05a. Завършване на разговора – 4 Принципа

А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име.

Йоан 1:12

Какво и защо

 

Да се наблюдава пътуването от царството на мрака към царството на светлината е едно от най-възнаграждаващите преживявяния на земята. Как Бог премахва греха на човека и го облича в праведността на Бога е гледка, спираща дъха. Да наблюдаваш и да си използван от Бога в този процес е впечатляващо. В миг на око, Божията благодат прави това, което никой човек не може.

 

Не всеки духовен разговор завършва с такъв грандиозен момент. Едно нещо е да имаш общ разговор за Исус и християнската вяра, а друго е да придвижим разговора до момента, в който каним някого да повярва в Исус, Спасителя на всички.

 

В този урок ще научите как да придвижите разговора към момента на решението.

Научаване от Словото

 

Прочетете Деяния 16:25-34

Натиснете за текста

 

Тук виждаме един от най-добрите въпроси в Писанието – “Господа, какво трябва да направя, за да се спася?” Нещо е станало в сърцето на римския войник. Той се е събудил същата сутрин за един обикновен ден, в който умът му ще се мотае по обичайните пътеки. Нещо обаче се променя и той заключава, че има нужда от спасение.

 

Какво според теб е изразил римският войник с думите си: “Господа, какво трябва да направя, за да се спася?”

 

В стих 33, виждаме, че въпросът на войника е бил използван от Бога, за да доведе един изгубен човек при Христос.

WКакво е значението на това, че Павел кръщава този римски войник?

 

В тази история ние виждаме как войникът достига да лично решение. Защо е било важно войникът да види нуждата си от спасение?

В затвора във Филипи, римският началник на затвора променя начина, по който гледа на себе си. Той осъзнава своята нужда. Това осъзнаване променя въпросите, които той задава.

 

Много хора имат набор от въпроси, които задават за Бога и духовната реалност. Често пъти тези въпроси не ги водят към Божието царство. Помислете за следните въпроси:

 

♦ Всъщност толкова ли съм лош?

♦ Има ли значение в какво вярвам?

♦ Не съм ли по-добър от средностатистическия човек?

 

Зад тези въпроси стои възгледа за себе си. Неправилното духовно самоопределяне е винаги основната бариера.

Помагане на хората да достигнат до духовно самоопределение

 

Четирите духовни закона съдържат инструмент, предназначен именно за тази цел. Моля, погледнете на страницата в Четирите духовни закона, където се намира диаграмата с двата кръга. Въпросите, свързани с диаграмата, имат важна функция. Те искат човекът да оцени духовната си реалност.

 

“Кой кръг най-добре представя твоя живот?” е много полезен въпрос. Той кара човека да определи своята връзка с Исус.

 

Има много начини, по които хората отговарят на въпроса за кръговете. Ние искаме да се подготвим да работим с трите най-често срещани отговора.

Свързване с истината

 

Обикновено хората отговарят по три начина на въпроса: „Кой кръг най-добре описва живота ти?”

 

1. TЖивотът, насочен към мен, най-добре ме описва. (кръг 1)

2. Христоцентричният живот най-добре ме описва. (кръг 2)

3. Нито единият, нито другият - аз съм нещо посредата. (нито един)

Ако някой се идентифицира ъс центрирания върху себе си живот, лесно можем да преминем към следващия въпрос: „Кой кръг би искал да представлява твоя живот?”

Ако някой се идентифицира с Христоцентричния живот, ние трябва да откликнем позитивно с благодарност, че потвърждава, че Христос играе важна роля в живота му. Когато някой се самоопределя като Христоцентриран човек, ние можем да продължим, като кажем: „Това е чудесно, може ли да ми разкажеш кога Христос е застанал в центъра на твоя живот?” Този въпрос кани човека да сподели свидетелството си. Като ти разкаже как е станал Христоцентриран човек , можеш да прецениш дали разбира наистина ключовата роля на благовестието и вярата в Исус.

Понякога хората не могат да се идентифицират с нито един от кръговете . Когато това се случи, те или казват, че нито един от кръговете не ги представя, или се опитват да обяснят, че са комбинация от двата кръга. Техният отговор потвърждава косвено, че Христоцентричният живот не ги представлява напълно. Това самоопределение е важно. То ни позволява да продължим със следващия въпрос – “Кой кръг бихте искали да представлява вашия живот?”

Отговор #1

Насоченият към себе си живот


Отговор #2

Христоцентриран живот

 


Отговор #3

Никой или между двете

Време за симулация

 

Най-добре учим като го правим. Ние усъвършенстваме едно умение като го практикуваме.

 

Ти и партньорът ти трябва да прочетете трите възможности, описани по-горе. В тази симулация ще използваш диаграмите с кръговете, за да помогнеш на партньора си да стигне до духовно самоопределение. Обясни кръговете на партньора си и му задай първия въпрос. Той ще отговори с един от трите отговора, споменати по-горе. След това ще действаш според отговорите на партньора.

 

Направи това упражнение три пъти с отговорите, които обикновено се дават.

Следващият въпрос за самоопределяне:

Ние искаме да дадем възможност на човека да повярва в Христос. Следният въпрос: Кой кръг би искал да описва живота ти?” може да помогне на човека да отиде към момента на взимане на решение. Очевидно, има различни отговори на този въпрос.

Ако човек иска десният кръг да описва живота му, е най-подходящо да продължите със следващата страница, което обяснява как може да положи вярата си в Христос и да Го приеме за Спасител.

Ние трябва да сме готови да говорим с някой, който отговаря, че иска да си остане себецентриран човек. Един подход е да се спомене, че може да дойде ден, когато той би бил заинтересувани в Христоцентричен живот. Затова бихме искали накратко да обясним как човек може да премине към Христоцентриран живот, ако иска.

Ако човекът, с когото разговаряте е отворен да научи как човек може да се придвижи към Христоцентриран живот, продължете на следващата страница.

Време за симулация

 

С партньора си симулирайте и двата отговора на въпроса: „Кой кръг би искал да отразява твоя живот?”

 

Има още един въпрос, който да зададете.  

 

“Тази молитва изразява ли желанието на сърцето ти?”

Като задаваме този въпрос, той може да бъде използван от Бога да доведе човека много близко до точката на решение. Ако молитвата изразява неговото желание, е подходящо да го поканим да се помоли, като изрази вярата си в Исус.

 

Ако човек приеме Христос или разбереш, че говориш с вярващ човек, е мъдро да се зададат още два въпроса.

 

♦ Това има ли смисъл за теб?

♦ Кои от твоите приятели би искал да чуят това послание?

 

Насръчете вярващия да напише имената и да сподели с тях.

Предприемане на действия

 

Отиди с приятел или някой, който споделя страстта ти за Христос. Сподели вярата си и помогни на някого да разбере къде е той духовно. Моли Господ да подготви път, за да( може ти да) можеш да поканиш този човек да положи вярата си в Христос.

 

Размишление върху това, което сме научили

 

Какво научи за това как да помогнеш на някого да прецени своята духовна самооценка?

 

Какво беше добре по времето на разговора ти?

 

Какво може да се подобри следващия път, когато споделяш вярата си?

 

Имаше ли момент в разговора, когато си искал да задълбочиш междуличностната връзка, но си се затруднил? Размишлявайки върху този момент, имаш ли представа какво ще направиш следващия път?

 

Поговори за това преживяване с обучаващия. Помоли го да сподели какво е научил за изграждане на връзка с другите хора.

Ако искаш да видиш как някои студенти работят с различните отговори, следващото видео ще бъде интересно.

Click for MEDIA CREDITS


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.