01. Визија за изградување на движења

Бог има неверојатен план и ти си дел од истиот. Тој го поттикнува твоето срце, те води да го следиш сонот шт ти го открива. Оваа лекција те поканува да се фокусираш на таа визија и да го препознаеш Божјото водство. Да се разбере Божјата визија е витален чекор во градењето движења. Ние го следиме гласот на Добриот Пастир. Тој нè води да градиме духовни движења.

Отвори ја лекцијата

02a. Споделување на твојата вера - 100% живот

Ние сме амбасадори повикани храбро да го претставуваме нашиот Цар. Дадена ни е прекрасна порака која го возвишува Христос и ги повикува другите да ја положат својата вера во Него. Секој верник сака да знае како уверено и ефективно да ја споделува својата вера. Во оваа лекција ние ќе проучиме пример за евангелизација од Дела Апостолски и потоа и самите ќе се подготвиме да користиме евангелизаторска алатка наречена 100% живот.

Отвори ја лекцијата

02б. Споделувањена мојата вера - дијаграм

Постојат различни начини за споделување на верата. Некој пат доволно е да имаш само едно пенкало и лист хартија. Низ оваа лекција ќе научиш како да го споделуваш Евангелието преку цртање на дијаграм. Тука ќе најдеш видео презентација, како и објаснување чекор-по-чекор. Дијаграмот на многумина им е омилен начин за споделување на верата.

 

Отвори ја лекцијата

03. Сочувствително евангелизирање

Во исто време додека го објавуваме Евангелието ја споделуваме и Христовата љубов. Двете одат рака под рака. Ние копнееме да покажеме грижливи намери, имајќи на ум дека Исус беше полн со љубов и емпатија. Доколку искажеме искрен интерес за соговорникот и имаме вистинска желба да го запознаеме истиот, тоа ќе влијае на нивото на поврзување со него.
Постојат одлични прашања кои може да ги поставиме за да изградиме конекција. Бог, Кој ни кажа да плачеме со оние кои плачат и да се радуваме со оние кои се радуваат, ќе нè оспособи да напредуваме во емпатија при евангелизациите.

Отвори ја лекцијата

04. Потпирање врз силата на Светиот Дух

Бог ни има дадено се што ни е потребно. Неговите дарови преку Светиот Дух ни нудат сила и водство кои ни се потребни за да го живееме христијанскиот живот. Исус не само што го испрати Светиот Дух туку и нè поучи како да се потпираме на Него, да научиме да чекориме со Него. Оваа лекција се фокусира на Исусовите инструкции и ни дава практични совети за живот зависен од Бог.

 

Отвори ја лекцијата

 
 

05a. Завршување на разговорот за Христос - 100% живот

Споделувањето на Евангелието го вклучува чекорот на тоа да се донесе личноста до точка на одлука. Евангелието е повеќе од само обична информација. Во него е вклучена покана. Бара од слушателот да одговори и да ја положи својта вера во Божјиот Син. Како ние можеме да донесеме некого до точка на одлука каде што тој лично ќе размислува на оваа покана да поверува? Како ние можеме да му помогнеме да препознае каде се наоѓа на неговото духовно патешествие? Оваа лекција ја поучува вештината која ќе ни помогне да го насочиме разговорот на едно лично ниво. Ќе научиме како да бидеме подготвени за различните можни одговори на предизвикот од Евангелието.

Отвори ја лекциајта

05б. Завршување на разговорот - дијаграм

Откако го научи Дијаграмот, време е да научиш како да го користиш за да донесеш некого до еден многу важен момент - моментот на одлука. Пораката на Евангелието бара од луѓето да одлучат. Откако си го нацртал дијаграмот, постојат неколку значајни прашања кои може да му помогнат на слушателот да разбере каде тој се наоѓа во однос на Бог. Оваа лекција изобилува со мудрост што некои други пред тебе ја учеле со години. Тие сакаат да ја споделат со тебе!

Отвори ја лекцијата

06. Мојата приказна - сведоштво

Кога Бог делува во животот на една личност, Тој им дава приказна за раскажување. Таа приказна е моќна алатка која може прецизно да ги изрази основните теми на Евангелието. Ти имаш приказна! Таа треба да биде раскажана. Треба да биде раскажувана често и добро. Во оваа лекција ќе работиш со својата лична приказна, и ќе одлучиш кој е најдобриот начин да ја раскажуваш. 

 

Отвори ја лекцијата

 
 

07. Духовна мултипликација

Бог ќе го промени светот. 2 Тимотеј 2:2 ни прикажува една слика за како тоа ќе се случи. Во оваа лекција ти ќе го проучуваш тој текст во својот контекст. Идејата за духовна мултипликација не е несфатлива. Зад тоа да се биде духовен умножувач стојат конкретни постапки и ставови. Оваа лекција ќе ти помогне да ги дознаеш и применуваш принципите на духовната мултипликација.

Отвори ја лекцијата

08. Помогни му на новиот верник да расте

Бог го споредува духовниот живот со органскиот. Семињата растат. Имаат потреба од вода. Имаат потреба од нега. Постои процес на растење. Ние ја имаме таа привилегија да му помагаме на новиот верник да навлезе во тој процес, да ги превземе првите чекори. Во оваа лекција ќе ја анализираме важноста на тие први чекори и ќе прегледаме на кратко лекција осмислена да му помогне на новиот верник да стекне доверба во Христос.

Отвори ја лекцијата

09. Да му се помогне на новиот верник да расте – 2

Годините искуство им имаат помогнато на оние кои прават ученици да ги идентификуваат правилните принципи кои водат еден нов верник да расте. Во оваа лекција ќе ги разгледаме тие принципи. Во исто време и ќе ги примениме принципите додека работиме со втората лекција за надградба која објаснува како прошката има континуирана улога во нашето заедништво со Бог.

Отвори ја лекцијата

10. Духовни движења – 1

Бог издига групи од студенти насекаде низ светот кои Му веруваат за големи нешта. Ние во оваа лекција ќе истражиме неколку духовни движња кои се опишани во Новиот Завет. Оваа анализа ќе ја дефинира сржта на едно движење. Неколкуте практични прашања ќе ти помогнат да бараш од Бог водство за да го превземеш следниот чекор од градењето на движење таму каде што си.

Отвори ја лекцијата

11. Јас и мојот тим

Бог делува во заедници. Нè има направено да бидеме едно тело во Христос. Заедно ние се движиме во иста насока. Заедно Му служиме на Бог. Тимската работа е од клучно значење. Во оваа лекција ќе ги разгледаме суштинските елементи на тимската работа и ќе одлучиме што треба да превземеме ако нашата следна задача е формирање тим или зацврстување на веќе постоечки.

Отвори ја лекцијата

12. Библиски повик за правење ученици

Правењето ученици е суштина на градењето движење. Секој градител на движење треба да го проучи Матеј 28. Секој учесник во движење постојано се бори со оваа заповед, и бара од Бог да биде оснажен за да ја постигне целта на заповедта. Ние ќе го проучиме овој текст и ќе разбереме што значи да се биде ученик и како да правиме ученици.

Отвори ја лекцијата

13. Закажување на втора средба

Да се има одличен разговор за Христос не е гаранција дека ќе биде лесно да се поврземе со заинтересираната личност за остварување втора средба. Ова може да делува обесхрабрувачки. Ние некако очекуваме дека оние кои слушнале за Исус ќе сакаат повторно да се сретнат со нас. Се соочуваме со предизвиици додека иницираме повторно поврзување со луѓето кои пројавиле духовен интерес. Оваа лекција ја анализира ситуацијата и нуди практича помош за тоа што ние можеме да го превземеме.

Отвори ја лекцијата

14. Божјиот Збор

Божјиот Збор е светилка на нашите нозе и светлина на нашиот пат. Преку Неговиот Збор Бог ни дава инструкции. Тој ни кажува што треба да знаеме, што да веруваме и како да се однесуваме. За да имаме полза од богатствата што ги содржи, Христовите следбеници развиваат навики за проучување на Неговиот Збор. Во оваа лекција ние ќе проучиме што Библијата кажува за самата себе и ќе анализираме пасус кој е упатен до нашите срца.

 

Отвори ја лекцијата

15. Изградување на идните генерации

Духовната мултипликација имплицира дека ние имаме ученици кои имаат нивни ученици. Едно нешто е да работиш директно со твоите ученици во контекстот на блиска лична врска. Кога твоите ученици ќе имаат свои ученици, ќе откриеш дека ти се јавиле нови одговорности.Ти си сега тренер на личност која е ментор на други. Во оваа лекција ќе учиме за тие нови одговорности и ќе ги земеме во предвид вештините кои ќе треба да ги развиваме.

 

Отвори ја лекцијата

 

16. Духовни движења 2

Духовното движење често е препознатливо по своите активности. Тие се очигледни, видливи изрази на работата на Божјите луѓе. Движењето пак, е многу повеќе од само еден сет на активности. Едно здраво движење одржува правилен став во однос на Бог и создава култура која го поттикнува секој што е дел од движењето понизно да изнаоѓа начини за растеж. Здравото движење изразува духовна зависност од Бог, вера, и посветеност на заедницата. Во оваа лекција ќе ги проучуваме тие основни, иако некој пат помалку видливи, елементи на едно здраво движење.

Отвори ја лекцијата

17. Како да водиш мала група

Духовниот раст е тесно поврзан со заедницата. Бог делува преку животите на другите за да нè охрабри, предизвика и поттикне. Малите групи се еден начин на кој се помага ова градење на заедници. Како водач на мала група ти заземаш нови одговорности и треба ефективно да користиш одредени вештини. Ќе ги разгледаме овие вештини и одговорности.

Отвори ја лекцијата

18. Моќта на молитвата

Преку Божјата благодат ние припаѓаме ан духовно семејство. Тоа семејство заедно го бара Бог и Му служи. Нашата работа е тесно поврзана со молитвата. Ние заедно доаѓаме пред Бог. Заедно Го славиме. Заедно го препознаваме Неговото водство. Молитвата е составен елемент кој е од клучно значење за духовниот раст. Во оваа лекција ќе научиме како да се молиме заедно како движење.

Отвори ја лекцијата

19. Ефективно поучување 

Со цел да правиме ученци, ние треба да знаеме што се очекува од нас. Кои практики помагаат? Како можеме постојано да ги инспирираме другите со тоа што ќе им помагаме да го следат Христос? Во оваа лекција ќе ги прегледаме некои од основните теми на учеништвото. Ќе бидеш предизвикан да го превземеш следниот чекор во тоа ти да поучуваш други. 

Отвори ја лекцијата