05b. Zaključevanje pogovora – shema

»Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime.«

Janez 1,12

Kaj in Zakaj

 

Ko gledaš nekoga, ki prestopi iz kraljestva teme v kraljestvo luči, je ena najbolj zadovoljujočih izkušenj na tej strani nebes. Ko Bog odstrani greh osebe in jo obleče v Kristusovo pravičnost, nam to jemlje dih. Ko gledamo, ko se dogaja in Bog pri tem uporablja nas, je vznemirljivo. Kot bi trenil, Božja milost naredi to, kar ne more noben človek.

 

Vsak duhovni pogovor se ne konča s tako veličastnim trenutkom. Lahko imamo nek spošen pogovor o Jezusu in krščanskem verovanju. Nekaj povsem drugega pa je voditi pogovor do te točke, ko lahko nekoga povabimo, da svojo vero položi v Jezusa, Rešitelja vseh.

 

V tej lekciji se bomo naučili, kako voditi takšen pogovor in nekoga pripeljati do točke odločitve.

Učenje iz Besede

 

Preberi Apd 16,25–34

Kliknite za besedilo

 

Tukaj najdemo enega najboljših vprašanj v Svetem pismu: »Gospoda, kaj naj storim, da se rešim?« Nekaj se je zgodilo v srcu tega rimskega vojaka. Zjutraj se je zbudil v običajen dan in mislil je, da bo njegov um razmišljal običajne stvari. Vendar se je nekaj spremenilo. Doumel je, da potrebuje odrešenje.

 

Kaj misliš, da je povedal ta rimski vojak z besedami: »Gospoda, kaj naj storim, da se rešim?«

 

V vrstici 33 izvemo, da je Bog uporabil njegovo vprašanje in pripeljal izgubljeno osebo h Kristusu.

 

Kakšen pomen ima to dejstvo, da je Pavel krstil tega rimskega vojaka?

 

V tej zgodbi vidimo, da rimski vojak pride do osebnega zaključka. Zakaj je bilo pomembno to, da je ta vojak videl potrebo po odrešenju?

 

V zaporu v Filipih je rimski ječar spremenil svoje dojemanje. Zavedal se je svoje potrebe. Ta ugotovitev je spremenila njegova vprašanja.

 

Veliko ljudi ima vprašanja o Bogu ali duhovnih dejstvih. Pogosto jih ta vprašanja ne vodijo v Božje kraljestvo. Premisli o naslednjih vprašanjih:

 

♦  Ali sem res tako slab?

♦  Ali je res pomembno, kaj verjamem?

♦  Ali nisem boljši od povprečne osebe?

 

Za temi vprašanji se skriva dojemanje sebe. Napačno duhovno dojemanje sebe je vedno velika ovira.

Povezovanje z resnico

 

Pomaganje ljudem, da se približajo bolj natančnemu duhovnemu dojemanju sebe

 

Ta shema vsebuje nekaj vprašanj, ki so narejena ravno v ta namen. Poglej tudi stran s shemo. Tam lahko najdeš vprašanje: Če bi moral sebe postaviti nekam v to sliko, kje bi bil?

 

To vprašanje od osebe zahteva odločitev. Lahko se poistoveti z zgornjo črto, kar pomeni, da se je odločila verjeti Jezusu. Lahko pa se poistoveti s spodnjo črto, če še ne zaupa Jezusu. Pričakuješ lahko različne odgovore, ko osebo vprašaš, kje na sliki vidi sebe.

 

Če se kdo poistoveti s spodnjo črto (ne zaupa Kristusu), se lahko pomaknemo k naslednjemu vprašanju: »Kje bi si želel biti na tej shemi?«

Če se kdo poistoveti z zgornjo črto, se odzovimo pozitivno s hvaležnostjo, da je oseba potrdila to, da ima Kristus pomembno vlogo v njihovem življenju. Lahko se odzovemo tako: »To je super, ali mi lahko poveš, kdaj si se določil, da boš zaupal Kristusu?« Takšna vprašanja spodbudijo ljudi, da povejo svoje pričevanje. Ko povejo, kako so začeli svoj odnos s Kristusom, lahko presodiš, če razumejo osrednjo vlogo evangelija, vero v Jezusa.  

                  

Včasih se nekdo ne more poistovetiti z zgornjo ali spodnjo črto. Kreativno bodo opisali svoje stanje na shemi. Takšni odgovori nam posredno povejo, da jih ne predstavlja zgornja črta. Takšno dojemanje sebe je pomembno. Dovoli nam, da nadaljujemo z naslednjim vprašanjem: »Kje bi si želel biti na tej shemi?«

 

Katera crta najbolj predstavlja moje zivljenje?

To vprašanje vabi nekoga, da bi samooceno. Ko so ugotovili, kje se najbolje prilegajo v diagramu odprejo pomembno okno za razpravo.

Spodnja crta na shemi

Če se kdo poistoveti s spodnjo črto na shemi, s tem izraža pomemben vidik. Trenutno ne misli, da lahko zaupa Kristusu, da bi jih povezal z Bogom. Lahko se pomakneš k naslednjemu vprašanju, ki govori o tem, kje bi si želeli biti v svojem življenju.

Zgornja crta na shemi

Če se kdo poistoveti z zgornjo črto na shemi, s tem daje pozitivno izjavo o pomembnosti Kristusa v svojem življenju. Primerno je, če vprašamo: »Ali mi lahko poveš, kdaj v svojem življenju si začel zaupati Kristusu, da lahko obnovi tvoj odnos z Bogom?« To vprašanje jih bo pozvalo, da s tabo podelijo svojo zgodbo.

Nobena crta. Na to gledam drugace.

Nekateri ljudje ne marajo »ali-ali« vprašanj. Mislijo, da se ne morejo ujemati s črto, ki si jo narisal. Če se niso poistovetili z zgornjo črto, si izvedel nekaj o njihovem pogledu na Jezusa. Trenutno mu ne zaupajo, da lahko obnovi njihov odnos z Bogom. Lahko nadaljuješ z naslednjim vprašanjem.

Simulacija

 

Največ se naučimo, če delamo. Neko spretnost obvladamo z vajo.

 

Ti in tvoj partner pri tej vaji morata prebrati tri možnosti, ki so bile omenjene zgoraj. V tej simulaciji boš uporabil shemo, ki bo pomagala tvojemu partnerju narediti duhovno dojemanje sebe. Razloži konec sheme z enim od treh odgovorov, ki so omenjeni zgoraj. Potem se lahko pogovarjaš o partnerjevem odzivu.

.

Trikrat ponovi to vajo in se pogovarjaj o treh možnih odzivih, ki jih ponavadi dobimo.

 

Poglejmo naslednje vprašanje:

 

Želimo dati osebi priložnost, da položi svojo vero v Kristusa. Naslednje vprašanje:«Kje si želiš biti na tej shemi?« ji lahko pomaga, da se pomakne bližje trenutku odločitve. Seveda obstajajo različni odgovori na to vprašanje.

 

Če si nekdo želi, da bi ga predstavljala zgornja črta, je prav, da nadaljuješ z razlago, kako lahko sprejme in verjame v Kristusa. Lahko mu daš priložnost, da moli in položi svojo vero v Jezusa.

 

Moramo biti pripravljeni za pogovor z nekom, ki pravi, da želi ostati na spodnji črti. Lahko pristopiš tako, da rečeš, da ga bo mogoče nekoč to zanimalo. Zato lahko na kratko razložiš, kako lahko to naredi.

 

 

Simulation Slovenian UP

Simulacija #2

 

S svojim partnerjem lahko vadita simulacijo obeh odgovorov na to vprašanje: »Kje si želiš biti na tej shemi?«

 

Tretje vprašanje

 

Lahko postavimo to vprašanje: »Ali želiš zaupati Kristusu, položiti svojo vero vanj, da lahko obnovi tvoj odnos z Bogom?« Bog lahko to vprašanje uporabi in pripelje osebo do točke odločitve. Če želi zaupati Kristusu, mu lahko poveš primer molitve. Povabi osebo k molitvi, tako da uporabi svoje besede ali da ponavlja za tabo.

 

Če nekdo sprejme Kristusa ali je že vernik.

 

Ko nekdo sprejme Kristusa ali pa se pogovarjaš z vernikom, je modro, če vprašaš še ti dve vprašanji.

 

♦ Ali ti je to sporočilo smiselno?

♦ Kateri tvoj prijatelj bi rad slišal to sporočilo?  

 

Vernika spodbudi, da si napiše imena in se pogovori s temi osebami.

»Kje si želiš biti na tej shemi?«


 

»Ali želiš zaupati Kristusu, položiti svojo vero vanj,

da lahko obnovi tvoj odnos z Bogom?«

 

 

Ukrepaj

 

Pojdi s prijateljem ali z nekom, ki je tudi goreč za vero v Kristusa. Pogovarjaj se o veri in pomagaj nekomu prepoznati, kje se nahaja duhovno. Prosi Gospoda, da pripravi pot, da boš lahko to osebo spodbudil, da položi svojo vero v Kristusa.

 

Razmišljanje o naučenem

 

Kaj si se naučil o tem, kako lahko nekomu pomagaš, da natančno opiše, kako duhovno dojema sebe?

 

Kaj je šlo dobro pri pogovoru?

 

Kaj se lahko še izboljša naslednjič, ko se bosta pogovarjala o veri?

 

Kdaj v pogovoru si želel navezati oseben stik, ampak je bilo težko? Če razmišljaš o tem trenutku, ali imaš kakšno idejo za naslednjič??

 

O tej izkušnji se pogovori s svojim mentorjem ali vodjem. Vprašaj ga, kaj se je naučil o odnosu z drugimi?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.