Nowe Życie – nowe relacje

Gdy wzrastamy w naszej relacji z Bogiem, On objawia nam swój charakter i wolę; Duch Święty uzdalnia nas do życia, które reprezentuje jedno i drugie.

Ojciec zabrania synowi dotykać rozgrzanego palnika kuchenki nie dlatego, że chce wykorzenić jego ciekawość lub pozbawić rozrywki. Zakazuje, bo wie, że dziecko się poparzy. Jego motywacją jest to, by chronić syna i zapewnić mu bezpieczeństwo.

DLACZEGO CZEKAĆ Z SEKSEM DO ŚLUBU? PONIEWAŻ BÓG MÓWI, BY CZEKAĆ.

Przeczytaj 1 List do tesaloniczan 4:1-8

(1) A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu - jak już postępujecie - stawajcie się coraz doskonalszymi! (2) Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa. (3) Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, (4) aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, (5) a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. (6) Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem, jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. (7) Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. (8) A więc kto [to] odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego.

Apostoł Paweł doceniał to jak Bóg była ważny dla Tesaloniczan. Ponieważ ich pragnieniem było naśladowanie Boga i bycie Mu posłusznym, Paweł zachęcał ich, by jeszcze bardziej “stawali się doskonalszymi”.

Czyj autorytet stoi za tym nakazem?

Co jest wolą Boga?

KLUCZOWE MYŚLI::

Bogu zależy na naszym całkowitym uświęceniu. Innymi słowy, Jego wolą jest, by nasz charakter upodabniał się do Jego charakteru w każdej dziedzinie życia. Czystość i świętość są częścią charakteru Boga.

“Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty…”

- 1 Tesaloniczan 4,3

Bóg pragnie, by chrześcijanie nie oszukiwali się nawzajem w relacjach. Oszukujemy kogoś, gdy sprawiamy, że przekracza granice ustanowione przez Boga.

“...Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem, jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego…” - 1 Tesaloniczan 4,6

Na pierwszy rzut oka, Biblia wydaje się pełna zakazów, które wydają się przytłaczające. Jednak, musimy pamiętać, że Bóg ma tylko jedną motywację - miłość. Kiedy zrozumiemy, że On zawsze chce dla nas tego co najlepsze, zobaczymy te nakazy w innym - pozytywnym świetle.

BOŻE NAKAZY: MAJĄ CHRONIĆ I ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO

Za każdym zakazem kryją się dwie pozytywne zasady. Pierwsza to, że mają nas chronić, natomiast druga to, że mają zapewniać nam bezpieczeństwo. Innymi słowy, gdy Bóg mówi: “Nie będziesz cudzołożył” to, jak zobaczymy poniżej, nie jest jakimś kosmicznym malkontentem.

Powodem dla którego Bóg nakazuje, by czekać z seksem do ślubu jest:

[table id=19 /]

Jak myślisz, dlaczego Bóg chce cię chronić i zapewnić ci bezpieczeństwo?

Przeczytaj następujące wersety i odpowiedz swoimi słowami: Rzymian 8,38-39; Psalm 103,17-18; Powtórzonego Prawa 10,12.

Bóg chroni nas wyznaczając granice dla naszych zachowań. Są one wyrazem Jego miłości i mądrości i powstrzymują nas przed zrobieniem sobie krzywdy. Jego przykazania nie tylko chronią nas przed zranieniem, ale mają też zapewnić nam, to czego potrzebujemy.

NOWY START Z CZYSTYM SERCEM

Jednym z największych błędów jakie może popełnić człowiek jest dojście do wniosku, że jeśli nie udało mu się przestrzegać Bożych przykazań związanych z seksem, to Bóg nie chce mieć już z nim nic wspólnego. To nie jest prawda. Bóg doskonale zdaje sobie sprawę z naszych grzesznych skłonności - to dlatego Jezus przyszedł na ten świat.

Dla króla Dawida, to co zaczęło się od spojrzenia, doprowadziło nie tylko do zdrady i niechcianej ciąży, ale również do morderstwa. Dawid naprawdę schrzanił sprawę. Spójrzmy jednak na to co stało się później.

Прочитај Przeczytaj Psalm 51,1-17

Dawid przyznaje się do grzechu i prosi Boga o przebaczenie. Tak jak Dawid możemy otrzymać od Boga całkowite przebaczenie i zacząć wszystko od nowa.

Oto kilka ważnych kroków:

 1. Wyznaj grzech.
  Nazwij swój grzech i wyznaj go Bogu i proś o Jego przebaczenie. 1 Jana 1,9
 2. Przebacz samemu sobie.
  Jeśli nie jesteś gotowy, by przebaczyć samemu sobie, to oznacza, że mówisz Bogu dwie rzeczy:
  (a) Śmierć Jezusa to za mało, by odkupić moje grzechy; i
  (б) wiesz lepiej co może zostać przebaczone niż sam Bóg. Bóg z miłosci oferuje ci swoja łaskę. Gdy nie przebaczasz samemu sobie, ciskasz Mu ją w twarz. Jeśli Boża łaska nie może przykryć twojego grzechu, to nie może przykryć żadnego. Rzymian 8,1
 3. Bądź napełniony Duchem Świętym.
  Pozwól by Bozy Duch napełnił cie swoja mocą, byś przeciwstawił się przyszłym pokusom. Efezjan 5,18
 4. Wydaj owoce nawrócenia.
  Nawrócenie oznacza odwrócenie, przemianę umysłu. Mateusza 3,8 mówi: “Wydajcie więc godny owoc nawrócenia.” To może oznaczać zerwanie relacji lub decyzję, by nie przebywać sam na sam z druga osobą, lub jeszcze coś innego. Cokolwiek to jest, to twoje postępowanie powinno pokazywać, że się zmieniłeś. Osoba, która twierdzi, że jest chrześcijaninem, ale nadal postępuje w grzeszny sposób powinna się zastanowić czy rzeczywiście nim jest. Jana 14,21; 1 Jana 2,3

Boża miłość i przebaczenie uzdalniają nas do rozpoczęcia wszystkiego od nowa i życia w sposób jaki się Jemu podoba.

NOWE ŻYCIE W RELACJACH

Nasze nowe życie w relacjach zaczyna się od decyzji, by żyć tak jak się Jemu podoba.

Przeczytaj Daniela 1,8:

  “Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami królewskimi ani winem, które król pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać.”

  KLUCZOWE SŁOWO:

  Skalać się: stać się nieczystym.

  Jaka była decyzja Daniela?

  Jaki był rezultat? (Daniela 1,9-13)

  Przeczytaj Hebrajczyków 13,4:

  “We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg.”

  Czy twoim pragnieniem jest pozostanie nieskalanym i czystym do ślubu?

   Tak   Data: __ / __ / __

   Nie    Data: __ / __ / __

  Poniższe praktyki pomagają w pielęgnowaniu relacji, które podobają się Bogu:

  1. Modlitwa i studiowanie Biblii
   Regularne spędzanie czasu z Bogiem pomoże nam zrozumieć i żyć tak jak On chce. Psalm 1,1-3; Efezjan 5,8-10; Jeremiasza 9,23-24
  2. Życie napełnione Duchem Świętym
   Duch Święty wyposaża nas w moc do życia, które podoba się Bogu. Galacjan 5:16
  3. Odpowiedzialność przed innymi
   Bycie odpowiedzialnym przed inna osobą pomaga nam byc odpowiedzialnymi przed Bogiem. Koheleta 4,9-10; Przysłów 27,17; Efezjan 5,21
  4. Wspólnota
   Spędzaj czas z wierzącymi, którzy podzielają twoje przekonania i będą je umacniać. Hebrajczyków 10,24-25; 2 Tymoteusza 2,22

  Gdy wzrastamy w Chrystusie, widzimy, że Bóg dał nam przykazania, bo chce dla nas tego co najlepsze. Ponieważ to prawda, warto czekać. Podjęcie decyzji by być posłusznym Bożemu przykazaniu w dziedzinie relacji jest niezwykle cenne.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.