11. Аз и моят екип

“Само се обхождайте достойно на Христовото благовестие, тъй щото, било че дойда и ви видя, или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно във вярата на благовестието.”

Филипяни 1:27

Какво и защо?

 

Когато си дошъл при Христос, си станал част от Божието семейство. Ти не си сам! Ти не само имаш обещанието на Исус винаги да е с теб (Матей 28:20), но и имаш братя и сестри в Христос. Някои от тези братя и сестри са в твоя университет. Като работите заедно, Бог ще ви помага да стоите твърдо в един дух, единомислени, подвизаващи се във вярата на благовестието. (Филипяни 1:27)

Защо искаме да „стоим твърдо, заедно?” Защо трябва да сме „единомислени?” Защо сме насърчавани да „се подвизаваме единодушно във вярата на благовестието?” Има много причини. Засега, нека се концентрираме върху едно: Това, което се опитваме да постигнем, е много повече от това, което един човек може да постигне сам. Студентите, които трябва да чуят за Христос и да бъдат обучени, не са само в нашите курсове. Те са по целия град. Ако всички от твоя университет трябва да чуят за Исус, се появява въпросът: “Какво да кажем за хората в другите градове?” МАЩАБЪТ е огромен.

 

Бог ни е призовал да преследваме този мащаб в общността. Това е най-добрата среда за твоя личен духовен растеж и най-добрата среда за изграждане на движение. Това е начинът, по който Исус е започнал движение, което продължава да се разпространява по света. В нашата връзка помежду си, като се обичаме един друг, хората извън вярата „ще познаят, че сме ученици на Исус.” (Йоан 13:35)

 

Защо екипите са толкова важни? Добрата екипна работа преживява синергия. Тя е резултат от това, когато две или повече неща работят заедно, и е невъзможен, ако работят поотделно. Синергия в нашия случай е, когато двама или повече човека, изграждащи движения, функционират толкова ефективно, че постигат резултат, непостижим за всеки от тях поотделно. – Гледай видеото за екипната работа.

 

 

Какви наблюдение имаш за екипната работа и синергията на основа на това видео?

Какво е екип?

 

Една дефиниция за екип, изграждащ движение е –

 

“Група от единомислени ученици,

които са се посветили на една цел.”

 

(Това е изпълнение на Великото поръчение)

Научаване от Словото

Еклисиаст е една от старозаветните книги, която спада към „литературата на мъдростта.” Литературата на мъдростта е съставена от сбити твърдения и принципи, които ни дават прозрения за живота. В Еклисиаст 4:9-12 четем за мъдростта на съвместната работа.

Прочети Еклисиаст 4:9-12.

Натисни за текста

Изброй колкото можеш повече предимства от това да са двама, отколкото един:

Прочети Ефесяни 4:1-7, 11-16

Натисни за текста

В ст.1-3, Павел увещава вярващите в Ефес да „се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани.” Какви характеристики трябва да притежава човекът, който се обхожда/живее достойно за званието?

В ст.4-6, Павел набляга на единството на вярата. Кои са нещата, което обединяват вярващите?

Стихове 11-13 наблягат на разнообразието в тялото Христово. С други думи единството не означава, че всички християни са еднакви. Кои са някои от ролите или дарбите, които Бог е дал на различни християни?  

Каква е Божията цел с даването на тези различни роли или дарби? С други думи, какъв е резултатът, който разнообразието трябва да достигне? (ст. 12-13)

Какво разкрива ст.16 за важността от разнообразието?

От една страна, Павел набляга на „единството“. От друга страна, той набляга на разнообразието. Тези две неща може да изглеждат като противоречиви. Опиши как според теб единството и различията могат да работят заедно в един екип.

Свързване с Истината

Изграждането на екип и влагането в него е важна стъпка в развитието на духовно движение в нашия университет. Като водач, едно нещо, което безусловно трябва да направиш, е да се събираш с други водачи, като се обединявате да служите на Господа. Бог не е направил така, че да свършиш цялата работа сам.

Понякога работата заедно може да е предизвикателство. Ние не винаги се отнасяме един с друг, както трябва. Хората може да са наранени, обидени или отчуждени, когато се появят конфликти и несъгласия. Не сме изненадани да видим написаното от Павел към коринтяните, “Моля ви се, братя, чрез името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие, и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл..” (1 Коринтяни 1:10)

Когато сме „съвършени в Христос“ ние ще сме единомислени. Ще служим на нашия Господ в единство и хармония, действащи като едно тяло. Днес обаче не ни е дадено такова хармонично взаимодействие. Павел увещава учениците си, като ги призовава към единство и съвместна работа.

В Ефесяни 4:29-32, Павел казва на християните как да се отнасят един към друг. Как тези неща са свързани с това един екип да работи добре заедно?

Как според теб ще се отрази на един екип, ако членовете му не прилагат инструкциите на Павел от тези стихове?

Доверието е интересна концепция в Писанието. Ако прегледаш Библията ще откриеш много препратки към доверието. Всеки път Божият народ е призоваван да се довери на Него, а не на нещо друго или някой друг. Бог Е Единственият, Който е напълно достоен за доверие. Само Той няма да ни разочарова.

С доверие ние гледаме към Господх и виждаме, че ни е призовал да работим заедно. Той ни е поставил в едно семейство и ни е направил взаимозависими един от друг. Като израз на доверие в Бога, ние приемаме тази структура и се съгласяваме, че е добра. С вяра ние откриваме как нашият щедър Господ иска ние да си сътрудничим и да бъдем съработници с един ум и една цел.

Може би познаваш чудесни вярващи, които са заслужили твоето доверие и уважение. Тези, които подражават на Христос, стават достойни за нашето доверие, защото в тях намираме ръката на нашия достоен за доверие Спасител. Дори и това да е вярно, причината да работим заедно не се корени в хората, на които можем да разчитаме, а на факта, че нашият Господ, на когото можем да разчитаме, е поискал от нас да бъдем съработници в тази жътва.

Спомни си нашето определение за екип: “група от единомислени ученици, които се посвещават на обща цел.” Не пропускай това – екип, който се движи заедно към обща цел.

Предприемане на действия

 

Действията ти трябва да са съобразени със средата. Ако нямаш екип, то първата ти стъпка трябва да е сформиране на екип. Ако вече имаш екип, стъпката ти трябва да е да инвестираш в екипа така, че да почита Господа и да е ефективен в постигането на целта си.

 

 

Създаване на екип

 

Ако още нямаш екип, трябва да:

 

Намериш единомислени ученици.

⇒ Предизвикай единомислени ученици да се присъединят към усилията за изграждане на движение. Когато срещнеш тези хора, сподели своята страст и своето виждане. Нека да знаят, че си се молил на Бога да те свърже с други хора със същата страст. Помоли ги да се включат в усилията ти за изграждане на движение.

⇒ Започни да търсиш. (Изграждай мрежа) Питай хората дали познават последовател на Христос? Питай ги дали познават някого, който има страст да достига студенти. Свържи се с тези хора.

♦ Моли се на Господаря на жътвата да те насочи към други работници.

♦ Продължавай да водиш хора към Христос, които след това да станат единомислени ученици.

Събери тези хора и обсъдете посвещението да бъдете хора, изграждащи движение. Твоят екип може да се оформи като новоповярвали се включат в работата.

 

Инвестирай в екип:

 

Ако вече имаш екип, благодари на Бога. След това може да си зададеш въпроса: „Какво може да направя, за да помогна на моя екип да бъде по-ефективен? Избери две от предложенията по-долу и ги обсъди с екипа си:

 

1. Оценка на екипа, за да определите дали сте фокусирани върху изграждане на движения или върху нещо друго. Сподели наблюденията си с екипа и помоли членовете на екипа да споделят мислите си по този въпрос.

2. Има ли екипът ви ясна цел? Ако няма, работете върху целта. Една добра цел е нещо, което е ясно, мотивиращо и лесно за споделяне с другите.

3. Знаеш ли силните и слаби страни на всеки от екипа? Обсъдете с какво всеки човек от екипа допринася за постигане на целта на екипа.

4. Изучавайте Еклисиаст 4:9-12 и Ефесяни, глава 4 заедно като екип. Определете 2-3 конкретни приложения за вашия екип и започнете да ги прилагате.

5. Ако все още не го правите, започнете седмични молитви като екип.

 

 

Обсъди тези възможности с обучаващия и го информирай как вървят нещата.

Click for MEDIA CREDITS


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.