësoni gjatë bisedës tuaj të ardhshme?

 

A pati ndonjë moment gjatë bisedës ku donit të shtonit ndërveprimin, por hasët në vështirësi? Teksa mendoni për këtë moment, a ju vjen ndonjë ide se çfarë mund të provoni herë tjetër?

 

Flisni për këtë përvojë me dishepullizuesin ose trajneri tuaj. Pyesni ata se çfarë kanë mësuar në lidhje me mënyrat se si mund të lidhen me të tjerët.

Nëse ju do të donte për të parë se si disa studentë punojnë me përgjigjet e ndryshme video në vijim do të jetë interesante.

 

Click for MEDIA CREDITS


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.