1. Od niepewności do pewności

 

Obejrzyj galerię zdjęć ilustrujących poczucie niepewności w różnych momentach życia.

 

Który z obrazów przykuł twoja uwagę i co mówi on na temat niepewności?

 

Poczucie pewności i niepewności wpływa na ekonomię, politykę, stan zdrowia i relacje międzyludzkie.

 

Dla naszych celów skupimy się na relacjach. W jaki sposób poczucie pewności i niepewności ma wpływ na następujące relacje?

 

Chłopak/dziewczyna

Rodzic/dziecko

Pracownik/pracodawca

 

Kiedy złożyliśmy swoją wiarę w Chrystusie, nawiązaliśmy relację z Bogiem.

 

W jaki sposób poczucie niepewności może wpłynąć na tę relację?

 

Przeczytaj Kolosan 2:1-3

Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku /osiągnięciu/ całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga - /to jest/ Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte.

 

Wersety te mówią o niektórych wspaniałych rzeczach, jakie otrzymujemy za pośrednictwem Chrystusa. Otrzymujemy skarby mądrości i wiedzy. Otrzymujemy również „pełnię zrozumienia”. 

Jak pewność, którą zyskujemy przez nasz związek z Chrystusem może pozytywnie wpływać na sposób, w jaki odnosimy się do Boga?

 

Biblia opisuje naszą relację z Bogiem w sposób, który daje nam pewność. Mówi nam również, że powinniśmy mieć pewność naszego nowego życia z Jezusem.

 

Nasza relacja z Bogiem. (Jakie jest jej zródło?)

 

Pewność, jaką posiadamy jest rezultatem tego, co zrobił dla nas Jezus. Dzięki Jego miłości i łasce wszystko zostało nam przebaczone i jesteśmy zaakceptowani przez Boga.

 

PRZECZYTAJ Efezjan 2:8,9

 

(8) Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: (9) nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.

ŁASKA:

 

Co przychodzi ci do głowy kiedy myślisz o łasce?

 

W Biblii łaska odnosi się do niezasłużonej przychylności, niezasłużonego prezentu.

 

Jaką rolę odegrała łaska w ustanowieniu twojej relacji z Bogiem?

 

ZBAWIONY:

Zbawiony to uratowany, uchroniony przed katastrofą.

 

Przed czym zostałeś uratowany?

 

WIARA:

Jak zdefiniujesz wiarę?

 

Biblia podkreśla, że wiara jest przekonaniem, zaufaniem i zobowiązaniem, które prowadzi do zmian w postawie i zachowaniu.

 

Co ma wspólnego wiara z przyjęciem Chrystusa? (w.9) 

jesteśmy

zbawieni 


dzięki

łasce


przez

wiarę

KLUCZOWE PYTANIE:

 

Wyobraz sobie, że stoisz przed Bogiem i On pyta cię: “Dlaczego miałbym wpuścić cię do nieba?”. Co byś odpowiedział?

 

Efezjan 2,8-9 mówi nam, że nasza nowa relacja z Bogiem jest oparta na tym, co zrobił Jezus. Nie osiągnęliśmy tego sami.

PRZECZYTAJ 2 Koryntian 5:17-18

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania.

Kiedy zaprosiłeś Jezusa, by stał się twoim Zbawicielem i Panem rozpocząłeś nowe duchowe życie. Werset 18 podkreśla to, że „to pochodzi od Boga”. Otrzymaliśmy nowe życie jako prezent.

 

Z naszym nowym życiem łączy się życie wieczne.

 

Przeczytaj 1 Jana 5:11-13.  

A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.

 

Odpowiedz na poniższe pytania, by odkryć, jak jasne jest Boże przesłanie i jakiego rodzaju pewność daje nam On przez Chrystusa.

 

W oparciu o 1 Jana 5:12:

 

Czy jest możliwe, by mieć Syna i nie mieć życia?

 

Czy jest możliwe by myśleć, że masz życie, ale go nie mieć?

 

Czy jest możliwe, by mieć życie, ale nie być tego pewnym?

 

 

W oparciu o 1 Jana 5:13:

 

Do kogo Jan to pisze?

 

Dlaczego pisze do tych ludzi? Czy Jan wierzy, że na pewno możemy wiedzieć o tym, że mamy życie wieczne? 

W Chrystusie mamy życie wieczne

W Nim jest życie,

życie wieczne

 

KLUCZOWE PYTANIE:

 

Jeśli miałbyś dziś umrzeć, na ile jesteś pewien, że spędzisz wieczność z Bogiem? (od 0 do 100%)

 

Dlaczego wybrałeś akurat taki poziom procentowy w odpowiedzi na powyższe pytanie?

 

Nasza pewność jest całkowicie oparta na Jezusie Chrystusie. Nie zapracowaliśmy sobie na nasze zbawienie. Nasza pewność nie opiera się na naszych własnych przekonaniach, ale jedynie na Jezusie. W momencie, gdy złożyłeś swoją wiarę w Chrystusie, Bóg dał ci życie wieczne.

 

Czy którakolwiek z tych prawd ma dla ciebie szczególne znaczenie? Jeśli tak, dlaczego?

 

Bóg daje nam OSZAŁAMIAJĄCĄ pewność. Poświęć minutę, by zobaczyć dziesięć rzeczy, które Bóg mówi o TOBIE.

Click for MEDIA CREDITS


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.