КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИМ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО ПОРЪЧЕНИЕ

Д-р Бил Брайт

 

Днес ще ви представя най-голямото предизвикателство, което някога е било отправяно към хората от най-великата личност, живяла някога на земята. Каквито и богатства, слава, способности или власт да притежавате, всяка друга кауза, на която бихте посветили живота си, ще бледнее в сравнение с това Божие призвание, което може да промени не само вашия живот, но и целия свят.

Всичките ви отличия, награди и постижения са нищо в сравнение с повелята на Господ Исус Христос да спомогнем вестта за Неговата любов и прошка да достигне до всеки отделен човек, до всяка общност, във всеки град и всяка страна в света и да учим всичките народи.

О, каква чест е за християните да се включат в най-голямата духовна жътва след Петдесятница! Този мрачен и безнадежден момент от човешката история е съдбоносен; той открива пред християните невиждани досега възможности. Това е времето, за което сме родени - да предизвикаме една мощна и повсеместна духовна революция, която да промени хода на света и да покаже на човечеството, че основното решение на всеки проблем се съдържа в славното благовестие на Господ Исус Христос.

Ако имах привилегията да напиша статия за най-значимите събития в историята, сред най-важните от тях бих посочил срещата, състояла се на един хълм край Галилея, по време на която на група мъже бе поверена глобалната стратегия за изявяване на Божията любов и прошка в този грешен и загинал свят. На този хълм най-великата Личност, живяла някога на земята, отправя най-великото предизвикателство към човечеството относно най-великата сила, позната на хората, и най-великото обещание, давано някога. Разбира се, имам предвид Великото поръчение, което Исус отправя на учениците Си, а чрез тях и на нас. Той казва:

Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И така, идете, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века (Матей 28:18-20).

Ако тези срещи не се бяха състояли и ако Господ не бе дал заповедта и обещанието Си в Деяния 1:8¹, сега ние нямаше да изпитваме любовта, прошката, радостта и пълнотата на безмерната благодат, която Бог предлага на всички, които вярват в Христос. Всъщност аз нямаше да пиша всичко това.

Да спомагам за изпълнението на Великото поръчение е основната цел на живота ми, откакто една пролетна нощ през 1951 година Бог ми говори по суверенен, уникален и свръхестествен начин. Видението обхващаше целия свят и доведе до създаването на „Кемпъс Крусейд фор Крайст“.

Опитвам се всеки ден да оценявам действията си с оглед на приноса си към изпълнението на Великото поръчение. Понякога ме питат: „Изненадан ли си от феноменалния растеж и успех на Кемпъс Крусейд фор Крайст“?“ Отговорът ми е: „Не“, защото според видяното през 1951 г. Бог едва е започнал да работи – най-доброто тепърва предстои.

За мен е привилегия да имам това служение и съм дълбоко и смирено благодарен за него. И все пак чудеста на Божията благодат през последните четири десетилетия не ме изненадват, понеже във видението ми за света Бог ми показа, че духовната жътва ще е огромна.

Великото поръчение на нашия Господ е отправено към всеки вярващ, не само към служителите на „Кемпъс Крусейд“ и към неколцината мисионери и пастори, които обичат Господа. Всеки един от нас има важната, дадена ни от Бога, роля да спомагаме за изпълнението на Великото поръчение.

 

ГЛОБАЛНА СТРАТЕГИЯ

Още в първия си час по журналистика научих, че първият параграф на всяка добра статия трябва да отговаря на шест основни въпроса: Кой? Какво? Защо? Къде? Кога? Как? В тази статия ще споделя с вас една конструктивна практическа стратегия, която отговаря на тези шест основни въпроса.

КОЙ ДАВА ВЕЛИКОТО ПОРЪЧЕНИЕ?

Като Христови ученици, ние сме представители на Господ Исус Христос и можем да сме сигурни, че представляваме Личността, която притежава цялата власт, мъдрост и авторитет. Ако имаме Него, имаме всичко. Исус казва: „Истина, истина ви казвам: който вярва в Мен, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отец“ (Йоан 14:12).

Никой няма сила да ни се противопостави, ако в покорство и вяра идем като Негови посланици. Имаме обещанието: „Този, който е във вас е по-велик от онзи, който е в света“ (1 Йоан 4:4). Освен това можем да бъдем сигурни, че и портите адови няма да ни устоят (Матей 16:18). Колкото повече опознаваме личността на Христос и осъзнаваме какво е направил и ще направи за нас и чрез нас, толкова по-силно ще бъде желанието ни да Му се доверяваме и служим.

На кого дава Христос Великото поръчение? Той го дава не само на единадесетте Си ученици, но и на всеки, който вярва в Него през всичките векове. Следователно всеки християнин трябва да живее така, че да бъде активно и непрестанно включен в спомагането за изпълнението на това поръчение като начин на живот, използвайки за целта времето, способностите и средствата си.

Малко след като Исус дава Великото поръчение, на Петдесятница Бог Свети Дух променя и укрепва със сила учениците, които са се отрекли от Господа и са Го изоставили по време на процеса и разпъването Му на кръста. След Петдесятница те стават смели и дързостни, готови да рискуват живота си, за да проповядват посланието на Божията любов и прошка в Христос. Всъщност всички ученици умират като мъченици, проповядвайки благата вест, с изключение на Йоан, който умира в заточение на остров Патмос, след като оцелява след опит да бъде изгорен жив в катран заради вярата си.

Незнайно как сме си изградили представата, че ранните християни са се различавали от нас и че ние не можем да живеем като тях. Исторически факт е, че хората, на които Исус дава Великото поръчение, са били обикновени, трудови хора, които са притежавали същите слабости като нашите. Единствената разлика между тях и повечето от нас е, че на тях им са се случили две изключителни неща.

Първо, те са имали пълно доверие във възкресения Господ, Който е победил смъртта, Който живее в тях и Който ще се върне и ще управлява на земята.

Второ, те са били изпълвани със Светия Дух. Ако днес достатъчно християни бяха напълно посветени на нашия възкресен Господ, Който скоро ще се завърне, и бяха направлявани и укрепвани от Светия Дух, щяхме да преобърнем хода на света и да постигнем мощен духовен подем, подобен на този от първи век.

 

КАКВО Е ВЕЛИКОТО ПОРЪЧЕНИЕ?

Великото поръчение е заповедта на нашия Господ да предадем благата вест на всички хора по целия свят и да правим ученици от всичките народи. Това означава навсякъде да създаваме и обучаваме ученици, които да могат на свой ред да спомогнат благата вест да достигне до всеки човек в родината им и да обучат други ученици да правят същото – и така едно духовно поколение след друго в процеса на духовно умножаване.

Христос не ни заръчва да похристиянчим всички народи; Той ни призова да им благовестваме и да правим ученици от тях. Нашето задължение е да проповядваме и прогласяваме живото Христово благовестие; на Светия Дух е отговорността да направи свидетелството ни ефективно. Редом със задължението Христос ни оставя и всичко, което ни е необходимо, за да го изпълним успешно.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ?

Първо, Христос ни заповядва да го направим. Всеки добър треньор представя на спортистите списък от правила и принципи с думите: „Ето какво трябва да направите, ако искате да сте в отбора.“ Спортистите или се придържат към правилата, или не влизат в отбора. Работодателят казва на подчинените си: „Това са изискванията.“ Работникът или ги изпълнява, или бива уволнен. По време на битка командващият офицер издава определени заповеди. Войникът или ги изпълнява, или бива съден от военен съд, като има голяма вероятност да бъде изпратен в затвора.

Нашият Господ е издал заповед: „Идете!“ и никой истински вярващ не бива да гледа леко на заповедта Му.

Но повечето християни не обръщат сериозно внимание на тази заповед. Ние си играем, докато светът около нас е в пламъци. Приличаме на хора, които оправят изкривените картини по стените на горяща къща. Занимаваме се със странични проблеми, докато всъщност трябва да се стремим към промяна на сърцата на хората. Световните проблеми, които заплашват да погълнат човечеството, могат да се разрешат единствено посредством вяра в Христос и в покорство на Неговите заповеди.

Ако се отнасяме към Господ сериозно, трябва да се посветим изцяло на изпълнението на Великото поръчение – не от легалистично чувство за дълг, а поради любовта и благодарността си към стореното от Христос за нас. Щом желанието ни е да Му се покоряваме, Той казва: „Идете!“. И това е достатъчна причина да идем.

Второ, хората са духовно мъртви без Христос. Исус казва: „Аз съм пътят, истината, и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез Мен“ (Йоан 14:6).

Може да звучи ограничено, тесногръдо, нелюбезно и грубо, но това са думите на Господ Исус, а Исус Христос е Бог! От години наред питам хората по целия свят дали са открили Бога. С изключение на тези, които вече са срещнали Христос по един жив, личен начин, отговорът като цяло е: „Търся Бога и се надявам да Го намеря, но все още не съм Го открил!“. Никой няма да открие Бога, докато не приеме Христос. Вярвате ли наистина, че хората са духовно мъртви без Христос? Замисляли ли сте се над факта, че онези от вашите близки, приятели, съседи и колеги, които не познават Христос, са духовно мъртви? Божието Слово е ясно и категорично: „И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим“ (Деяния 4:12).

Трето, хората навсякъде по света жадуват за Бога. Тази жажда е намирала хиляди начини да се изяви у хората още от сътворението. Това е и нашият личен опит от самото създаване на „Кемпъс Крусейд фор Крайст“. Като част от световната ни програма за обучение ние прекарваме по няколко часа седмично в лично благовестване из кварталите, по плажовете и на обществени сбирки.

Нерядко се случва само през един следобед хиляди хора да се молят и да приемат Христос. Например веднъж, когато 10 000 корейци от конференция за обучение на лидери в Сеул излязоха да благовестват, над 16 000 души се молиха и приеха Христос. А по време на тридневните Великденски празници преди няколко години поне 17 000 мексиканци чуха, че могат да имат лична връзка с Исус Христос благодарение на усилията на 155 местни служители на движението и на 25 служители от Латинска Америка; 1 245 от тях казаха, че са приели Христос. Служителите на „Кемпъс Крусейд“ в Индия се молиха 5 000 студенти да приемат Христос за една година и Бог им отговори с повече от 5 000 новоповярвали

Четвърто, съществува неотложната нужда задачата да бъде изпълнена докато вратите за действие са все още отворени. Никога досега духовните ниви не са били толкова готови за жътва. Не бива да пропускаме тази неповторима възможност. Ако възнамерявате да направите нещо за Христос и Неговото царство, направете го сега, преди да е свършила жътвата.

КОГА ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНО ВЕЛИКОТО ПОРЪЧЕНИЕ?

Господ е авторът на Великото поръчение и понеже е суверен и всезнаещ, само на Него е известно кога и как ще бъде изпълнено то. Но тъй като тази заповед е отправена към нас и имаме обещанието Му да ни снабди с всичко необходимо да изпълним волята Му, трябва да приемем, че Той очаква от всяко поколение да направи това.

В наши дни благовестието достига до всеки народ посредством обучени служители, телевизионни и радиопредавания или печатна литература. Но макар и свидетелството за Христос да стига до всеки народ, Великото поръчение все още не е изпълнено и няма да бъде изпълнено, докато във всяка страна няма достатъчно ученици, които да отнесат Христовото благовестие до всеки един от нейните граждани, включително тези от разнообразните етнически общности и малцинства. Трябва да обръщаме внимание не само на спечелването на новоповярвали, но и на изграждането на ученици; да съсредоточим вниманието си не толкова върху духовното събиране, колкото на духовното умножение.

Да изпълним Великото поръчение не означава всеки човек от нашето поколение да приеме Христос. Някои хора няма да пожелаят дори да чуят благовестието, понеже сърцата им са духовно закоравели. Но означава, че трябва с молитва, мъдрост и решителност да представяме благовестието на всеки един човек и да оставим резултатите на Бога.

Не означава също така всички, които чуят благовестието, да станат християни, но означава да получат поне една възможност да чуят и повярват. Ние вярваме, че всеки мъж, жена и дете на земята трябва да получат възможност да кажат „Да“ на Христос, след като благовестието им бъде представено по ясен и съобразен с културата им начин. Не е справедливо милиони американци да слушат благата вест по хиляди пъти, когато повече от два милиарда души по света не са я чули нито веднъж.

Ако искаме Великото поръчение да бъде изпълнено в нашето поколение, сега е времето за действие. Трябва да започнем още сега, като посвещаваме всеки ден – като наш начин на живот – на представянето на благовестието на всеки срещнат. От събуждането си сутрин до лягането ни вечер, нашият главен приоритет трябва да бъде споделянето на „най-радостната вест на земята“.

 

КЪДЕ ТРЯБВА ДА ОТИДЕМ?

Трябва да идем по целия свят. Исус ни оставя и стратегия, която да следваме. Точно преди да се възнесе, Той казва на учениците си: „[И] ще бъдете свидетели за Мен, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята“ (Деяния 1:8).

Според оригиналното значение на тази заповед ние трябва да се стремим благовестието да достига до всички области едновременно, от Ерусалим до края на земята. Насърчавам ви да започнете да говорите за Христос на хората от вашия Ерусалим – семейството ви, квартала ви, университета ви, офиса ви, завода ви. Търсете начини да представите благовестието на хората от своя град, област, страна (която е нашата Юдея), и по целия свят.

 

КАК ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНО ВЕЛИКОТО ПОРЪЧЕНИЕ?

Тази огромна задача може да се изпълни само ако милиони християни обединят усилията си и заработят заедно. Освен това всеки от тях трябва да си изгради лична стратегия, която да е съобразена с глобалната стратегия на нашия Господ.

Десетки милиони хора са били спечелени за нашия Господ Исус Христос чрез стратегията за духовно умножаване – спечелването им за Христос, изграждането им във вярата и изпращането им по целия свят с благата вест за Божията любов и прошка – използвайки различните служения на „Кемпъс Крусейд фор Крайст“ от 1951 година насам.

За спечелването на хора за Христос използваме най-различни методи – лично благовестване, големи евангелизационни срещи, евангелизационни изучавания на Библията по домовете, малки групи, анкети по телефона, филми, аудиокасети, радио и телевизионни предавания, писма, различни евангелизационни срещи за кафе и чай, закуски, обеди и празненства както за мъже, така и за жени; филма „Исус“ и разпространяване на разнообразни печатни издания.

За да изграждаме духовно новоповярвалите християни, ние ги приобщаваме към местните църкви, домашни групи за изучаване на Библията и малки групи, където те могат да получат общение и поучение във вярата. Християните се учат да изследват Божието свято и вдъхновено Слово, да се молят и да живеят в Христовата любов и в силата на Светия Дух. Те научават, че щом сме в Христос, Бог ни обича безусловно и че ни прощава и приема напълно, тъй като Христос е умрял на кръста заради нашите грехове. Научават и за възкресенската Му сила, до която имаме свободен достъп и която ни помага да водим победоносен, плодотворен и изпълнен с радост живот.

Християните започват усилено да израстват духовно, когато ги учим да споделят благата вест с други хора и ги подтикваме да правят това редовно, като го превърнат в свой начин на живот.

Правилният подход към печеленето и изграждането на хора за Христос съвсем естествено води до изпращането им по света! Този, който правилно разбира Божията любов и прошка и който добре знае как да обясни вярата си в Христос, няма да се задоволи да остане просто един плътски, духовно немощен, безплоден и посредствен християнин. Подобно на учениците, чиито мрежи се изпълват с риба по свръхестествен начин, такъв човек би „оставил всичко, за да последва Христос“.

Молитвата трябва да заеме водещо място във всяка успешна стратегия за евангелизирането на света. За тази цел са нужни милиони верни Христови ученици, които да се молят ежедневно. Молим Бога да издигне милиони християни, които да се включат в молитвеното служение за изпълнение на Великото поръчение, воини в молитва, които всеки ден да се застъпват за мощно духовно съживление по целия свят.

 

ВАШАТА „ЛИЧНА“ СТРАТЕГИЯ

Великото поръчение може да бъде изпълнено, като милиони християни си изградят лична стратегия, съобразена с глобалната стратегия на Христос. Един християнин с лична стратегия, който съсредоточава всичките си усилия за постигането на целта, може да увеличи ефективността си многократно.

Личната стратегия е съставен от човека личен план за действие за постигането на определена цел. Тъй като целта на всеки искрено вярващ християнин би трябвало да е да спомогне за изпълнението на Великото поръчение, неговият личен план за действие трябва да включва евангелизиране и обучаване на ученици, духовно събиране и духовно умножаване.

Духовно събиране има тогава, когато благовестваме на някого и той приеме Христос. Но когато целенасочено обучаваме новоповярвалия християнин и му помагаме да печели, изгражда и изпраща други, които на свой ред да правят същото, едно духовно поколение след друго, това е духовно умножаване.

Нека обясня това с пример. На едно тържество на „Кемпъс Крусейд“ в Манила директорът на центъра ни за обучение в служението представи един лекар, когото бе спечелил за Христос и бе обучил като ученик. Докторът стана и ни разказа своето свидетелство, а след това ни представи един от хората, които бе спечелил за Христос и бе обучил. Този човек също каза свидетелството си и на свой ред представи един от студентите по медицина, които бе спечелил за Христос и на свой ред бе обучил.

Така станахме свидетели на десет поколения на служение, което бе започнало от един от американските ни служители, посветил живота си на обучението на ученици, които на свой ред да обучават други.

Бихте ли искали стотици, та дори хиляди хора да приемат Христос чрез вашето свидетелстване? Това е напълно възможно.

Ако през следващите 20 години всеки месец представяте Христос на един човек, вие ще сте спечелили 240 душѝ за Христос. Това е принципът на духовното събиране и са малцина онези християни, които имат толкова плодоносно свидетелстване.

Но ако обучавате всеки един от тези 240 човека така, че те на свой ред да печелят и обучават други и така духовни поколения наред, милиони биха приели Христос за същия период от време.

Апостол Павел говори за духовното умножаване във второто си послание до Тимотей: „И каквото си чул от мен при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни да научат и други“ (2 Тимотей 2:2).

Ако започнем само от двама души и използваме този прост, но непрекъснат цикъл на обучаване на ученици, или духовно умножаване, целият свят ще бъде евангелизиран и наситен с благовестието само след 32 последователни стъпки, защото 2 на степен 32 (2х2х2... 32 пъти) прави населението на света!

Когато всеки от нас си изгради лична стратегия, Бог може да ни използва, като ни отреди изключително важна роля в изпълнението на Великото поръчение.

Всичко се свежда до простичкото уравнение:

ЦЕЛ – ПЛАН + ДЕЙСТВИЕ = МЕЧТА

ЦЕЛ + ПЛАН + ДЕЙСТВИЕ = РЕАЛНОСT

(1) Бележка на преводача

Адаптирано от Как да се включим в изпълнението на Великото поръчение, 1971, 1998 от Бил Брайт, New Life Publications, Кемпъс Крудейд фор Крайст. Всички права запазени. Използвано с разрешение.

Д-р Бил Брайт е основател на Кемпъс Крудейд фор Крайст Интърнейшънъл.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.