9. Ako pomôcť novému veriacemu v jeho duchovnom napredovaní (2)

Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite/choďte 7 zakorenení a v ňom budovaní v pevnej viere, ako ste sa naučili; rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. 

Kolosenským 2:6-7

Čo a prečo

Máme veľmi radi chvíle, keď sa niekto obráti k Bohu. Oslavujeme, vzdávame Bohu vďaku a hovoríme našim priateľom o veľkom diele, ktoré Boh koná. Boh dal zrod novému životu, ktorý je, v prvých štádiách, zraniteľný a krehký. Noví veriaci v týchto kritických momentoch preto potrebujú pomoc a povzbudenie.

Nemáš niekedy pocit, že keď privedieš niekoho ku Kristovi, v tej chvíli na teba doľahne ťarcha skúšok, si pod tlakom aktivít, do ktorých si v súvislosti s hnutím zapojený a tvoji priatelia od teba čosi žiadajú. Uplynú týždne a ty si až potom uvedomíš, že človeka, ktorého si priviedol k Bohu, si posunul na vedľajšiu koľaj. Možno aj toto je súčasť duchovného boja, uprostred ktorého sa nachádzame.

Každý je na ceste, každý z nás putuje iným tempom. Možno máš okolo seba ľudí, pre ktorých duchovno nemá až taký význam a nejdú za ním tak, ako to ty očakávaš. Nebuď z toho znechutený.

Svoju pozornosť obráťme k tomu, aby sme niekomu pomohli zakoreniť a etablovať sa vo viere. Takýto proces sa nezaobíde bez zámeru, lásky a múdrosti.

Lekcia z Božieho slova

Prečítaj si 1.list Korinťanom 3:5-9

Click for the text

Ktoré dve úlohy sa v texte spomínajú? (v. 6)

Ak zoberieš do úvahy lekcie, ktoré si si doposiaľ z tohto tréningu naštudoval, ako sa podľa teba dajú splniť tieto úlohy?

Prečo si môžeme byť istí, že naše úsilie nevyjde nazmar? (v. 6-7)

Ak by sme využili terminológiu využívanú v tomto texte, prečo je nevyhnutné, aby sme niekoho nadväzne vzdelávali a ďalej viedli?

Aký dopad by to malo na hnutie, ak by sme nadväzné vzdelávanie nerobili?

Polievanie semien môže byť náročná úloha:

C. S. Lewis nám v knihe Rady skúseného diabla jedinečným spôsobom približuje niektoré duchovné témy. Prostredníctvom jeho tvorivého písania sa stávame svedkami fiktívnej diskusie medzi našimi dvoma nepriateľmi (démonmi), ktorí sa snažia zamedziť rast Božieho kráľovstva.

V jednej z takýchto diskusií, ostrieľaný veterán, strýko Krutodlak, hovorí svojmu zverencovi, že človek by nemal mať priestor k tomu, aby sa mohol hlbšie zamýšľať nad duchovnými vecami, pretože hlboké zamyslenie sa môže viesť k prehĺbeniu záväzku a k posilneniu viery. Preto teda, stratégia nepriateľa spočíva v udržaní veriacich v neustálom zhone, v ktorom sa nedokážu sústrediť na svoj duchovný rast.

C. S. Lewis opisuje bežný problém, ktorý má priamy dopad na naše úsilie viesť učeníkov. Výhovorky na nedostatok času alebo na zaneprázdnenosť, tie sú vari najčastejšie. Možno aj my sami sa k voľačomu takému utiekame.

I keď “zalievanie” semien môže zdanlivo vyznieť ako jednoduchá úloha, nie je to tak. Je to súčasť práce ťažko pracujúcich farmárov. Ak chceme túto úlohu splniť, vyžaduje sa od nás usilovnosť a vytrvalosť. Nevyhnutnou je i modlitba a uvedomenie si toho, že človek, ktorému sa snažíme pomôcť, je v duchovnom boji. Modli sa za neho/za ňu. Buď vo vzťahu s ním/s ňou vytrvalý/á. Pastierovi nestačí zatúlanú ovcu len nájsť, musí sa o ňu aj postarať.

Nadväznosť na pravdu

Prípadová štúdia:

 

Emil bol zmätený. Nedávno priviedol ku Kristovi Tomáša, svojho spolubývajúceho. Mali skvelý rozhovor, ktorý sa Tomáša očividne dotkol. Na záver rozhovoru mu Emil povedal, že ak bude mať akékoľvek otázky, rád mu ich zodpovie. Avšak v priebehu nasledujúcich troch týždňov sa Tomáš neopýtal vôbec nič. I keď sa vídali deň čo deň, ich rozhovor o Bohu ďalej nepokračoval.

 

V rovnakom čase Emilova kamarátka, Corina priviedla ku Kristovi Olgu cez náhodný dotazník. Olga, hoci bola pre Corinu úplne neznámou osobou, prejavila veľký záujem a tak sa začala s Corinou pravidelne stretávať. Emil mal pocit, že vo vzťahu k Tomášovi zlyhal. S Emilom sa dnes ešte stretneš, pretože ti chcem vysvetliť, prečo je Corina v nadväzných stretnutiach taká úspešná a prečo je Emil na tom „tak biedne“, ako to sám vyjadril.

Čo by si Emilovi povedal?

 

Podľa teba, aké princípy by mal Emil ako ten, ktorý činí učeníkov, vyskúšať aplikovať?

 

Princípy, ktoré môžeme počas nadväzných stretnutí aplikovať

 

Neexistuje magická formulka ako nadväzné stretnutia úspešne viesť. Do väčšej miery to totiž závisí na tej druhej osobe a na jej túžbe ďalej sa rozvíjať. Jediné, čím my môžeme prispieť, je dobre sa pripraviť, modliť sa a byť vo vzťahu s novým veriacim vytrvalý.

 

Vo všeobecnosti platí, že môžeme zohľadniť niekoľko vecí.

1. Prebrať iniciatívu

Ako vedúci nadväzných stretnutí, musím byť iniciátorom ďalšieho stretnutia, ktorého cieľom je následný rasť nového veriaceho.

2. Na vzťahu záleží

Ľudia vyhľadávajú priateľstvá a reagujú na preukázanú starostlivosť a osobnú interakciu. Dobré nadväzné stretnutie nie je len o tom, že si spolu prejdeme ďalšiu lekciu. Musíš vytvoriť priestor pre vytvorenie skutočného kontaktu, v rámci ktorého budeš mať možnosť bližšie druhého človeka spoznať.

Prejav záujem a starostlivosť mimo formálnych stretnutí. Môžeš si ho/ju pridať za priateľa na facebooku a „lajkovať“ jeho/jej príspevky. Takisto dobre môže fungovať Twitter alebo Instagram.

3. Na dĺžke času záleží

Stretnutie by nemalo byť dlhé. I keď máš rád dvojhodinové diskusie, pre nového veriaceho to môže byť premrštené. Ak sú stretnutia príliš dlhé, môže sa stať, že o ďalšie stretnutie stratí záujem.

4. Uisti sa, že obsah stretnutia je pre človeka, s ktorým sa stretávaš, relevantný.

5. Ako vedúci stretnutia musíš natoľko dobre poznať materiál, že sa budeš môcť naplno sústrediť človeku, s ktorým sa stretávaš.

6. Modli sa a popros Boha, nech ti ukáže tie väzby vo vzťahu, ktoré sú zmysluplné a na ktorých môžeš stavať.

7. Počas stretnutia sa dohodnite na ďalšom stretnutí.

 

Príprava na ďalšie interaktívne štúdium 

screen-shot-2016-10-25-at-11-08-12-pm♦ Preštuduj si druhú nadväznú lekciu (Nájdeš ju vo VOLT zozname). Vyhľadaj si state a všimni si, ako text odpovedá na každú z otázok.

♦  Lekciu si precvič so svojím študijným partnerom.

♦  Nájdi niekoho, kto bude ochotný pomôcť ti učiť sa.

♦  Lekciu si rozdeľ do niekoľkých častí. V prvej časti „prevedieš“ svojho študijného partnera cez materiál, v ďalšej časti si úlohy vymeňte a nechaj partnera, aby lekciu viedol on.

♦  Po ukončení nácvičnej lekcie zhodnoťte, ako vám to šlo. Požiadaj o spätnú väzbu, ktorá ti pomôže zdokonaliť sa.

Čas konať

Dohodni si s novým veriacim stretnutie, na ktorom si preberiete druhú nadväzujúcu lekciu – aký má hriech dopad na náš vzťah s Bohom. Pred stretnutím mu povedz, že v Biblii sú verše, ktoré súvisia s témou, ktorú práve preberáte a že pre teba je biblický pohľad veľkým prínosom.

Reflexia nad tým, čo som sa naučil

Čo som sa naučil o tom, ako niekomu pomôcť rásť vo viere?

Mám nejaké otázky v súvislosti s tým, ako niekomu pomôcť rásť vo viere?

Polož tieto otázky svojmu vedúcemu/ trénerovi.

Mediálne kredity. Klikni tu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.