КАК ДА ОБИЧАМЕ ЧРЕЗ ВЯРАТА

Др. Бил Брайт

 

Над 1 300 служители на „Кемпъс Крусейд фор Крайст“ изпълваха красивата бална зала на хотел „Мериот“ в Чикаго. Те сякаш попиваха всяка моя дума, докато обяснявах едно от най-вълнуващите си духовни открития – как да обичаме чрез вяра.

Любовта беше тема на мои лекции от години. Имах кратък и ясен план от четири точки:
• Бог ни обича безусловно.
• Заповядано ни е да обичаме другите – Бога, своите ближни и враговете си.
• Сами по себе си ние сме неспособни да обичаме другите.
• Можем да обичаме другите с Божията любов.

Но както често става при проповедите за любовта, нещо липсваше. Рано една сутрин няколко години по-късно се събудих от дълбок сън. Знаех, че Бог иска да ми каже нещо. Почувствах необходимост да стана, да отворя Библията си и да коленича, за да чета и да се моля. Това, което открих през следващите два часа, обогати живота ми и живота на десетки хиляди хора. Аз научих как да обичам.

С това откритие Бог ми заповяда да споделям тази прекрасна истина с християните по света. Това общение с Господа, което промени живота ми, допълни петата точка от плана на моята беседа върху любовта – ние обичаме чрез вяра. Любовта е най-великото нещо на света – най-голямата привилегия и сила, позната на човека. Заемайки централно място в живота и словото на християните, тя коренно преобразява живота им и променя хода на историята. Гърците, римляните и юдеите се мразели помежду си. Самата мисъл за любов и себеотрицание им била чужда. Но те имали възможност да наблюдават как християните от различни националности и с различни езици и култура действително се обичат и жертват от себе си, за да си помагат взаимно. Всички били учудени: „Вижте как се обичат тези хора!“.

 

РЕВОЛЮЦИЯ НА ЛЮБОВТА

На тази конференция подканих студентите да вземат участие в революция на любовта. Предложих им да си съставят списък с имената на всички хора, които не харесват, и да започнат да ги обичат чрез вяра.

Рано на другата сутрин една жена със светнали очи и грейнало лице ми каза: „Снощи животът ми се промени. От много години мразех родителите си. Не съм ги виждала, откакто бях на седемнайсет години, а сега съм на двайсет и две. Преди пет години се скарахме и аз напуснах дома си. Оттогава нито съм им писала, нито съм говорила с тях, въпреки че те постоянно се опитват да ме върнат вкъщи. Бях решила никога повече да не ги видя. Мразех ги.“

„Християнка съм от няколко месеца - продължи тя, - а преди това проституирах, вземах и разпространявах наркотици. Снощи Вие ме научихте как да обичам родителите си. Едва дочаках края на лекцията и отидох да им се обадя. Можете ли да повярвате? Сега наистина ги обичам с Божията любов и нямам търпение да ги видя.“

Всеки иска да бъде обичан. Повечето психолози са на мнение, че най-голямата човешка нужда е да обичаме и да бъдем обичани. Нищо не може да устои на могъщата сила на любовта.

В гръцкия език има три думи, които се превеждат с думата „любов“. Ерос обозначава половото влечение. Тази дума не се среща в Новия завет. Филео се използва за приятелството или любовта към приятели и роднини. Тази дума загатва, че обичаш някого, защото заслужава да бъде обичан. Агапе е Божията любов – най-чистата и най-дълбоката любов. Тя не се проявява като обикновени емоции, а е израз на нечия воля.

Агапе е Божията свръхестествена, безусловна любов към нас, която се разкрива най-пълно чрез смъртта на нашия Господ на кръста заради греховете ни. Това е свръхестествената любов, която Той иска да въплъти в нас и чрез нас към другите посредством Светия Си Дух. Любовта агапе се дава поради характера на този, който обича, а не заради достойнствата на обекта, обичан с тази любов. Понякога това е любов „въпреки“, отколкото „поради“.

В 1 Коринтяни 13 глава Бог използва вдъхновеното перо на апостол Павел, за да подчертае важността на този вид любов. В този красив и забележителен пасаж от Библията Павел пише, че, ако нямаме любов, всичко, което правим за Бога или за другите е лишено от стойност. Нека размислим над тези думи:

Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, що звънти, или кимвал, що дрънка. И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам всичката вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот на бедните и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва (1 Коринтяни 13:1-3).

С други думи, независимо какво правим за Бога и другите, то няма да има никаква стойност, ако не сме водени от Божията любов.

ОПИСАНИЕ НА ЛЮБОВТА АГАПЕ

Но какво е агапе? Как се изразява този вид любов? Павел ни дава едно великолепно описание:

Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не мисли зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не преминава; другите дарби, обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се прекрати... И така, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голямата от тях е любовта (1 Коринтяни 13:4-8,13).

В следващата глава апостол Павел, вдъхновен от Светия Дух, настоява: „Стремете се към любовта“ (1 Коринтяни 14:1).

Искам да споделя с вас пет изключително важни истини за любовта, които ще ви помогнат да разберете основата на обичането чрез вяра.

 

1. БОГ НИ ОБИЧА БЕЗУСЛОВНО

Бог обича с любовта агапе, описана в 1 Коринтяни 13. Той ни обича толкова много, че е изпратил Сина Си да умре на кръста, за да може ние да имаме вечен живот. Любовта Му не се основава на дела. Христос ни обича толкова много, че е умрял заради нас, още докато сме били грешници. Божията любов към нас е безусловна и незаслужена. Той ни обича въпреки безсилието, непокорството, греха и егоизма ни. Обича ни достатъчно, за да ни предостави път към изобилен и вечен живот. От кръста Христос извиква: „Отче, прости им, защото те не знаят какво правят.“ Ако Бог толкова много обича тези, които са грешни, колко много обича нас, които сме станали Негови деца чрез вяра в Христос и които искаме да сме Му угодни?

 

2. ЗАПОВЯДАНО НИ Е ДА ОБИЧАМЕ

Един законник попитал Исус: „Учителю, коя е най-голямата заповед в закона?“ Исус отговорил: „Да възлюбищ Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум.“ Това е най-голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: „Да възлюбиш ближния си както себе си.“ На тия две заповеди висят целият закон и пророците. [Спазвай само тези двете и ще видиш, че спазваш и всички останали¹]“ (Матей 22:36-40).

Можем само да съжаляваме човека, който още не се е научил да обича Бога и да Го търси повече от всичко друго, понеже пропуска благословенията, предназначени за тези, които обичат Бога от все сърце, душа и ум. Когато истински обичаме Бога от все сърце, душа и ум, ние от само себе си ще изпълняваме заповедта да обичаме ближния както себе си. Ако взаимоотношенията ни с Бога по вертикала са правилни, то и взаимоотношенията ни с другите по хоризонтала ще бъдат правилни.

 

3. САМИ ПО СЕБЕ СИ НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ОБИЧАМЕ

Също както „тези, които са в плътта (плътските хора), не могат да угодят на Бога“, така и ние сами по себе си не можем да обичаме другите както трябва.

Ние сме неспособни, с наши собствени усилия, да показваме агапе - Божията безусловна любов към другите. Колко пъти сте вземали твърдото решение да обичате някого? Колко пъти сте се опитвали да наподобите някаква добронамереност и обич към човек, към когото не изпитвате нищо? Невъзможно е, нали? С нашите собствени усилия не можем да обичаме с Божия вид любов.

По природа хората не са търпеливи и внимателни. Ние ревнуваме, завиждаме и се самоизтъкваме. Ние сме горди, високомерни, егоистични и груби и държим на своето си. Никога не бихме могли да обичаме другите така, както Бог ни обича!

 

4. МОЖЕМ ДА ОБИЧАМЕ С БОЖИЯТА ЛЮБОВ

Именно Божията любов ни е довела до Христос. Тя е този вид любов, който ни подкрепя и насърчава всеки ден. Чрез Неговата любов в себе си ние можем да водим хора при Христос и да служим на другите вярващи така, както Бог ни е заръчал. Божията любов се изявява във висшата си степен в живота на Исус Христос. Раждането, характерът, учението, животът, смъртта и възкресението Му съставят съвършената и цялостна картина на Божия вид любов.

Как тази любов влиза в живота ни? Ние я придобиваме в момента, в който приемем Исус Христос и Светият Дух дойде в живота ни. Словото казва: „Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Светия Дух, който ни е даден“ (Римляни 5:5). Бог е Дух и „плодът на Духа е: любов[...]“ (Галатяни 5:22). Когато Христос влезе в живота ни и ние станем християни, Бог ни дава всички необходими ресурси, за да бъдем различни хора. Освен подбудата, Той ни дава и способността. Той влага в нас един нов вид любов.

Но как любовта може да бъде практична и реална в живота ни? Как да обичаме? Чрез вземане на твърдо решение? Чрез самоналожена дисциплина? Не. Единственият начин да обичаме е обяснен в последната точка:

 

5. НИЕ ОБИЧАМЕ ЧРЕЗ ВЯРА

Всичко в християнския живот се основава на вяра. Ние обичаме чрез вяра, също както сме приели Христос чрез вяра и както биваме изпълнени със Светия Дух чрез вяра.

Ако плодът на Духа е любов, логично е да се запитаме: „Не е ли достатъчно да бъдем изпълнени с Духа?“ Това е така от Божия гледна точка, но не и погледнато през нашия личен отит. Много християни обичат с Божията любов и изявяват плода на Духа в живота си без съзнателно или преднамерено да изповядват Неговата любов чрез вяра. И все пак, без да осъзнават това, те всъщност обичат чрез вяра и затова не намират за необходимо с вяра да изповядат Божията любов. Но в Евреи 11:6 се казва, че „без вяра не е възможно да се угоди на Бога“. Очевидно е, че там, където няма вяра, няма и проява на Божията любов.

Ако ви е трудно да обичате другите, припомнете си заповедта на Исус: „Любете се един друг както Аз ви възлюбих.“ Божията воля за нас е да обичаме. Той не би ни заповядал да правим нещо, без да ни дава сила за това. В 1 Йоан 5:14,15 Бог обещава, че ако искаме нещо според Неговата воля, Той ни слуша и ни отговаря. Като отнесем това обещание към Божията заповед, можем с вяра да поискаме привилегията да обичаме с Неговата любов.

За нас Бог има неизчерпаемо количество от Своята божествена, свръхестествена любов агапе. Тя е наша и ние може да я искаме, да я изпитваме в живота си, да я предаваме на другите и по този начин да докоснем хиляди хора с истински значимата любов, любовта, която ще им помогне да познават Христос.

За да изпитваме и споделяме тази любов, ние трябва да я изискваме чрез вяра; тоест да се уповаваме на Божието обещание, че ще ни даде всичко, от което се нуждаем, за да изпълним волята Му според заповедта и обещанието Му.

 

ЕДНА МНОГО СТАРА ИСТИНА

Тази истина не е нова. Записана е в Божието Слово преди 2 000 години. Но през онази ранна утрин преди няколко години тя беше ново откритие за мен, а след това – и за хилядите други християни, с които съм я споделял. Когато започнах да упражнявам любовта чрез вяра, открих, че напрежението между мен и другите хора започна да изчезва, често по чуден начин.

Имаше период, когато за мен беше проблем да обичам един човек от нашите служители. Това ме тревожеше. Исках да го обичам. Знаех, че ми е заповядано да го обичам, но поради непоследователност в действията му и различия в характерите ни ми беше трудно да го обичам. Тогава Господ ми напомни 1 Петър 5:7: „И всяка грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас“. Реших да възложа този проблем на Него и да обичам въпросния човек чрез вяра. Когато чрез вяра изповядах Божията любов към този човек, притесненията ми изчезнаха. Знаех, че Бог е поел грижата за всичко.

След един час намерих под вратата си писмо от същия човек, който нямаше как да знае какво бях преживял току-що. Всъщност писмото беше написано предишния ден. Господ беше предвидил промяната в мен. Същия този следобед се срещнах с този приятел и прекарахме най-чудесното време в молитва и общение, което някога сме имали заедно. Фактът, че обичахме с Божията любов чрез вяра, беше променил нашето взаимоотношение.

През първи век вярата и любовта се съединяват и това довежда до голяма духовна революция по целия познат тогава свят. След това по време на мрачното Средновековие хората губят и двете. Откритието на Мартин Лутер и приятелите му, че „праведният чрез вяра ще живее“, предизвиква Реформацията и ново мощно движение на Божия Дух. Но няма много любов. Всъщност често избухват големи конфликти.

Днес Бог отново напомня за библейския съюз между двете – вяра и любов. Чрез вяра тази свръхестествена божествена любов на Бога може да достигне там, където нищо друго не може да отиде, и да печели душѝ за Христос. Любовта, която произлиза от вяра, запленява хората навсякъде, така че, като живеем и обичаме чрез вяра, ние разпространяваме Божията любов по целия свят. Тази любов е заразителна, привлекателна и настойчива. Тя поражда глад за Бога. Тя е дейна – постоянно търси начини да се изяви, хора, които да насърчи, и възможности да промени нечий живот.

 

АГАПЕ В ДЕЙСТВИЕ

Любовта агапе често намира израз в състраданието. Исус казва: „Ако някой вярва в Мен, реки от жива вода ще потекат от утробата му“ (Йоан 7:38). Състраданието е една от тези реки. То е тих поток от нежност и загриженост за нуждите на друг човек. Тази любов кара Исус да храни гладните, да утешава скърбящите, да изцелява болните, да поучава множествата и да възкресява мъртвите.

Повечето от нас в определен момент от живота си сме изпитвали подобен прилив на любов към някого. Може би това е станало, докато сте миели чинии или докато сте били на работа, докато сте карали колата си по магистралата или докато сте седели в класната стая. Не сте могли да го обясните, но сте почувствали непреодолимо желание да направите нещо за този човек.

Насърчавам ви да направите първата стъпка: започнете да обичате чрез вяра и следвайте поетия път. Божието страдание е това, което се излива върху човека в нужда. Приливът на любов във вас означава, че Бог ви изпълва с божествено състрадание и че Той ви е избрал да послужите на този човек.

Помолете Бога да прояви Своето нежно състрадание по някакъв начин чрез вас днес. Докато се молите, поискайте Той да вложи загриженост за някого в сърцето ви. Когато усетите в себе си потока на Божията любов към този човек, открийте каква е нуждата му и започнете да му помагате. Като следвате напътствията на Светия Дух, вие можете да служите на тези, които Господ е подготвил чрез променящото Си докосване, и вие ще станете част от Неговото чудотворно снабдяване. Когато Бог ви напътства да помогнете на някого, Той ще ви даде и силите да извършите това, с което ви е натоварил (Филипяни 4:13).

На една от страниците на японско списание има снимка на пеперуда. Цветът ѝ е тъмно сив, докато не бъде стоплена от човешка длан. Допирът от дланта причинява реакция на специалното мастило, с което е отпечатана, и тъмно сивият цвят се превръща в блестяща цветна дъга.

Какви ли още други неща могат да се променят от допира на вашия интерес и любовта агапе? Семейството ви? Църквата ви? Градът ви? Този страдащ свят жадува за докосването на някой, който е загрижен – наистина загрижен! Чрез Божията любов агапе вие може да бъдете този някой.

(1) The Living Bible, бел. ред.

Адаптирано от Как да обичаме чрез вярата, 1971, 1998 от Бил Брайт, New Life Publications, Кемпъс Крудейд фор Крайст. Всички права запазени. Използвано с разрешение.

Д-р Бил Брайт е основател на Кемпъс Крудейд фор Крайст Интърнешънъл.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.