01 Визија за изградување на движење

9 Потоа видов, и ете: големо множество народ - што никој не можеше да го изброи - од сите народности и племиња и народи и јазици, како стојат пред престолот и пред Јагнето, облечени во бели облеки, со палмини гранчиња во своите раце, 10 и воскликнуваа со голем глас: „Спасение на нашиот Бог, Кој седи на престолот, и на Јагнето!” 

Откровение 7:9-10

Што и зошто

 

Бог започнува студентски движења во целиот свет. Тие ја имаат целосно прифатено големата визија. Ние можеби зборуваме на различни јазици, имаме различни дипломи, но имаме заедничко срце и желба.

 

Ние веруваме дека Бог нѐ поставил на факултет не само да учиме, туку да бидеме светлината на Христос. Ние веруваме дека по Божјата благодат, Името на Исус Христос ќе биде воздигнато во нашето училиште и факултет. Затоа се собираме и се молиме заедно. Затоа го молиме Бог да направи повеќе и над она што ние бараме и можеме да си замислиме. Нашето срце го бара тоа. Оваа желба нѐ обединува.

 

„Малата визија не ги разгорува срцата на луѓето“. Но, сликата што ја гледаме во книгата на Откровението го разгорува срцето. Го знаеме крајот на приказната. Престолот ќе биде опкружен од сите нации кои ќе го слават Господ. Ние копнееме да ги видиме нашите пријатели и нашите колеги студенти пред тој престол. Копнееме Бог да ги допре нивните животи. Знаеме дека неговата добрина може драстично да ги промени нашите заедници и да ги обнови пријателствата.

 

Оваа визија го разгорува срцето и ги мотивира студентите од целиот свет.

Бог ги подготвува студентите да ја исполнат неговата волја. Тој им го става Големото Пратеништво во нивните срца, кое ни кажува да правиме ученици од сите народи. (Матеј 28:18-20) Ако го читаш ова, Бог најверојатно веќе работи во твоето срце. Веќе си ја открил оваа визија. Знаеш дека е привлечна. Сакаш да се вклучиш во големите дела што Бог ги прави во оваа генерација. Има и други студенти како тебе и Бог нѐ повикува заедно да оформиме тим кој ќе го употреби за да се стреми кон оваа визија.

Проучување на Библијата

 

Има една друга група на луѓе кои сакале да бидат дел од исполнувањето на една голема визија. За нив се пишува во Делата на Апостолите. Тоа се мажи и жени, исполнети со верба во Господ, спремни да го проучуваат и да бидат послушни на Божјиот Збор.

 

Прочитај од Делата на Апостолите 19:1, 7-10    

Кликни за текст

Објасни со твои зборови што се случувало во Ефес.

 

Што ти остави најголем впечаток кога читаше за тоа како Бог работел во Ефес?

 

Во овој цитат се спомнува дека Павле поучувал. Што поучувал? Што знаеш ти за тоа?

 

Многу е важно да се спомне дека ова се истите ученици кои се „повлекле заедно со Павле“ и му се придружиле на обука во училиштето на Тиран.

 

Светот почна да се менува:

Оваа вистинска случка е доказ дека општеството почнало да се променува затоа што Бог работел преку оваа мала група на луѓе.

 

Прочитај во Делата на Апостолите 19:24-27.    

Кликни за текст

 

Според овој цитат, каков доказ можеме да извлечеме за драстичните промени во општеството?

 

Значи, ако после две години „сите што живееле во Азија го слушнале Божјиот збор“, како би го опишал влијанието на овие ученици?

 

Иако, продавачот Димитриј бил вознемирен заради промените кои настанале во Ефес, ние ја гледаме неговата реакција како голем успех. Зошто? На кој начин тешкотијата на Димитриј ја изразува промената која ние едвај чекаме да се случи?

 

За подобро да ја разбереме оваа вистинска приказна треба да земеме во предвид дека религиозното гледиште на луѓето од Ефес било многу поразлично од она на Павле. Гледаме дека Димитриј почнал да просперира во својата работа. Според тоа, што им било важно на овие луѓе?

 

Какви промени може да очекуваме во нашето општество кога Бог работи?

 

Дела 19 ни укажува на тоа дека Бог може да употреби малку луѓе за да го ПРОМЕНИ СВЕТОТ. Исус Христос го кажал ова: „ Вистина, вистина ви велам: кој верува во Мене, делата што ги правам Јас, ќе ги прави и тој. Ќе прави и поголеми од овие, зашто Јас одам при Мојот Татко.“ (Јован 14:12). Приказната од Дела 19 ни дава само еден мал исечок од Божјото огромно дело преку група негови следбеници. Бог ги употребил овие мажи и жени, исполнети со Светиот Дух, со целосна доверба во Бог, кои чекорат по вера... со цел да ја исполни својата волја во Ефес.

Испитување на срцето:

 

Дали сакаме да бидеме дел од ваков вид на духовна работа? Дали ова ни е на срце? Дали сакаме да ни биде на срце?

 

Размислувај за тоа што ти е на срце и напиши ги твоите мисли и процени за оваа тема: Мојата вклученост во Божјото дело.

 

Разбирање на вистината

 

Зборовите во Дела 19 ни помагаат да разбереме што може да очекуваме во сегашноста, во наше време ако сме послушни на Бог. Гледаме и високи и ниски моменти.  

 

Што те замисли и побуди предизвици во овој пасус?

 

Стих 9 ни кажува една важна порака. Не сите што се заинтересирале и биле љубопитни за познавањето на Христос продолжиле да го следат Бог. Она што се случило во Ефес се забележува и денес. Повеќе луѓе ќе почнат да се интересираат за Бог, но нема сите да останат на патот. Некои ќе се тргнат настрана и ќе почнат да „зборуваат лошо“ за пораката која пред некое време ги фасцинирала.

 

Кога ова ќе се случи, секој човек одлучува за себе дали и тој ќе си замине исто како и оние „стврднатите“, или ќе продолжи да го следи Христос. Какви убедувања се потребни за да останеш на патот и да продолжиш да му служиш на Господ денес?

 

Кој детаљ беше неверојатен за тебе во овој пасус?

 

Стих 10 ни отсликува пример на група луѓе кои се посветени да проучуваат и да учат заедно. Школото на Тиран станало место на драстична промена за Божјите луѓе. Бог работел во и преку нив. Луѓето од нивниот град и земја го слушнале евангелието! Замисли си само колку луѓе се опфатени во оваа фраза „сите што живееја во Азија го слушнаа Божјиот Збор.“ Не бил мал број на луѓе што слушнале за Христос. Не биле само роднините. Сите биле под влијание на Божјата работа во нив. Ова ни дава визија!

 

Зошто би сакал да земеш учество во евангелизација на целиот твој универзитет и град?

 

Ако има училиште како „Тиран“ денес, дали ќе сакаш да се приклучиш таму? Зошто да или зошто не?

 

Ние се надеваме дека ВОЛТ обуката која ја започна сега ќе ти помогне да растеш во Христос и да станеш градител на движења.

Во практика

 

Еден ден ќе ја имаме таа привилегија да ги слушнеме животните приказни на 12те луѓе кои Лука ги спомнува во Дела 19:7. Тие ќе ни раскажуваат како Бог го раширил Евангелието во нивниот град и го променил градот, човека по човек. Тие ќе ни раскажуваат како верувале и ги победувале своите стравови. Со искрена насмевка, тие ќе ни раскажат како Бог ги изненадил со тоа што ги употребил нив за да ги благослови другите луѓе.

 

Во наше време, многу верници ја имаат истата привилегија. Бог ги изненадува со тоа што работи преку нив. Некои од нив се студенти во твојата родна земја. Тие веќе знаат дека Бог бара од нив да му се потчинат и дека Тој сака да им даде сила да бидат негови амбасадори.

Овие студенти знаат дека ако живееш за Бог ќе имаш исполнет живот. Тие ги имаат заменето своите првични соништа со многу поголеми Божји цели. Тие имаат нова визија во животот која целосно ги исполнува.

 

Одвој некоја минута и размислувај за жртвата на Исус Христос и поврзи ја со она што го забележуваш кај групата ученици во Ефес. Според тоа, размисли која е твојата сегашна визија. Што сака Бог да направиш.

 

Одвој некоја минута и напиши ја оваа визија под оваа реченица.

 

Ако го слушаме Бог, ја проучуваме Библијата и ако сме му послушни, Тој ќе нѐ насочи. Тој нѐ праќа на една многу важна мисија.Тој те поставил на твојот факултет не само да научиш многу работи во твојата област на студии, туку и да го развие твојот карактер и да те направи негов ученик кој ќе раскажува на сите за славата на Исус Христос.

 

Обуката ВОЛТ е направена со цел да ти помогне на патеката што Бог ни ја има откриено во Неговиот Збор. Во Библијата читаме како оние кои му биле послушни на Христос биле обучувани како да им кажуваат на другите за Исус Христос. Тие поучувале други, и ги мотивирале со цел Бог да им стане приоритет број еден.

 

ВОЛТ ќе ти помогне да се стремиш кон овие цели и ќе ти даде поголема сигурност во твоите одговорности како Божји слуга. Како дел од оваа обука ти ќе треба да:

1. Се развиваш како верник и како Христов ученик

2. Им кажуваш на луѓето за Исус Христос

3. Поучуваш други

4. Започнеш движење на твојот факултет кое е составено од ученици кои имаат иста цел

5. Бидеш опремен да му служиш на Господ до крајот на твојот жив

 

Ова се многу важни цели. Тие му се угодни на Бог. Овие цели Бог ги има наменето само за оние луѓе кои сакаат да му бидат послушни. Дали сакаш да се посветиш во исполнување на овие цели во наредните 3 месеци со тоа што ќе ги поминеш овие 10 лекции од обуката ВОЛТ? Моли се и барај од Бог да те води во оваа одлука.

 

Напиши што сакаш да му ветиш на Бог и на што сакаш да се посветиш во наредниве 3 месеци.

 

Дискутирајте за оваа твоја одлука со твојот ментор или со некој друг верник од твојот факултет.

Пренеси го знаењето

 

Треба да работиме заедно како тим за да успееме да постигнеме сѐ што Бог сака од нас.

 

Дали сакаш да му ја покажеш оваа обука на некој? Кажи му ја твојата визија на тој човек и на тој начин мотивирај го да ти се приклучи.

 

Запомни дека Бог работи...ги подготвува другите луѓе да ти се приклучат и да ја следите визијата што Тој ди ја дал.

 

Кликни овде за медиумски заслуги


Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.