05б Завршување на разговорот за Христос – дијаграм

А на сите кои Го примија, им даде власт да станат Божји деца,
на оние кои веруваат во Неговото име.
Јован 1:12

Што и зошто

 

Едно од најпрекрасните чувства на оваа страна од светот е кога некој пред твои очи ќе премине од царството на темнината во царството на светлината. Навистина ти се одзема здивот кога гледаш како Бог го зема гревот на некој студент и го заменува со праведност. Тоа да се случува пред твои очи и Бог тебе да те употреби за таа промена е неверојатно чувство. Додека трепнеш, Божјата благодат прави нешто што ниту еден човек не може да го направи.

 

Не треба да очекуваме сите разговори да завршат така грандиозно. Една работа е да разговарате за Христос и верувањата на христијаните, но друга работа е ти да го насочиш разговорот до момент на одлука за студентот да поверува и да му го отвори срцето на Исус Христос, Спасителот на целото човештво.

 

Во оваа лекција ќе научиш на како да го насочиш разговорот и да го водиш студентот до момент на одлука.

Проучување на Библијата

 

Прочитај од Делата на Апостолите 16:25-34

Кликни за текст

 

Во овој цитат го читаме едно од најдобрите прашања во целата Библија – „Господине, што треба да направам за да се спасам?“ Нешто се случи во срцето на Римскиот војник. Тој стана наутро и мислеше дека ќе има еден обичен ден, во кој ќе лета со мислите на секојдневни работи. Но, нешто се промени. Тој дојде до заклучок дека му е потребно спасение.

 

По твое мислење, што сакал Римскиот Војник да каже со овие зборови: „Господини, што треба да направам за да се спасам?”

Во 33-тиот стих, забележуваме дека Бог го искористил прашањето на војникот за да го пренесе изгубениот до Христос.

Зошто е важно тоа што Павле го крстил Римскиот војник?

 

Во оваа случка, гледаме дека војникот сам заклучил нешто. Зошто е важно тоа што војникот сам сфатил дека треба да биде спасен?

Поврзување со вистината

 

Како да им се помогне на луѓето попрецизно да ја идентификуваат сопствената духовна состојба

 

Дијаграмот содржи неколку прашања кои се наменети токму за оваа цел да му се помогне некому да ја идентификува сопствената духовна состојба. Додека го претставуваш дијаграмот некому, постави го следното прашање: Каде ти се пронаоѓаш на оваа слика?

 

Ова прашање ја поттикнува личноста да направи избор. Таа може да се идентификува како да е на горната линија што би значело дека има одбрано да верува во Исус. Или може да се пронајде на долната линија од графиконот, што би имплицирало дека сеуште ја нема положено својата доверба во Христос. Постојат повеќе одговори кои може да ги добиеш на погорното прашање. 

 

Ако некој се пронајде на долната линија (сеуште немаат поверувано во Христос), ние лесно може да го водиме до следното прашање, “Каде би сакал да се наоѓаш на овој дијаграм?”  

 

Ако личноста се пронајде на горната линија, добро е да изреагираме позитивно, да бидеме благодарни што таа потврдува дека Христос игра значајна улога во нивниот живот. Може да одговориме вака, “Баш ми е мило, може ли да ми кажеш кога ја донесе таа одлука да веруваш во Христос?” Ваквото прашање ја поканува личноста да го сподели своето сведоштво. Додека тие ти раскажуваат како поверувале во Хрисос, ти ќе можеш да препознаеш дали тие ја разбираат централната улога на Евангелието и верата во Исус. 

 

Некои личности нема да можат да се пронајдат на ниту една од линиите. Тие може креативно да опишат како се наоѓаат на најразлични места низ дијаграмот. Таквите одговори индиректно ни кажуваат дека тие не се пронаоѓаат на горната линија. Ова само-препознавање е многу значајно. Нам ни отвара врата за следното прашање - “Каде би сакал да бидеш на овој дијаграм?”

 

Која линија најдобро го претставува твојот живот?

Ова прашање ја поттикнува личноста да направи себе-евалуација. Кога тие ќе одговорат каде најпрецизно се пронаоѓаат во дијаграмот, се создава значаен простор за дискусија.

Долната линија на дијаграмот

Ако некој се пронајде на долната линија на дијаграмот, тој искажува значајна перспектива. Моментално таа личност не смета дека му верува на Христос да ја помири со Бог. Од тука, ти најверојатно ќе можеш да преминеш на следното прашање со кое што ќе истражиш кој дел од дијаграмот личноста би сакала да ја претставува. 

Горната линија на дијаграмот

Доколку некој се идентификува со горната линија на дијаграмот, тие даваат некаков вид на позитивна изјава за важноста на Христос во нивните животи. Би било соодветно да прашаш, "Дали може да ми кажеш нешто повќе за времето кога ја донесе оваа одлука да поверуваш во Христос Тој да ја обнови твојата врска со Бог?" Ова прашање ги поттикнува да го споделат своето сведоштво.

Ниту една од линиите. Имам поинакво гледиште.

Некои луѓе не преферираат "или/или" прашања. Некои луѓе не мислат дека припаѓаат некаде во дијаграмот кој го нацрта. Со самото тоа што не се идентификуваат со горната линија, ти сепак дознаваш нешто за нивното гледиште на Исус. Во моментот, изгледа дека тие немаат поверувано во Христос за обнова на нивната врска со Бог. Имајќи го на ум ова, можеш да продолжиш со следното прашање. 

Време во пракса

 

Најдобро учиме низ искуство. Ги усовршуваме вештините преку вежбање.

 

И ти и твојот партнер за вежбата треба да ги прочитате трите опции спомнати погоре. Во оваа симулација ти ќе го употребиш дијаграмот за да му помогнеш на партнерот да се себе-идентификува во духовна смисла. Објасни му го крајот на дијаграмот на партнерот и постави го првото прашање. Твојот партнер нека одговори со еден од трите понудени одговори кои ги спомнавме погоре. Врз база на одговорот што ќе го добиеш, вежбајте интеракција. 

Направи ја оваа вежба три пати вклучувајќи интеракција за секој од најчесто добиените одговори.

 

Погледни го следното прашање:

 

Ние сакаме на личноста да и обезбедиме прилика да ја положи својата вера во Христос. Следново прашање, “Каде би сакал да се наоѓаш на дијаграмот?” може да помогне некому да се придвижи кон момент на одлука. Очигледно е дека постојат различни одговори на ова прашње.

 

Ако некој сака горната линија да го претставува него, соодветно е да продолжиш со објаснувањето за тоа како тој може да поверува и да го добие Христос. Можеш да им дадеш прилика да се помолат за оваа одлука.

 

Треба да бидеме подготвени за интеракција со некој чијшто одговор може да биде дека сака да остане на долната линија. Во тој случај, еден пристап е да спомнеш дека може да дојде ден кога ќе добијат интерес за да поверуваат во Христос. Поради тоа, ти би сакал накратко да им објасниш како би можеле да ја направат таа одлука.

 

 

Вежба број 2

Извежбајте ги со твојот партнер двата одговори на прашањето, "Каде би сакал да се наоѓаш на овој дијаграм?”

 

 

Третото прашање

Последното прашање што треба да го прашаш, “Дали би сакал да поверуваш во Христос, односно да ја положиш својата доверба во Него Тој да ја обнови твојата врска со Бог?” Поставувањето на ова прашање Бог може да го употреби за да ја донесе личноста до точка на одлука. Ако тие сакаат да му се доверат на Христос, сподели ја молитвата со која може да го направат тоа. Поттикни ги да се молат, или со сопствени зборови или да повторуваат по тебе. 

 

Ако некој поверува или веќе е верник

 

Кога некој ќе поверува, или доколку дознаеш дека зборуваш со верник, мудро е да ги поставиш следниве две прашања:

 

♦ Дали оваа порака ти е значајна?

♦ Со кои од твоите пријатели би сакал да ја споделиш? 

 

Поттикни го верникот да си ги запише имињата на своите пријатели и да сподели со нив. 

"Каде би сакал да се наоѓаш на овој дијаграм?" 


 

“Дали би сакал да ја поверуваш во Христос, односно да ја положиш својата вера во Него Тој да ја обнови твојата врска со Бог?”

 

 

Во акција

 

Излези со некој твој пријател или некој со кој имате заедничка пасија за Христос. Сподели ја својата вера и помогни му некому да се идентификува каде се наоѓа духовно. Побарај од Бог да го подготви патот за ти да можеш да ја предизвикаш таа личност да ја положи својата вера во Христос. 

 

 

Повторување 

 

Што научи за процесот на помагање некому да направи прецизна духовна себе-проценка?

 

Што помина добро во вашиот разговор?

 

Што можеш да подобриш следниот пат кога ќе ја споделуваш својата вера?

 

Која беше точката во разговорот кога сакаше да го потенцираш вашето поврзување на лично ниво, но ти беше тешко да го направиш тоа? Размисли за тој момент, дали имаш идеја што би можел да пробаш поразлично следниот пат?

 

Разговарајте за ова искуство со твојот обучувач/ментор. Прашај ги да споделат со тебе што имаат научено за поврзување со другите на лично ниво.

Кликни овде за медиумски заслуги


Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.