4. Израстване към зрялост

Псалм 1 сравнява живота на човек, който следва Бога, с дърво, което е посадено при водни потоци. Това дърво расте силно и здраво. То носи плодове. Листата му не увяхват. Това е вдъхновяваща картина на живота. Тя предава пълния живот. Енергичен, здрав живот. Бог иска да имаме такъв живот.

Оцени важността,

която обществото отрежда на всяко от следните:

(ниско) 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 (високо)

Интелектуална зрялост
Емоционална зрялост
Социална зрялост
Духовна зрялост
Физическа зрялост

Интересът към личното развитие преминава през добре образованите общества. Хората, които имат „потенциал“ чертаят стъпките, необходими за постигане на техните цели. Те растат интелектуално, емоционално и социално, за да подобрят качеството на живот. При липсата на подобна зрялост човек се сблъсква с постоянни ограничения и разочарования. Тези, които имат само „потенциал“, са обезсърчени, защото виждат, че е невъзможно да постигнат мечтите си. Когато потенциалът се преобразува в зрялост, следва различно преживяване.

 

Духовната зрялост е толкова важна, както и другите видове зрялост. Бог иска от Своите последователи да не остават незрели, а да растат (1 Коринтяни 14:20). Много разочарования в християнския живот са резултат от проблеми със зрялостта. Бог в Своята доброта ни води към зрялост.

 

Какъв е бил ТВОЯТ ЛИЧЕН ОПИТ?

 

Какви неща в твоя живот са допринесли значително за твоето съзряване?

corporate_climb_up_500_clr_7214

Кои хора или събития са ти помогнали да направиш крачки към духовна зрялост?

 

Общи наблюдения:

 

Защо според теб някои хора не достигат духовна зрялост?

 

Според теб какъв е ключовия индикатор, който показва липса на духовна зрялост?

 

 

Божият път към зрялост:

 

Деяния на апостолите е исторически разказ за преживяването на първите вярващи след възкресението на Исус. Във втората глава Петър (един от ранните водачи) говори на голяма тълпа и много хора повярват. Този пасаж е за тази група от новоповярвали и това, което характеризира техния духовен растеж.

 

Прочети Деяния на апостолите 2:42-47  

 

42 И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба, и в молитвите. 43 И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. 44 И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; 45 и продаваха стоката и имота си, и разподеляха парите на всички, според нуждата на всекиго. 46 И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие, 47 като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.

 

Има четири характеристики на израстващи християни, откриващи се в този пасаж:

 

1. ПОСВЕТЕНИ НА СЛОВОТО (2:42)

 

Какво означава да си посветен на нещо?

 

Кои са били апостолите?

 

Какво са поучавали? Виж Матей 28:18-20.

 

Как можеш редовно да се посветиш на Словото на Бога?  

 

2. ПОСВЕТЕНИ НА ОБЩЕНИЕТО (2:42)

 

Какво е общение?

 

Какво е мотивирало вярващите да се събират толкова често?

 

Как може да се посветиш на такова общение?

 

3. ПОСВЕТЕНИ НА МОЛИТВА (2:42)

 

Какво е молитвата?

 

Как може да се посветиш на молитвата?

 

4. ИМАЩИ ВЛИЯНИЕ (2:47)

 

Защо хората са се присъединявали към тях?

 

God empowers his people to serve Him and change the world.  As his messengers, we bring hope, truth and light to the nations.  God will work through us in order to change the lives of many.  

 

What impact were the believers having inside and outside of their community?  

 

Като разгледахме трите различни области, които допринасят за здравословна духовна среда, коя според теб е най-силната в твоя живот? Защо?

 

Кой област според теб е най-слабата? Защо?

 

Какви са едно или две неща, които би искал да направиш, за да инвестираш в духовното си израстване?

 

Размишлявайки върху този урок, какви стъпки най-много трябва да предприемете, за да ви помогнат да бъдете като здравото, растящо растение във видеото?  

 

Click for MEDIA CREDITS


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.