10. Духовни движения – 1

“А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.”

Деяния на апостолите 2:47

Какво и защо

Бог е на ход. Той издига екипи от вярващи, които се доверяват на Христос, да работи в техния университет. Студентите просто искат ти да кажеш да на призива на Исус да го следваш. В покорство те правят крачка на вяра, като достигат своите приятели и съкурсници. Бог работи чрез тях, за да промени животи за вечността!

Студентите не само достигат своите университети, но и Бог ги използва да започне ново движение по целия свят. След като все повече и повече студенти разбират , че могат да бъдат част от започващи нови движения, ние можем да започнем да си представяме един ден, в който всеки университет в Източна Европа и Русия ще бъде достигнат с вестта за Христос!

Гледай как студенти от Волгоград, Русия споделят историята за това как Бог работи.

Тези студенти преживяват раждането на ново движение. Това, което е започнало като покорство на Бога става движение, което преобразява животи в цялата страна. През бъдещите години, студенти от това малко движение ще се разпръснат по света да бъдат свидетели за Христос. Така означава да има движения навсякъде, за да може всеки да познава някого, който истински следва Христос.

 

Спомнете си обещанието на Исус към учениците Му?

“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята”   Деяния на апостолите 1:8

Научаване от Словото

 

От книгата „Деяния на апостолите“ научаваме, че Бог е работил сред Своите хора. Например, Павел и Сила са се посветили да изграждат ученици сред всички народи. Те пътували до Филипи и Солун, където не е известно да е имало ученици преди това. След пет седмици, Бог основава общност от вярващи във всеки град. Когато апостолите си тръгнали, общностите процъфтявали и от своя страна помогнали да се достигне цяла Европа с благовестието.

 

Прочети Деяния на апостолите 16:11-15, 40

Натиснете за текста

Какво е направил Бог? Как е работил?

 

Какво са направили Павел и Сила?

 

Какво добавя стих 40 към картината на Божието дело във Филипи?

 

В този текст ние виждаме началото на това, което Бог е направил във Филипи. Ние знаем как Бог е работил в тази общност и тя е станала църква. Когато четем писмото на Павел до църквата във Филипи, откриваме постоянно вдъхновение.

 

 

Прочети Деяния на апостолите 17:1-4

Натисни за текста

Какво е направил Бог? Как е работил?

 

Какво са направили Павел и Сила?

 

С какви предизвикателства са се сблъскали?

 

И на двете места Павел и Сила е трябвало спешно да напуснат, заради голямо преследване. Когато си тръгват, кой продължава да води тези общности?

 

В пасажите, които изучава, ти видя работата на Бога, чрез Павел и Сила, като са преследвали една обща цел. Действията, които виждаме да правят, включват спечелването на изгубените за Христос и изграждане на ученици, за да станат зрели (изграждали са ги). В други текстове виждаме как някои вярващи са изпратени да разпространят благовестието и да умножат тези общности. Всичко това са направили, за да се покорят на Великото поръчение на Христос.

Господ е отворил сърцето й

да откликне на посланието на Павел.

 

 

Някои от юдеите са убедени и се присъединяват към Павел и Сила, както и много богобоязливи гърци и доста богати жени.

Свързване с Истината

 

Като разгледахме тези и други текстове, изпъкват х някои основни теми. Бог работи. Той изгражда общност, която Му служи. Павел и тези, които са изпратени от Бога, са служили на Бога със Спечелване, Изграждане и Изпращане. Тези теми формират определението за духовно движение:

 

Бог работи,

Чрез Екип от Единомислени Ученици

Които да Спечелят, Изграждат и Изпращат

За изпълнение на Великото поръчение

Прочети следния текста и изброй връзките, които виждаш между определението за движения и това, което Бог е направил в Солун.

 

I Солунци 1:2-10

Натисни за текста

Във видеото, което гледа за студентите от Волгоград, Ваня описва първите опити по този начин: „Ние само благовествахме, защото не знаехме какво друго да правим.” Ваня е искала да бъде човек, изграждащ движение, но не е знаела какво трябва да се направи. Като мислим за целта, има три основни дейности, които съставляват изграждането на движение. Те се обобщават така:

Спечели - Довеждане на хора при Христос.

Изгради – инвестиране във вярващи, като им помагаш да растат към зрялост.

Изпрати – умножаване и стартиране на нови движения.

 

Като си работил през уроците на ВОЛТ, ти си се срещал с някои от тези компоненти. В началните уроци, ти започна да изграждаш своите умения в „спечелването“. Сега си компетентен да споделяш благовестието и да доведеш човек до момента на решение.

След това си развивал своите умения да изграждаш хора, като им помагаш да растат във вярата си. Скоро ще изучаваш уроците за надграждане, които те подготвят да „изграждаш“ с нарастваща ефективност.

Подходящо е да спрем за момент и да видим голямата картина на това, което се опитваме да постигнем. Твоята цел е да станеш ефективен във всяка от тези задачи – Спечелване, Израждане и Изпращане. Като Ваня, ти трябва да научиш всички елементи, които допринасят за здраво и жизнено духовно движение.

 

Премини през интерактивната диаграма по-долу, за да видиш как тези компоненти се събират в изграждане на движение.

 

 

 

Тези компоненти на изграждане на движение обикновено започват с малки стъпки. Независимо дали работиш в екип от двама-трима ученика или си част от голямо движение, Бог може да ти помогне да приложиш всеки един от елементите.

 

АЗ и НИЕ

 

Изграждането на движения е екипна дейност. Висшата цел на движението изисква дух на сътрудничество и екипна работа. Като оценяваме ключовите елементи на движението, ние трябва да оценим както нашето лично прилагане на елементите, така и как функционира екипът. Таблицата по-долу ти дава възможност да размишляваш и оцениш как ключовите елементи са прилагани.

АЗ

Как аз изграждам движение

 
СПЕЧЕЛИ – Свързване с изгубените: (Какво правя)

ИЗГРАДИ – Променящо живота ученичество: (Какво правя)

ИЗПРАТИ – Умножаващи се водачи: (Какво правя)

 

НИЕ

Как ние изграждаме движение

 
СПЕЧЕЛИ - Свързване с изгубените: (Какво правим)

ИЗГРАДИ – Променящо живота ученичество: (Какво правим)

ИЗПРАТИ – Умножаващи се водачи: (Какво правим) 

 

Предприемане на действие

 

Ти си бил поставен от Бога в твоето училище, за да бъдеш светлина за Христос. Чрез теб и другите в твоя университет, Бог може да изгради движение. Размишлявай върху определението за духовно движение и отговори на въпросите по-долу.

 

Духовно движение е:

 

Бог работи

Чрез екип от единомислени ученици

Да спечели, изгради и изпрати

за изпълнение на Великото поръчение

 

Какво искаш да направиш, за да изградиш духовно движение?

 

Какво молиш/разчиташ, че Бог ще направи?

 

Кого искаш да поканиш да се присъедини в тази работа? (съработничество, да се моли за теб, да подкрепя работата)

 

Какви искаш да са стъпките на вяра на екипа ти през следващите 2 седмици да Спечелите, Изградите и Изпратите?

Click for MEDIA CREDITS


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.