19. Ефективно ученичество

"Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, него вършете; и Бога на мира ще бъде с вас."

Филипяни 4:9.

 
 

Господи, направи ме човек, който изгражда ученици, като Твоя Син

Направи ме такъв, който развива други хора, като Павел.

Какво и защо

 

В Йоан, глава 17 Исус казва: „Както Ти си Ме изпратил в света, така и Аз ги изпращам в света“. Тези думи ни карат да се загледаме по-дълбоко в живота на Христос и да го изучаваме. На нас ни е дадена мисия, която ще прилича на тази на нашия славен Спасител. В последните думи на Христов в евангелието той подчертава една част от тази мисия. Той заповядва на последователите Си да създават ученици.

 

Нашата любов към Исус ни движи да казваме: „Боже, ако това е, което искаш, ако така ще ме изпратиш в света, ще го направя!” След това трябва да отговорим на въпроса: Как? Какъв е най-добрият начин да обучавам някого? Какво е в сърцевината на задачата? Как мога да преценя дали се справям добре с нея? Сега ще разгледаме тези въпроси.

Ние се опитваме да разберем как може да изграждаме другите, като следваме примера на Исус. Ние се опитваме да се научим как да насърчаваме нашите ученици да правят крачки на вяра, които ще произведат растеж към духовна зрялост.

Научаване от Словото

Ще разгледаме три текста, в които наблюдаваме как Исус, майсторът в изграждане на ученици, работи със Своите ученици.

Прочети Матей 4:18-22

Натисни за текста

Опиши преднамерените действия на Исус в тези стихове.

Какво научаваме за призива за ученичество на Исус от промяната на поведението на учениците Му?

Прочети Лука 6:12-20

Натисни за текста

В разказа на Лука за призоваването на дванадесетте виждаме Исус в интересно обкръжение.

Какво се е случвало около Него? (стихове 17-20)

Като се има предвид обкръжението, защо е важно, че Исус очевидно говори на Своите ученици? (Той погледна към тях и каза...ст. 20)

Евангелията са написани, за да ни разкажат историята на Исус, Божият Агнец, който носи греха на света. Авторите на тези книги не се опитват да избистрят ученичеството като лесен за следване процес стъпка по стъпка. Вместо това те ни показват ученичеството в действие. Много поучително е, че в евангелието на Лука, първото нещо, което прави Исус с учениците Си е да ги учи. Той им обяснява пътищата на Бога. Въпреки факта, че е имало тълпа от хора, изискващи вниманието на Исус, Той се концентрира върху обучението на последователите си в пътищата на Господа.

Като продължаваме да четем евангелието на Лука, виждаме, че учениците играят малка роля в глави 7 и 8. Това е подходящо, защото Исус е главният герой в историята. Това, което ни се казва, е, че тези хора са били с Исус. В 7:11 ние четем: „с Него вървяха учениците Му.” Те са следвали Исус, гледали са Го как работи, слушали са Неговите наставления и са имали привилегията да Му задават въпроси (8:9). Глави 7 и 8 съдържат историята на Исус, Който работи, докато Неговите ученици са го придружавали. Тяхното време с Исус е било подготовка за това, което следва.

Прочети Лука 9:1-6

Натисни за текста

След като учениците са придружавали Исус и са наблюдавали Неговото дело, Той им е дал и работа да свършат.

Как Исус е подготвил Своите ученици за работата им?

Какви наставления им е дал?

Как тяхната работа е била успоредна на работата на техния Господар?

Като наблюдаваме нашия Спасител да работи с учениците Си има основни теми, които изплуват на повърхността. Ние виждаме, че Исус:

♦ Ги учи

♦ Прекарва време с тях

♦ Прекарва време да служи на Господа

Връзка с Истината

Като се опитваме да бъдем хора, изграждащи ученици, ние гледаме на Исус, най-великият човек, който изгражда ученици, от всяко време. Ние се опитваме да правим това, което Той е правил и се доверяваме на Господа да ни даде сили да следваме Неговия пример.

Поучаване върху Словото

Ученичеството винаги е свързано с Божието слово. Нашите ученици се нуждаят от Божието слово. Те имат нужда да видят как адресира нуждите им, как отговаря на въпросите им и води към растеж в праведността. Отделени от Божието слово, ние нямаме мъдростта, нито прозрението, необходими, за да водим другите.

Ние отвеждаме учениците при Божието слово, където откриваме и преживяваме, че Бог е жив, говорещ с нас и имащ връзка с нас. Неговото Слово ни учи как да мислим, как да действаме и в какво да вярваме. Тези, които растат в Господа изключително разчитат на Неговото Слово.

Преподаването на Божието слово изисква посвещение и подготовка. Човекът, изграждащ ученици, споделя със своите ученици какво е научил от Словото. Той също избира ключови истини, които да обсъжда с тях. (тихо време, господството на Христос, святостта, изпълнения с Духа живот, нашата позиция в Христос и т.н.) Материалите, които се препоръчват за изучаване в малки групи, могат да бъдат ресурс за всеки, който изгражда ученици. (Виж ресурсите Compass, и Cru.comm resources)

Един начин да преценим нашата работа като хора, които изграждат ученици, е чрез оценяването. Ако ние постоянно отваряме Божието Слово с нашите ученици, като се опитваме да разберем и приложим Неговите наставления, ние сме посветени на тази практика, защото знаем, че нашите ученици се нуждаят повече от Божието слово, отколкото от нашия съвет.

Изграждане на взаимоотношения, Прекарване на време заедно

Контекстът на ученичеството на Исус е взаимоотношения. Той прекарва време със Своите ученици. Много време. По-късно, след възнесението на Исус, учениците получават интересен комплимент от своите противници. Докато фарисеите и религиозните водачи са били ядосани на проповядването и поучението им, те не са могли да ги опишат по друг начин освен, че тези хора „са били с Исус.” (Деяния на апостолите 4:13) Дори враговете на Христос забелязват, че връзката с Исус променя живота на тези, които са Го следвали. В контекста на взаимоотношенията, които Исус създава, Неговите ученици стават като Него.

Апостол Павел повдига въпроса за взаимоотношенията в писмото си до солунците.

Прочети 1 Солунци 2:7-12

Натисни за текста

Като описва своята връзка с учениците си, Павел използва образа на най-близките взаимоотношения – майка и дете, баща и децата му. Павел избира образа на близост, любов и грижа. За него е било удоволствие да даде повече от „наставления“ на солунците. Той е дал живота си. Жертвоготовното даване от нашето време и енергия е част от ученичеството.

Споделяне на живота ни с друг човек е основополагащ аспект на ученичеството. Изграждането на общност от вярващи, които растат заедно, е също много важно. Това се споменава, защото не искаме да рисуваме картина, която предполага, че духовният растеж се случва само в индивидуални взаимоотношения.

Изучаване на случай

Когато за пръв път Бен е чул благовестието, той е бил изобличен от Святия Дух. Срамът от греха му и благодатта на Христос са били силите, които Святият Дух е използвал да го придвижи до вяра в Исус.

Поради липсата на религиозен опит, Бен не е имал очаквания за това, което ще последва. Той е бил щастлив, че Исус му е простил греховете и е бил облекчен, че наказанието за греха му е премахнато на кръста. Той не е знаел, че ще има „следваща стъпка“. Той никога не е мислил за духовен растеж, нито за служба на Господа.

Джейк, който е довел Бен при Христос, е знаел неща, които Бен не е знаел. Джейк е можел да види божествения план, който Бог е поставил пред Бен. Затова Джейк е поел инициативата да поддържа връзка с Бен. Той се отбивал в неговата стая. Той инициирал ходенето на кафе между лекциите. Той дори присъствал на състезанието по салса, на което Бен и партньорката му спечелили трето място. И най-доброто е, че Джейк и Бен са имали възможността да говорят за Исус с приятелите на Бен след състезанието.

За Бен е било очевидно, че Джейк е повече от просто един добър човек. Той се е грижил за Бен и е слушал, когато Бен му е говорил за това, че е загубил своя дядо през есента. Двамата заедно са разглеждали различни стихове от Библията. Джейк винаги е имал нещо, което е искал да сподели за Бога, което водело към дискусия.

Чрез тази постоянна връзка Бен наблюдавал и прихванал някои неща, които му помогнали да разбере каква трябва да е „следваща стъпка“. Точно както Джейк, Бен започнал да си чете Библията и да наизустява стихове. Като наблюдавал Джейк, Бен започнал да вижда път, който да следва.

Как Джейк е „предал не само благовестието, но и живота си?”

 

Как Джейк ефективно е приложил принципите на ученичеството?

 

Какви са предизвикателствата, пред които човек, който изгражда ученици, трябва да преодолее, за да изгради взаимоотношения с ученика?

 

Част от едно взаимоотношение е даването на пример

 

Повечето хора научават по-голямата част от уроците за живота извън класната стая. Те се учат как да са учтиви не като слушат лекция, а като наблюдават някого, който се държи подобаващо. Идеята за дисциплината не е интересна, докато не видим някого, който е дисциплиниран и открием, че уважаваме неговото поведение и постижения. Даването на пример е мощен образователен инструмент. Това също така е и основополагащо тема в ученичеството.

 

Нашите ученици ще слушат нашите думи. Те също ще наблюдават какво ние правим. Когато нашите думи и действия са в хармония, те ще видят вдъхновяваща картина на християнски живот. Важно е да се отбележи, че те ни наблюдават.

 

След като Павел сравнява ученичеството на баща, който работи със своите деца (1 Солунци 2:11), гледай следващото видео, което показва отблизо взаимоотношението между баща и дете.

Какви паралели може да има между посланието на това видео и ученичеството?

Като имаме предвид, че нашите ученици ще ни наблюдават и ще се учат от нашето поведение, какви са нашите отговорности?

Включване на нашите ученици в Божията мисия

Исус бързо въвлича Своите ученици в делото на служението. Той показва с пример къде трябва да отидат и след това ги изпраща. Той иска от тях да живеят на вяра и да Му се доверят, че Той ще работи чрез тях. Резултатът е бил много насърчаващ (Лука 10:17-20). Това води до „голямата радост“ на Исус ” (10:21).

В нашата работа по изграждане на движения, ние се посвещаваме да работим с обикновени, предаваеми инструменти, така че новите ученици бързо да могат да се присъединят в служението. Както Исус, ние бързо взимаме нашите ученици в делото на служението и им показваме как споделяме нашата вяра и предприемаме последващи действия с новоповярвалите и след това ги изпращаме да правят същото.

Може да се чудиш: „Как може да въвлека ефективно други в служението?” това, което следва е процес, който ни помага в достигането на тази цел. Включването на хора и поверяването на делото, включва четири стъпки:

♦ Даване на пример – показвай на своя ученик на практика

♦ Помагай – помогни на ученика си да започне да практикува поведениетоor

♦ Гледай – дай на ученика си основните отговорности и го наблюдавай, като го насърчаваш и му даваш обратна връзкаk

♦ Остави – насърчи ученика си да практикува поведението без да бъдеш около него

Как може да помогнеш на някого, когото познаваш, да направи стъпка на вяра и да се включи в изграждането на ученици. Как процесът по-горе ти помага да работиш ефективно с него?

Предприемане на действия

 

Има стъпки, свързани с всяка от трите теми, които дискутирахме. Избери две от следващите стъпки, които ще ти помогнат да се развиеш като човек, който изгражда ученици.

 

  1. CРедовно отваряйте Словото с ученика, за да може той да чуе Божиите наставления.

Създай 4-седмичен “учебен план“. Определи какво искаш да изучавате и дискутирате. Подготви се за дискусията, като първо изучиш сам пасажите. Направи Божието слово централна част от дискусията.

 

  1. Изграждай здрави взаимоотношения с твоя ученик.

Хората усещат колко ни е грижа за тях. Те забелязват, че ние се отклоняваме от нашия път, за да им послужим. Значимото взаимоотношение винаги излиза извън програмите. Така, въпреки че срещите за библейско изучаване в малка група са важни, те няма да дадат пълната картина на любов и грижа. В значимите взаимоотношения ние преживяваме живота заедно.

 

Какво можеш да направиш, за да влезеш в по-дълбоки взаимоотношения с ученика си? Какви общи преживявания може да имате? Как може да се забавлявате заедно и да включите други в движението? Как можеш да бъдеш част от живота на ученика си като показваш интерес към неговия свят?

 

   1. Показвай християнския живот

Повечето хора нямат много приятели, които страстно следват Исус. Те никога не са виждали отблизо някой да живее истински християнски живот. Бъди този пример за своя ученик! Нека той види как следваш Христос.

 

Споделяй открито с ученика си. Показвай практиките, които са важни за теб. Прекарвайте тихо време заедно. Нека твоят ученик види как ти взимаш богоугодни решения в ежедневието си. Знай, че Бог ще използва непланирано време да го научи на неща, за които никога не си помислял.

 

    1. Вземи ученика си в служението

Помисли за един човек, когото би искал да поканиш да се включи в благовестието. Като споделяте, имай предвид принципите на простичкия процес, разгледан по-горе:

 

♦ Даване на пример – показвай на своя ученик на практика.

♦ Помагай – помогни на ученика си да започне да практикува поведението

♦ Гледай – дай на ученика си основните отговорности и го наблюдавай, като го насърчаваш и му даваш обратна връзка

♦ Остави – насърчи ученика си да практикува поведението без да бъдеш около него

Вземи ученика си в служението

Ученичеството е дейно. То е основано на вяра. То включва динамичен израз на покорство. Удобното ученичество набляга на лични разговори и обсъждане на „идеите“ на вярата. Библейското ученичество вкарва тези идеи в действие. Ние трябва да помним, че това, което правим с нашите ученици, е много вероятно те да го направят с техните.

Давай пример за християнски живот

Когато става въпрос за научаване как да се живее и как да се действа, често много повече се прихваща, отколкото се учи. Виждането на благочестив пример е изключително полезно. Когато идеите и концепциите се живеят на практика, те стават ясни. Твоят живот ще бъде пример за твоя ученик. Покани го в живота си и сподели не само мислите си, но и кой си ти.

Изграждай здрави взаимоотношения

За Господ е голяма радост, когато децата Му имат силни взаимоотношения. В контекста на доверие и любов ние можем да научим много неща. Част от очарованието на ученичеството е как се подкрепя от личната грижа. Овчарят се грижи с любов за овцете си, а ние трябва да сме пастири за нашите ученици, като ги насърчаваме, увещаваме и ги поправяме, за да им помогнем да бъдат верни последователи на Исус.

Потопи ученика си в Словото

Ние се нуждаем постоянно да сме в Божието Слово. Неговата открита истина ни учи как да мислим, в какво да вярваме и как да почитаме Господа. Здравото ученичество винаги е свързано с изучаване на Божието слово.

Click for MEDIA CREDITS


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.