19 Ефективно правење на ученици

"Она што го научивте, и примивте, и чувте, и видовте на мене - правете го тоа, и Бог на мирот ќе биде со вас!"

Филипјаните 4:9.

 

Господ ме направи discipler како вашиот Син бил.  

Да ме инвеститорот на други како Павле.  

Што и Зошто

 

Во Јован 17та глава Исус рекол: „Како што ти (Боже) ме испрати мене во светот, така и јас ги испратив нив во светот.“ Овие зборови нѐ мотивираат да погледнеме подлабоко во животот на Христос и да го проучуме. Нам ни е дадена мисија која ќе го одслика нашиот славен Спасител. Последните зборови на Христос ставиле нагласок на еден битен детал во таа мисија. Тој им заповедал на своите следбеници да прават ученици.

 

Нашата љубов кон Христос нѐ мотивира да кажеме, „Боже, ако ти сакаш ова да го правам, ако на овој начин ме испраќаш во светот, јас ќе го направам тоа!“ После тоа мора да го поставиме прашањето: Како? Кој е најдобриот начин да поучуваме некој? Што е најважно во оваа работа? Како да направам проценка дали добро го правам тоа? Сега се осврнуваме на овие прашања.

 

Ние сакаме да разбереме како можеме да ги поучуваме другите со тоа што го следиме примерот на Исус. Ние сакаме да знаеме како да ги поттикнеме нашите ученици да преземат чекори на вера кои ќе резултираат со духовна зрелост.

Проучување на Библијата

 

Ќе погледнеме три Библиски примери во кои ќе видиме како Исус, главниот Учител, работел со неговите ученици.

 

Прочитај од Матеј 4:18-22

Кликни за текст

 

Опиши ги делата на Исус во овие стихови.

 

Што можеме да научиме за повикот на Исус да правиме ученици од промената на однесувањето на ученикот?

 

Прочитај од Лука 6:12-20

Кликни за текст

Во записот на Лука за повикот на 12те ние гледаме интересна ситуација.

 

Што се случувало околу него? (17-20стих)

 

Кога ја знаеме ситуацијата сега, зошто е важно тоа што Исус им ја кажал пораката на учениците? (Ги погледнал и рекол...20стих)

 

 Евангелијата се напишани за да ни ја пренесат животната сторија на Исус, Јагнето Божјо кое ги зема гревовите на светот. Авторите на овие 3 книги не се обиделе да го смалат правењето ученици во лесен, чекор по чекор процес. Напротив, тие ни го покажуваат правењето ученици на дело. Доста интересно е тоа што во записот на Евангелието според Лука, првото нешто што Исус го направил со учениците било поучување. Тој им ги објаснил Божјите патишта. Иако во исто време имало толпа народ која го барала вниманието на Исус, тој се фокусирал на лекцијата за неговите следбеници за Божјиот пат.

 

Ако продолжиме да го читаме Евангелието според Лука ќе видиме дека учениците имаат многу мала улога во 7ма и 8ма глава. Ова е баш на место, Исус е во центарот на сцената во приказната. Она што ни е кажано е дека овие луѓе останале со Исус. Во 7:11 читаме, „Неговите ученици одеа со Него.“ Тие го следеле Исус, го гледале како работи, ги слушале неговите лекции и имале привилегија да му поставуваат прашања (8:9). 7ма и 8ма глава ни отсликуваат како Исус работи, а учениците се со него. Времето поминато со Исус било подготовка за она што следело.

 

Прочитај од Лука 9:1-6

Кликни за текст

Откако учениците биле со Исус и го гледале како работи, Тој им дал работа и нив.

 

Како Исус ги подготвил своите ученици за нивната работа?

 

Какви инструкции им дал?

 

На кој начин нивната работа била паралелна со работата на нивниот господар?

 

Како што го набљудуваме нашиот Спасител на работа со неговите ученици, согледуваме како произлегуваат неколку важни теми. Гледаме дека Исус:

♦ Ги поучувал

♦ Поминувал време со нив

♦ Ги испратил да му служат на Господ

Разбирање на вистината

 

Како што напредуваме во правењето на ученици ние се фокусираме на најголемиот учител на сите времиња, Христос. Ние гледаме да правиме како што Тој правел, и му веруваме да не оспособи да го следиме неговиот пример.

 

Поучување од Библијата

 

Правењето ученици секогаш е поврзано со Божјиот Збор. Божјиот Збор им треба на нашите ученици. Тие треба да видат како Зборот ги задоволува нивните потреби, ги одговара нивните прашања и ги води кон растеж во праведност. Одвоено од Божјиот Збор, немаме мудрост ниту начин како да ги водиме другите луѓе.

 

Ги водиме нашите ученици во Божјиот Збор каде што откриваме и доживуваме дека Бог е жив, ни зборува, се зближува со нас. Неговиот Збор не поучува како да размислуваме, како да се однесуваме и што да веруваме. Тие што растат во Господ најмногу се потпираат на неговиот Збор. .

 

Треба да се посветиш и да се подготвуваш ако сакаш да поучуваш од Божјиот Збор. Менторите споделуваат со своите ученици што научиле од Божјиот Збор. (Посветен живот, Препуштање на нашиот престол на Христос, Свет живот, Живот исполнет со Светиот Дух, Нашиот идентите во Христос итн.) Материјалите кои ги предложуваме за мали групи можат да ти помогнат да правиш ученици. (See Compass, and Cru.comm resources)

 

Еден начин на кој ја оценуваме нашата работа како ментори е да процениме дали редовно го отвараме Божјиот Збор со нашите ученици, дали се обидуваме да ги проучиме и да ги примениме лекциите. Ние сме посветени на оваа практика, бидејќи знаеме дека на нашите ученици им треба Божјиот Збор повеќе од нашиот совет.

 

Зближување, поминување време заедно

 

 

Контекстот во кој Исус правел ученици бил навистина пријателски. Тој поминувал многу време со неговите ученици. Многу време. Подоцна, после Христовото вознесување, противниците на Исус им кажале интересен комплимент на учениците. Иако Фарисеите и религиозните водачи биле налутени заради нивното проповедање тие не можеле да издржат, па ги нарекле луѓето кои „биле со Исус.“(Дела 4:13) Дури и непријателите на Христос забележале дека пријателството со Исус им ги променило животите на оние кои го следеле. Во тој пријателски контекст кој Исус го направил, неговите ученици растеле и станувале слични како Него.

 

Апостолот Павле ја продолжува таа пријателска тема во своето писмо до Солунците.

 

Прочитај од 1 Солунците 2:7-12

Кликни за текст

 

Начинот на кој ја опишал врската со своите ученици бил сликовит. Тој користел илустрација на мајка со дете, татко со своите деца. Павле избрал илустрација на интимност, љубов и грижа. Негово задоволство било да им даде повеќе од само „лекции“ на Солунците. Тој својот живот им го дал. Пожртвуваното давање, на нашето време и нашата енергија е дел од правење ученици.

 

а го споделиш својот живот со некоја друга личност е од фундаментално знаење за тоа пријателство. Развојот на заедница од верници кои растат заедно е исто така од големо значење. Го спомнуваме ова затоа што не сакаме да претпоставиме дека духовниот растеж се одвива само помеѓу двајца луѓе.

 

Проучвување на случка

Бобан го слушна евангелието за прв пат и веднаш беше убеден од Светиот Дух. Срамот од гревот и благодатта на Христос се моќни сили кои Светиот Дух ги искористил за да го придвижи кон одлуката да го прими Христос.

Тој немал скоро никакво религиозно детство и затоа не очекувал ништо од тоа што го направил. Тој едноставно си бил среќен затоа што Христос му простил, бил ослободен затоа што казната за неговиот грев била платена на крстот. Тој не ни знаел дека постои „нареден чекор“. Никогаш немал ни слушнато за духовен растеж, ниту пак за служење на Господ.

Јован, кој го водел Бобан до Христос, знаел некои работи што Бобан не ги знаел. Јован можел да види небесна патека која Бог ја поставил за Бобан. Така, Јован преземал иницијатива да остане во контакт. Поминал покрај неговата соба. Го прашал да пијат кафе помеѓу предавањата. Тој дури отишол и на Салса натпревар да го гледа Бобан и неговата партнерка како освоиле трето место. Најдоброто нешто е што Јован и Бобан имале можност да разговараат за Христос со пријателите на Бобан после натпреварот.

Му било очигледно на Бобан дека Јован бил повеќе од само добро момче. Тој се грижел за Бобан, и навистина го сослушал кога му кажувал за тоа како баба му починала есента. Тие заедно погледнале некои стихови од Библијата. Јован секогаш имал нешто да каже за Бог кое ги водело кон дискусија.

Преку оваа редовна интеракција Бобан забележал и сфатил некои работи кои му помогнале да увиди кои се неговите „наредни чекори“. Исто како Јован, Бобан почнал да ја чита Библијата и да учи стихови на памет. Со тоа што го гледал Јован, Бобан почнал да ја гледа патеката по која треба да оди.

На кој начин Јован го споделил „не само евангелието туку и својот живот?”

 

На кој начин Јован ефективно ги применил принципите за правење ученици?

 

Кои предизвици треба да ги надмине менторот за да се зближи со неговиот ученик?

 

Еден дел од пријателството е покажување пример

 

Најголем број на луѓе ги учат лекциите надвор од организиран час. Тие учат како да бидат учтиви не затоа што слушнале некоја лекција, туку затоа што виделе дека некој се однесува примерно. Концептот на дисциплина не е интересен се додека не сретнеме некој кој е дисциплиниран и го почитуваме заради тоа и заради неговите достигнувања. Покажување пример е силна алатка. Исто така тоа е основен дел во правењето ученици.

 

Нашите ученици ќе ги слушаат нашите зборови. Тие исто така ќе гледаат што правиме. Кога нашите зборови и нашите дела се во согласност тие ќе видат инспиративна слика на Христијанскиот живот. Важно е да се каже дека нѐ набљудуваат.

 

Затоа што Павле ја споредил работата на правење ученици со таткото кој ги воспитува децата (1 Сол. 2:11) погледни го следното видео и види одблиску како изгледа врската помеѓу таткото и синот.

Која паралела можеш да ја забележиш помеѓу пораката на видеото и пријателството помеѓу менторот и ученикот?

 

Бидејќи нашите ученици нѐ гледаат и учат од нашето однесување, какви одговорности имаме ние?

 

Вклучување на нашите ученици во Божјата мисија

 

Исус многу брзо го вклучил своите ученици во работата. Тој им покажал што требало да прават и потоа им рекол тие да го прават истото. Им кажал да живеат по вера и да веруваат дека Тој ќе работи преку нив. Резултатот бил за охрабрување (Лука 10:17-20). Тоа го „израдувало Исус многу“ (10:21).

 

Во нашата работа на изградување на движења ние работиме со едноставни, преносни алатки за да можат нашите ученици брзо да ни се приклучат. Исто како Исус, ние брзо ги вклучуваме нашите ученици во работата и им покажуваме како ние зборуваме со другите за Христос и како поминуваме лекции за надградба. Потоа ги испраќаме и тие да го направат истото.

 

Можеби се прашуваш, „Како можам ефективно да вклучам други луѓе во работата за Бог?“ Следното нешто е процес кој ќе ти помогне да ја постигнеш таа цел. Вклучувањето на други луѓе е всушност предавање на работата и вклучува четири чекори:

 

Покажи – покажи му ја вежбата на твојот ученик

Асистирај – помогни му на твојот ученик да почне да ја применува вежбата

Гледај – дај му на твојот ученик одговорност, гледај, охрабрувај и давај оценка

Предај – Охрабри го твојот ученик да ја применува вежбата без твое присуство

Како можеш да му помогнеш на некој што го знаеш да направи чекор на вера со тоа што ќе го вклучиш во правење ученици. Како може да ти помогне претходно спомнатиот процес да работиш со него?

 

 1. Изгради цврста врска со твојот ученик.

 

Луѓето чувствуваат колку ги сакаме. Тие забележуваат кога ќе се потрудиме за да им послужиме. Битните пријателства секогаш се многу повеќе од само програма. Иако, тоа што сме заедно во мала Библиска група е важно, тоа нема да покаже целосна слика на љубов и грижа. ЗВо битните пријателства ние заедно го искусуваме животот.

 

Што можеш да направиш за да се зближиш со твојот ученик? Кои заеднички искуства ги имате? Како можете заедно да се забавувате и да ги вклучите и другите во ова движење? Како можеш да бидеш дел од животот на твојот ученик со тоа што ќе покажеш интерес кон неговиот/нејзиниот свет?

 

 1. Покажи пример на христијански живот

Повеќето луѓе немаат пријатели кои со цело срце го следат Христос. Тие немаат видено Христијански живот од непосредна близина. Биди тој пример на твојот ученик! Нека види како ти го следиш Христос.

 

Биди отворен со твојот ученик. Покажи што ти е важно тебе. Поминувајте време со Бог заедно. Нека твојот ученик види како правиш побожни одлуки во твојот секојдневен живот. Знај дека Бог ќе ги искористи непланираните и спонтаните моменти да го научи на нешта што не си ги помислил.

 

 1. Вклучи го твојот ученик во работата за Бог.

Помисли на некој кој ќе го поканиш на евангелизација. Како што ќе разговарате со други за Христос потсети се на принципите и на едноставниот процес кој го спомнавме:

 

♦ Покажи – покажи му ја вежбата на твојот ученик

♦ Асистирај – помогни му на твојот ученик да почне да ја применува вежбата

♦ Гледај – дај му на твојот ученик одговорност, гледај, охрабрувај и давај оценка

♦ Предај – Охрабри го твојот ученик да ја применува вежбата без твое присуство

Разбирање на вистината

 

Можеме да си направиме план за сите три теми што ги дискутиравме до сега. Одбери 2 од следните чекори кои ќе ти помогнат да правиш ученици.

 

  1. Редовно води го твојот ученик во Божјиот Збор за да ги слушне Божјите лекции.

Направи „план за поучување“ 4 недели. Одлучи што сакаш да проучувате. Подготви се за дискусиите со тоа што ќе ги проучиш Библиските текстови. Нека Библијата биде централен дел во вашата дискусија.

 

  1. Збилижи се со твојот ученик.

Луѓето чувствуваат колку ние се грижиме за нив. Тие забележуваат кога се откажуваме од нешто за да им помогнеме. Блиските врски секогаш излегуваат надвор од програмата. Така, иако е важно да се сретнуваме за Библиско проучување, тоа само по себе нема да комуницира љубов и грижа. Во блиските врски мора заедно да го живееме животот.

 

Што можеш да направиш за да се зближиш со твојот ученик? Дали имате заеднички интереси? Како можете да се забавувате заедно и да поканите и други во движењето? Како можеш да бидеш дел од животот на твојот ученик со тоа што ќе покажеш љубопитност за неговите/нејзините интереси?

 

   1. Model the Christian Life

Most people don’t have a lot of friends who passionately follow Jesus. They have never seen up-close the Christian life lived. Be that example for your disciple! Let them see you follow Christ.

 

Share openly with your disciple. Demonstrate the practices that are important to you. Have a quiet time together. Let your disciple see you make godly choices in your day to day life. Know that God will use unplanned and unstructured time to teach them things that you never would have considered.

 

    1. Вклучи го твојот ученик во работата за Бог.

Помисли на некој кој ќе го поканиш на евангелизација. Како што ќе разговарате со други за Христос потсети се на принципите и на едноставниот процес кој го спомнавме:

 

Покажи – покажи му ја вежбата на твојот ученик

Асистирај – помогни му на твојот ученик да почне да ја применува вежбата

Гледај – дај му на твојот ученик одговорност, гледај, охрабрувај и давај оценка

Предај – Охрабри го твојот ученик да ја применува вежбата без твое присуство

брз преглед

Елементи на ефективна discipleship

Иако е точно дека discipleship не може да биде дестилиран во формула, постојат основни елементи кои го зајакне. Четири од нив се споменати во оваа лекција.

Вклучи го твојот ученик во работата за Бог

Правењето ученици е активно. Тоа е водено од верба. Тоа вклучува динамичен израз на послушност. Удобното правење ученици става нагласок на лични разговори и дискусија за „идеи“ од верата. Библиското правење ученици ги става тие идеи во практика. Мора да запомниме дека она што ние го правиме со нашите ученици, најверојатно и тие ќе го прават со нивните ученици.

Покажи го Христијанскиот живот

Кога зборуваме за тоа како треба да живееме, што треба да правиме или како да се однесуваме, најчесто повеќе е фатено отколку сфатено. Да имаш побожен пример е навистина голема предност. Кога некои идеи и концепти се применети тие стануваат јасни. Твојот живот ќе биде пример за твојот ученик. Покани го твојот ученик во твојот жувот и сподели ги не само твоите идеи, туку кој си ти. 

Изгради силно пријателство

Кога Божјите деца имаат блиски пријателства тоа му е угодно на Бог. Кога контекстот е љубов и доверба ние можеме да научиме многу. Голем дел од правењето ученици е личната грижа. Пастирот со љубов се грижи за своите овци. Ние треба да се грижиме за нашите ученици, преку охрабрување, поттикнување и поправање со цел да им помогнеме да станат верни следбеници на Христос. 

Води го твојот ученик до Божјиот Збор

Ние треба постојано да ја читаме Библијата. Таму е откриена вистината која ќе нѐ научи како да мислиме, што да веруваме и како да му угодиме на Господ. Здравото правење на ученици е секогаш приврзано за проучување на Божјиот Збор. 


Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.