12. Библейският призив за изграждане на ученици

“Даде Ми се всяка власт на небето и земята. 19 Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, 20 като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века.”

Матей 28:18-20

Какво и защо

 

Бог работи в живота на хората. Той ни дава привилегията да се присъединим в това дело като хората са променяни за вечността. Тяхното решение да повярват в Христос не е краят, а началото на процес, в който те стават ученици на Исус и растат към зрялост.

 

Какво е ученик?

 

Ученикът е последовател на Исус, който се стреми да Го познава и да се покорява на заповедите Му.

 

Когато Исус дава „Великото поръчение“ (Матей 28:16-20) на Своите ученици, той не е имал предвид само евангелизиране. Той е виждал как учениците Му ще помагат на други хора да растат и да стават зрели вярващи. Като резултат на това ще има много поколения християни, които ще ходят с Исус и ще прегърнат задачата да споделят благовестието и да обучават. Растежът на църквата зависи от това!

 

Помисли за това. Ти си резултат от този процес на ученичество, който е започнал през първи век. Ти имаш възможността да се присъединиш към изпълнението на Великото поръчение като изграждаш ученици в твоето поколение, които ще изграждат учениците на бъдещите поколения.

 

Спри за малко да благодариш на Бога за хората, които са играли роля в живота ти и са споделили благовестието с теб, които са имали положително влияние в твоето пътешествие като ученик на Господа.

 

 

Научаване от Словото

Нека разглеждаме отблизо това Велико поръчение. Тази заповед ни убеждава, че е ключово да разберем ученичеството.

 

Прочети Матей 28:16-20

Натисни за текста

Кои са нещата, които наблюдаваш за сърцето на учениците и техните действия в тези стихове? (стихове 16-17)

 

Опиши източника и обхвата на властта на Исус. Защо според теб е важно за Него да каже тези неща на учениците Си? (Стих 18)

 

Стих 19

Като четем Матей, глава 28 днес, нещо може да не е толкова очевидно за нас, както за хората, които са чули Исус да казва тези думи. Има един основен глагол в тази заповед -“създавайте ученици” е централната идея. Другите действия просто обясняват как трябва да изграждаме ученици.

 

Как разбирането на централната идея на заповедта влияе на разбирането ти на Великото поръчение?

 

Може да „отиваме“ на много места и „да правим“ много неща и въпреки това да пропуснем сърцевината на това, което иска Исус. Той иска ние да сме хора, които изграждат ученици.

 

Какво обещание е дал Исус за това поръчение? Защо е било толкова важно? (Стих 20)

 

Тази централна идея е оформила ранната църква

 

Ние откриваме в книгата Деяния на апостолите, че Варнава е бил ученик на Исус. Ние може да се поучим от неговия пример. В Деяния 11:19-26 ние зърваме част от живота и работата на ученика Варнава.

Прочети Деяния на апостолите 11:21-26

Натисни за текста

After many came to Christ the church in Jerusalem sent Barnabas to Antioch.

 

След като много хора са отишли при Христос, църквата в Ерусалим изпраща Варнава в Антиохия. (стих 22)

С какви думи е описан Варнава? (ст. 24)

Кои са някои от нещата, които Варнава е направил, когато е отишъл в Антиохия?

На основание това, което си прочел за Варнава, какъв трябва да е ученикът?

Варнава е описан като благовестител и човек, който изгражда ученици. Бог е работил чрез него, за да може църквата в Антиохия да расте в брой и в духовна зрялост. Интересно е, че тази църква ще е първата, за която знаем, която ще изпрати работници. (Деяния на апостолите 13:1-3)

rhpas0844

Свързване с Истината

 

Личното обвързване с истините от този урок ще бъде променящо живота преживяване. Бог иска ти да бъдеш човек, който изгражда ученици и Той е дал всичко, от което се нуждаеш, за да изпълниш задачата. Ако следваме гласа на нашия Добър Пастир, ние ще сме свидетели на това как Бог издига ученици чрез нас. Той иска ние да ходим чрез вяра и да участваме в Негови план да достигне света. Следващото видео показва какво Бог възнамерява да прави.

Учениците не са имали много неща, когато са започнали да изграждат ученици, но са имали:

1. Променящо живота преживяване с Исус
2. Готовност да се покорят
3. Силата на Святия Дух

А ти? Опиши своята връзка с тези три неща.

Видеото показва, че най-голямото предизвикателство, с което се сблъскваме днес, е че “не всички, които вярват в Исус, са послушни последователи на Исус.”

Какви проблеми се появяват, когато вярващите не са покорни последователи на Исус?

Тези, което успяват в изграждането на ученици имат посветени на Господа сърца и сърца, които обичат хората. Ученичеството е въпрос на сърце. То процъфтява в среда на любов и покорство. Ако искаш да бъдеш човек, който изгражда ученици, помоли Бог да те направи човек, който обича и последовател, които се усъвършенства в покорство.

След като прочете за Божия призив да се изграждат ученици, какво докосна сърцето ти?

Момент на самооценка

Надяваме се, като резултат от това изучаване Бог да е умножил твоето разбиране за ученичеството и Великото поръчение. Следващият тест е направен, за да ти помогне да оцениш своята връзка с ученичеството и изграждането на ученици. Прочети твърденията и се оцени колкото се може по-откровено.

1 = Това винаги е вярно за мен
2 = Това обикновено е вярно за мен
3 = Понякога това е вярно/понякога – не
4 = Това рядко е вярно за мен
5 = Това никога не е вярно за мен

Поради променящата живота среща с Исус, аз съм мотивиран да изграждам ученици
Аз съм готов да се покоря на Божия призив да стана човек, който изгражда ученици
Аз целенасочено се опитвам да живея чрез силата на Святия Дух
Искам да уча с други хора как да стана човек, който изгражда ученици
Вярвам, че Бог може да ме използва да изгражда ученици
Моля се редовно, като искам Бог да ме използва за изпълнението на Неговото велико поръчение

Целта на този тест не е да се чувстваме добре или зле, а да получим по-добро разбиране за себе си в този момент от нашия живот. Тестът може да ни помогне да разберем какво правим добре и да ни помогне да открием области, в които се нуждаем да растем.

 

На основание на теста, за какво може да се зарадваш, че Бог вече е направил в живота ти?

 

Как би искал да растеш в една или повече от тези области?

 

Предприемане на действия

 

Думата „ученик“ може да има и „вътрешен“ фокус (твоя личен растеж като последовател на Исус) и „външен” (помагане на другите да растат като последователи на Исус). Притчи 27:17 казва:“ Желязо остри желязо; Така човек остри лицето си срещу приятеля си.” Отношенията на „желязо остри желязо“ Бог използва, за да предизвика растеж в живота ни. Имай предвид два вида отношения в ученичеството, които могат да бъдат представени от Павел и Тимотей.

 

“Павел” – това е човек, който те изгражда като ученик. Този човек има духовна зрялост, която уважаваш. Той има знание и мъдрост, които да ти предаде. Той е пример, който да следваш.

“Тимотей” – Това е човек, когото ти изграждаш като ученик. Този човек е духовно по-млад. Ти имаш знание и мъдрост, които можеш да споделиш с него. Може да служиш за пример, който той да следва.

 

Ако имаш и двете роли в живота си, се създава богата среда за духовен растеж. Трябва да бъдем целенасочени и да търсим тези взаимоотношения. Те не се случват от само себе си.

**Забележка: Изграждането на друг човек като ученик не изисква съвършенство от твоя страна. Ако искаш първо да станеш съвършен и след това да изграждаш друг човек като ученик, ти никога няма да изграждаш ученици. Спомни си за нашето определение за ученичество в началото на този урок. Върни се и го прочети пак. Може да започнеш като споделиш с някого това, което си научил и преживял.

 

Три стъпки, които да преследваш:

 

1) Имаш ли „Павел“ в живота си?

 

Може ли да се сетиш за някого, когото Бог използва в живота ти сега, за да ти помогне да растеш? Ако има такъв човек, срещни се с него и го помоли да ти помогне да растеш във вярата. Ако нямаш такъв човек сега, помоли Бог да ти доведе „Павел“, който да ти помогне да се развиваш.

 

Моят „Павел“ е:

 

2) Имаш ли „Тимотей“ в живота си?

 

Помоли Бог да те насочи към някого, в когото можеш да вложиш живота си. Може би си завел някого при Христос. Може би си срещнал млад вярващ, когото можеш да насърчиш. Направи крачка на вяра, като се довериш на Бога да те използва.

 

Моят „Тимотей“ е/са:

 

3) Обсъди теста, който си направил с този, който те изгражда като ученик или с приятел християнин.

 

Заедно определете какви стъпки трябва да предприемеш, за да станеш човек, който изгражда ученици.

Click for MEDIA CREDITS


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.