17. Водене на малка група

Какво и защо

 

Бог работи в теб и чрез теб. Видял си хора, които обичаш, да предприемат важни стъпки. Някои от тях са започнали процеса на поставяне на духовна основа. Как можеш да им помогнеш да продължат да растат?

 

Изграждането на движение включва общност. Това изисква екип от единомислени ученици. То процъфтява, когато хората се събират да търсят истината. Бог ще използва теб за изграждането на общност.

 

Следваме ли Христос, откриваме, че принадлежим към по-голямо семейство. Студентите, с които работиш, ще се нуждаят от това семейство. Те имат нужда да се свържат. Те ще растат по-бързо в среда, където ще изграждат приятелства и връзки на доверие. Някои студенти са доста скептични към религиозните структури и организираните усилия.

 

Те са склонни да търсят Бога по много индивидуалистичен начин. Подобен подход не е здравословен и има отрицателни последствия. Исус ни е направил едно тяло. Неговият план за нас е да сме взаимозависими. Той ни призовава към поклонение и да му служим заедно. Ние ще сме мъдри, ако развиваме общност от студенти, които учат заедно в малки групи. Малките групи ни помагат да бъдем част от живота един на друг и да преживяваме как Бог работи чрез нас, като ние достигаме другите.

Научаване от Словото

Християнският живот е и научено, и „прихванато“. Някои аспекти от следването на Христос може да бъдат разбрани с логически обяснения, а други аспекти трябва да се наблюдават. Като виждаме примера на това как други обичат Исус и прилагат Писанието в ежедневния си живот, е много силно и мотивиращо.

Прочети Евреи 10:19-25

Натисни за текста

В Евреи 10:19-25 сме увещавани да се приближаваме към Бога (ст. 22). Като се приближаваме към Бога, ние трябва да изразяваме вяра (ст.22), надежда (ст.23) и любов (ст.24). Това са трите големи теми в християнското поведение.

Думите, избрани от автора в ст. 22 са много поучителни. Ние сме насърчавани да се приближаваме към Бога заедно. Стихове 19-25 са написани до братята, а не към един човек. Какво е значението на това, че заповедта е в множествено число?

В този пасаж авторът набляга на това, което трябва да направим заедно.

Как би изглеждало „приближавайте се към Бога“ заедно? (ст.22)

Как би изглеждали „държим твърдо надеждата, която изповядваме ” (заедно)? (ст.23)

Кои са някои практични начини, по които можем да стимулираме един друг към любов и добри дела? (ст.24)

След като текстът ни насърчава да вършим тези три неща, той ни насърчава да избягваме едно нещо – да не спираме да се събираме заедно. Защо според теб това е проблем?

Този пасаж ни призовава да се обичаме и да растем в общност. Малките групи не са единствения израз на общност. Обаче те са една от важните форми на общност, която помага на вярващите да растат.Свързване с Истината

 

Определянето на целта на малките групи е добро място да започнем.

 

♦ Как малката група се вписва в голямата картина на развитието на движение?

♦ Твоята малка група част от плана за достигане на студентите от университета? 

♦ Твоят фокус върху евангелизирането ли е? А изграждането на новоповярвалите? Обучението да служат на другите?

♦ Твоята малка група опитва ли се да изгради бъдещи водачи?

 

Помоли Господ да те насочва към точната цел на малката група.

 
Ключови елементи

 

Целта на твоята малка група ще ти помогне да определиш какво трябва да бъде включено в събранията ви. Поради факта, че може да има голямо разнообразие от цели, не можем да ти дадем списък на това, какво трябва да направиш. Много водачи на малки групи в контекста на изграждане на движения смятат, че следните неща са от помощ:

 

- Молитва / Поклонение                                            - Обучение

- Време за споделяне/изграждане на връзки     - Виждане

- Изучаване на Божието слово                              

- Поставяне на цели и отчетност

 

Следната връзка може да е полезна: https://youtu.be/sa_WFQPg-s0

 

Ръководни роли

 

Водачът на малки групи има няколко роли. Водачът е учител, водач на дискусия и човек, който включва другите във водене на групата. Като ръководител може да имаш повече опит в изучаване на Божието слово от другите членове на групата. Има неща, които трябва да бъдат обяснени като се опитваме да разбираме Писанието. Като водач на дискусии, твоята задача е да помогнеш да членовете на групата да открият истината за себе си. Самостоятелното откриването винаги е бил силен начин да се учи. В групата има хора, които ще израснат като водят други. Включи ги, като ги насърчиш да водят подходяща част от групата. (Предай на хората от групата виждане да водят и скоро те ще водят други групи.)

 

Груповата дискусия може да бъде завладяващ, добре изигран волейболен мач. Като водач изпълняваш сервис, като зададеш добър въпрос. Някой отговаря, като подава топката на друг за отговор. Всеки се включва в играта, като работят заедно.

 

Когато това разиграване свърши, водачът сервира друг въпрос. Целта не е да се поддържа дискусията, а да води по такъв начин, че да подпомогне ученето и промяната на живота. Например, в контекста на библейското изучаване, въпросите помагат на групата да изследва значението на Писанието и да приложи принципите към живота си. Като твоята група дискутира служението си в университета, въпросите помагат на всеки да участва и да сподели своите прозрения.

 

Изисква практика, подготовка и усилена работа, за да има вълнуващ мач по волейбол. Същото се отнася и за ефективното водене на малки групи. Някои въпроси са много ефективни. Други може да са детински или трудни за отговор.

 

Задаването на въпроси е ключово:

 

Целта на малката група е изграждане на общност. Общността расте чрез взаимоотношения. Динамиката на взаимоотношенията в групата ще бъде използвана от Господа. Водачът на групата помага на всеки да участва в дискусията, като създава среда, в която се развиват дълбоки взаимоотношения. Задаването на въпроси е чудесен начин за развиване на взаимоотношения.

 

Един добър начин за начало е използването на отворен въпрос, който повдига темата, която по-късно ще се разглежда в изучаването. Това не е само въпрос за „опознаване“, но такъв, който свързва Писанието и ежедневния живот. Например, представи си, че изучавате Ефесяни глава 5, където Павел увещава приятелите си да „подражават на Бога“. Може да започнеш с отворен въпрос като: “Кой е човекът, на когото сте искали да приличате, когато сте били деца и защо бихте искали да бъдете като него?” С един въпрос хората от общността започват да се опознават и се поставя сцената за изучаване на Ефесяни, глава 5.

 

По време на изучаването попитай въпроси, които да ги накарат да прочетат текста внимателно и да изследват значението му. За да задава ефективни въпроси, един водач трябва вече да е изучил текста и да го разбира добре.

 

Препоръчваме да се възползваш от работата на други хора, които са подготвили интерактивни библейски изучавания. Кемпъс крусейд има набор от изучавания за малки групи, наречени “Cru.comm.” Тези уроци ти дават някои въпроси, които може да зададеш на своята група. Може да намериш материала тук: Cru.comm

 

Воденето на разнородна група може да е предизвикателство.

 

Да предположим, че малката група ще дискутира притчата на Исус за мъдрия и глупавия човек, които изградили къщата си съответно на скала и на пясък. Като общо, това са хората, включени в групата:

 

1. Водачът на групата, който се старае да направи изучаването диалогично и вълнуващо. Водачът е изучил урока и знае съдържанието добре.

2. Наташа е много тиха и затворена. Дори и водачът на групата не знае много за нея. По време на събиранията на групата, тя се чувства депресирана заради личен проблем.


3. Иван е бърборко. Той обича да си чува гласа и има теории и мнение за всичко. Ако водачът зададе 10 въпроса, Иван ще отговори поне на 8 от тях.

4. Стефан е мил и чаровен. С течение на времето става очевидно на водача, че „да е харесван“ е от голяма ценност за Стефан и той има склонността да се съгласява с всеки. Неговите мисли и убеждения изглеждат повече като отражение на групата, а не нещо, което идва от сърцето му.

5. Елена е грубовата. Тя е критична към всичко. Нищо не е достатъчно добро. Тя има навика да посочва грешките в това, което вижда.

 

Какви дискусии според теб ще имат тези 5 човека?

 

Какви предизвикателства може да се очакват?

 

Като водач на група може ли да се подготвиш да работиш с такъв интересен набор от хора?

Предприемане на действие

 

Време е да планираш за малката си група. Ако разгледаш следните въпроси ще ти помогне да прецениш как ще започнеш и ще водиш групата.

1) Кой трябва да е част от групата?

2) Кого трябва да поканиш да участва?

3) Защо си избрал тези хора?

 

В светлината на целта ти за изграждане на движения и в светлината на това кои хора ще предизвикаш да станат част от групата, каква е целта на тази група?

 

Напиши целта. Колкото по-ясна е, толкова по-лесно ще ти е да предизвикаш някого да бъде част от нея.

 

Какво ще изучаваш?

Разгледай материали като Cru.comm. Какви пасажи или теми пасват на целта на групата? Напиши някои от първоначалните идеи за изучаването на групата

 

Кога, къде и колко дълго?

1. Кое е най-доброто място за събиране?

2. Кое е най-доброто време за срещи?

3. Колко дълго ще траят събиранията?

 

Изграждане на взаимоотношения и общност.

 

1. Какво ще направиш, за да осигуриш среда, в която хората да се опознаят и да станат приятели?

2. Има ли забавни дейности, които групата да иска да прави?

 

След като си отговорил на предходните въпроси, трябва да си готов да направиш крачка на вяра и да започнеш малката група. Господ ще ти помогне, ще ти даде сили и ще те води, като ти водиш други.

 

Смятаме, че Бог може да използва малките групи в процеса на промяна на живот.

Click for MEDIA CREDITS


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.