3. Od bezsilności do możliwości

Przejrzyj zdjęcia i wybierz jedną ze sławnych osób, którą najchętniej byś naśladował.

Wyobraźmy sobie, że starałeś się naśladować wybraną osobę najlepiej, jak potrafisz.

 

Jakie są twoje szanse na osiągnięcie jej poziomu profesjonalizmu w dziedzinie, w której sie specjalizuje?

 

Jakich emocji mógłbyś doświadczyć starając się nasladować osobę, którą podziwiasz?

 

Gdybyś starał się naśladować taką osobę, poziom twojej frustracji byłby wprost proporcjonalny do różnicy pomiędzy twoimi umiejętnościami a umiejętnościami osoby, którą wybrałeś.

 

Wielkie wyzwanie:

 

Jesteśmy wezwani, by naśladować Jezusa, jedynego, który w dostkonały sposób był posłuszny Ojcu. (Efezjan 5:1-2)

 

Jak opisałbyś różnicę pomiędzy zdolnością Jezusa do doskonałego życia i twoją?

 

Mamy szczere chęci, by podobać się Bogu, jednak często okazuje się, że ponosimy porażkę w naśladowaniu Go. W rzeczywistości, chrześcijańskie życie wydaje się niemożliwe. Co możemy na to poradzić?

 

Gdy jesteśmy sfrustrowani naszą niezdolnością do życia po chrześcijańsku, powinniśmy rozważyć cztery prawdopodobne przyczyny.

 

1. Nie posiadamy potrzebnej mocy lub umiejętności, aby tak żyć.

2. Mamy moc i umiejętności, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy.

3. Wiemy, że mamy moc i umiejętności, ale nie wiemy, jak z nich skorzystać.

4. Wiemy, jak skorzystać z mocy i umiejętności, ale decydujemy się tego nie robić.

 

Która z tych czterech opcji najlepiej opisuje twoją sytuację?

 

Przeczytaj 1 Koryntian 2:9 - 3:3  

Kliknij tu by przeczytać fragment.

Paweł napisał te słowa do grupy wierzących zmagających się z tym, by żyć jak Jezus. Jego odbiorcy w Koryncie podzielili się. Utworzyli kliki, podążając za różnymi liderami. W ich wspólnocie pojawiły się niemoralność i egoizm. Paweł poucza tych sfrustrowanych ludzi, wskazując im źródło mocy potrzebnej do tego, aby żyć w sposób podobający się Bogu.

 

 

 

 

Jaki jest powód?

DUCH BOŻY nasze zródło zrozumienia i mocy.

 

Jaki jest jeden z celów Ducha Świętego w oparciu o 1 Kor 2:12?

"Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych."  

 

W tym fragmencie są opisane trzy stany duchowe. Zauważ, jak każdy z nich wpływa na naszą zdolność podobania się Bogu.

 

1. Jaki jest stan duchowy osoby w 1 Kor 2:14?

"Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić."  

 

Ile duchowych prawd rozumie taka osoba?

 

 

2. Jaki jest stan duchowy osoby w 1 Kor 2:15-16?

"Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy." 

 

Jakie korzyści posiada taka osoba?

 

 

3. Jaki jest stan duchowy osoby w 1 Kor 3:1-3?

"A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dałem, a nie pokarm stały, boście byli niemocni; zresztą i nadal nie jesteście mocni. Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku?"

 

W jaki sposób Paweł opisuje jej ograniczenia? Dlaczego opisywana osoba cierpi z powodu tych ograniczeń?

 

W tekście tym Paweł prezentuje trzy różne możliwości nawiązania relacji z Duchem Świętym. Jak byś podsumował to, co mówi Paweł?

 

Poniższy wykres jest próbą obrazowego przedstawienia tych trzech możliwości i ich konsekwencji.

 

 

Decydując na czym polegamy

 

 

Jak żyć jako duchowe kobiety i mężczyzni?

 

Efezjan 5:18 mówi:

 

"Nie upijajcie się winem, ponieważ jest to rozpusta, ale napełniajcie się Duchem."

 

Czego mamy unikać?

 

Co mamy robić?

 

Życie pełne Ducha jest życiem prowadzonym przez Chrystusa, gdzie Chrystus żyje w nas i przez nas mocą Ducha Świętego.

 

JESTESMY NAPEŁNIENI DUCHEM PRZEZ WIARĘ.

 

Jezus przedstawił wierzących jako tych, którzy przychodzą do Niego, by pić wodę żywą, którą jest Jego Duch (Ew. Jana 7,37-39). Czy jesteś spragniony? Ci, którzy są spragnieni mogą otrzymać to, czego pragną. Warunkiem są trzy rzeczy:

 

♦ PRAGNIENIE        Czy pragniesz być napełniony (prowadzony i umocniony) przez Ducha?

♦ POKUTA               Czy odwracasz się od grzechu i wyznajesz go Bogu?

♦ PODDANIE SIĘ    Czy oddajesz kontrolę nad swoim życiem Chrystusowi?

 

Jeśli pragniesz, jeśli pokutujesz i jesteś gotowy poddać się Bogu, to możesz prosić Go o napełnienie cię swoim Duchem. Podziękuj Mu za to, że będzie kierował twoim życiem i umacniał cię, jeśli tylko będziesz Mu ufać.

 

Poniżej jest propozycja modlitwy:

Drogi Tato, potrzebuję cię. Przyznaję, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie przez samodzielne kierowanie swoim życiem. Dziękuję, że przebaczyłeś moje grzechy przez śmierć Chrystusa na krzyżu. Teraz ponownie zapraszam Chrystusa, by zajął tron mojego życia. Napełnij mnie Duchem Świętym tak, jak poleciłeś i jak obiecałeś w swoim Słowie. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Już teraz dziękuję ci za napełnienie mnie Duchem Świętym i kierowanie moim życiem.

 

Podziękowania


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.