13. Изкуството да получиш втора среща

След като Павел е споделил благовестието с хората от Атина, текстът отбелязва различни отклици на неговото послание.

“някои хора се присъединиха към него и повярваха.” Деяния 17:34

“други казаха: ‘Ще чуем за това друг път.’” Деяния 17:32

Какво и защо

 

По света има студенти, които са готови да приемат Христос още първия път, като чуят благовестието. Ние определено искаме да се срещнем с тези студенти. Много студенти обаче, които ще дойдат при Исус, ще се нуждаят от повече от един разговор и излагане на благовестието, за да повярват в Исус.

 

Това повдига няколко въпроса:

> Готови ли сме да водим човек не само през първата среща, но и да го водим във втория разговор?

> Има ли стратегически начин да се увеличи броят на хората, с които се срещаме повече от веднъж?

 

Като международно движение сме събирали информация от много университети. Забелязали сме, че много студенти откриват, че е по-лесно да получат първа среща със студент, отколкото да се срещнат с него втори път. Много често, дори и тези, които са казали, че биха искали да се срещнем отново, не идват на срещата.

 

Един добре екипиран човек, изграждащ движения, не се подготвя само за първата среща. Ние искаме да се подготвим да влияем на другите хора и след първоначалната среща.

Научаване от Словото

 

Не е изненадващо да открием, че Библията показва хора, които се нуждаят от много срещи, за да приемат Христос.

Прочети Йоан 9:1-12

Натисни за текста

 

Този текст ни запознава с човек, който страда от сериозно увреждане. Неговата първа среща с Исус изглежда кратка.

 

Опиши първата среща, която е имал с Исус?

 

Как слепецът говори за Исус в стих 11? Дали неговият избор на думи показва нещо за неговото първоначално разбиране за Исус при първата им среща?  

Прочети 9:13-17

Натисни за текста

 

Очевидно човекът не е бил оставен на мира да се наслаждава на новопридобитото си зрение. Поради това, че Исус го е изцелил, човекът веднага е въвлечен в противопоставянето.

 

What new title does the man give Jesus while the Pharisees question him?

 

Как тази титла говори за вярата на мъжа?

 

Йоан 9:35-38

Натисни за текста

 

Като Божий Син, Исус е знаел точно в какво този човек е вярвал. Той е знаел какво човекът е разбирал и какво не е могъл да схване. Исус търси човека втори път и му задава въпрос: “Вярваш ли в Човешкия Син?”

 

Защо според теб Исус му задава този въпрос?

 

Какво ни казва стих 36 за сърцето на човека?

 

Втората среща на Исус с човека завършва с друга голяма промяна в живота му. Каква промяна може да откриеш в стих 38?

 

Общо казано, човекът е имал кратка среща с Исус. Първоначално е вярвал нещо за Исус. Тази обща вяра обаче не е била пълна вяра. През втората среща той е разбрал и е повярвал, че Исус е Човешкият Син. Именно тогава той се покланя на Исус.

Свързване с Истината

Както слепороденият, духовното пътуване на много хора включва повече от един разговор. Те правят крачки на вяра. Ако тяхното движение към Христос изисква много стъпки е проблематично, когато студентът не е заинтересуван от втора среща.

Причини за това предизвикателство:

Павел казва, че благовестието е глупост за тези, които погиват (1 Коринтяни 1:18). Исус казва, че тъмнината не може да схване светлината (Йоан 1:5). Така, чуването на благовестието обикновено не е удобно, лесно преживяване. Благовестието тревожи сърцето на човек, който живее насочен към себе си живот. Естеството на нашето послание може да накара хората да се колебаят дали да се срещнат с нас.

Други фактори, които допринасят за предизвикателството:

Не само благовестието може да бъде препъни камък. Понякога ние може да не предаваме любовта на Христос. Може да сме толкова концентрирани да предадем нашето послание, че ставаме прекалено настойчиви. Нашето поведение и такт създават впечатление. Ако това впечатление е положително, е много по-вероятно хората да искат да се срещнат с нас отново. Ако поведението ти с някого се смята за нетактично или арогантно, хората ще са склонни да не искат да се видят с нас отново.

Два вида поведение увеличават шансовете ни да получим втора среща:

 1. Увери се, че имаш диалог с човека, а не монолог.

Ако анализираш благовестителските си разговори се увери, че в началото на срещата задаваш въпроси. Като резултат ти и човекът, с когото разговаряш, обменяте идеи. Споделянето на идеи показва уважение и предава грижа, като създава приятна атмосфера.

Понякога, като прехвърляме разговора към благовестието, нашият диалог става монолог. (Диалог – и двамата говорят, всеки участва активно. Монолог – един човек говори, а другият само слуша). Има много неща, които искаме да споделим. Имаме любими илюстрации. Ние сме развълнувани от темата. Всичко това е добро. Обаче, ако общуването отива към монолог, другият човек се чувства като зрител.

.

Повечето хора не искат да бъдат зрители в разговора. Монологът променя атмосферата на разговора и може да премахне приятното чувство, което е създадено преди. Ако някой се усеща като зрител, той ще трябва да превъзмогне страха си, от „второ представление“, ако иска да се срещне с теб.

Ние искаме да поддържаме диалога, като представяме благовестието. Като имаме предвид, че нашата цел е да помогнем на някого да се запознае с Исус, ние трябва да изграждаме атмосфера, която ни дава добър шанс да имаме повече от един разговор.

2. Уговори втора среща, като наблегнеш, че искаш да чуеш повече от човека.

Принципът: Хората има много по-голяма вероятност да искат да се срещнат с нас втори път, ако усещат, че са важни и може да допринесат с нещо и обратното, ако се чувстват, че са поканени да се срещнат с експерт по тема, по която не могат да допринесат много, те ще са склонни да избягват по-нататъшни срещи.

Стратегията „някога”

Стратегията „някога“ е предназначена да ни помогне да предадем, че ценим човека, с когото говорим и смятаме, че има какво да допринесе. Стратегията започва с внимателно изслушване. Когато говорим с някого, трябва да можем да видим нещо интересно в това, което казва другият. Трябва да можем да намерим нещо стойностно в това, което казва. Следните неща са пример за нещо интересно, което може да се появи в разговора:

♦ Бабата на Юри е била положителен духовен пример в семейството.

♦ Мария е имала веднъж “духовно преживяване“, когато се е срещнала със свещеник.

♦ Сергей е бил много обиден от духовен лицемер и сега е много подозрителен към религиозните неща.

♦ Магда веднъж е прочела книга за нечие преживяване с Бога и това е повдигнало много въпроси.

Очевидно има хиляди интересни теми, които могат да се появят в един разговор. След като сме видели „интересна тема“ може да покажем личен интерес към другия като използвате стратегията „някога“. Ето как работи:

 

 

“Юри, ти спомена, че баба ти е била положителен пример за теб и твоето семейство. Някога би ми се искало да се видим и да ми разкажеш малко повече за това и как тя е повлияла на семейството ти. Съгласен ли си?”

 

“Мария, не съм забравил това, което каза за срещата със свещеника, която е имала такова силно влияние върху твоето мислене. Това ме прави любопитен да науча повече. Някога може ли да се видим и да ми разкажеш повече за това, което се е случило?” 

 

Сергей, нещо, което каза, ме заинтригува. Ти си се ядосал на някого, който е бил лицемер. Сигурно е било ужасно преживяване. Някога би ми се искало да ми разкажеш повече за това. Някога ще можеш ли да ми разкажеш какво се случи?”  

 

“Магда, знам, че трябва да влизаме на лекции, но съм любопитна. Ти спомена за книга, която е имала силно влияние върху теб. Някога бихме ли могли да се видим пак и да ми разкажеш още?”

Тези примери илюстрират основната идея. Като поканим някого да сподели повече от това, което знае и е преживял, ние го каним на диалог. Ние му казваме, че има нещо, което може да допринесе към диалога. Ние наблягаме на това, че сме намерили ценни неща в това, което е казал. Ние също научаваме нещо за това през какво е преминал човекът в духовното си пътуване, което ни дава възможност да направим връзка с него. Използването на думата „някога“ в нашия въпрос ни позволява да избегнем натиска върху човека. Това е много привлекателен начин за създаването на добра атмосфера.  

 

Как работи? След като зададеш въпроса с „някога“, разменете контакти с човека. Ако ти даде своята контактна информация, той знае, че „някога“ ще се свържеш с него, за да говорите. След два или три дена се свържи с него и изрази своя интерес да се срещнете пак. Ето един пример: „Магда, благодаря за прекрасната среща миналия път, за мен беше удоволствие. Ние говорихме да се видим някога и да ми разкажеш повече за книгата. Чудя се, кога можем да направим това?”

 

Стратегията „някога“ набляга на приноса на другия човек в диалога. Въпреки че някой ни е станал интересен, ние понякога пропускаме ясно да изразим този интерес. Ние невнимателно идваме като хора, които искат да говорят. Тази стратегия не дава гаранция, че всеки ще се съгласи на втора среща, но повечето хора виждат, че това увеличава броя на вторите им срещи. Това увеличава нашите възможности да продължим да споделяме благовестието.

Предприемане на действие

 

Време е ти да използваш стратегията „някога“. Заедно с някой от твоите приятели или обучаващия поеми инициативата да започнеш духовен разговор с някого, като внимаваш на това, че искаш разговорът да бъде диалог, а не монолог. Слушай внимателно човека, с когото се срещаш. Като завършваш разговора, се опитай да направиш мост към следващата възможност да се срещнете. Нека човекът да разбере, че ти се интересуваш отново да се видите и част от това е, че искаш да чуеш още нещо от него. Попитай: „Може ли да се видим някога, за да …”

 

Прегледайте преживяването:

 

Помоли приятеля си или обучаващия да каже кои части от разговора са преминали добре, в диалог и дали е имало моменти, в които нещата са изглеждали като монолог.

 

Кои са били силните страни и слабостите на разговора?

 

Имаш ли идеи как нещата могат да се подобрят?

Click for MEDIA CREDITS


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.