2. Od bezcennosti k odpusteniu

Čo vypovedá toto krátke video o moci odpustenia?

Kristus svojou smrťou na kríži a zmŕtvychvstaním porazil tak hriech ako aj smrť. My, na druhej strane, boj s týmito oponentmi prehrávame. Zápasíme s hriechom, no aj tak zlyhávame a sklamávame tak Boha ako aj samých seba. Teraz, keď máme nový život v Kristovi, musíme sa pozrieť na to, čo sa deje, keď hrešíme a ako to ovplyvňuje náš vzťah s Bohom.

Zamyslenie sa nad vzťahom:

Ako sa cítiš, keď sklameš niekoho, na kom ti záleží?

 

Ako sa potom kvôli týmto pocitom v tomto vzťahu správaš?

 

Ako by ťa ovplyvnilo vedomie toho, že ti dotyčná osoba neodpustila? Ako by ťa ovplyvnilo vedomie toho, že ti dotyčná osoba odpustila?

 

Hriech vplýva na náš vzťah s Bohom. Boh vedel, že to tak bude a tak nám o tom napísal, aby sme tomu porozumeli.

Prečítaj si text z 1. listu Jána 1:5 - 2:2

Text. Klikni tu.

THE CONTEXT, prečo je hriech tak zničujúci? (1:5)

Čo to znamená, že Boh je svetlo?

Prečo je dôležité, že v Bohu niet absolútne žiadnej tmy?

Uvedom si, že si nestratil vzťah s Bohom (stále ostávaš Jeho dieťaťom). Došlo však k poškodeniu niečoho, čo má neskutočne vysokú hodnotu – spoločenstva. (spoločenstvo je pojem s veľmi širokým významom – vyjadruje harmonický, blízky vzťah s Bohom, v ktorom zazívame jeho radosť, vedenie a lásku.)

1 Prvá vec, ktorú človek nemôže tvrdiť (1:6)

Čo nemôžeme tvrdiť?

Aké dôsledky plynú z chodenia v tme?

I keď sme nestratili vzťah s Bohom, stratili sme niečo veľmi vzácne – ničím nehatené spoločenstvo. To je dôvod, prečo veľmi záleží na tom, či zhrešíme. Ovplyvní nás to. Bohu sa to nepáči.

2 Prvá vec, ktorú človek nemôže tvrdiť (1:8,10)

Opíš svojim slovami, čo tieto verše hovoria?

Tieto state poukazujú na všeobecne platné pravidlo. Pretrvávajúci hriech má vplyv na náš vzťah s Bohom.

Boh má na tento problém riešenie. (1:9)

Vo svetle niet tmy

Ak chodíme v tme nemáme spoločenstvo s Otcom.

Spoločenstvo, vyznanie a pokánie 

Riešenie nášho hriechu je objasnené v kapitole 2:1-2. Tam sa dozvedáme, ako nám Boh odpúšťa. Ježišova obeť je konečných riešením nášho hriechu.

ZHRNUTIE

Nesprávny prístup:

♦  Na mojom hriechu nezáleží.

♦  Nič zlé som neurobil.

Aké sú podľa teba dôsledky týchto nesprávnych prístupov?

Tri správne činy::

♦  Kráčaj s Bohom vo svetle toho, kým je On.

♦  Otvorene Bohu priznaj svoje hriechy.

♦  Snaž sa vyhýbať hriechu.

Pane, prosím ťa o pokoru. Moju srdce nie je také, aké by malo byť. Som krehký. Potrebujem ťa.

Podľa 1. listu Jána 1:9, prečo by som si mal uvedomovať svoj hriech?

Vyznanie znamená, že s Bohom súhlasím.

♦  Priznaj, že si zhrešil.

♦  Stotožni sa s tým, že Boh ti odpustil.

♦  Odvráť sa od hriechu.

KROKY, KTORÉ TREBA VZÁPÄTÍ UROBIŤ

  1. prehlasuj Božie zasľúbenie.

On povedal, že ti odpustí.

V modlitbe Bohu poďakuj, že ťa očisťuje od tvojho hriechu.

  1. hriechy vyznávaj konkrétne.

Urob si zoznam všetkých hriechov, ktorých si si momentálne vedomý. Vyznaj ich Bohu, vyznačiac si text z 1. listu Jána 1:9 na zoznam. Zoznam potom potrhaj.

  1. Urob rozhodnutie, že sa budeš hriechu vyhýbať.

Uvedom si, že sami nemáme schopnosť zmeniť alebo obchádzať hriech. Musíme sa spoliehať na Božiu moc.

Odpustenie je súčasťou Božieho plánu - Boh tvorí všetko nové. Veriaci človek môže začať každý deň s čistým štítom práve vďaka Kristovmu odpusteniu.

Ak vyznávame svoje hriech, Boh je verný a spravodlivý odpustiť nám naše hriechy a očistiť nás od každej neprávosti.

Mediálne kredity, Klikni tu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.